site design templates
Verní manželia

Vernosť

Keď sa povie vernosť, väčšinou sa myslí manželská vernosť. A keď sa povie nevera, chápe sa tým porušenie manželskej vernosti, najhoršia zrada dôvery. V minulosti ani pásy cudnosti nezaručovali vernosť, a v súčasnosti ani zámky lásky a vernosti nie sú zárukou trvalého manželstva a vernosti v ňom. Takisto obrúčky, ktoré si manželia počas sobáša vymenia, nezaručujú vernosť. Vernosť totiž neprichádza zvonka, ale vychádza zvnútra.

Aj keď sa to tak nezdá, vernosť začína už od počatia. Je veľký rozdiel, či bolo dieťa počaté v manželstve, v ktorom manželia sú si verní, alebo mimo neho. V dnešnej presexualizovanej dobe nie každé dieťa má to šťastie byť počaté v manželstve a že ho rodičia vedú k váženiu si manželstva. A ak áno, nie je veľa rodičov, ktorí vedú svoje deti aj k sexuálnej zdržanlivosti pred manželstvom. A v tom je kľúč k vernému manželstvu. Sexualita je totiž obrovská energia, ktorá patrí iba do manželstva, a ak sa ju človek nenaučí ovládať pred manželstvom, ako ju bude ovládať počas manželstva? Obrúčkou sa z promiskuitného človeka nestane zo dňa na deň oddaný a verný manžel alebo manželka. A ak vzťah medzi mužom a ženou vznikol pre samoúčelný sex a nie pre rodinu, kde je potom záruka trvalého a verného manželstva?

Ak je teda dieťa vedené k tomu, aby si vážilo svoju hodnotu a čistotu a tak sa pripravovalo na život v manželstve s niekým, kto bol podobne vedený, potom je vernosť v manželstve pre neho úplne samozrejmá, lebo sa stala podstatou jeho osobnosti, súčasťou jeho charakteru. A manželstvo nie je pre neho iba dočasná záležitosť, ale celoživotná úžasná príležitosť, ako sa úplne oddať jeden druhému a neustále sa rozvíjať. V takom prípade niečo ako rozvod manželom nepríde na um, pretože problémy budú riešiť, a nie od nich utekať rozvodom.

Manželstvo určite nie je prežitkom. A vernosť je nevyhnutným základom pre šťastné, zdravé a naplňujúce manželstvo a láskyplnú rodinu. Zdravú a prosperujúcu spoločnosť môžu vytvoriť iba takíto manželia a rodiny. Dajte svetu vedieť, že ste vernými manželmi, ktorí sú na to hrdí. Lebo na vernosti veľmi záleží.

Čo pre Vás znamená vernosť? Podeľte sa o to na FB stránke: https://www.facebook.com/vernimanzelia