how to create a website for free

O nás

Verní manželia je projekt verných manželov z občianskeho združenia Federácia rodín. Cieľom projektu je zdôrazniť nevyhnutnosť vernosti pre šťastné manželstvo, a tým aj pre šťastnú rodinu a spoločnosť.

Sme si istí, že rodina je zmyslom života človeka, pretože v manželstve sa napĺňa zmysel života muža a ženy a v rodičovstve sa napĺňa zmysel života manželov. Takáto rodina je miestom, kde sa dá zažiť úplnosť lásky (detská, súrodenecká, manželská a rodičovská láska). A tajomstvo, ako to dosiahnuť, spočíva v uvedomení si toho, že sexualita patrí iba do manželstva. To je podstatou vernosti, ku ktorej vyzýva tento projekt.

Okrem toho sme dostali od Boha veľa požehnaní do manželstva a chceme sa s nimi podeliť s ostatnými manželskými pármi. 

Verní manželia
za verných manželov
Janja a Miroslav Rybárovci
vernimanzelia@federaciarodin.sk
+421-918-518 238