free responsive web templates
Verní manželia

Maritosexualita

V súčasnej presexualizovanej dobe sa sexualita stáva samoúčelnou a človek býva vnímaný ako sexuálna bytosť, ktorá žije pre uspokojovanie svojich sexuálnych túžob. Preto niet divu, že existujú snahy o to, aby bola homosexualita akceptovaná rovnako ako heterosexualita, čo nie je nič iné, ako nepochopenie významu sexuality. V realite vôbec nemá význam zaoberať sa tým, či je jedna sexualita v poriadku a druhá nie. Kľúčové je uvedomiť si podstatu sexuality a jej účel.

Sexualita je biologicky neoddeliteľnou súčasťou človeka, avšak nie človek má byť usmerňovaný sexualitou, ale sexualita človekom, aby bola náležite vyjadrená, čo je možné jedine v manželstve. V ňom je sexuálny vzťah exkluzívnym vzťahom muža a ženy, počas ktorého sa vylučuje oxytocín, prenesene označovaný za hormón lásky, vernosti, dôvery, puta. Preto v manželstve, ktoré vzniklo na základe duchovného spojenia muža a ženy za účelom trvalého spoločného života a založenia rodiny, sa toto rozhodnutie umocňuje i sexuálnym vzťahom.

Ak však sexualita nie je usmerňovaná pre vyjadrenie iba v manželstve, stáva sa deštrukčným prvkom v živote človeka, pretože ten sa podriaďuje sexualite a stáva sa od nej závislým. Preto nie je podstatné, či je sexualita vyjadrená heterosexuálne alebo homosexuálne, ale či je vyjadrená v manželstve (maritosexualita). Ak by sa teda spoločnosť mala zaoberať nejakou sexuálnou orientáciou a podporovať ju, tak jedine maritosexualitu. Vyriešilo by sa tým veľmi veľa problémov.

Inšpirujte ostatných, že sexualita patrí iba do manželstva: