free website templates

Na vernosti záleží!

Bez vernosti niet manželstva,
bez manželstva niet rodiny,
bez rodiny niet výchovy detí
k vernosti v manželstve.

Verní manželia

Verní manželia je projekt verných manželov z občianskeho združenia Federácia rodín. Cieľom projektu je zdôrazniť nevyhnutnosť vernosti pre šťastné manželstvo, a tým aj pre šťastnú rodinu a spoločnosť.

V súčasnej presexualizovanej individualistickej konzumnej dobe manželstvo ustupuje do úzadia a ľudia buď žijú bez manželstva alebo ho neberú v zmysle „až kým vás smrť nerozdelí“. Avšak vernosť v manželstve je základom pre naplňujúce manželstvo a výchovu detí k vernosti v manželstve. Skutočnými osobnosťami v tejto hodnotovo relatívnej dobe sú preto verní manželia.

Ak ste vernými manželmi, dajte svetu vedieť, že ste na to hrdí a inšpirujte ostatných k vernosti v manželstve, aby rodiny vytvárali verní manželia a spoločnosť bola tvorená takýmito rodinami, v ktorých sa láska odovzdáva z generácie na generáciu:

Ujasnenie pojmov

Manželstvo je trvalý zväzok jedného muža a jednej ženy, ktorý vznikol sobášom.

Tento výraz a jeho ostatné tvary v množnom čísle znamenajú spoločne manžela a manželku, pokiaľ v texte nie je uvedené inak.

Manželská vernosť musí byť obojstranná, to znamená, že žiaden z manželov nemal po sobáši mimomanželský sexuálny vzťah s osobou hocijakého pohlavia.

Manželstvo, v ktorom sú si obaja manželia navzájom verní, to znamená, že obaja zachovávajú manželskú vernosť.

Nevera nastane vtedy, ak jeden z manželov poruší manželskú vernosť. V tom prípade už nejde o verné manželstvo ako celok a ani manželia ako pár nie sú vernými manželmi.