spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Vydanie arrow 28 - 02/2018 arrow Druhý africký samit s požehnaním manželstva

Druhý africký samit s požehnaním manželstva PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2018
____________________
Druhý africký samit s požehnaním manželstva

Po festivale mieru a rodiny v Zimbabwe odcestovala Dr. Hak Ča Han Munová do Južnej Afriky, aby prehovorila na Druhom africkom samite venovanom odkazu Nelsona Mandelu (1918-2018) a udelila požehnanie manželstva.

Druhý africký samit na tému „Mier a ľudský rozvoj v Afrike“ sa uskutočnil v dňoch 21.-24.11.2018 v Medzinárodnom konferenčnom centre v Kapskom Meste (CTICC) a bol spoluorganizovaný Univerzálnou mierovou federáciou (UPF) a Royal House of Mandela. Na samite sa zúčastnilo 700 hostí z celej Afriky vrátane prezidentov, členov vlád a parlamentov, náboženských predstaviteľov a tradičných náčelníkov afrických kmeňov.

Samotný program samitu začal 22.11.2018 juhoafrickou hymnou. Nasledovali modlitby náboženských predstaviteľov. Dr. Thomas Walsh, medzinárodný prezident UPF, privítal prítomných a následne prehovoril náčelník Mandela, vnuk Nelsona Mandelu: „Práve tak, ako sa Nelson Mandela stal symbolom mieru pre milióny ľudí na svete, tak podobne činnosť UPF získala celosvetové uznanie. Kapské Mesto srdečne víta Matku Munovú v materskom meste.“ (Kapské Mesto je hovorovo nazývané ako „materské mesto“, Mother City - Mother Moon).

Roger Nkodo Dang z Kamerunu, predseda Panafrického parlamentu a člen Národného zhromaždenia Kamerunu, vyjadril vďaku UPF za zorganizovanie samitu na počesť Nelsona Mandelu a hovoril o význame tohto veľkého mierotvorcu pre africký kontinent. Baleka Mbete, predsedníčka Národného zhromaždenia Južnej Afriky, hovorila o svojich zážitkoch s Nelsonom Mandelom počas oslobodzovania Južnej Afriky od apartheidu. Eric Houndete, podpredseda Národného zhromaždenia Beninu, uviedol spoluzakladateľku UPF, Dr. Munovú, pričom vyzdvihol snahu manželov Munovcov o vytvorenie sveta mieru. Dr. Munová hovorila o smerovaní histórie k naplneniu pôvodného Božieho ideálu pre ľudstvo: „Musíme si uvedomiť, že Boh je naším Nebeským rodičom... Hnutie pravých rodín je jediná cesta k vytvoreniu sveta mieru a Božieho kráľovstva.“ Po prejave predstavitelia z 20 štátov spoločne s Dr. Munovou uviedli projekt Medzinárodnej diaľnice mieru, ktorého cieľom je i po dopravnej stránke vytvoriť zo sveta jednu prepojenú komunitu.

Poobede program pokračoval víziou a aktivitami UPF v Afrike, ako Projekt Nebeskej Afriky, do ktorého sú zaangažovaní členovia parlamentov, náboženskí predstavitelia a tradiční náčelníci, pričom jeho záber je od pravých rodinných hodnôt k výchove k charakteru až po udržateľný ekonomický rozvoj. Ďalej boli priblížené aktivity Medzinárodnej asociácie členov parlamentov za mier (IAPP) a organizácie Mládež a študenti za mier (YSP), súčasná práca UPF s OSN a kampaň za oživenie rodinných hodnôt prostredníctvom požehnania manželstva.

V ďalšej časti, venovanej odkazu Nelsona Mandelu, prehovoril náčelník Mandela, ktorý sa ujal tejto funkcie po svojom starom otcovi, o osobných zážitkoch s ním. Predstavitelia hinduistickej, muslimskej a kresťanskej komunity v Južnej Afrike, ktorí spolupracovali s Nelsonom Mandelom na zrušení apartheidu, hovorili o jeho prínose pre vytvorenie modernej Južnej Afriky.

Na záver prvého dňa samitu Dr. Il Sik Hong, predseda výboru mierovej ceny Sonhak, oznámil laureátov tretej ceny pre rok 2019, ktorými sú Waris Dirie a Akinwumi Ayodeji Adesina. Dr. Hong uviedol: „Cena Sonhak bola ustanovená na základe vízie ‘Jedna rodina v centre s Bohom’ a pre rok 2019 sa sústreďuje na mier a ľudský rozvoj v Afrike.“ Cena bude udelená vo februári 2019 v Soule, Južná Kórea.

Druhý deň samitu (23.11.2018) bol venovaný trom projektom UPF, ktoré boli inaugurované v Afrike: Medzinárodná asociácia členov parlamentov za mier (IAPP), Medzináboženská asociácia za mier a rozvoj (IAPD) a Medzinárodná asociácia tradičných náčelníkov za mier (IATP).

V posledný deň samitu (24.11.2018) z medzinárodných hostí prehovoril Rev. Hjörtur Magni Johannsson, pastor Free Lutheran Church z Islandu, a Wilson Santamaria z parlamentu Bolívie o celosvetovom vplyve odkazu Nelsona Mandelu. Na záver samitu bola podpísaná Kapštianka deklarácia, v ktorej sa uvádza: „Rozhodli sme praktizovať vzájomný rešpekt, harmóniu a spoluprácu ako členovia jednej rodiny v centre s Bohom.“ Dr. Titus Thwala, bývalý člen parlamentu vo Svazijsku, o samite povedal: „Stačí, keď si zoberieme inšpiráciu od Nelsona Mandelu a od Otca Muna a Matky Munovej, a vykročíme vpred. Nič nás nezastaví.“

Požehnanie manželstva Po skončení samitu nasledoval obrad požehnania manželstva pre 3000 párov z rôznych náboženstiev. Dr. Prophet Samuel Radebe z Revelation Church of God uviedol Dr. Munovú: „Nie som formálny rečník. Hovorím zo srdca. Toto je dielo Pravej matky, že sa všetky náboženstvá stretli spolu... Na tento deň sa bude stále spomínať. Nikdy sa naň nezabudne.“ Dr. Munová sa počas obradu modlila za požehnania pre Nebeskú Afriku: „Nekonečne ďakujeme Nebu za novú históriu, ktorá sa začína prostredníctvom týchto požehnaných párov. Modlím sa, aby sa stali rodinami, ktoré zoberú zodpovednosť za budúce generácie a vytvoria svet mieru a šťastia pre svoje deti a vnúčatá.“ Mahamane Ousmane, bývalý prezident Nigeru, vo svojom gratulačnom príhovore povedal: “Z celého srdca ďakujem Matke Munovej za tento obrad požehnania. Keď sa pozrieme späť na tento pozoruhodný obrad, vidíme, že predstavuje historický obrat v tom, že vyjadril všetky najhlbšie hodnoty, ideály a túžby existujúce v srdciach nášho ľudu.“ Po obrade požehnania nasledovala oslava požehnania kultúrnym programom a tancom prítomných párov a hostí.

Viac na http://www.miersazacinamnou.sk.

____________________
Zmenené ( 25.02.2019 )
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer