spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Vplyv rodiny na drogovú závislosť

Vplyv rodiny na drogovú závislosť PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.06.2014
____________________
Vplyv rodiny na drogovú závislosť

Problém drogových závislostí detí a mladých ľudí je nutné vidieť ako závažný celospoločenský jav, ktorý je podmienený mnohými faktormi. Základom riešenia tohto pálčivého problému je správna výchova detí a mládeže ako výsledok spolupráce viacerých základných činiteľov, v ktorých majú prioritu rodina a škola. Rodina má pre dieťa a mladého človeka prioritný význam, pretože tvorí jeho emocionálne zázemie, stáva sa centrom bezpečia a istoty, získavania podnetov a prvých životných skúseností. Výsledky dlhodobého a kontinuálneho výskumu faktorov podmieňujúcich experimentovanie mladých ľudí s legálnymi a nelegálnymi drogami poukazujú na niektoré významné zistenia.

Na Slovensku už niekoľko rokov prevláda klesajúca tendencia v uzatváraní manželstiev zapríčinená zlou ekonomickou situáciou, nezamestnanosťou mladých ľudí, nedostatkom bytov a ich vysokou cenou, ktorá zapríčiňuje fakt, že pre mnohých mladých ľudí sú nedostupné. V rámci spoločenského vývoja sa menia aj funkcie rodiny, avšak žiadna inštitúcia nedokáže nahradiť rodinu v oblasti vytvárania citových vzťahov. Dieťa už od útleho detstva potrebuje pre svoj správny a harmonický vývoj vytvorenie citovej väzby k dospelej osobe s možnosťou kladnej citovej odozvy. Z hlbšej analýzy kvality rodinných vzťahov je zrejmé, že mierne klesá počet respondentov žijúcich v rodinách, kde sú rodinné vzťahy dobré a mierne sa zvyšuje počet mladých ľudí uvádzajúcich zlé medziľudské vzťahy v rodine.

Aj toto mierne zhoršenie rodinných vzťahov je hodnotené negatívne, pretože sa ukázalo, že kvalita rodinných vzťahov je jedným z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich osobnosť mladého človeka. Mladí ľudia, ktorí majú vytvorené dobré a srdečné vzťahy so svojimi rodičmi, majú vo veľkej väčšine rovnaké vzťahy aj k svojim súrodencom a okoliu. V rodinách, kde si nedokážu vytvoriť dobré medziľudské vzťahy rodičia a deti, si ich často nedokážu vytvoriť ani deti medzi sebou. Len necelá tretina opýtaných nemá žiadny veľký rodinný problém, zatiaľ čo mnohí mladí ľudia sú nútení riešiť niekoľko závažných rodinných problémov súčasne.

Najčastejšie ich trápi nedostatok finančných prostriedkov a dlhodobá nezamestnanosť. Aj keď hodnotenie životnej úrovne je často ovplyvnené subjektívnymi nárokmi respondentov, výsledky výskumu naznačujú mierny pokles životnej úrovne mladých ľudí. Mladí ľudia, ktorým peniaze vo väčšej miere chýbajú, častejšie uvádzajú zhoršené rodinné vzťahy, zatiaľ čo väčšina opýtaných, ktorí majú dostatok citových podnetov zo strany rodičov, pociťuje spokojnosť aj po materiálnej stránke. Častým problémom býva aj vážne ochorenie niektorého člena rodiny, zlé vzájomné vzťahy alebo rozvod rodičov. V nižšej miere do ich života negatívne zasahuje alkoholizmus, smrť rodinného príslušníka, psychické násilie, agresivita a fyzické násilie, prípadne psychické ochorenie niekoho z rodiny. V najnižšej miere sa v rodinách respondentov vyskytuje aj drogová závislosť, prípadne trestné stíhanie alebo väzba niektorého člena rodiny.

Pri riešení veľkých osobných problémov sú prioritnými poradcami mladých ľudí rodičia, najmä matky a priatelia. Zásadný vplyv na osobnosť dieťaťa má štýl rodičovskej výchovy, ktorým sa realizuje charakter požiadaviek a kvality reakcie rodičov na správanie detí. Z výsledkov výskumov jednoznačne vyplýva, že najlepšie podmienky pre zdravý psychický a fyzický vývoj dieťaťa a mladého človeka má úplná rodina, s dostatočným ekonomickým zázemím a vybudovanými dobrými vzájomnými vzťahmi zabezpečujúcimi obojstrannú dôveru a pomoc deťom pri riešení osobných problémov. Významným faktorom ochraňujúcim mladých ľudí pred fajčením tabakových výrobkov, konzumáciou alkoholických nápojov a nelegálnych drog je najmä kladný osobný príklad rodičov, realizácia záujmov spôsobujúca mierny deficit voľného času a priateľské kontakty s osobami, ktoré patria k abstinentom.

K rodinným ochranným faktorom patria tiež jasne stanovené výchovné pravidlá primerané veku dieťaťa, spoločná realizácia záujmov a jasne stanovené negatívne postoje rodičov ku konzumácii aj legálnych drog. Rizikovým faktorom v rodine je najmä nezáujem rodičov o potreby dieťaťa a prísny spôsob výchovy uplatňujúci aj telesné tresty.

http://www.infodrogy.sk/ActiveWeb/d/vplyv_rodiny_na_drog/
____________________
Zmenené ( 30.06.2014 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer