spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Zásady šťastného rodinného života - Zásada druhá: 5 ľudských podstát vo vzťahoch

Zásady šťastného rodinného života - Zásada druhá: 5 ľudských podstát vo vzťahoch PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2009
____________________
Zásady šťastného rodinného života

Zásada druhá: 5 ľudských podstát vo vzťahoch

Prvá podstata: Rozvážnosť
Táto schopnosť spočíva v rozhodnutí konať a správať sa vo vzťahu k partnerovi (ale aj v ostatných vzťahoch) na základe vybudovaných zásad a hodnôt, a nie na základe vplyvu aktuálnych a silných emócií alebo okolností. Táto spôsobilosť je založená na schopnosti kontrolovať svoju emocionalitu, túžby, pudy prostredníctvom mysle. Jedine človek má tzv. tlačidlo „stop“, ktoré mu dáva možnosť ovládnuť priestor medzi tým, čo sa udialo, teda medzi podnetom a jeho reakciou, teda tým, čo urobí alebo čo vysloví.

Činy a slová sú jedinečné a sú vaším dielom. Vy ste ich tvorcovia. Preto k tomu, aby ste k ich tvorbe pristúpili veľmi zodpovedne v každej, aj tej najemocionálnejšej situácii, je potrebné sebauvedomenie, teda schopnosť uvedomiť si to, čo je obsahom vášho prežívania. Toto sebauvedomenie nemôže za vás urobiť nikto iný, len vy.

My, ľudia, dokážeme pozrieť sa na svoje myšlienky, emócie, povzniesť sa a pozorovať svoj život z nadhľadu. Ak to urobíme, dokážeme cielene pracovať na zmenách a nápravách nášho chybného myslenia a konania.

Druhá podstata: Svedomie
Svedomie, ako morálny zmysel, ako prepojenie k podstate dobrého a zlého, nás upozorňuje na to, či naša myšlienka, naše správanie či slová boli správne alebo nesprávne. Svedomie nám dáva možnosť zhodnotiť, posúdiť naše skutky a je predpokladom k správnemu rozhodnutiu.

Svedomie je zdrojom energie, ktorá nás spája s najjemnejšími princípmi, ktoré fungujú v celom univerze. Sú obsiahnuté v našej ľudskej podstate. Náboženstvá, mudrci ale aj vedci rôznymi cestami objavujú túto podstatu. Našou zodpovednosťou je tieto zásady a princípy hľadať a spoznávať.

Tretia podstata: Fantazijná predstavivosť
Ide o schopnosť vizualizovať naše možné cesty v konaní. Prehodnocujte vaše predstavy a uvedomujte si takto v procese obrazotvornosti vaše možné cesty konania a správania s cieľom nájsť čo najprimeranejšiu reakciu pre rôzne situácie, ktoré sú teraz alebo aj tie, ktoré môžu prísť. Hľadajte tú najlepšiu cestu vopred. Predstavivosť vám umožní posúdiť vaše prežívanie, vaše Ja a porovnať ho s princípmi a zásadami tohto univerza.

Štvrtá podstata: Slobodná vôľa
Slobodná vôľa sa spája s vyjadrením moci konať. Slobodná vôľa je aktom rozhodnutia konať jedným alebo druhým smerom. Máte možnosť si vybrať konať v súlade s poznanými pravidlami a zásadami života alebo proti nim. Rozhodnutie v jednom i druhom smere má svoje dôsledky. Pre vašu podstatu je optimálne voliť v smere univerzálnych zásad (napríklad milovať, dávať a nečakať odmenu, atď.)

Umením slobody vôle je podriadiť svoje aktuálne impulzy tomu, k čomu v konečnom dôsledku smerujeme. Máme dar plávať aj proti prúdu svojich sklonov a naučených zvyklostí a podriadiť svoje aktuálne rozhodnutie tomu, čo nám poskytli predchádzajúce tri ľudské danosti: uvedomelosť, svedomie a fantazijná predstavivosť.

Skutočným umením vo vzťahoch je podriadiť svoje momentálne túžby, emócie, pudy vyššiemu rozmeru (napríklad rodine), pretože v konečnom dôsledku toto prináša silnejšiu energiu pre vaše Ja, než krátkodobé uspokojenie pudu či túžby orientovanej len na vaše osobné zisky.

Piata podstata: Zmysel pre humor
Humor je poľudšťovateľom a vyrovnávačom vo vzťahoch. Umožňuje uvedomiť si z pohľadu dlhodobej perspektívy malichernosť nezhôd a krívd. Skutočný humor (nie sarkazmus, ostrý či štipľavý humor) je prostriedkom toho, aby sme nedospeli k unáhlenej reakcii, poskytuje nám pozitívny, nevýbušný spôsob ako reagovať na dobré i zlé stránky každodenného života.

spracovala doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 30.12.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962