spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Fúzia múdrosti a vedy o rodine a partnerstve

Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Fúzia múdrosti a vedy o rodine a partnerstve PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2009
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Fúzia múdrosti a vedy o rodine a partnerstve
- Hoci v reprodukčnom veku sú najpočetnejšie ročníky, pokles sobášnosti i pôrodnosti pokračuje.

- I keď sobášov je čoraz menej, rozvodov neubúda, práve naopak.

- Hoci celkový počet narodených detí klesá, počet detí narodených mimo manželstva vzrastá.

- Príčiny súčasného poklesu sobášnosti možno zhrnúť zhruba do troch skupín: objektívne príčiny zväčša ekonomického rázu, ktoré spôsobujú odklad založenia rodiny; zmenený postoj spoločnosti k manželstvu, pokles prestíže manželstva; nezáujem alebo neschopnosť jednotlivcov vstupovať do trvalých zväzkov.

- Teórie komplementarity tvrdia, že optimálny partner je partner, ktorý sa od nás odlišuje a tak si vzájomne môžeme uspokojovať svoje potreby.

- Teórie podobnosti stavajú zase na tom, že adaptabilita v partnerských vzťahoch je menej komplikovaná, keď partneri vyznávajú rovnaké, prípadne podobné hodnoty, podobný životný štýl, majú blízke názory na počet detí, ich výchovu.

- Prehľad niektorých rizikových typov pre partnerstvo, manželstvo i rodinný život: partner závislý na rodičoch, partner závislý na alkohole, drogách, hazardných hrách, žiarlivý partner, necitlivý partner, hysterický partner, prehnane pedantný partner, promiskuitný partner.

- Najviac sa v porovnaní s minulosťou zmenil podiel vydatých žien v populácii. Je ich menej ako v minulosti, najmä v najplodnejších vekových skupinách (20 - 30 rokov).

- Každé manželstvo a každá rodina predstavuje jedinečnú neopakovateľnú jednotku, čo vyjadruje pojem „rodinná identita“.

- Manželstvo je stále tá najoverenejšia, najbezpečnejšia, štátom podporovaná forma pre výchovu detí.

- Manželstvo, ktorému nepredchádzala kohabitácia (spolužitie), je asi dvakrát stabilnejšie, ako manželstvo „už odskúšané“ v kohabitácii, ale aj to je podstatne stabilnejšie ako neformálny zväzok.

- Napätie medzi tradičnými rolami muža a ženy a aktuálne zmeny v týchto roliach negatívne ovplyvňujú súčasnú stabilitu rodiny.

- Muž a žena v manželskom zväzku musia vyvinúť úsilie v dosiahnutí lásky, harmónie a jednoty. Skutočná láska je tvrdá práca a každodenná investícia do vzťahu. Takáto láska pretrvá. Zamilovanie je pominuteľné.

- Manželská láska nikdy nebude úplná, ak sa o ňu delí niekto iný. Človek má žiť pre svojho partnera. Myslite na svojho partnera v duchu, aj keď nie ste teraz spolu. Láska je energia, aj takto ju budujete. Tak ako láska, aj myšlienky sú energia. Preto sústreďte svoju myseľ a srdce na úrovni manželskej lásky len na svojho partnera. Všetci ostatní sú k vám buď vo vzťahu starých rodičov, rodičov, bratov a sestier alebo detí.

- V rodine sú štyri druhy lásky: rodičovská, manželská, detská a súrodenecká.

- Rodina je prvým a z aspektu vývinu osobnosti dieťaťa záväzným modelom spoločnosti, s akým sa dieťa stretáva.

- Rodina je školou lásky - vychováva srdce a charakter, je primárnym výcvikovým miestom pre kvalitné vzťahy.

- Rodina je školou mravnosti - základňou spoločenských noriem, pravidiel, tradícií a žiaduceho správania v sociálnom svete.

- Príčinou konfliktov v rodine je často sebeckosť jedného z partnerov (alebo i oboch), preferencií toho, že ostatní sú tu pre môj prospech, nepochopenie spoločenského a duchovného významu rodiny ako celku.

- Vysoká zamestnanosť obidvoch rodičov na plný pracovný úväzok môže znamenať menej času na deti, menej priestoru na osobnú komunikáciu medzi rodičmi a deťmi.

- Nevyriešené problémy v rodinách sa prenášajú na budúce generácie, väčšinou narastajú a je ťažšie ich riešiť.

Zoznam použitých zdrojov u autorky
doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.


Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 30.12.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962