spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 10 - 02/2008 arrow Prejavy zakladateľov - Úloha žien pri zachovaní mieru vo svete

Prejavy zakladateľov - Úloha žien pri zachovaní mieru vo svete PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
31.12.2008
____________________
PREJAVY ZAKLADATEĽOV

Úloha žien pri zachovaní mieru vo svete
(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej počas jej svetového prednáškového turné na jeseň v roku 1992, výňatky z prejavu)

Ako ženy odmietame ideológie minulosti, ktoré potláčali ľudskosť. Všetky nás spája túžba vyhnať vojnu, vykorisťovanie a útlak z tohto sveta a urýchliť očakávanú budúcnosť pravej slobody, mieru a blahobytu.

Ako teda môžeme dosiahnuť svet pravej slobody, mieru a blahobytu? Aby sme to vedeli, musíme najprv pochopiť Boha a to, pre aký účel stvoril univerzum. ... Boh stvoril univerzum, aby s ním mohol byť vo vzájomnom vzťahu a prežívať lásku.

Božia láska je pravá, nesebecká a nemenná. Pravá láska je akt dávania, ktorý nie je podmienený prijímaním. ... Láska prúdi večne iba vtedy, keď ju dávate bezpodmienečne.

Dámy a páni, čo myslíte, čo prichádza prvé - láska alebo život? Život človeka je počatý z ideálu lásky, preto je to láska, ktorá prichádza prvá. Podstatou života je láska a život je stelesnením lásky. Teda život má od okamihu počatia nekonečnú hodnotu a mali by sme ho žiť pre druhých.

Ak tvrdíme, že svoj život máme žiť len sami pre seba a pre nikoho iného, potom nikdy nezakúsime lásku. Pravá lásky začína až vtedy, keď sa obetujeme, aby sme mohli milovať druhých. .. Toto je princíp lásky - čím viac sa obetujeme pre druhých, tým vyššiu úroveň lásky dosiahneme.

Počas celých dejín Božou stratégiou spasenia ľudstva bola vždy pravá láska. Satan naopak používa silu, pretože nie je schopný pravej lásky. Božou stratégiou je prijať prvý úder, ale v konečnom dôsledku vyjsť z boja ako víťaz, kým Satan udiera prvý, no nakoniec vždy prehráva.

Ak raz naozaj začneme chápať Božie srdce, nikdy sa nebudeme chcieť pomstiť svojim nepriateľom. Práve naopak, budeme sa snažiť primäť nebo a zem, aby im pomohli. Ak objímete svojich nepriateľov a zjednotíte sa s nimi, motivovaní láskou, ocitnete sa pred bránami Nebeského kráľovstva. ... Toto je tajomstvo, ktoré sa skrýva v slovách „Miluj svojich nepriateľov“.

Boh má pravú lásku, pravý život a pravú rodovú líniu. Pretože máme svoj pôvod v Bohu, tiež máme pravú lásku, pravý život a pravú rodovú líniu. ... Podľa Božieho plánu stelesnením pravej lásky, pravého života a pravej rodovej línie sú reprodukčné orgány muža a ženy. Akt lásky upriamený na Boha mal byť najsvätejším vlastníctvom manželov. Ale kvôli Pádu sa začal akt lásky považovať za niečo hanebné. Adam a Eva, predkovia ľudstva, padli, keď boli ešte nedospelí. Ovplyvnení Satanom zasiali semená falošnej lásky, falošného života a falošnej rodovej línie.

Boh pripravil veriacich ľudí a ľudí dobrého svedomia na celom svete, aby ich mohol adoptovať do pravej Božej rodiny, keď sa táto rodina objaví na Zemi. Iba ako súčasť Božej pravej rodovej línie môžeme naplniť Boží pôvodný ideál pravej lásky. A to je dôvod, prečo Mesiáš musí prísť.

Dámy a páni, kto je to Mesiáš? Mesiáš - to sú Praví rodičia ľudstva. Božím pôvodným plánom bolo ustanoviť dokonalého Adama a Evu ako pravých predkov ľudstva. Ale Satan napadol tento ideál a Boh odvtedy pracoval na tom, aby sa objavili ideálni Praví rodičia, cez ktorých sa môže celé ľudstvo obnoviť.

Ako Boží synovia a dcéry musíme zdediť Božiu lásku, život a rodovú líniu. Ba čo viac, musíme tiež zdediť lásku, život a rodovú líniu Pravých rodičov. ... To bude začiatok večného mieru vo svete.

Moje drahé sestry, sľúbme si, že budeme prelievať krv, pot a slzy, aby sme vytvorili svet, v centre ktorého bude Boh a pravá láska.

Úplné znenie sa nachádza na stránke FFWP - http://www.federaciarodin.sk.

____________________
Zmenené ( 02.01.2009 )
Hodnotenie čitateľov: / 1
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer