spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Štyri veľké oblasti srdca

Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Kráľovský majestát lásky
Dosiahnutím Štyroch veľkých oblastí srdca rodina vytvára základ Troch veľkých kráľovských majestátov. Kráľovský majestát je bežne vnímaný v zmysle moci a suverenity. Moc pravého kráľovského majestátu má však pôvod v pravej láske a vzniká z autority, vznešenosti a múdrosti rodičov pri spravovaní svojej rodiny.

Kráľovský majestát má niekoľko významov. Po prvé, hovorí o tom, že láska v rodine má tú najvzácnejšiu hodnotu. Žiadna svetská pocta sa nevyrovná sláve človeka, ktorý prešiel Štyrmi veľkými oblasťami srdca a dosiahol najvyššiu úroveň duchovnej zrelosti. Takýto človek má Boží charakter a je pravým rodičom, pravým vlastníkom a pravým učiteľom. S láskou sa stará o svoju rodinu, spravuje vlastníctvo a vedie svoje deti správnou cestou. Ako pravý predstaviteľ svojej rodiny má kvalifikáciu byť predstaviteľom spoločnosti, pretože základom spoločnosti je rodina.

Druhý význam sa týka vznešenosti pravej lásky. Ak niekomu chýba základ dobrého charakteru a zrelého ducha, nemôže sa odrazu ako predstaviteľ spoločnosti stať vznešeným a cnostným. Miestom kultivácie tohto základu je rodina, škola lásky. Rodičia, ktorí prešli Štyrmi veľkými oblasťami srdca, si rozvinuli duchovnú zrelosť a dobrý charakter, čo je nutné pre pravú vznešenosť. Majú vnútorné prostriedky nato, aby boli altruistickými, obetavými a zodpovednými konať v každej situácii s láskou, v prospech celku. V tom spočíva pravá vznešenosť kráľovského majestátu.

Tretí význam sa týka autority lásky. Rodičia, ktorí prešli Štyrmi veľkými oblasťami srdca, dosiahli zrelosť charakteru a osobnej integrity. Preto sú schopní správne viesť svoje deti, ktoré im na odplatu preukazujú náležitú úctu a nasledujú ich vedenie. Je to autorita toho, ktorý vedie na základe svojej vlastnej integrity a príkladu. No zvyčajne je svetská moc zabezpečovaná nespravodlivými zákonmi, fyzickou silou alebo hrozbou použitia sily. Preto ľudia túžia po spoločnosti, v ktorej láska a moc budú spolu vychádzať, pretože moc a autorita majú pochádzať z pravej lásky.

Štvrtý význam sa týka moci lásky „vládnuť“ iným na základe radosti. Aj ľudia, ktorým sa nepáči, aby im niekto niečo prikazoval, s radosťou budú nasledovať, ak bude prikazovať láska. Manžel s radosťou reaguje na manželkine pokyny, pretože ju chce potešiť a urobiť šťastnou. Manželka cíti to isté voči manželovi, keď ju o niečo žiada. Mali by sme sa taktiež snažiť dosiahnuť takú lásku, aby sme vyvolali radostnú poslušnosť aj vo vzťahu rodičia a deti. Sila lásky je v tom, že dokáže vládnuť spôsobom vyvolávajúcim radosť.

Piaty význam súvisí s prirodzeným rešpektom. Ak si niekoho vážime a rešpektujeme, správame sa k nemu úctivo a pozorne v každom ohľade. Preto by sme mali rešpektovať svojich rodičov a starých rodičov, ktorí žijú pravou láskou a dosiahli stav kráľovského majestátu. A taktiež by sme sa mali usilovať o to, aby sme boli hodní takého istého rešpektu od našich detí a vnúčat.

Šiesty význam súvisí s vládou lásky. Mnohí svetskí králi konali verejnoprospešné projekty, iní premrhali bohatstvo svojej krajiny. Preto akýkoľvek majetok vlastníme, jeho hodnota je daná kvalitou našej lásky. Náš dom by mal byť palácom lásky. Dokonca i chatrč chudobného človeka môže byť palácom, ak tam prebýva Božia láska. No ak chýba láska, tak dokonca i ten najskvostnejší zámok je prázdny a chladný ako hrobka.

Prejdúc Štyrmi veľkými oblasťami srdca a stelesniac pravú lásku každý z nás môže získať autoritu a vznešenosť kráľa.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer