spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Historické rodiny

Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Noemova rodina
Ako bolo spomínané v prípade Adamovej rodiny, tým, že Kain zabil svojho mladšieho brata Ábela, vytvorenie základu pre príchod mesiáša nenastalo a Boh musel čakať na vhodného človeka, s ktorým by mohol ďalej pracovať. Tým bol Noe, potomok Seta.

Noe žil v dobe, keď ľudstvo bolo podľa Biblie tak skazené, že Boh oľutoval, že stvoril človeka. Noe bol však najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi a viedol bohumilý život. Boh si ho vyvolil, aby prostredníctvom jeho rodiny začali nové dejiny ľudstva. Požiadal ho, aby postavil archu. Noe túto archu po mnohých rokoch postavil. Realizoval tým to, v čom Adam a Eva neuspeli - dodržal Božie slovo, čím vyjadril svoju jednotu s Bohom.

Následne po potope žil iba Noe s manželkou a ich traja synovia Sem, Cham a Jafet s manželkami. Od Boha dostali podobné požehnania, ako Adam a Eva pred pádom. Bola tu teda jediná rodina, prostredníctvom ktorej Boh mohol pracovať na napĺňaní ideálu rodiny. Nato však bolo potrebné, aby nielen Noe, ale aj jeho synovia mali oddaní vzťah k Bohu. Jednalo sa predovšetkým o druhorodeného Chama, ktorý bol v pozícii akoby Ábela.

Po potope Noe vysadil vinicu. Stalo sa, že sa opil a obnažený ležal vo svojom stane. Keď ho nahého uvidel Cham, oznámil to svojim bratom. Sem a Jafet potom vzali plášť, položili si ho na ramená, šli pospiatky do stanu a zakryli otcovu nahotu, pričom tvár mali odvrátenú. Keď sa Noe prebral a dozvedel sa, čo spravil Cham, preklial ho.

V čom spočívalo previnenie Chama, hoci to vyzeralo, že sa previnil samotný Noe? Z bežného ľudského pohľadu to vyzerá, že sa Cham oprávnene rozhorčil nad otcovým správaním. Veď sa predsa opil a potom bol dokonca obnažený. Boh si zrejme neželá, aby sa ľudia opíjali a následne sa obnažovali. No kľúčovým faktorom nebolo Noemovo správanie, ale to, ako sa zachová Cham. A Cham reagoval podobne, ako keď si Adam a Eva po páde (mali sexuálny vzťah bez Božieho súhlasu) uvedomili svoju nahotu , zahanbili sa a zakryli si svoje pohlavné orgány. Avšak pred pádom boli nahí a nehanbili sa. To, že sa hanbili za svoju nahotu súviselo s tým, že zneužili svoje pohlavné orgány, čím sa vytvoril vzťah medzi nimi a Luciferom (následne satanom), ktorý ich nato naviedol. Keby Adam a Eva nepadli, nebolo by dôvodu hanbiť sa za nahotu alebo pohoršovať sa nad ňou. Človek prichádza na svet nahý. Cham, ktorý sa nad otcovou nahotou nielenže pohoršil, ale to aj oznámil svojim bratom, vyjadril tým nielen to, že je ako každý človek po páde Adama a Evy prepojený so satanovou pokrvnou líniu, ale zároveň vytvoril bázu na opätovné pôsobenie satana, ktoré bolo vďaka Noemovej pevnej viere a následkom potopy zablokované.

Cham bol vystavený veľkej skúške, aj keď si to nemusel uvedomovať. Mal si však byť vedomý, že prostredníctvom jeho otca Noema Boh vyjadruje a realizuje svoju vôľu, a preto mal jednoducho ignorovať, čo videl, a byť s otcom zjednotený tak, ako Noe s Bohom. Prostredníctvom toho sa mohol vytvoriť základ jednoty medzi ním a jeho starším bratom, a následne v celej rodine. Tým by vytvorili rodinu, ktorá by bola pevným základom pre úplne podrobenie sa satana a vytvorenie ideálnej rodiny v centre s Bohom.

Pokračovanie v budúcom čísle.

Pokračovanie sa pripravuje.

Hodnotenie čitateľov: / 2
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer