spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 20 - 02/2013

Rodina a spoločnosť 20, Ročník 9 - Číslo 2 - 2013
Editoriál - Maritosexualita PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.12.2013
____________________
Editoriál

Maritosexualita

V súčasnej dobe to vyzerá tak, akoby v spoločnosti prebiehal zápas medzi heterosexualitou a homosexualitou, v ktorom sa homosexualita snaží dosiahnuť právnu rovnoprávnosť s heterosexualitou. Táto konfrontácia je výsledkom toho, že súčasná spoločnosť je chorobne presexualizovaná. Sexualita sa stala niečím, čo existuje samoúčelne, a človek je vnímaný výhradne ako sexuálna bytosť, ktorá žije iba pre uspokojovanie svojich sexuálnych túžob. Pritom sa však zabúda na samotnú podstatu a účel sexuality.

____________________
Zmenené ( 27.12.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 2Sľuby, ktoré sa nikdy nesmú porušiť PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.12.2013
____________________
Sľuby, ktoré sa nikdy nesmú porušiť
(Úryvok z autobiografie reverenda Muna „Hľadanie strateného mieru“)

Pri obrade zásnub a svadby prosím ženíchov a nevesty, aby si navzájom sľúbili určité veci, ktoré nesmú nikdy porušiť. Po prvé, ženích a nevesta si vždy musia veriť a mať sa radi. Po druhé, nesmú jeden druhému spôsobiť bolesť v srdci. Po tretie, musia svoje deti a vnúčatá vychovať tak, aby si zachovali sexuálnu čistotu. Po štvrté, všetci členovia ich rodiny si musia pomáhať a navzájom sa podporovať, aby sa stali skutočnou ideálnou rodinou. Zdržanlivosť pred manželstvom a vernosť v manželstve sú nanajvýš dôležité. Toto učím ľudí, aby som im pomohol rozvinúť v živote ich osobnostný potenciál v celej jeho bohatosti, a tiež aby dokázali vytvoriť a udržať zdravú a silnú rodinu.

____________________
Zmenené ( 27.12.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Batoľa (časť druhá) PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.12.2013
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Batoľa
(časť druhá „Budovanie pozitívneho obrazu o sebe samom“)

Všetci túžime, aby naše deti boli sebavedomé a vážili si seba samých, z čoho pramení aj rešpekt k druhým a ich potrebám. Vo veku batoľaťa (1-3 roky) preberá dieťa obraz o sebe od svojich rodičov. Podľa postojov rodičov k nemu sa vníma ako dobré/zlé, poslušné/neposlušné, šikovné/nešikovné, hodné/nehodné lásky a tak ďalej, a to sa stáva základom jeho celkového sebaobrazu. V tomto veku mu môžeme dať do vienka základ pre lásku a úctu k sebe, ktorá mu bude oporou po zvyšok života. Môžu v tom pomôcť aj nasledujúce veci:

____________________
Zmenené ( 27.12.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Model efektívnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.12.2013
____________________
Model efektívnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi

Je známe, že dnešní rodičia pomerne málo verbálne komunikujú s deťmi. Výskumami sa zistilo, že napríklad otec s dieťaťom hovorí priemerne iba 9 minút denne a obsah komunikácie je len formálny. Rodičia nerozvíjajú aktívnu, ani pasívnu zásobu slov, hoci to dieťa veľmi potrebuje. Naučiť dieťa hovoriť je naučiť ho byť samým sebou, byť osobnosťou. Reč rozvíja myslenie a naopak. Pritom veľmi dôležitá je aj funkcia citovej abreakcie, odreagovania (t.j. terapeutický a relaxačný potenciál) rozprávania detských zážitkov. Dieťa by malo dokázať vyjadriť svoje názory a formulovať svoje potreby. V emocionálne a sociálne dobre saturovaných rodinách rodičia deťom umožňujú slobodu vyjadrenia svojich názorov a potrieb, poskytujú priestor, aby dieťa mohlo hovoriť čo najčastejšie a vytvárajú prostredie, kde deti hovoria úprimne a otvorene, čo ich spätne vedie k otvorenosti a zodpovednosti v správaní. Naopak, poruchy v rodinnej komunikácii majú aj vážne celospoločenské dôsledky. Významným predpokladom úspešnej komunikácie je schopnosť aktívneho počúvania dieťaťa:

____________________
Zmenené ( 27.12.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Ochrana rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.12.2013
____________________
Pravá spoločnosť

Ochrana rodiny

Výrazným problémom súčasnej spoločnosti je relativizovanie morálnych a etických, trvale platných hodnôt, ktoré vychádzajú z rodiny. Napríklad, že muž je mužom a žena je ženou, že manželstvo je zväzkom muža a ženy a že rodina je založená na manželstve. Aby však nevznikali nedorozumenia, sú aj takéto samozrejmé veci uzákonené, čo je aj uvedené v aktuálnom znení zákona o rodine (36/2005 Z. z.). Je však súčasná zákonná ochrana manželstva a rodiny dostatočná v prostredí, v ktorom neustále silnejú tlaky na predefinovanie manželstva a rodiny a presadzovanie ľudských práv jednotlivcov ohrozuje samotnú podstatu a fungovanie rodiny?

____________________
Zmenené ( 27.12.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Vy sa pýtate, my odpovedáme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.12.2013
____________________
Vy sa pýtate, my odpovedáme

V čom vidí Federácia rodín možnosť riešenia úpadku morálnych hodnôt v spoločnosti?

____________________
Zmenené ( 27.12.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Udalosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
27.12.2013
____________________
Udalosti

Quo vadis, kresťanstvo?
27. novembra 2013 sa v priestoroch Cirkvi československej husitskej v Bratislave v spolupráci s Univerzálnou mierovou federáciou uskutočnilo pripomenutie 1700. výročia vydania tzv. Milánskeho ediktu. V jednotlivých príspevkoch bola spomenutá situácia tej doby, ako sa kresťanstvo z pozície prenasledovaného náboženstva dostávalo do popredia diania v Rímskej ríši, ako využilo alebo premárnilo možnosť byť morálnym a etickým formovateľom života celej spoločnosti a ako by mohlo túto úlohu naplniť v súčasnosti.

____________________
Zmenené ( 27.12.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0spacer


spacer