spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 19 - 01/2013

Rodina a spoločnosť 19, Ročník 9 - Číslo 1 - 2013
Editoriál - Vytvorenie pravej spoločnosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.06.2013
____________________
Editoriál

Vytvorenie pravej spoločnosti

Ľudia od nepamäti snívajú o stratenom raji, o ideálnej spoločnosti, ktorá sa pričinením našich prvých predkov nevytvorila. Počas histórie sa objavovali rôzne utopické teórie o vytvorení takejto spoločnosti, ktoré však z rôznych dôvodov nemali šancu presadiť sa natrvalo. Predovšetkým preto, lebo ignorovali skutočnú hodnotu života človeka a jeho účel existencie.

____________________
Zmenené ( 25.06.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Začiatok pravého sveta PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.06.2013
____________________
Začiatok pravého sveta

Koncom roka 2012 niektorí ľudia na základe jednej z interpretácií mayského kalendára očakávali doslovný koniec sveta. Ako vidno, nič také sa nestalo, no v tomto roku, 22. februára 2013, sa udiala doteraz najvýznamnejšia udalosť v histórii. Vo Svetovom mierovom centre Čong Šim, Kórea, pani Hak Ča Han Munová vyhlásila tzv. Zakladajúci deň, ktorého vyhlásenie v roku 2001 stanovil reverend Mun ako deň jednoty a mieru. Udalosti sa v Kórei zúčastnilo približne 50000 hostí z celého sveta vrátane prominentných náboženských, politických a iných spoločenských predstaviteľov, pričom udalosť celosvetovo sledovalo vyše 3 miliónov ľudí. Vyhlásenie tohto dňa znamená začiatok novej éry Boha a ľudstva. Znamená ukončenie prozreteľnosti obnovenia sveta do stavu, kedy je možné vybudovať substanciálne Božie kráľovstvo (Čonilguk).

____________________
Zmenené ( 25.06.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Batoľa (časť prvá) PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.06.2013
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Batoľa
(časť prvá „Začiatky osamostatňovania“)

V prvom roku života išlo o dosiahnutie všeobecnej dôvery vo svet. V období batoľaťa (1-3 roky) ide o dosiahnutie dôvery v seba samého. U dieťatka sa objavuje snaha o osamostatňovanie, na druhej strane si chce zachovať pocit bezpečia, stability a istoty. Platí to aj pre vzťah s matkou, ktorý sa tým dostáva na inú úroveň. Skúsenosti s osamostatňovaním sa podieľajú na vytvorení základnej životnej stratégie - tendencie k asertivite či naopak pasivite - presadeniu vlastných potrieb či ich potlačeniu. Okrem typu temperamentu a iných vrodených dispozícií na to vplýva aj rodičovské správanie - či povzbudzuje alebo potláča vôľu a samostatnosť. V tomto období si dieťa vytvára aj rodinnú identitu, do ktorej zahŕňa rodičov, starých rodičov či iné blízke osoby. Rozširuje sa okruh dospelých, s ktorými si vytvára vzťah a od ktorých sa učí.

____________________
Zmenené ( 25.06.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Zásada siedma: Na zmysel a princípy orientovaný rodinný systém (časť tretia) PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.06.2013
____________________
Zásady šťastného rodinného života

Zásada siedma: Na zmysel a princípy orientovaný rodinný systém (časť tretia „Prispôsobenie štruktúr poslaniu a vzájomné učenie sa“)

V predchádzajúcich dvoch číslach sme sa zamerali na priblíženie dvoch kvalít rodinného systému zameraného na hľadanie zmyslu a vyššie princípy, ktoré sme prirovnali k pomyselnému koreňu a kmeňu rodiny. Prvou kvalitou bola spôsobilosť „byť vzorom“ a druhou bol „vzťah úcty a ohľaduplnosti“, ktorého podstatou je spôsobilosť sprevádzať druhého človeka jeho rastom a poskytovať mu rady a seba ako spoločníka.

____________________
Zmenené ( 25.06.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Príprava na manželstvo a rodičovstvo PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.06.2013
____________________
Pravá spoločnosť

Federácia rodín nie je organizáciou, ktorá existuje sama pre seba. Snaží sa iniciovať také kroky v spoločnosti, ktoré v nej nielen zvýšia povedomie o manželstve a rodičovstve, ale taktiež môžu viesť k zlepšeniu stavu manželstiev a rodín a života človeka ako takého. Tieto kroky sú súčasťou procesu smerujúceho k vytvoreniu pravej spoločnosti, ktorá je založená na morálnych a etických hodnotách prameniacich z pochopenia nezastupiteľnej hodnoty manželstva a rodičovstva pre život človeka a pre stav celej spoločnosti.

V tejto rubrike budeme prinášať podnety, ktoré by po náležitej príprave mohli byť zapracované do legislatívy a ktoré by odstránili diskrimináciu zodpovedných manželov a rodičov, pretože na následky vyplývajúce z nezodpovedného prístupu mnohých ľudí k manželstvu a rodičovstvu doplácajú predovšetkým tí zodpovední a v konečnom dôsledku celá spoločnosť.

____________________
Zmenené ( 25.06.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 2Vy sa pýtate, my odpovedáme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.06.2013
____________________
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Prečo sa namiesto výrazu Boh začalo používať spojenie Nebeský rodič?

____________________
Zmenené ( 25.06.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Udalosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.06.2013
____________________
Udalosti

Požehnanie manželstva
17. februára 2013 sa uskutočnilo kozmické požehnanie manželstva desaťtisícov snúbeneckých a manželských párov. Hlavná udalosť sa konala vo Svetovom mierovom centre Čong Šim, Kórea, ktorej sa zúčastnilo približne 3500 snúbeneckých a manželských párov. Približne 12500 ďalších párov z celého sveta sa obradu zúčastnilo simultánne prostredníctvom internetového prenosu. Táto udalosť bola prvou od úmrtia reverenda Muna v septembri minulého roku a požehnanie manželstva udelila samotná pani Munová.

____________________
Zmenené ( 25.06.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Predstavujeme - Národ kozmického mieru a jednoty - Čonilguk PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.06.2013
____________________
Predstavujeme

Národ kozmického mieru a jednoty - Čonilguk

____________________
Zmenené ( 31.10.2013 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0spacer


spacer