spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 13 - 01/2010

Rodina a spoločnosť 13, Ročník 6 - Číslo 1 - 2010
Editoriál - Tolerovať, ale čo? PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Editoriál

Tolerovať, ale čo?

Spoločnosť sa globalizuje a ľudia sa dostávajú do kontaktu s inými ľuďmi, kultúrami, spôsobom života. Je to vďaka nielen informačným médiám, ale aj možnostiam cestovania alebo stretávania cudzincov. Takto zisťujeme, že aj keď sme všetci ľudia, každý sme iný, či už na základe zjavných rozdielov, akými sú farba pokožky, reč, spôsob obliekania, a pod., ale aj na základe spôsobu života, názorov, hodnôt.

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Vaše príspevky - Komu patria deti? Kontrola detstva a jej vývoj v 19. a 20. storočí PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Komu patria deti? Kontrola detstva a jej vývoj v 19. a 20. storočí

Detstvo a pozícia detí v spoločnosti nepochybne dominuje súčasným sociologickým diskusiám. Dieťa stále je a bolo vo svojej podstate vnímané ako závislá bytosť, ktorá vyžaduje ochranu, výchovu a disciplínu na to, aby sa mohla stať „dospelým“ členom spoločnosti. Novodobá orientácia spoločnosti však čoraz viac smeruje ku vnímaniu detí ako jej plnohodnotných členov schopných samostatne sa vyjadrovať a ovplyvňovať dianie v nej.

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Kvalita vzťahu matka - dieťa a zdravý vývin osobnosti dieťaťa PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Kvalita vzťahu matka - dieťa a zdravý vývin osobnosti dieťaťa
Splodenie dieťaťa je v kontexte reprodukčného procesu momentom splynutia mužskej pohlavnej bunky s pohlavnou bunkou ženy. „Mať“ dieťa a „byť“ s dieťaťom je v kontexte psychologickom momentom rozhodnutia ženy prijať a milovať nevinné stvorenie, ktoré je už v prenatálnom vývine odkázané na starostlivosť a opateru zo strany matky. Moment jeho splodenia spojený so slobodným rozhodnutím a prijatím alternatívy „mať“ dieťa je zo strany matky spojený bezprostredne so zodpovednosťou vyplývajúcou z tohto rozhodnutia. Perspektívny vývin dieťaťa tak významne ovplyvňujú už všetky rozhodnutia matky pri jeho splodení: rozhodnutie prijať dieťa, rozhodnutie milovať dieťa, rozhodnutie postarať sa o dieťa, ako aj rozhodnutie sprevádzať dieťa vývinom bez kladenia podmienok. Nepodmienené pozitívne prijatie je predpokladom naplnenia rozhodnutia „byť“ s dieťaťom bez kladenia podmienok ocenenia. „Mať“ dieťa je potom predovšetkým odrazom biologického aktu, zatiaľ čo prijatie dieťaťa bez kladenia podmienok ocenenia a dávanie lásky, opatery a starostlivosti, teda rozhodnutie „byť“ s dieťaťom, vyjadruje živý, skutočný, pravdivý vzťah k dieťaťu.

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Zásady šťastného rodinného života - Zásada tretia: Aktívne uplatňujte predstavu výsledku PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Zásady šťastného rodinného života

Zásada tretia: Aktívne uplatňujte predstavu výsledku

Predstavte si vcelku bežnú situáciu, ktorá má veľa možných analógií: dieťa vo veku piatich rokov vyberie z poličky džbán, postaví sa na stoličku ku dresu, napustí do džbána vodu a ako schádza zo stoličky s naplneným džbánom dolu, väčšiu časť vody vyleje na zem. Vtom vojde mama. Môže zareagovať rôzne. Jedna reakcia môže mať charakter hnevu, mama dieťa vyhreší, že vylialo vodu a je mokré. Druhá reakcia môže mať aj napriek nepriaznivosti situácie charakter záujmu (mama sa napríklad opýta, čo chcelo dieťa urobiť). V prípade prvej reakcie matky dieťa zneistie, bude zahanbené a prežije pocit viny. V prípade druhej reakcie mama dá priestor k vyjadreniu dieťaťa o motíve jeho konania, otvára matke možnosť výchovne dieťa sprevádzať k rozmýšľaniu o inej alternatíve dosiahnutia jeho túžby, či záujmu, spoločne umožňuje nájsť riešenie z nepriaznivej situácie, výsledkom čoho je, že dieťa prežíva pocit porozumenia, ocenenia a povzbudenia. Mama v druhom type reakcie urobila z nepríjemnej situácie pre dieťa bonus, výchovne mu umožnila podrásť bez citového strádania. To, čo mama efektívne zvládla v stave, keď mnohí z nás by reagovali hnevom či výčitkou, bolo, že konala s cieľom v mysli, čomu predchádzalo uvedomenie si faktu, že tento relatívne malý problém, ktorý vyvolá primárne negatívnu reakciu, spracovala tak, že dala do úzadia svoju emočnú reakciu na problém a sústredila sa na niečo významnejšie - na cieľ. Obaja, aj dieťa aj matka, mali z jej správania zisk. U dieťaťa reakcia mamy zvýšila jeho sebaocenenie a dôležitým ziskom bolo posilnenie vzťahu dôvery medzi ňou a dieťaťom.

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Mun Son Mjong - obdobie 2000-2001 PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame pokračovanie životopisu zakladateľov Federácie rodín. Poznámka: Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko a druhé dve slová tvoria meno, napríklad v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné priezvisko, pričom deti dostávajú priezvisko po otcovi.

Mun Son Mjong - obdobie 2000-2001

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Prejavy zakladateľov - Reštrukturalizácia OSN a vytvorenie kultúry mieru PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Reštrukturalizácia OSN a vytvorenie kultúry mieru
(Prejav reverenda Son Mjong Muna na Zhromaždení 2000, sídlo OSN, New York, 18. augusta 2000, výňatky z prejavu)

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Vy sa pýtate, my odpovedáme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na udalostiach organizovaných Federáciou rodín sa zúčastňujú predstavitelia rôznych cirkví. To znamená, že konvertovali?

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Udalosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Udalosti

Homosexualita - mýty a skutočnosť
Dňa 18. mája 2010 sa v Bratislave, v Apollo Hotel (Hotel Dukla), uskutočnil diskusný večer s názvom „Homosexualita - mýty a skutočnosť“, ktorý súvisel s pripravovaným pochodom „Dúhový Pride Bratislava 2010“ za práva lesieb, gayov, bisexuálov a transgender osôb. Na hlavné body programu - prečo manželstvo môžu tvoriť iba muž a žena, a akú ideológiu, stratégiu a ciele vlastne sledujú aktivisti hnutia homosexuálov - vyjadrili svoj postoj rôzni rečníci. Zúčastnení, medzi ktorými boli aj zástancovia homosexuálnych partnerstiev, mohli reagovať na jednotlivé príspevky a vyjadriť svoj názor na danú tému.

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0spacer


spacer