spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 8 - 02/2007

Rodina a spoločnosť 8, Ročník 3 - Číslo 2 - 2007
Editoriál PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Editoriál

Človeče zvyknuteľný

Hovorí sa, že človek si zvykne aj na šibenicu. Na jednej strane to svedčí o vysokej adaptačnej schopnosti človeka prežiť aj v ťažkých situáciách, no na druhej strane to hovorí o tom, že nemá záujem o odstránenie tejto šibenice.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Manželstvo, rodina a spoločnosť PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Manželstvo, rodina a spoločnosť

V predchádzajúcom seriáli o manželstve sme priblížili jeho význam pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť. Ako verný zväzok jedného muža a jednej ženy je najideálnejším základom pre založenie rodiny. Rodina založená na takomto manželstve je tak najlepším miestom pre praktizovanie a spoznávanie lásky či už rodičovskej, manželskej, súrodeneckej a detskej. Preto môžeme povedať, že takéto manželstvo zohráva nenahraditeľnú úlohu v procese vytvárania a udržovania zdravej rodiny, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre zdravý rozvoj jednotlivcov v rodine a pre existenciu zdravej spoločnosti.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Ježišova rodina
Ježiš prišiel na tento svet s misiou mesiáša. Misiou mesiáša je obnoviť padlého človeka do bezhriešneho stavu prostredníctvom vytvorenia bezhriešnej rodiny, ktorú mali pôvodne vytvoriť Adam a Eva. Po páde Adama a Evy sa ľudia rodili s pôvodným hriechom, pretože ľudia boli následkom Pádu spojení so satanovou líniou. Prostredníctvom mesiáša môžu byť ľudia naštepení späť do Božej línie, čo je začiatok budovania Božieho kráľovstva ako na zemi tak i v nebi. Božie kráľovstvo mali pôvodne vytvoriť Adam a Eva, ale tým, že na pokúšanie Lucifera mali predmanželský sexuálny vzťah, tak namiesto Božieho kráľovstva vytvorili peklo.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Kráľovský majestát lásky
Dosiahnutím Štyroch veľkých oblastí srdca rodina vytvára základ Troch veľkých kráľovských majestátov. Kráľovský majestát je bežne vnímaný v zmysle moci a suverenity. Moc pravého kráľovského majestátu má však pôvod v pravej láske a vzniká z autority, vznešenosti a múdrosti rodičov pri spravovaní svojej rodiny.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Zakladatelia Federácie rodín PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame pokračovanie životopisu zakladateľov Federácie rodín. Poznámka: Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko a druhé dve slová tvoria meno, napríklad v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné priezvisko, pričom deti dostávajú priezvisko po otcovi.

Mun Son Mjong - obdobie 1975-1981

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Život Ježiša z pohľadu Božej vôle PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Život Ježiša z pohľadu Božej vôle
(Prejav reverenda Son Mjong Muna pri príležitosti 20. výročia založenia novín Washington Times, 21. máj 2002, Washington, DC, výňatky z prejavu)

Až doteraz kresťanstvo nebolo schopné vytvoriť nebeské kráľovstvo na zemi a v duchovnom svete. Pretože kresťanstvo nebolo schopné uskutočniť pôvodnú vôľu Boha, ktorý chce vytvoriť kráľovstvo na zemi ako duchovné, tak i fyzické, niet inej možnosti ako to, aby Pán prišiel ešte raz.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Vy sa pýtate, my odpovedáme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Prečo je Federácia rodín proti homosexuálom?

Federácia rodín nie je a ani nebola proti homosexuálom (gejom a lesbičkám), ale je proti tvrdeniam, že homosexuálny vzťah je rovnocenný s heterosexuálnym vzťahom jedného muža a jednej ženy v manželstve, a že „rodina“ založená na homosexuálnom „manželstve“ je rovnocenná s rodinou založenej na heterosexuálnom manželstve.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Udalosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Udalosti

Svetový festival kultúry a športu
4. júla 2007 sa v Kórei uskutočnil svetový festival kultúry a športu aj za účasti predstaviteľov zo Slovenska. Účelom festivalov, ktorých história sa datuje od roku 1992, je vyjadrenie myšlienky mierového spolunažívania všetkých národov, rás, náboženstiev a kultúr. Predovšetkým mladým ľuďom dáva príležitosť zažiť pocit spolupatričnosti a reálnosť vízie vytvorenia jednej svetovej rodiny pod Bohom. Jadrom festivalov je obrad požehnania manželstva. Mottom tohto požehnania bolo „Svet je jeden domov, ľudstvo je jedna rodina“.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Predstavujeme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Predstavujeme

Univerzálna mierová federácia
12. septembra 2005 bola založená Univerzálna mierová federácia (UPF). UPF je globálnou alianciou jednotlivcov a organizácií oddaných budovaniu sveta trvalého mieru, slobody, harmónie, spolupráce a vzájomnej prosperity. UPF má víziu ľudstva ako jednej globálnej rodiny Boha žijúcej v súlade s univerzálnymi princípmi.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0spacer


spacer