spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 7 - 01/2007

Rodina a spoločnosť 7, Ročník 3 - Číslo 1 - 2007
Editoriál PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Editoriál

Tradície verzus život?

Pravdepodobne celou históriou ľudstva sa prelínajú nejaké tradície, či už ako pripomienka nejakých významných udalostí, ako reakcia na kolobeh života v prírode alebo v ľudskej spoločnosti, alebo ako dopad nejakej filozofie, ideológie, vierovyznania. Niektorí lipnú na tradíciách až do takej miery, že podľa nich sa ľudia musia nevyhnutne nimi riadiť, aj keď nie sú opodstatnené. Iní ich úplne ignorujú. Niektoré tradície sú spoločné ľuďom bez ohľadu na ich rasu, vierovyznanie, národnosť, iné dokonca rozdeľujú mnohé kultúry. Majú tradície vôbec nejaký zmysel a význam pre človeka?

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Význam manželstva PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Význam manželstva

Pre niektorých ľudí je rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy (ďalej ako manželstvo) zmyslom existencie a najvhodnejším prostredím harmonického rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Pre iných je nemanželské spolužitie alebo slobodné rodičovstvo rovnocennou, ak nie preferovanejšou alternatívou spôsobu života. Avšak nielen životná skúsenosť, ale aj odborné výskumy potvrdzujú nenahraditeľný význam manželstva pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť. Prinášame Vám záverečné výsledky rozsiahlej štúdie týkajúcej sa manželstva.

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Zachariášova rodina
Po tom, ako izraeliti na čele s Józuom vstúpili do zasľúbenej zeme Kanaán, začal sa rozvíjať základ pre príchod mesiáša na národnej úrovni. Boh prostredníctvom prorokov neustále viedol izraelitov k tomu, aby neupadli do neviery a aby boli pripravení nasledovať mesiáša po jeho príchode. Jedným z významných prorokov bol Eliáš, ktorého misiou bolo priviesť ľud späť k Bohu, no tá sa nepodarila. Preto bol touto misiou Eliáša neskôr poverený Ján Krstiteľ, ktorý mal taktiež vytvoriť základ na to, aby izraeliti s jeho pomocou prijali mesiáša a nasledovali ho.

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Problémy v rodine a v spoločnosti
Doteraz sme si priblížili štyri oblasti srdca v rodine (detská, súrodenecká, manželská a rodičovská), ktoré, keď sú správne rozvinuté, vytvárajú z rodiny prostredie lásky. Ak však niektorá oblasť srdca nie je dostatočne rozvinutá, vzniknuté problémy sa neohraničujú iba na samotnú rodinu, ale aj na spoločnosť, ktorá je rozšírením rodiny.
____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Zakladatelia Federácie rodín PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame pokračovanie životopisu zakladateľov Federácie rodín. Poznámka: Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko a druhé dve slová tvoria meno, napríklad v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné priezvisko, pričom deti dostávajú priezvisko po otcovi.

Mun Son Mjong - obdobie 1968-1974

____________________
Zmenené ( 18.11.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Praví rodičia a vek Splneného zákona PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Praví rodičia a vek Splneného zákona
(Prejav pani Hak Ča Han Munovej zo 7. septembra 1993 pred zástupcami 97 krajín v budove OSN v New Yorku, výňatky z prejavu.)

Božím ideálom pri stvorení prvých ľudských predkov Adama a Evy bolo, aby sa zdokonalili prostredníctvom pravej lásky a aby potom ako Praví rodičia vytvorili dobrú rodinu pravej lásky, pravého života a pravej rodovej línie. Táto rodina by sa stala počiatkom Nebeského kráľovstva.

____________________
Zmenené ( 05.07.2009 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Vy sa pýtate, my odpovedáme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Je reverend Mun naozaj mesiášom?

Aj keď toto nie je témou v rámci Federácie rodín, často sa objavuje. Ťažko na to však jednoznačne odpovedať. Ide o to, čo sa pod týmto pojmom rozumie. Ak sa niekoho, kto verí, že Ježiš je mesiáš, spýtate, čo robí Ježiša mesiášom, dostanete rôzne odpovede. Lebo bol počatý z Ducha Svätého, robil zázraky, vstal z mŕtvych a podobne. Tak v tomto zmysle reverend Mun rozhodne nie je mesiášom.

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Udalosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Udalosti

Medzikultúrne manželstvo
22. februára 2007 sa v Kórei uskutočnil obrad požehnania medzikultúrneho manželstva, na ktorom sa zúčastnilo vyše 500 reprezentatívnych párov s celého sveta. Medzi nimi boli taktiež deti ambasádorov mieru rôznej národnosti, rasy a náboženského vyznania. Páry boli vyzvané, aby naplnením požehnania ukázali spôsob vytvorenia rodiny v centre s Bohom a aby sa životom pre iných podieľali na vytváraní sveta mieru, po ktorom túži Boh.

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Predstavujeme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Predstavujeme

Mierové posolstvá
Ľudstvo neustále túži po mieri, a napriek tomu náš svet sužujú vojny a konflikty. Spravodajské prehľady prinášajú každý deň zo všetkých kútov sveta správy o násilí - medzi národmi, v našich komunitách a dokonca i v rodinách. Aj keď niektorí pochybujú, že trvalý mier je za týchto okolností možný, v ľudskom srdci neprestáva horieť túžba po mieri. Preto neváhajte a naplňte ju!

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1spacer


spacer