spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 4 - 12/2005

Rodina a spoločnosť 4, Ročník 1 - Číslo 4 - December 2005
Editoriál PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Editoriál

Láska či pokrytectvo

Láska býva v tomto decembrovom období skloňovaná vo všetkých pádoch. Jednotlivci alebo rôzne organizácie ju vyjadrujú aj v podobe finančných a iných darov určených tým, ktorí to potrebujú. Konajú sa rôzne podujatia na taký alebo onaký účel. Určite šľachetné.

____________________
Zmenené ( 25.03.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Význam manželstva PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Význam manželstva

Pre niektorých ľudí je rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy (ďalej ako manželstvo) zmyslom existencie a najvhodnejším prostredím harmonického rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Pre iných je nemanželské spolužitie alebo slobodné rodičovstvo rovnocennou, ak nie preferovanejšou alternatívou spôsobu života. Avšak nielen životná skúsenosť, ale aj odborné výskumy potvrdzujú nenahraditeľný význam manželstva pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť. Prinášame Vám ďalšie výsledky rozsiahlej štúdie týkajúcej sa manželstva.

____________________
Zmenené ( 25.03.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Noemova rodina
Ako bolo spomínané v prípade Adamovej rodiny, tým, že Kain zabil svojho mladšieho brata Ábela, vytvorenie základu pre príchod mesiáša nenastalo a Boh musel čakať na vhodného človeka, s ktorým by mohol ďalej pracovať. Tým bol Noe, potomok Seta.

Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 2Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Súrodenecká oblasť srdca
Rodina je školou lásky a druhou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť súrodeneckej lásky, ktorá je pokračovaním detskej oblasti srdca. Vzťah lásky sa rozširuje zo vzťahu k rodičom k súrodencom. Deti sa učia rešpektovať a mať radi svojich súrodencov prostredníctvom lásky, ktorú im prejavujú rodičia. Deti prirodzene majú radi toho, koho majú radi ich rodičia. Preto je láska rodičov k deťom nevyhnutná pre rozvoj lásky medzi nimi samotnými.

____________________
Zmenené ( 25.03.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 2Zakladatelia Federácie rodín PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame životopis zakladateľov Federácie rodín. Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko a druhé dve slová tvoria meno, napríklad v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné priezvisko, deti dostávajú priezvisko po otcovi.

Mun Son Mjong - obdobie 1945-1950

Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Základ mieru je v pravej láske PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Základ mieru je v pravej láske
(Prejav Reverenda Son Mjong Muna pri príležitosti zahájenia Zhromaždenia Medzináboženskej a medzinárodnej federácie za svetový mier počas Svetového festivalu kultúry a športu 2002, výňatky z prejavu)

Ľudstvo žije v dobe, v ktorej sa zmeny uskutočňujú rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Svet cíti potrebu dialógu medzi náboženstvami, harmónie medzi rasami a vzájomného porozumenia kultúr.

Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Vy sa pýtate, my odpovedáme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na stránke FFWP sú uverejnené nejaké sviatky, o čo ide?

Jedná sa o slávnostné dni, ktoré sú nielen spomienkou na dosiahnutý stupeň obnovovania vzťahu medzi Bohom, ľudstvom a kozmom, ale zároveň i výzvou naplniť odkaz týchto dní. Niektoré z týchto sviatkov pochádzajú z obdobia existencie tzv. Cirkvi zjednotenia (CZ) a boli nesprávne chápané ako cirkevné sviatky. Je iba historickou skutočnosťou, že podmienky ustanovenia týchto sviatkov boli naplnené CZ, hoci pôvodne takéto sviatky mohli existovať, keby Adam a Eva nepadli.
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Udalosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Udalosti

V novembri 2005 sa v Izraeli uskutočnila ďalšia z blízkovýchodných mierových iniciatív organizovaná Medzináboženskou a medzinárodnou federáciou za svetový mier. Účelom týchto iniciatív je predovšetkým zmierenie židov, kresťanov a moslimov a prispenie k vytváraniu podmienok mierového spolunažívania. Týchto aktivít sa zúčastňujú významní spoločenskí a náboženskí predstavitelia z celého sveta vrátane Vyslancov mieru. Slovensko malo svojich predstaviteľov už na niekoľkých z nich.

Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Predstavujeme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
25.03.2006
____________________
Predstavujeme

Staňte sa Vyslancom mieru
Iniciatíva Vyslancov mieru sa formálne začala počas medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo v máji 2001 v New Yorku pod názvom „Slúžiť národu, slúžiť svetu: Vytvorenie mieru prostredníctvom obnovy rodín, spoločnosti a národov“.

Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0spacer


spacer