spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Boží Princíp

Kresťanstvo PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________
Kresťanstvo Odkazy predstaviteľov kresťanstva
   
   
Ježiš Nazaretský Ježiš Nazaretský (asi 6 p.n.l. - asi 29 n.l.)

Ježišovo posolstvo kresťanom a všetkým ľuďom na zemi

Ježiš, narodený v Betleheme, využíva túto príležitosť, aby poslal svoje nové posolstvo ľuďom na zemi, vrátane Židov, ktorí stále čakajú na príchod Mesiáša. Väčšina z ľudí, či sú kresťanmi alebo nie, pozná moje meno - Ježiš.

City Ježiša, ktorý posiela toto posolstvo, sú zložité a zmätené. Som smutný, že nemôžem zhrnúť a odovzdať svoje posolstvo niekoľkými slovami. Tiež viem, že kresťania budú o mojom odkaze skôr pochybovať, ako mu veriť. No ako človek, ktorý prišiel na zem s poslaním Mesiáša spasiť svet vo veku Nového zákona, hovorím vám túto novú pravdu pred tvárou neba a zeme, pretože teraz nadišiel čas zjaviť pravdu.

Prišiel som na zem s poslaním od Boha, aby som sa stal Mesiášom. V Biblii som nemohol odkryť všetky konflikty medzi veriacimi a neveriacimi tej doby. V skutočnosti existuje veľa prozreteľnostných faktov, ktoré Biblia neodhaľuje. V každom prozreteľnostnom veku sa vyskytli okolnosti, ktoré zapríčinili, že Boh musel zmeniť svoj pôvodný plán. Preto teraz zjavujem časť týchto skrytých prozreteľnostných skutočností početnému duchovenstvu, ktoré čaká na Pánov návrat.

Boh stvoril ľudí tak, že počas svojho pozemského života potrebujú fyzické telo. Keď ho raz opustia, odchádzajú do duchovného sveta a žijú tam večne. Drahí svätí, ktorí očakávate môj návrat, prečo neberiete do úvahy skutočnosť, že Boh dal v Biblii dvojaké proroctvá (požehnanie tým, ktorí nasledujú Jeho vôľu, a prekliatie tým, ktorí ju neposlúchnu)? Prišiel som na túto zem ako Mesiáš veku Nového zákona. Čo myslíte, aký význam má ukrižovanie? Naozaj veríte, že to bola od začiatku Božia vôľa, alebo to mohol byť dôsledok ľudského zlyhania? Skúmali ste dôkladne môj život? Prišiel som nepochybne s poslaním Mesiáša, ale počas svojho života som jedol a spal ako ktorýkoľvek iný človek na zemi. Hoci som žil ako obyčajný človek, moja misia Mesiáša bola jedinečná. Aby som to uzavrel, cesta vykúpenia prostredníctvom môjho ukrižovania nebola Božím pôvodným zámerom.

Drahí kresťania a všetci ľudia na zemi, prosím, modlite sa a postite sa, aby ste správne porozumeli týmto skutočnostiam. Potom sa vám zjavím a jasne vám poviem pravdu. Mali by ste byť pritom s čistým srdcom úplne sústredení na modlitbu. Reverend Son Mjong Mun je tým človekom, ktorý prišiel na zem dokončiť moju misiu, pretože nebola celkom naplnená spasením cez ukrižovanie. Prichádza ako Pravý rodič, aby zavŕšil Božiu prozreteľnosť vo veku Splneného zákona.

Ja som prišiel s týmto poslaním Mesiáša už vo veku Nového zákona, ale ľudia tej doby ma ukrižovali. Boh zostal sám s týmto nedokončeným poslaním, a preto bol nevyhnutný Druhý príchod. Mesiáš veku Nového zákona, Ježiš, priniesol ľudom duchovné spasenie. No dejiny sa vyvíjali ďalej, a ich zmyslom bolo dosiahnuť aj chýbajúce fyzické spasenie. Za neustáleho tlaku a napätia putoval Boh po cestách utrpenia, žiaľu a bolesti, kým mohol znovu poslať na zem Mesiáša. Keď Boh oddelil dobro od zla a pripravil Mesiášovu rodovú líniu, mohol poslať reverenda Son Mjong Muna.

Vy viete, kde som sa narodil - v jasliach na kŕmenie zvierat. Dokážete si predstaviť, čo asi v tých chvíľach prežívala Mária? Milí priatelia kresťania, dá sa to jednoducho pochopiť zo samotného čítania Biblie? Nevyvolávali vo vás pochybnosti niektoré nepochopiteľné udalosti alebo nezodpovedané otázky? Ako môžete precítiť bolesť môjho srdca, keď som nemohol úplne odhaliť všetky tajomstvá neba? Ako by ste mohli pochopiť zložitý priebeh prozreteľnosti, keď mnohé veci neboli v Biblii zaznamenané? Prečo sa lono Márie, Jozefovej snúbenice, začalo zväčšovať? Nemôžete pochopiť všetky tajomstvá, ktoré zostali v prozreteľnosti obnovenia zahalené. Ľudia sú Božími deťmi, a tak Bohu nezostáva nič iné, len ich milovať. Ale pre vás je veľmi ťažké naozaj precítiť Božie srdce.

Reverend Son Mjong Mun je navrátený Mesiáš, na ktorého ste toľko čakali. Zdedil moju misiu, keď mal 15 rokov. Drahí kresťania, stále sa dívate hore do neba a čakáte návrat Krista na oblakoch? Reverend Mun cestuje po celom svete "na oblakoch". Všetky svoje sily venuje vytváraniu svetového mieru. Dokonca i dnes, keď má už vyše osemdesiat rokov, stále bojuje v prednej línii.

Chystáte sa ho znova povesiť na kríž, ako Rimania, ktorí prenasledovali mňa pred 2000 rokmi? Nepočuli ste o zničení Sodomy a Gomory? Boh je láska. Boh čaká. Prosím, prijmite Mesiáša, ktorý zostúpil na zem v tomto veku Splneného zákona. Neodmietajte to, čo už dokázal vykonať, ani jeho celkový plán pre záchranu ľudstva. Úprimne sa modlite. Ja, Ježiš, budem s vami pri vašich úprimných modlitbách.

Zo srdca si želám, aby sa kresťania hlboko zamýšľali nad okolnosťami, za ktorých som bol ja, Mesiáš veku Nového zákona, ukrižovaný. Dúfam, že sa budú modliť, aby pochopili môj život a spoznali Boží pohľad na vykúpenie ľudstva.

Zamyslite sa nad situáciou, že som sa nemohol oženiť, hoci som mal už 33 rokov. Skúste sa vcítiť do položenia, keď sme ja i moji dvanásti učeníci boli často hladní. Môj život bol plný smútku. Kresťania sa domnievajú, že všetko, čo sa mi prihodilo, bola Božia vôľa. Zvážte však, či nebola aj na strane ľudí určitá zodpovednosť? Prišiel som ako Mesiáš a Syn človeka. V tejto pozícii milovaného Božieho syna som urobil to najlepšie, čo som vedel, aby som dokončil svoje mesiánske poslanie, ale nemohol som úplne uskutočniť svoje túžby a sny. Keby sa to podarilo, vari by bol potrebný môj návrat?

Drahí priatelia kresťania a veriaci, ja som skutočne Mesiáš. Ale človek, ktorý prišiel, aby naplnil mesiánske poslanie v dnešnej dobe, je reverend Son Mjong Mun. On je Druhým príchodom Pána. Zamyslite sa nad otázkou, ktorú mi položil Ján Krstiteľ, keď som bol prenasledovaný ako vodca skupiny kacírov: "Si ty ten, ktorý má prísť?" Ako sa teraz pozeráte na reverenda Muna? Zamyslite sa nad uplynulým časom a preskúmajte neuveriteľné výsledky, ktoré dosiahol. Mohol by to dokázať len ľudskými silami a schopnosťami?

Ježiš, ktorý fyzicky zomrel, sa nemôže opäť vrátiť do fyzického života a zjaviť sa vám. Keď raz duch opustí ľudské telo, telo sa vracia do zeme ako prach. Taká je pravda a nebeský zákon. Prečítajte si znovu biblické verše, ktoré hovoria o tom, že ľudia budú vstávať z hrobov. Boh ako zosobnený Princíp je aj Autorom vedy a matematiky. Teória, že rozložené mŕtve telo sa môže znova poskladať a vznášať sa vo vzduchu, predpokladá, že Boh môže urobiť čokoľvek. Je však úplne vylúčené, žeby Boh popieral svoje vlastné bytie a zákony! Týmto spôsobom sporné otázky nevyriešite. Pozrite sa na svet prírody. Pozrite na proces rastu človeka a na dômyselné usporiadanie ľudského života. Boh a ľudia sú vo vzťahu rodiča a dieťaťa. Teraz musíte zažiť srdce Boha, ktorý tak trpezlivo viedol prozreteľnosť vykúpenia ľudstva. Čo keby ste ma vy, kresťania, videli, ako teraz sedíme a rozprávame sa s Budhom, ktorého považujete za uctievača modiel? Čo by ste si o mne pomysleli?

Drahí priatelia kresťania, priatelia budhisti a stúpenci rôznych náboženstiev! Štyria veľkí zakladatelia náboženstiev - Ježiš, Budha, Konfucius a Mohamed, a svätci ako Sokrates, Augustín a ďalší, už veľakrát usporiadali takýto seminár. Jeho téma je vždy rovnaká: "Boh je rodičom celého ľudstva." Na týchto seminároch vždy študujeme Boží Princíp odhalený reverendom Munom. Dôkladne ho rozoberáme a diskutujeme o ňom.

Je to domáca úloha od Boha, ktorý pozorne sleduje všetky aktivity reverenda Muna na zemi. Boh tiež nariadil, aby sa hlavní náboženskí vodcovia v duchovnom svete zjednotili a spolupracovali s pozemskými ľuďmi na spasení ľudstva.

Medzi nami, zakladateľmi náboženstiev, nie sú žiadne bariéry. Sme úplne zjednotení prostredníctvom Mesiáša, ktorý sa objavil na zemi vo veku Splneného zákona, a všetkým ľuďom dáva znovuzrodenie ako Božím deťom. Modlíme sa a diskutujeme spolu o tom, ako vytvoriť jeden svet upriamený na Boha. Spory a konflikty, ktoré tak často vidíme medzi veriacimi na zemi, sú tu, v duchovnom svete, vyriešené. Trvalo dlho, kým sa to dosiahlo a kým sa podarilo presvedčiť ľudí, aby pochopili jednu konečnú pravdu: Stvoriteľom ľudí je sám Boh. A tak, aby aj na zemi nastal mier, bude potrebné prelomiť bariéry medzi všetkými náboženstvami.

Vedúci predstavitelia všetkých náboženstiev na zemi by mali diskutovať o spoločných a rozdielnych bodoch rozličných vierovyznaní. Spoločne by mali u každého poukázať na tie najpozitívnejšie stránky, a s tou najväčšou pokorou si vzájomne prejavovať úctu. Neboli by aj neveriaci vedení správnym smerom, keby nasledovali ich príklad? Dúfam, že sa všetci veriaci, a najmä kresťania, dokážu navzájom zjednotiť, a že sa s nimi so všetkými budem môcť stretnúť na jednom mieste.

Skutočnosť, že Ježiš z Betlehemu v Judei mohol poslať toto posolstvo ľuďom na zemi, nastala vďaka výhodám doby, ktorá prišla spolu s vekom Splneného zákona. Reverend Son Mjong Mun je pánom tejto éry, pretože je navráteným Mesiášom.

Čo s ním urobíte? Postavíte ho pred súd? Pribijete ho na kríž, ako mňa pred 2000 rokmi? Ste ochotní sa za to modliť a postiť? Dúfam, že ako veriaci urobíte správne rozhodnutie. Posielam toto posolstvo ľuďom na zemi s túžbou poučiť ich o mojej zodpovednosti, ktorú mám ako Ježiš, Mesiáš veku Nového zákona.

5. apríla 2001

   
Šimon Peter Šimon Peter (? - asi 64 n.l.)

Ježišov učeník.

"Musíme počúvať, čo prikazuje a učí Mesiáš."

Najskôr stručne poviem o svojich dojmoch zo seminára v duchovnom svete s názvom "Boh je Rodičom ľudstva". Ani na zemi ani v duchovnom svete som nikdy nemal možnosť získať takúto výchovu. To spôsobilo, že som sa spočiatku cítil nesvoj. Seminár bol však skutočne naplnený milosťou a odohrával sa až do konca v dobrej atmosfére. Prednášky mi boli veľmi blízke a pôsobivé, pripomínali mi slová Boha a Ježiša. Doteraz nás viedol a učil Ježiš, ale odteraz musí byť naším sprievodcom a učiteľom Mesiáš pri Druhom príchode a mali by sme ho nasledovať ako Rodiča.

Šimon Peter si tiež predsavzal mať absolútnu vieru v Mesiáša a nasledovať Mesiáša hovoriac: "Chcel by som mať ešte jednu príležitosť počúvať všetky prednášky, ktoré som tu počul."

28. augusta 2001

   
Ondrej Ondrej

Ježišov učeník.

"Naliehavo cítim zodpovednosť dvanástich učeníkov."

V prvom rade sa cítim vďačný za to, že som bol jedným z dvanástich Ježišových učeníkov a je mi veľkou cťou zúčastniť sa na tomto svätom výchovnom stretnutí.

Ondrej cíti príliš veľa bolesti vo svojom srdci, lebo vie, že náš Pán Ježiš trpel nevyčísliteľným utrpením na zemi a že na naplnenie Božej prozreteľnosti je potrebné, aby sa Mesiáš pri Druhom príchode objavil znova.

Moje srdce bolí ešte viac, keď myslím na to, akú bolesť z toho musel cítiť náš Pán Ježiš - obzvlášť preto, že bol osobnosťou, ktorá mala špeciálnu historickú zodpovednosť. Ježišovo úsilie presvedčiť nás a jeho rady, aby sme odteraz dobre nasledovali Mesiáša, nás nútia cítiť sa ešte kajúcnejšie. Na tomto seminári sme si definitívne uvedomili, že hoci si Ježiš napriek takým ťažkým nepriateľským okolnostiam naplnil svoju zodpovednosť ako Mesiáš, my dvanásti sme zlyhali pri naplnení našej zodpovednosti nasledovníkov Mesiáša. S týmto poučením v mysli si veľmi želám, aby nasledovníci Mesiáša v tomto čase, aj keď neviem, koľko ich presne je, naplnili svoje zodpovednosti a nevytvorili takú bolestnú históriu, ako to bolo v čase Ježiša.

Ondej naliehavo vyjadruje a žiada vás: "My, dvanásti učeníci si dávame silné predsavzatie a sľubujeme, že spolu s Ježišom budeme nasledovať Mesiáša Druhého príchodu ako Rodiča ľudstva."

28. augusta 2001

   
Jakub Jakub, Zebedejov syn (? - asi 44 n.l.)

Ježišov učeník.

"Plne si uvedomujem Božiu prozreteľnosť a ľudskú zodpovednosť."

Ježiš povedal, že to bude stretnutie dvanástich učeníkov, preto som si myslel, že tu bude iba dvanásť učeníkov.

Neexistuje spôsob, ako by som vyjadril svoje srdce. Cítil som sa prekvapený aj zarmútený. A cítil som tiež veľa žiaľu. Je to dokonca až zahanbujúce, že som bol jedným z dvanástich učeníkov. Nikdy som si neuvedomil, že Božia prozreteľnosť je systematická a cieľavedomá až do takej miery. Nikdy som si neuvedomil, aká kľúčová je ľudská zodpovednosť. Cítil som sa hlboko zahanbený, keď som zistil, že pred touto úžasnou Božou prozreteľnosťou nie sme ničím iným ako hriešnikmi. Ako sa v tejto situácii môžem úprimne vyjadriť? Naviac, uvedomujúc si, že moje vyznanie sa dostane ľuďom na zemi, cítim naozaj rozpaky, ako vyjadriť svoje pocity. Keby som mohol povedať len jedinú vec, potom dúfam, že mi bude odpustené, lebo som hriešnik, ktorý nenaplnil svoju zodpovednosť ako Ježišov učeník. My, Ježišovi učeníci, všetci cítime hlboké výčitky svedomia pred touto novou pravdou. Mojou úprimnou túžbou je, aby Mesiáš pri Druhom príchode neprešiel takým utrpením, ako Ježiš vo svojej dobe, a aby ľudia na zemi podporovali Mesiáša a nespôsobovali smútok srdcu Boha, ktorý čakal takú dlhú dobu.

Mesiáš pri Druhom príchode, možno nepoznáš Jakuba, ale prosím, odpusť mi. Mesiáš, uvedomili sme si, že my - učeníci sme príčinou Ježišovho utrpenia, ktoré je tiež spojené s tvojím utrpením. Skutočne ťa prosíme, aby si nám za toto odpustil. Sľubujem, že budem nasledovať Mesiáša ako Rodiča ľudstva.

28. augusta 2001

   
Ján Ján

Ježišov učeník.

"Cítim sa dotknutý teóriou neviditeľného substanciálneho sveta a viditeľného substanciálneho sveta."

Ľudia na zemi, predovšetkým kresťania, môžu iba ťažko pochopiť realitu toho, čo sa odohráva v duchovnom svete, a tiež fakt, že Ježiš a jeho dvanásť učeníkov sa stretlo a študovali spolu Princíp zjednotenia. V duchovnom svete nemáme fyzické telo, ale cítime sa slobodne a pohodlnejšie než na zemi. Tu nám nič nechýba. Učíme sa Princíp zjednotenia na mieste, ktoré vybral Boh. Ako môžem vyjadriť, čo som sa naučil? Značne na mňa zapôsobila skutočnosť, že Mesiáš, ktorý prišiel po Ježišovi, odhalil na základe horlivého úsilia pravdu a teóriu o neviditeľnom substanciálnom svete a viditeľnom substanciálnom svete. Nedokážem opísať svoj hlboký dojem v tej chvíli.

Jednoducho najdôležitejší bod, ktorý by som chcel vyjadriť, je, že musíme nasledovať Mesiáša ako učiteľa ľudstva, ale ešte viac ako Rodiča ľudstva. Ako mám vyjadriť svoje vďačné srdce za to, že som sa túto vec naučil na seminári? Jediná vec, ktorú môžem urobiť, je vzdávať navždy vďaku.

29.augusta 2001

   
Filip Filip (? - asi 80 n.l.)

Ježišov učeník.

"Naliehavo cítim zodpovednosť človeka."

Filip si myslel, že človek je predurčený na to, aby bol požehnaný, keď sa narodí.

Keď som sa učil na tomto seminári, uvedomil som si niečo iné. Dozvedel som sa, že každý človek má svoju vlastnú zodpovednosť a že zlyhanie pri naplnení tejto zodpovednosti predlžuje prozreteľnostnú históriu. Začal som ľutovať. Keď zlyhanie ústredných (centrálnych) postáv bránilo v naplnení a predlžovalo Božiu prozreteľnostnú históriu, Boh, absolútne bytie, musel dlhé veky čakať a iba uchovávať svoje plány. Pokiaľ nebola náležite pripravená ďalšia centrálna postava, musela prozreteľnostná história čakať. Prišiel som na to, že náš Pán Ježiš nebol výnimkou a musel podstúpiť túto cestu. Keď som rozmýšľal nad tým, čo bolo Filipovou vlastnou zodpovednosťou, cítil som nesmiernu ľútosť.

Teraz, po predĺžení histórie, som si uvedomil pravdu a som celým svojím srdcom vďačný Mesiášovi, ktorý túto pravdu odhalil. Uvedomil som si, že ľudský osud závisí od zdanlivo malej, ale v skutočnosti veľmi významnej zodpovednosti každého jednotlivca. Každý cíti, že má skloniť svoju hlavu pred touto pravdou nesmiernej hodnoty. Zdá sa, že hlavne doktrína o predurčení v kresťanstve je nesprávnou. Teším sa na čas, keď si všetci kresťania uvedomia, že ľudská zodpovednosť je absolútnou nevyhnutnosťou pre naplnenie Božej prozreteľnosti. Podľa môjho názoru je pravda, že máme nasledovať Mesiáša ako Rodiča ľudstva evidentná, ale aj úplne nečakaná. Som nekonečne vďačný za túto pravdu.

29. augusta 2001

   
Matúš Matúš

Ježišov učeník.

"Dôvod, prečo má prísť Mesiáš."

Matúš je jedným z dvanástich Ježišových učeníkov, ale nikdy nezískal takú systematickú výchovu ako toto. Necítim nič iné ako žiaľ, keď sa zdieľam so svojimi dojmami. Dotklo sa ma tak veľa vecí, že neviem, ako ich mám všetky vyjadriť. Povedali mi, aby som bol stručný, a preto sa podelím iba s jednou vecou. Matúš bol veľmi prekvapený, že po Ježišovi ľudstvo znova nevyhnutne potrebuje Mesiáša.

V Božej prozreteľnosti je na spasenie ľudstva absolútne nevyhnutný prostredník. Z tohto dôvodu musel Boh dlho čakať. Spôsobuje mi to bolesť v srdci. Mesiáš Druhého príchodu prišiel ako prostredník, aby zachránil ľudstvo. Mesiáš je nevyhnutný nielen pre ľudstvo, ale aj pre absolútne bytie, Boha. Dúfam, že mnohí veriaci žijúci na zemi urobia všetko, čo budú môcť, aby vznešene vyzdvihli Mesiáša ako Rodiča ľudstva.

Trápi ma, ako sa teraz cíti Ježiš. Dvanásť Ježišových učeníkov, ktorí sa zúčastnili na seminári, cítia rozpaky a sú akoby duchom neprítomní. Matúš ani zďaleka necíti radosť, jeho pocity sú veľmi komplikované.

Mesiášovi, ktorý odhalil túto novú pravdu, skutočne vzdávam svoju srdečnú vďaku. Som veľmi vďačný Mesiášovi za to, že prekonal pretrvávajúcu bolesť a ťažkosti. Teraz nemám iný spôsob ako vyjadriť svoje vďačné srdce. Sľubujem, že budem znova študovať Boží Princíp.

29. augusta 2001

   
Šimon Kanaánsky (Zelót) Šimon Kanaánsky (Zelót)

Ježišov učeník.

"Boh je Rodičom ľudstva."

Na tomto seminári som si ako nové uvedomil, že Boh je Rodičom ľudstva, že história sa začala vyvíjať zlým smerom v záhrade Eden a že na jej obnovenie boli potrebné centrálne (ústredné) postavy. Naviac som si uvedomil dôvod, prečo ľuďom samotným nebolo dovolené ísť priamo k Bohu, aj keď je Boh ich Rodičom. Pravdou je, že človek musí najskôr znovu začať ako sluha sluhov a potom môže postúpiť do pozície Božích detí, ale iba cez prostredníka. Niekto sa môže cítiť ponížený touto pravdou, ale je to tak.

Nemôžem inak ako vyjadriť svoje počudovanie a obdiv nad horlivým úsilím Mesiáša, ktorý objasnil túto pravdu. Teraz sme si uvedomili základnú pravdu, že musíme slúžiť Mesiášovi ako svojmu Rodičovi a nasledovať Boha ako Rodiča ľudstva. Predsavzali sme si, že sa staneme pravými deťmi a uchováme si v mysli prednášky z prozreteľnostnej histórie obnovenia, ktoré sme sa doteraz naučili. Ešte raz vyjadrujem vďaku a úctu tejto novej pravde.

29. augusta 2001

   
Tomáš Tomáš (? - asi 72 n.l.)

Ježišov učeník.

"Mesiáš, ktorý odstránil pôvodný hriech."

Na tomto seminári som sa cítil trápne a nepríjemne, ale Ježiš sa so mnou osobne porozprával. Ježiš mi povedal, že všetci sme boli neverní synovia Boha a že sa musíme snažiť stať sa dokonalými, aj keď nie sme kvalifikovaní. Preto som sa rozhodol, že sa seminára zúčastním. Na tomto seminári mňa, Tomáša, presvedčil opis žalostného príbehu prozreteľnosti obnovenia.

Skutočne oceňujem toto prebudenie. Je poľutovaniahodným faktom, že žiaden človek sa nenarodil bez pôvodného hriechu a že história bola falošná a prekrútená našimi ľudskými predkami od svojho počiatku. Tiež som si uvedomil, že počas nespočetných vekov od Pádu sa muž a žena nestali deťmi Boha. Pomýlená história nemohla byť dlhé veky napravená. Aby nastala podstatná zmena v histórii, mala by sa objaviť nová centrálna prozreteľnostná postava ako nový predok ľudstva, ktorý odstráni pôvodný hriech. Bol som veľmi prekvapený, keď som si uvedomil túto pravdu obrovského významu. Aké ťažké a komplikované musí byť pre Mesiáša, keď má konečne napraviť túto chybnú históriu a odstrániť pôvodný hriech. Je to nepredstaviteľné.

Tomáš sa cíti vďačný, hoci nedokázal pochopiť všetky prednášky, pretože mnohé z nich mu boli úplne vzdialené. Teraz sa cítim trochu zmätený, pretože som pohltený premýšľaním, ako môžem pomôcť Mesiášovi. Nasledujúc príkazy Ježiša, budem usilovne študovať. Budem sa snažiť zistiť, čo môže Tomáš urobiť pre Mesiáša a sľubujem, že budem tvrdo pracovať.

30. augusta 2001

   
Judáš Iškariotský Judáš Iškariotský

Ježišov učeník.

"Učením Ježiša je, že Pánom Druhého príchodu sú Praví rodičia ľudstva."

Je neuveriteľné, že Judáš dostal možnosť vyjadriť túto svoju spoveď. Je to tak preto, že Ježiš a ostatní bratia sme sa tu - v duchovnom svete spoločne zišli, keď sa Ježiš pridal k semináru Princípu zjednotenia. Zdalo sa mi, ako keby nás, svojich učeníkov, miloval ešte viac ako na zemi. Ježišovo milosrdenstvo je neopísateľné.

Obzvlášť dnes nás, dvanástich učeníkov, Ježiš požiadal, aby sme sem spolu prišli a zúčastnili sa výchovného programu seminára o Filozofii zjednotenia. Dlhý program seminára bol pre nás náročný, ale skutočne sme dostali dobrú výchovu práve tak, ako keď nás učil Ježiš. Pri počúvaní detailných a nadšených prednášok sa naše mysle postupne prebúdzali.

Cez mnohé témy obsiahnuté v prednáškach pod hlavným názvom "Boh je Rodičom ľudstva" sme si uvedomili obrovskú, ale konkrétnu pravdu. Tieto prednášky vysvetľujú podstatu ľudského života. Akoby chceli objasniť každý bod v učebnici života človeka... Pod vplyvom takého veľmi pôsobivého materiálu, na ktorý sme neboli zvyknutí, prechádzame každý deň mnohými zmenami.

Ježiš sledoval celý rozsah prednášok s vážnym postojom, a preto sme sa aj my snažili sústrediť a sedieť rovno po celý čas. Jasne som videl toto úsilie. Uprostred prednášky o Mesiášovi Ježiš veľmi plakal a aj my sme nahlas plakali. Prednášateľ tiež plakal. Keď sa prednáška o Mesiášovi skončila, Ježiš sa postavil a zavolal nás, dvanástich učeníkov. Priateľsky sa s nami porozprával, vyjadrujúc tak svoju lásku. Napokon, pred záverečným komentárom, nás Ježiš požiadal, aby sme mu sľúbili nasledovné:

Najskôr sa Ježiš presne spýtal na účel Adventu a Druhého príchodu Mesiáša. Ďalej sa nás spýtal: "Budete mi veriť a nasledovať ma?" Chcel zistiť našu vieru. Nakoniec Ježiš povedal veľmi dôrazným tónom a s najväčšou vážnosťou: "Ja, Ježiš, som rozhodnutý nasledovať Mesiáša, ktorý už zostúpil na zem, ako svojho učiteľa... Reverend Mun prišiel ako Rodič ľudstva, nasledujte ho ako svojich rodičov." Potom sa Ježiš veľmi silne a s hlbokými emóciami modlil k Bohu. Všetci sme plakali. Vedeli sme, aké to bolo. Chápali sme utrpenie a bolesť doby nášho Pána Ježiša lepšie ako ktokoľvek iný. Všetci sme dobre vedeli, že Ježiš čelil príliš ťažkým okolnostiam a nemohol kráčať cestou Pána osamotene. Na tomto výchovnom seminári sme spoznali a hlbšie si uvedomili prozreteľnostné dôvody, prečo musí Mesiáš prísť na tento svet druhýkrát a akou cestou musí na zemi ísť.

Judáš si znovu a znovu dal predsavzatie, že sa nestane neverným synom. Vyjadril: "Rád by som sa vrátil k Judášovmu pôvodnému ja."

27. augusta 2001

   
Natanael (Bartolomej) Natanael (Bartolomej)

Ježišov učeník.

"Cez štúdium teórie o ľudskej zodpovednosti si uvedomujem ušľachtilosť a hodnotu človeka."

Cítim sa veľmi zahanbený pri pomyslení na to, že dôvod, prečo musel Mesiáš prísť znova bol ten, že sme ako Ježišovi učeníci zlyhali v naplnení našej zodpovednosti. Nerozumeli sme, aký významný bol ten čas.

Vo svetle historických faktov, keď zlyhanie centrálnych postáv znovu a znovu predlžovalo Božiu prozreteľnosť, som pochopil, akú hodnotu má človek. Uvedomil som si, že zlyhanie každého jednotlivca v naplnení jeho vlastnej zodpovednosti malo pre Boha a históriu obrovské a trestuhodné následky. Vždy, keď sa história predlžovala, sme my - ľudia, páchali hriech za hriechom. Celá ľudská rasa pozostávala z hriešnikov. Teraz musí prísť Mesiáš, aby sme my, hriešnici, mohli prejsť zmenou a napraviť sa. Úprimne dúfam, že sa znovu neobjavia takí dvanásti učeníci, ktorí stratia vieru, ako my. Ako by sme mali pomôcť Mesiášovi? Nasledujúc pokyny Ježiša, vynaložím čo najväčšie úsilie, aby ľudstvo nešlo hriešnou cestou a neupadlo do neviery.

30. augusta 2001

   
Tadeáš (Júda Jakubov) Tadeáš (Júda Jakubov)

Ježišov učeník.

"Požehnanie je aj pre nás."

Tadeáš povie svoj príhovor.

Uvedomenie, že sme sa narodili s pôvodným hriechom, je pre mňa veľkým šokom. Prečo ľudskí predkovia, Adam a Eva, nepoznali Božiu prozreteľnosť? Prečo neposlúchli Božie slová? Fakt, že zlyhanie a skazenosť ľudských predkov prešli na celé ľudstvo cez pokrvnú líniu, je ťažké pochopiť, ale je to absolútna pravda. Pomyslenie na to vo mne spôsobuje neznesiteľnú ľútosť.

Mesiáš v čase Druhého príchodu by mal vyriešiť tento problém pokrvnej línie ľudstva. Premýšľam nad tým, ako môže mať množstvo ľudí v duchovnom svete úžitok z tejto prozreteľnosti. Samozrejme, my, dvanásti učeníci, sme zlyhali v naplnení svojej zodpovednosti, ale napriek tomu chceme mať osoh z toho, že Praví rodičia odstraňujú náš pôvodný hriech. Ježiš dostal Požehnanie a ja by som veľmi chcel vedieť, čo by sme my mali urobiť, aby sme dostali Požehnanie a aké podmienky by sme mali položiť, aby sme postúpili smerom k Mesiášovi. Mesiáš, Praví rodičia, prosím, dajte nám túto možnosť. Toto je nedočkavá túžba nie iba Tadeáša, ale aj ostatných jedenástich učeníkov.

30. augusta 2001

   
Jakub Alfejov Jakub Alfejov

Ježišov učeník.

"Reverend Son Mjong Mun je Pravým rodičom ľudstva."

Teraz, ako posledný medzi dvanástimi učeníkmi, povie niekoľko slov Jakub. Myslím si, že Boží Princíp bude slúžiť ako príručka života, z ktorej by sa mal každý človek učiť, byť s ňou dobre oboznámený a uplatňovať ju v praxi. Princíp je také systematické a základné učenie o ľudskom živote. Vzdávam svoju vďaku každému, kto ma učil detailný obsah Princípu. Chcem vyjadriť veľkú vďaku Mesiášovi, reverendovi Son Mjong Munovi, Pravému rodičovi ľudstva, ktorý odhalil tento Princíp a pravdu. Oceňujem, čo ste urobili. Ponúkam svoju vďaku a skláňam sa reprezentujúc nás, dvanástich učeníkov.

30. augusta 2001

   
Pavol Pavol (? - asi 67 n.l.)

Misionár, "Apoštol pohanov."

"Uznávam význam ľudskej zodpovednosti."

Pavol stretol Ježiša a prijal Jeho lásku, preto dostal najväčšie požehnanie. Okrem toho získal jasný smer, dostal od Mesiáša misiu a napokon počúval novú pravdu v prítomnosti oddanej Božej lásky. Skôr ako som stretol Ježiša na ceste do Damašku, pridŕžal sa pevnej viery podľa tradičného pohľadu na Boha. Naozaj, keby som nebol mal živú skúsenosť so vzkrieseným Ježišom, spôsob môjho myslenia by sa ani najmenej nezmenil. Viera je skutočne tajomná a nevysvetliteľná. Keď som uvidel a mal osobnú skúsenosť so vzkrieseným Ježišom, konečne som mohol odsunúť všetko, čomu som až doposiaľ veril. Vzdal som sa všetkého a oddal som sa vzkriesenému Ježišovi. Teraz - po spoznaní Princípu ešte vzrástlo moje presvedčenie, že môj tradičný pohľad na Boha bol veľmi pomýlený.

Mali by sme nevyhnutne nasledovať Boha, vzkrieseného Ježiša a Mesiáša. Kedykoľvek ľudia zmarili Božiu vôľu, predĺžili históriu prozreteľnosti obnovenia. To si vyžadovalo nové centrálne (ústredné) postavy.

Úvahy a názory apoštola Pavla boli veľmi obmedzené. Neuvedomoval som si skutočnosť, že ak centrálna postava prozreteľnosti zlyhá v naplnení svojej zodpovednosti, potom i napriek tomu, že Božia vôľa je nemenná a večná, prozreteľnosť sa predĺži. Je potrebná nová - iná centrálna postava, aby splnila zodpovednosť v tej istej misii. Inými slovami, už som si dobre uvedomil význam ľudskej zodpovednosti. Spoliehal som sa iba na všemohúcnosť Boha, nebral som do úvahy ľudskú zodpovednosť. Zodpovednosť každého konkrétneho človeka sa zdá byť malá v porovnaní s veľkosťou predurčenia Božej vôle, no i tak si vyžaduje od tohto človeka 100%. Splnenie osobnej zodpovednosti na 100% má nesmierny význam pre Božiu prozreteľnosť, aj keď je v porovnaní s Božou vôľou mimoriadne malá. O tejto skutočnosti som ani nerozmýšľal.

Prísna doktrína o predurčení v modernom kresťanstve nie je nič iné ako veľký omyl, ktorý vzišiel z Pavlových chybných úvah. Preto cítim mimoriadnu ľútosť pred Pravými rodičmi, ktorí objasnili Princíp.

Teória dávania a prijímania je ďalšou časťou Princípu, ktorá veľmi na Pavla zapôsobila. To, že veriaci by mali milovať jeden druhého, je až príliš zrejmá pravda. Prečo sme si potom nedokázali uvedomovať a realizovať túto jednoduchú pravdu? Prečo sme si namiesto toho zvolili boje, konflikty, závisť a žiarlivosť? Nevedel som, že teória činnosti dávania a prijímania sa toľkokrát uplatňuje vo svete. Viem, že žiaden obyčajný človek by nemohol odhaliť túto teóriu. Ako môžem zaplatiť za tie pomýlené myšlienky, ktoré ovplyvnili celé kresťanstvo? Či môžem odškodniť svoje omyly, ak budem neustále vyvíjať úsilie a pomáhať kresťanstvu až do konca?

Praví rodičia! Niektoré čiastkové úvahy, ktoré Pavol zasial do kresťanstva, pôsobili ako prekážky pre prozreteľnosť Mesiáša, či nie? Teraz v duchovnom svete už nikdy nebudem opakovať svoje chyby. Sľubujem, že budem študovať Princíp a viesť veriacich kresťanov v duchovnom svete správnym smerom. Robím dôkladnú prípravu, aby som naplnil misiu, ktorou som poverený.

9. novembra 2001

   
Polykarp Polykarp (asi 69 - 155)

Mučeník, biskup zo Smyrny.

"Boží Princíp je evanjelium pre ľudí."

Bol som veľmi pohnutý a ohromený Božím Princípom. Nikdy som nemal skúsenosť s niečím podobným. Táto systematicky usporiadaná pravda je evanjelium o záchrane ľudstva. Prečo sa taká úžasná pravda objavila až v tomto čase? Keby sa bola objavila o niekoľko storočí skôr, nebolo by ťažké zachrániť ľudstvo. Iba toto ľutujem.

Nikto nemôže odmietnuť túto pravdu. Cítim, akoby som po jej poznaní onemel. Čo viac ešte potrebujeme? Je to úplná pravda. Jedným slovom, keď som ju počúval, bol to šok. Chcel by som sa vyzbrojiť touto pravdou a nahlas ju kričať. Aká presná a pôsobivá je logika tejto pravdy! Nemôže to byť nič iné, len Božia správa. To nemohlo vzísť z ľudského mozgu.

Reverend Mun, ktorý je po Ježišovom zavolaní v postavení Pána Druhého príchodu, je skutočne veľkým učiteľom. Mrzí ma, že som vás oslovil priamo menom, ale vy ste skutočne Pravým rodičom. Je to najlepší liek pre záchranu ľudstva. Prosím, veďte všetkých ľudí, aby sa to dozvedeli a vrátili k pôvodnému účelu stvorenia, aby potom navždy žili v Božom kráľovstve. Ľudia, ktorí sa zúčastňujú na tomto seminári, to hlboko prežívajú - niektorí sú veľmi vážni a iní sú veľmi šťastní.

Praví rodičia, ďakujem za odhalenie Božieho Princípu. Verím, že tí, čo porozumejú Božiemu Princípu, získajú nový smer pre svoje myšlienky. Ako môže niekto žiť potichu, len sám pre seba, keď už pozná Boží Princíp? Je to, ako keby na vašu tichú myseľ udrel kameň. Veľmi vám ďakujem a hlboko si vás vážim. Pretože na mňa silne zapôsobila každá časť Božieho Princípu, je veľa toho, čo by som vám chcel povedať, ale nedostal som dosť času, preto uzatváram tento list.

18. septembra 2001

   
Cisár Konštantín Cisár Konštantín (asi 280 - 337)

Prvý rímsky cisár, ktorý prijal kresťanstvo.

"Rád by som dostal priame rady a vedenie od Pravých rodičov."

Je mi cťou, že ma volajú "cisár". Vďaka výchove, ktorú som tu získal, som pevne presvedčený, že reverend Mun nie je len cisárom jedného národa, ale je kráľom celého ľudstva, cisárom a Pravým rodičom. Som vďačný, že mám príležitosť vyjadriť, čo cítim, keď som dostal toto požehnanie.

Keby sme históriu nezačali s falošným začiatočným bodom, Princíp by sa objavil už na začiatku. Ale história bola poznačená padlým svetom. Snažím sa premýšľať o tom, ako veľmi Boh trpel, keď túto hroznú históriu videl. Aby sa táto nesprávna história mohla napraviť a nanovo usporiadať, sú nevyhnutní Praví rodičia. Inými slovami, naučil som sa, že spasenie ľudstva sa môže uskutočniť iba prostredníctvom pravej lásky a Božieho Princípu.

Keďže ľudstvo má k dispozícii novú úroveň vyjadrenia pravdy, mali by sme túto šťastnú udalosť všetci oslavovať a chváliť Pravých rodičov za víťazstvá nad ťažkosťami, ktoré získali. Dosiaľ som žil bez poznania tohto faktu, ale rád by som im zablahoželal ako cisár malého národa reprezentujúceho celé ľudstvo.

Urobím to najlepšie, čo viem, aby tu čo najskôr mohol vzniknúť Boží národ. Ďakujem, že ste ma zavolali, aby som sa zúčastnil a podieľal na tejto posvätnej práci. A tiež by som rád poďakoval prednášateľom, že nás učili s takým nadšením.

Praví rodičia, ako by som mal žiť, aby som nezničil môj štandard cisára? Čo by som mal robiť, aby som presne nasledoval Pravých rodičov? Nemyslím, že by so mnou ako s cisárom mali nejako mimoriadne zaobchádzať, ale mám na mysli to, že chcem žiť hodnotný a viac milosťou naplnený život.

Študovanie Božieho Princípu upokojuje moju myseľ a cítim prirodzenú túžbu žiť novým životom. Kvôli tomu tiež uvažujem o svojom živote na zemi. Nežil som správne, pretože som nepoznal Boží Princíp. Človek dokáže hlboko cítiť hodnotu života vtedy, keď dokáže odpúšťať, prehodnotiť veci a zvažovať. Čo by som mal urobiť, aby som dostal priamu radu a vedenie od reverenda Muna? Je to náhle vyslovená žiadosť, že? Ak je to možné, rád by som žil tak, aby som dostal priame vedenie od Pravých rodičov, pretože prednášatelia tu na nás všetkých veľmi hlboko zapôsobili.

Reverend Mun, ďakujem vám.

22. septembra 2001

   
Svätý Augustín Sv. Augustín (354 - 430)

Biskup z Hippo, významný kresťanský teológ.

"Prajem si, aby sa Boží Princíp mohol rozšíriť do celého kozmu."

Veľa ľudí v duchovnom svete si uvedomuje, že Boží Princíp je pravdou nesmierneho významu. Tí, ktorí sa dozvedeli a študovali Boží Princíp, úplne menia svoj spôsob myslenia a životný štýl. Takto je to v duchovnom svete i na zemi. Znovuzrodení budete iba vtedy, ak si zoberiete ponaučenie z Božieho Princípu. Je veľká škoda, že niektoré náboženské spoločenstvá a sekty konajú unáhlene a robia si úsudky skôr, ako toto učenie preštudujú a spoznajú.

Keď som počúval Boží Princíp, skoro som sa zbláznil. Veľmi ľutujem, že som sem prišiel bez poznania tejto pravdy na zemi. Keď však premýšľam ďalej, je dobré, aby sme sa pripravili na privítanie Pána tu, lebo reverend Mun jedného dňa príde sem. Oddelím sa od všetkého z minulosti a budem nasledovať iba túto pravdu. Budem žiť verne a vo svojom srdci budem vždy pamätať na svoju misiu.

Mnohým svätým sa Boží Princíp páči. Vyučujem ich Princíp cez rozhovory. Veľa času sa osobne venujem kresťanom. Niektorí z nich majú iné názory na túto pravdu, ale snažím sa ich presvedčiť.

Jedného dňa prišla ku mne horlivá kresťanka a spýtala sa, prečo nereagujem po tom, čo som si vypočul Boží Princíp. Považovala to za kacírstvo. Pýtala sa, prečo som sa dal do toho vtiahnuť a podporujem to. Táto pani skutočne zranila moju hrdosť. Skoro som sa nahneval, ale ovládol som sa a povedal som jej, čo som zažil. "Pozorne a do detailov počúvajte prednášky Božieho Princípu. Nerobte rozhodnutie skôr, ako sa prednáška skončí. Ak si vypočujete celú prednášku bez prerušovania, nezostane vo vás nič, iba bolesť." Povedal som jej to dôrazne. Mnohí ľudia sú ako táto pani.

Reverend Son Mjong Mun, Praví rodičia! Ja som Augustín. Prosím, verte mi a spoľahnite sa na mňa. Nikdy som nepochyboval, ani neodporoval tejto pravde. Ďakujem, že ste mi znovu dali príležitosť, aby som vás pozdravil. Modlím sa, aby sa táto pravda rýchlo rozšírila tu aj v pozemskom svete medzi ľuďmi.

17. septembra 2001

   
František z Assisi František z Assisi (asi 1181 - 1226)

Mystik, zakladateľ Rádu františkánov.

"Boží Princíp je základnou pravdou pre spasenie ľudstva."

Keď som študoval Boží Princíp, cítil som, ako sa vo mne prebúdza nový život. Vysvetlili nám, že ľudstvo môže žiť šťastným životom, keď prijme prvky života od Boha. Je to v našej pôvodnej povahe. Bola to správna odpoveď na moju otázku.

Po vypočutí Božieho Princípu akoby do môjho tela vstúpil oheň. Keď som to cítil, objavila sa mi v hrudi akási nová sila. Moje srdce lietalo vo vzduchu a cítil som, akoby niečo malo vybuchnúť. Neviem ten pocit opísať slovami. Silno som cítil moc Božieho Svätého ducha. Tá sila neexistuje len vo mne, ale keď som hovoril s ostatnými, tak postúpila ďalej a ešte zosilnela. Keď ma prednášatelia videli v takomto stave, povedali mi, že som prijal Svätého ducha od Boha a že mám vážne študovať Boží Princíp a snažiť sa svedčiť mnohým ľuďom. Podobné zážitky som mal, keď som žil na zemi, ale ich úroveň bola tento krát iná. Teraz nemôžem odolať, aby som hlasno nekričal.

Boží Princíp a Filozofia zjednotenia sú teórie naplnené veľkou silou, ktorá môže celkom znovustvoriť ľudstvo. Myslím, že táto sila pochádza z Božieho Svätého ducha. Nikdy nemôžeme takúto silu vytvoriť sami od seba. Vždy od Boha prijímame neviditeľné prvky života. A tak ľudstvo žije pod Božou ochranou, ale nikdy to nepociťovalo a nectilo si Boha. Nemôžem si pomôcť, ale musím povedať, že ľudia sú veľmi pochabí a nerozumní. Teraz viem, že Boh je Rodičom ľudstva. Ako veľmi nás Boh miluje a ako veľmi na nás myslí! Ale my sme pobláznení a nevieme, že história od čias záhrady Eden bola pre Boha dlhou a smutnou históriou.

Myslím si, že toto je úžasná pravda. Reverend Mun je veľký človek, pretože to zistil a objavil. Musel mať obrovské ťažkosti, keď kráčal cestou Mesiáša a musel násilne bojovať s nespočítateľným množstvom satanov. Je mi veľmi ľúto, že keď študujem túto veľkú pravdu, nachádzam sa na takomto pohodlnom mieste. Verím, že reverend Mun prišiel ako Pravý rodič. Praví rodičia sú centrálnymi postavami, ktoré reprezentujú ľudstvo.

Je mnoho skupín ľudí, ktorí sa bez poznania tejto základnej pravdy stavajú proti nej. Na prednášky sem prichádza príliš veľa ľudí, ktorí chcú narušovať ich priebeh. Preto je pre prednášateľov niekedy ťažké viesť seminár. Prednášatelia sú však naozaj skvelí. Každý z nich dokončuje svoje prednášky so silnou vôľou. Beriem si z nich ponaučenie a príklad. Myslím si, že Boží Princíp a Filozofia zjednotenia sú najvyššou pravdou, ktorá zachráni ľudstvo. Ľudia, ktorí prišli na prednášky so zámerom vyrušovať, sa zmenia, keď študujú Boží Princíp, a plačú.

Čas, ktorý som dostal, je príliš krátky na vyjadrenie môjho celkového dojmu. Aby som to zhrnul, tak poviem: "Ďakujem vám, reverend Mun, Pravý rodič ľudstva. Verím, že ako Mesiáš zožnete víťazstvo, víťazstvo a znovu víťazstvo."

1. októbra 2001

   
Tomáš Akvinský Tomáš Akvinský (asi 1225 - 1274)

Dominikánsky filozof a teológ.

"Nech sa Boží Princíp stane hlavným teoretickým podkladom pre uskutočnenie mieru medzi všetkými ľuďmi."

Organizátori mi niekoľkokrát zdôrazňovali, že by som sa mal podeliť o to, ktorá časť sa ma najviac dotkla, takže urobím podľa ich pokynu. Ostatní, ktorí hovorili o svojich dojmoch, použili viac času, ako mali. Pani zapisovateľka, mohli by ste aj mne dať viac času?

Myslím si, že Boží Princíp a Filozofia zjednotenia nie sú len nejakou teóriou, ale veľkolepou pravdou. Najskôr by som rád vyjadril svoju vďaku za to, že som bol vybratý, aby som sa podelil o svoje dojmy. Keď som spoznal, že tragédia ľudstva sa začala touto hroznou udalosťou - hriechom prvého muža a ženy v záhrade Eden, bol som omráčený a veľmi ma to zranilo.

Boh dal svojim deťom lásku, ktorá vyžadovala určitú disciplínu a poriadok. Bolo to preto, aby mohli rásť v tej najväčšej a najlepšej Božej láske. Boh sám nemohol do ich vlastnej disciplíny zasahovať. Je veľmi smutné, že prvý muž a žena nedokázali tento poriadok a disciplínu dodržať. Naozaj mi je ľúto, že kvôli nesprávnemu začiatku histórie pokračuje proces obnovenia dokonca až doteraz. Prečo som dosiaľ nepoznal tieto tragické okolnosti dejín? Bol som slepý vo svojej túžbe po Bohu, pretože som nedokázal pochopiť skutočný stav Božieho srdca napriek tomu, že som študoval dejiny. V celej ľudskej tragédii existuje však jeden veľmi šťastný bod - to, že ľudia majú stále pôvodnú povahu, ktorá hľadá Boha. Neviem, ako mám vysvetliť fakt, že Boh je Rodičom celého ľudstva. Ako by mohol nadprirodzený, transcendentný a neohraničený Boh mať vzťah rodiča a dieťaťa s ľuďmi, ktorí majú toľko obmedzení? Je veľmi veľa častí Božieho Princípu, ktoré sú pre mňa nové a nepochopiteľné. Trápi ma to. V Božom Princípe existuje malá logická trhlina, ale nedokážem konkrétne poukázať, ktorá časť to je.

Najviac zo všetkého sa ma dotkli prednášatelia Filozofie zjednotenia. Pri prednášaní plakali, akoby tie prednášky boli historickou prosbou či výzvou. Ako mohli dosiahnuť takú úroveň srdca? Volal som sám na seba "Tomáš Akvinský, Tomáš Akvinský" a niekoľkokrát som sa štípal. Je isté, že som Tomáš Akvinský. Pýtal som sa sám seba, ako som dosiaľ žil. Zdá sa, že som sa po štúdiu Božieho Princípu pobláznil. "Tomáš Akvinský, ako budeš odteraz žiť?..."

Nebeský Otec, reverend Mun, chcem dať absolútny sľub. Som si istý, že Boží Princíp nie je len záchranou pre ľudstvo, ale je aj hlavnou teóriou, ktorá vedie k slobode, rovnosti a k mieru, po ktorých túžia všetci ľudia. Moje emócie a šok boli také silné, že ich nedokážem vyjadriť.

Želám si, aby sa teória Pravých rodičov rozšírila do všetkých končín zeme a verím, že semináre Božieho Princípu sa tak veľmi rozvinú, ako keď sa na jednom mieste oblohy zhromažďuje veľa oblakov. Budem sa zúčastňovať na činnosti tohto hnutia a urobím najlepšie čo viem, aby som ho podporil.

23. septembra 2001

   
Martin Luther Martin Luther (1483 - 1546)

Reformátor v Nemecku.

"Keby sme boli poznali Boží Princíp, reformácia by nebola nutná."

V prvom rade by som chcel vyjadriť svoju vďaku a úctu. Chcel by som napísať tento list z vďačnosti voči reverendovi Son Mjong Munovi, ktorý nám odhalil tieto vzácne myšlienky. Ja, Luther, som viedol svoj život viery na základe nespočetných skúseností Božej lásky. Keď som sa zúčastňoval na tomto seminári, mal som zmiešané pocity, pretože reformácia mohla byť udalosťou, ktorá zarmútila Boha.

Rád by som poďakoval za sprostredkovanie nebeských tajomstiev, ktoré boli na tomto seminári logicky usporiadané. Verím, že cesta spasenia pre ľudstvo je otvorená. Boží Princíp je absolútnou pravdou, ktorá vrhá svetlo na všetky náboženstvá a filozofie. Keby sa bol v čase Luthera objavil Boží Princíp tak systematicky usporiadaný ako je teraz, potom by reformácia nebola nutná a nemuseli byť obetované mnohé ľudské životy. Je mi ľúto, že mnohí ľudia boli obetovaní v mene náboženstva. Keby veriaci poznali Boží Princíp, potom by steny medzi náboženstvami, rasami a svetonázormi zmizli. Prečo sa pravda objavila v tomto čase histórie? Môžem iba ľutovať, keď pozerám späť na históriu plnú konfliktov a sporov.

Rev. Mun, modlím sa, aby sa skončili akékoľvek pohromy na zemi a aby sa skutočne objavil svet Božej lásky prostredníctvom rozšírenia Princípu do všetkých kútov zeme ešte v čase, kým žijete. Chcel by som ukončiť tento list vyjadrením svojej najhlbšej vďačnosti. Pre túto pravdu urobím všetko, čo je v mojich silách.

16. septembra 2001

   
Ján Kalvín Ján Kalvín (1509 - 1564)

Francúzsky teológ a reformátor.

"Uznávam problém pochádzajúci z teórie o doktríne absolútneho predurčenia v tradičnej teológii."

Keď sa Boh snažil priblížiť k človeku, podstupoval neuveriteľné ťažkosti a problémy. Za históriou sa ukrýva Božie srdce. Bez ohľadu na to, ako sa cítil, neukázal svojím deťom svoju bolesť. Zvlášť hlbokú ľútosť cítil Kalvín vtedy, keď počul, že počas histórie prozreteľnosti obnovenia sme ani nevedeli, že Boh je naším Rodičom. Predtým som si myslel, že Boh sám naplní svoju vôľu, pretože je všadeprítomný a všemohúci. Kalvín si myslel, že všetko, čo sa objavilo v prozreteľnosti obnovenia, či už ťažkosti, radosti alebo smútky, vyrieši všemocný Boh. Nedokázal som si ani predstaviť, že Boh je Bohom spravodlivosti, ľútosti aj žiaľu.

Nemyslel som si, že k pádu došlo vinou muža a ženy, ale trval som na svojej viere, že ho predurčil Boh. Myslel som si, že takáto viera je samozrejmá, bez pochybností. Bez prestania som sa však spytoval sám seba, prečo Boh stvoril takých nedokonalých ľudí, že môžu porušovať Boží zákon. Nenašiel som definitívnu odpoveď.

Tu na seminári, kde bolo pozvaných veľa dôležitých osobností, diskutoval reverend Sang Hun Li o rozdieloch medzi myslením Pravých rodičov a Kalvínovým myslením. Keď som si potom vypočul celý Princíp a najmä teóriu Dispenzačnej časovej totožnosti, obdivoval som ju. Keď mi reverend Sang Hun Li prednášal, plakal a snažil sa priviesť ma k pochopeniu týchto vecí. Reverend Li povedal: "Keby som neštudoval učenie reverenda Son Mjong Muna, dnes by som sa potuloval niekde na dne pekla." A hovoril mi: "Svoj životný kurz som dokázal ustáliť až po mnohých rokoch vnútorného konfliktu a utrpenia, keď som počul Princíp." Princíp úplne vyvrátil Kalvínovu teóriu.

Verím v Boha ako absolútnu bytosť a chápem doktrínu absolútneho predurčenia z pohľadu Božej vôle. Ja, Kalvín, hlboko ľutujem. Doporučujem, aby všetci veriaci študovali Princíp. Bez toho, aby sme pochopili, prečo absolútna bytosť - Boh stvoril kozmos a do jeho stredu postavil človeka, nedokážeme skutočne nasledovať Boha a byť k dispozícii Bohu ako Rodičovi ľudstva. Som vďačný reverendovi Sang Hun Li. Tí myslitelia a filozofi, ktorí lipnú na Kalvínovej teórii, budú zahanbení, keď si vypočujú Princíp. Potom spoznajú, že Kalvínova filozofia je iba časťou pravdy.

Žiadam, aby všetci ľudia na zemi systematicky študovali Princíp a Filozofiu zjednotenia, ktoré slúžia ako dve osi a vedú nás k pochopeniu základov ľudského života. Ľudia na zemi absolútne musia veriť a počúvať reverenda Son Mjong Muna, lebo prišiel ako Mesiáš a Rodič ľudstva a objasnil Princíp. Ján Kalvín sľubuje, že to urobí. Vo svojej mysli nosím prednášku o tom, že doktrína absolútneho predurčenia, ktorú kresťanstvo prijalo, je celkom nesprávna a pramení z pomýleného chápania základnej Božej vôle. Toto je moja spoveď. Ďakujem.

16. septembra 2001

   
John Smyth John Smyth (približne 1554-1612)

Zakladateľ Baptistickej cirkvi.

 
   
John Harvard John Harvard (1607 - 1638)

Zakladateľ Harvardskej univerzity, puritán.

 
   
Jonathan Edwards Jonathan Edwards (1703 - 1758)

Vodca amerického Veľkého prebudenia.

 
   
John Wesley John Wesley (1703 - 1791)

"Boží Princíp by sa mal stať novou učebnicou teológie."

Môžem vysloviť záver, že Boží Princíp a Filozofia zjednotenia sú úžasným evanjeliom a sú to knihy, ktoré musíme čítať. V duchovnom svete aj na zemi žijú ľudia rôznych vierovyznaní, ako aj ľudia, ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu. Mnohí žijú iba preto, že dostali život od Boha, a väčšina z nich nepozná smer a zmysel svojho života ani pôvod a cieľ histórie. Od času, keď sa objavilo zázračné posolstvo pre ľudí na zemi a v duchovnom svete, by mal každý z nás prekročiť obmedzenia náboženských denominácií a skupín, dôsledne čítať a pochopiť túto pravdu.

Viem, že Boh mi dal život, preto musím žiť vo vďačnosti za Božiu milosť. Tiež viem, že musím žiť čestne, pretože život, ktorý som dostal od Boha, je vzácny. Boží Princíp je úžasnou a veľkou pravdou. Nemám prostriedky, aby som mohol vyjadriť jej význam. Vysvetlenie o večnej ľudskej povahe a vysvetlenie o nebi a raji sú zvlášť významné. Ľudia, ktorí teraz žijú na zemi, majú mimoriadne šťastie. Keď som počúval prednášky, bol som ako ohnivá guľa žiariaceho ducha. Bola to náročná situácia, s ktorú som ťažko zvládal. Cítil som, že moje duchovné ja lieta v povetrí, otáča sa dookola a potom zostupuje dolu.

Keď som bol na zemi, myslel som si, že musíme prejsť cez 12 perlových brán a pritom prekonať veľké prekážky. Až potom vstúpime do neba. Ale v bránach nič neprekážalo, naopak kvitli a voňali tam kvety a hrali sa tam zvieratá. Neexistujú presné slová na vyjadrenie toho, aké krásne, hojné a šťastné je nebo. Pri počúvaní Božieho Princípu som zažil nebo. Cítil som, ako keby som sa už úplne stal človekom z neba. Ako by som mohol vyjadriť ten pocit? Ó, Bože! Ďakujem Ti za takú dobre usporiadanú a systematickú filozofiu.

Prečo študenti teológie na zemi nemajú príležitosť získať požehnanie z tohto učenia i napriek tomu, že je tam veľa veľkých učiteľov? Je to veľmi tragické. Reverend Mun, musíme to zahrnúť do učebníc teológie. Ak študenti teológie nemajú možnosť uvedomiť si túto pravdu, je isté, že po ukončení svojho štúdia nepôjdu správnym smerom. Ďakujem vám za prekonanie ťažkostí. Reverend Mun, Pán Druhého príchodu, prosím, vytrvajte až do konca, urobte čo je vo vašich silách tak, aby to teológovia mohli spoznať. Som naplnený ľútosťou. Prednášky na mňa hlboko zapôsobili od začiatku až do konca. Boží Princíp je logický a systematický, preto ktokoľvek, kto ho počúva, sa stáva pokorným. Pán Druhého príchodu prišiel ako Pravý Rodič. Prosím, zachráňte ľudí. Reverend Mun, ďakujem vám za celé vaše úsilie. Nie som schopný pozdraviť vás iným spôsobom ako týmto. Keď som ukončil svoje vzdelanie v oblasti Božieho Princípu, mnohí ľudia sa tu o mňa dobre starali. Teraz cez znovuzrodenie do nového života urobím pre Boha a prozreteľnosť obnovenia všetko, čo je v mojich silách.

17. septembra 2001

   
David Livingstone David Livingstone (1813 - 1873)

Misionár v Afrike.

 
   
Horace Underwood Horace Grant Underwood (1859-1916)

Americký presbyterián, prvý misionár v Kórei.

 
   
Karl Barth Karl Barth (1886 - 1968)

Moderný teológ.

 


____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 13
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
august 2024
P U S Š P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer