spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Prejavy arrow Vytváranie sveta pravého mieru prostredníctvom turnajov v loptových hrách

Vytváranie sveta pravého mieru prostredníctvom turnajov v loptových hrách PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
12.08.2012
____________________
Vytváranie sveta pravého mieru prostredníctvom turnajov v loptových hrách
(Prejav reverenda Son Mjong Muna z 1. augusta 2009, Sevilla, Španielsko)

Milované rodiny, ktoré ste nedávno na základe Požehnania získali novú líniu absolútneho, jedinečného, nemenného a večného Boha, a občania Nebeského kráľovstva Čonilguk!

Teraz, v tejto absolútnej prozreteľnostnej dobe, oslavujeme naozaj jedinečnú udalosť hlbokého významu. Pripomíname si korunováciu a zlatú svadbu Pravých rodičov, kráľa kráľov, vydanie mojej autobiografie, a 55. výročie založenia Spoločenstva ducha svätého za zjednotenie svetového kresťanstva. Dnes je 1. augusta, je to deň, v ktorom sme zorganizovali oslavu novej historickej udalosti, počas ktorej pred celým nebom a zemou vyhlasujeme založenie novej, skutočne mierovej svetovej OSN typu pravého rodiča. Prejavme svoju vďačnosť za tieto radostné udalosti a dni, a zatlieskajme Bohu, nášmu nebeskému Otcovi, ktorý vládne životu, smrti, šťastiu a nešťastiu celého stvorenia, za to, že nám dal tieto krásne a úchvatné obdobia a dni.

Počas tejto doby, plnej života, vás Boh všetkých volá - ako pánov stvorenia - aby ste sa spolu so všetkými stvorenými bytosťami slobodne zúčastnili na tvorení nového života. Žehná nám, aby sme kvitli krásne ako kvety, a žili životy, ktoré sú jasné ako slnko a čisté ako voda v prameni.

Výsledky Božej prozreteľnosti v histórii

Drahí priatelia, ktorí znova dostávate nebeskú lásku. Pri troch príležitostiach, raz 15. januára a dvakrát 31. januára, sme uskutočnili historickú Korunováciu autority a oslobodenia Boha, Kráľa kráľov, a oslavu zlatého výročia našej svadby. 31. januára sa tento obrad uskutočnil v Paláci mieru Čon Jong, Kórea, ktorá reprezentuje Východ, a druhý obrad sa uskutočnil v New Yorku, USA, ktoré reprezentujú Západ. Tak sme vytvorili rekord - ponúkli sme Nebu túto bezprecedentnú prozreteľnostnú udalosť na dvoch rôznych miestach počas toho istého dňa, ktorá sa už nikdy nezopakuje.

V období od apríla som spolu so svojou manželkou oslávil päťdesiate výročie dňa našej svätej svadby. Roku 1960 mladí študenti na Kórejskom polostrove vykrikovali v odpore voči diktatúre kórejského prezidenta (Syngman Rí). Šestnásteho dňa tretieho mesiaca lunárneho kalendára toho istého roku sme - moja manželka a ja - prijali nebeskú pečať a vydali sme sa na ťažkú cestu prozreteľnosti obnovenia, ktorou musia Praví rodičia, Praví učitelia, a Pravý kráľ a kráľovná prejsť.

Ako by som mohol čo i len začať vysvetľovať cestu prozreteľnosti obnovenia na základe odškodnenia, ktorou sme museli - moja manželka a ja - ísť počas posledných päťdesiat rokov, aby sme napokon priniesli úplné oslobodenie a slobodu Bohu a aby sme mu oddane slúžili ako kráľovi kráľov? O mnoho rokov neskôr historici overia a zaznamenajú to, čo ja teraz nemôžem vysvetľovať.

Možno si to neuvedomujete, ale oslava korunovácie Pravých rodičov a oslava našej zlatej svadby majú hlboký prozreteľnostný význam. Následkom Pádu prvých predkov ľudstva sa stratila Božia pravá línia a história sa dostala pod nadvládu satanovej falošnej pokrvnej línie. Som si istý, že ste sa to dozvedeli počas štúdia Princípu.

Táto skazená pokrvná línia formovala históriu. Či nebolo toto príčinou, že sa fyzický svet - a dokonca aj duchovný svet - úplne ponoril do nezmieriteľnej konfrontácie dobra a zla vo vzťahoch medzi Kainom a Ábelom? Nikto nemohol nájsť riešenie tejto tragédie a problémy histórie pokračovali až doteraz.

Ale časy sa teraz menia. Dvere do oblasti úplnej jednoty medzi Kainom a Ábelom sa pri príležitosti korunovácie Pravých rodičov a oslavy zlatej svadby Pravých rodičov otvárajú. Vstúpili sme do oblasti milosti, v ktorej môžu byť ľudia obnovení na úroveň dovŕšenia a dokonalosti, kde môžu zdediť a mať účasť na pôvodnej povahe Božieho srdca - inými slovami do pôvodne určeného stavu človeka, bez akejkoľvek stopy po Páde.

V zmysle správnej odpovede „O“ a nesprávnej odpovede „X“ sme vstúpili do novej éry, keď dobrá vláda Boha, ktorý je v pozícii O, môže úplne objať a bez akejkoľvek stopy absorbovať zlú vládu satana, ktorý je v pozícii X. Začína sa nové obdobie, v ktorom sa Nebeské kráľovstvo na zemi a v nebi v podstate rozšíri pred vašimi vlastnými očami.

Pohár mieru v loptových hrách

Pri tejto príležitosti, ktorá má mimoriadny význam, sme moja manželka a ja oslávili našu korunováciu, zlaté výročie našej svadby, a úspešne sme usporiadali Turnaj kozmickej harmónie Kaina a Ábela o pohár mieru v súťaži s guľatou loptou (Pohár mieru, absolútnu sexuálnu morálku a pokrvnú líniu nemožno od seba oddeliť. Guľatá lopta je symbolom jednoty spermie a vajíčka - Adama a Evy, čiže muža a ženy, ktorí sa stretávajú.), ktorý trval trinásť dní. Jedného dňa sa to stane festivalom mieru pre celé ľudstvo a prevýši aj olympijské hry.

Futbalový klub Atletico Sorocaba z Brazílie nesmierne prispel k tomuto prvému turnaju. Všetko ostatné odložili nabok a prišli na pozvanie Pravých rodičov. Klub Sorocaba vyhral v roku 2008 pohárovú súťaž Futbalovej asociácie v brazílskom Sao Paulo. Behom krátkej doby v Ázii hral proti štyrom tímom, ktoré reprezentovali Severnú Kóreu, Južnú Kóreu, Japonsko a Čínu. Prezentoval vynikajúcu úroveň hry a demonštroval ducha latinskoamerického futbalu. Mohli by ste prosím odmeniť a povzbudiť tím Sorocaba potleskom.

Dámy a páni! Rád by som tento vzácny nový obrad ponúkol nebu a prečítal spolu s vami posolstvo neba, ktoré som vyhlásil v januári pri korunovácii Boha, Kráľa kráľov, a potom pri oslave zlatého výročia našej svadby. Prosím vryte si význam dnešnej udalosti hlboko do svojich sŕdc.

Boh hľadal Pravých rodičov

Občania Božieho kráľovstva Čonilguk, ktorí máte radi mier tak ako Praví rodičia.

Toto je naozaj vzácny a radostný deň.

Oslávme všetci celým svojím srdcom tento historický a prozreteľnostný deň a spievajme chválospevy Bohu, nášmu Pravému rodičovi, Jeho sláve a vznešenosti. Pri tejto slávnej udalosti zostúpili k nám stovky miliónov tých, ktorí žijú v duchovnom svete, aby nám gratulovali a oslávili tento požehnaný deň.

Toto je ten deň, po ktorom Boh túžil odvtedy, čo stvoril svet. Po desaťtisíce rokov odo dňa, keď tí, ktorých stvoril ako svoje deti, Adam a Eva, poškvrnili nebeský pôvod a skryli sa v temnote, Boh čakal v nevysloviteľnej bolesti a utrpení. Netrpezlivo očakával deň, v ktorom by mohol nastúpiť na trón Kráľa kráľov, aby mohol znova objať svoje stratené deti a stvorenie, a žiť v radosti po celú večnosť v posvätnej vláde mieru v kráľovstve mieru.

Dámy a páni, Boh je a vždy bol Kráľom kráľov, dokonca skôr ako začal tvoriť. Nebeská cesta si však vyžaduje, že po dovŕšení všetkých aspektov stvorenia sa Boh musí prejavovať substanciálne, ako Kráľ kráľov, ktorý vládne tomuto svetu fyzických javov - oblasti objektov Božej lásky. Preto Boh motivovaný pravou láskou hľadal a našiel Pravého rodiča substanciálneho fyzického sveta, ktorý sa mal stať Jeho reprezentantom a dedičom.

Aj keď nás premohla Božia milosť, lebo sme prijali nebeskú pečať, moja manželka i ja úprimne cítime radosť, že tu dnes môžeme stáť ako priami Boží reprezentanti a oslavovať túto korunováciu pre Kráľa kráľov ako aj výročie našej zlatej svadby. Zároveň cítim hlbokú ľútosť pred Nebom, že som sa dožil deväťdesiatich rokov, a napriek tomu som nedokázal úplne obnoviť 6,5 miliardy ľudí sveta pre Boha.

Revolúcia pravej lásky

Občania Čonilguk, ktorí úprimne milujete Boha. Čas beží. Nebo na nás už nebude čakať. Boh pracuje so svojou autoritou Kráľa kráľov skrze svojich reprezentantov, pozemských Pravých rodičov, aby ustanovil nový nebeský zákon a obnovil svet. Je čas urýchliť túto revolúciu pravej lásky. Preto pri tejto slávnostnej príležitosti vyhlasujem pre celé nebo a zem hlavné zásady nebeského zákona, na základe ktorého ľudstvo a všetko, čo bolo stvorené, znova nadobudnú svoje oprávnené pozície.

Po prvé, táto doba, ktorá nás postupne privádza k roku 3000, bude „dobou revolučnej zmeny po príchode neba“. V tejto novej dobe Boh už nebude obeťou princípu obnovenia na základe odškodnenia. Bude to doba, v ktorej Kráľ kráľov vládne duchovnému i fyzickému svetu svojou oprávnenou autoritou. Bude to doba prozreteľnostného útočišťa, počas ktorej sa zem vráti do svojho pôvodného stavu, s oblasťou Pacifiku ako centrálnej osi. Ľudia už ďalej nebudú mimo vplyvu éry nového spôsobu Neba a nového nebeského zákona. Preto musíte žiť transparentným životom a každý váš skutok musí byť čistý ako krištáľ.

Po druhé, musíme uskutočniť revolúciu vo výchove všetkých ľudí o hodnote absolútnej sexuálnej etiky, to znamená o ústave Neba, pričom Boh je akoby jej vertikálnou, absolútnou osou. To je jediný spôsob ako odovzdať pravú, dobrú líniu celému ľudstvu. To je cesta k dosiahnutiu Božích ideálnych pravých rodín. Odteraz bude sexuálna čistota, čistota línie a čistota lásky výchovnou filozofiou pravej ľudskej rasy.

Po tretie, noví reprezentanti kráľa mieru (bun bong wangs) ako ambasádori mieru a „Rodičovská OSN“ budú stáť na čele úsilia o úplné odstránenie satanových stien a opevnení, ktoré v mnohých vrstvách zväzujú zem, a o obnovenie harmónie a mieru medzi politickými stranami, náboženstvami, rasami, kultúrami a národmi. Terajšia OSN (typu Kaina) a OSN typu Ábela by sa mali zjednotiť, pozdvihnúť sa do vyššej dimenzie a stať sa OSN typu pravého rodiča - inými slovami OSN skutočne mierového sveta. Ak toto bude v centre, tak budú vyriešené všetky problémy, ktorým čelí satanský svet - vojny, choroby a hlad. Toto je určite smer, ktorým musia ísť všetci ľudia. Nebudú mať na výber, pretože Boh v Nebi a Praví rodičia budú s nimi. Individuálny egocentrizmus ako aj kolektívny egocentrizmus budú vykorenené, a to povedie k vytvoreniu sveta, ktorému bude vládnuť naše svedomie a zdravý rozum.

Po štvrté, medzikultúrne, medzinárodné požehnanie manželstva je najvhodnejším spôsobom pre vytvorenie pravých rodín, ktoré očistia líniu padlej ľudskej rasy a vybudujú mierové kráľovstvo. Zmierenie a mier príde napokon cez pokrvnú líniu. Keď sa medzi sebou zosobášia čierni a bieli ľudia, ľudia z Východu a zo Západu, budhisti a kresťania, ako aj židia a moslimovia, a budú dodržiavať tradíciu požehnaných rodín, ktorú zaviedli Praví rodičia, tento svet prirodzene vytvorí oblasť jednej rodiny, ktorá sa usiluje o a vytvára Božiu otčinu a Božie rodné mesto. Vznikne ideálne Nebeské kráľovstvo založené na ideáli jednej rodiny pod Bohom. Ak roztavíme naše zbrane a zmeníme ich na pluhy, otvorí sa pred nami nový svet mieru.

Po piate, Boh nás stvoril ako svojich partnerov v láske a pripravil pre nás - pre svoje deti - svet prírody ako dar. Boh by nenechal svoje deti žiť v neúrodnej púšti bez akejkoľvek nádhernej scenérie. Preto sme všetci ľudia povinní chrániť a milovať svet prírody tak, ako to robí Boh. Hovorím, že by ste si mali rozvinúť svoju pôvodnú ľudskú povahu, akou mala pôvodne byť, aby ste zažívali rezonanciu aj s trsom poľných kvetov tak, akoby ste nadviazali s nimi srdečnú konverzáciu. To bude skratka k obnoveniu ľudstva vo vzťahu k Bohu.

Dámy a páni, vybralo vás Nebo. Vy ste skutočne dostali nebeské požehnanie. Máte účasť na obrade začatia prozreteľnostných úloh pod vedením Kráľa kráľov. Ste očitými svedkami smršti tohto historického bodu obratu.

Dostali ste pozvanie, aby ste sa zúčastnili na korunovácii, na oslave zlatého výročia, a oslave autobiografie Pravého rodiča, kráľa kráľov na horizontálnej úrovni, ktorý bude vládnuť celému stvoreniu ako fyzický reprezentant Boha, Kráľa kráľov na vertikálnej úrovni. Či ešte niekedy vo svojom živote budete mať možnosť, aby ste sa zúčastnili takej významnej historickej udalosti? Miliardy vašich predkov v celom kozme a vaši potomkovia budú v tejto dobe prevolávať na slávu, tancovať a žiť v radosti a potešení otriasajúc pritom samotnou osou zeme.

Modlím sa, aby ste si otvorili oči svojich myslí a vryli si túto mimoriadnu historickú chvíľu hlboko do svojich duší. Kedy ešte budete môcť vo svojom živote uvidieť taký deň požehnania a slávy ako ste mohli dnes? Dúfam, že dokážete dbať na slová Neba, o ktoré som sa dnes s vami podelil, a budete ich odteraz používať ako smernice pre váš život.

Dámy a páni, ktorých vás vybralo Nebo! Som si istý, že to všetci cítite z posolstva, ktoré som práve prečítal, pretože ľudstvo vstupuje do novej prozreteľnostnej doby, v ktorej bude zem priamo pod vládou novej nebeskej cesty a nového nebeského zákona. To je nová prozreteľnostná doba oblasti štvrtého a pôvodného Adama, v ktorej nikto nemôže vojsť do nového Nebeského kráľovstva, ak nezdedí Boží nový štandard srdca na základe Jeho pôvodnej povahy.

Modlím sa, aby ste mohli v tejto novej dobe, na základe prozreteľnosti požehnania Pravých rodičov, zlatého výročia našej svadby, oslavy publikácie knihy, a oslavy 55. výročia založenia Spoločenstva ducha svätého za zjednotenie svetového kresťanstva, vytvoriť múdre a nové rodiny občanov v Božom kráľovstve, Čonilguk rodiny, ktorých členovia vo svojom živote jasne rozoznávajú medzi Kainom a Ábelom, ktorí ich integrujú do novej oblasti Ábela a do jej centra postavia dobro, a ktorí obnovia oblasť troch období Starého, Nového a Splneného zákona a tri generácie mojej rodiny. Žiadam vás, aby ste vytvorili a žili ako nové pravé rodiny na základe pôvodnej ľudskej povahy, prostredníctvom ktorej môžu noví praví prarodičia, praví rodičia a pravé vnúčatá vstúpiť ruka v ruke do nového Nebeského kráľovstva! Prosím, vryte si hlboko do svojich sŕdc význam tohto zhromaždenia, aby ste skutočne zriadili mierový svet OSN typu pravého rodiča, ktorý dnes oslavujeme.

Modlím sa a vyhlasujem v mene víťazného Pravého Boha a Pravých rodičov, aby táto nová autorita veľkého požehnania Pravého Boha, Kráľa kráľov všetkých národov, mohla hojne prúdiť do vašich nových rodín, nových národov a po celom novom kozme.

Nech Božie požehnania naplnia celý kozmos.

Srdečne vám ďakujem.

____________________
Zmenené ( 12.08.2012 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer