spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Aktivity
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Prejavy arrow Držitelia znovustvorenia

Držitelia znovustvorenia PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.06.2008
____________________
Držitelia znovustvorenia
(Prejav reverenda Son Mjong Muna na Samite svetových predstaviteľov a Medzinárodnej konferencii mládežníckych predstaviteľov, 15. august 2003)

Vážení súčasní a bývalí predstavitelia štátov. Svetoví predstavitelia oddaní vytvoreniu oblasti Božieho ideálu. Mládežnícki a študentskí predstavitelia. Dámy a páni.

V prvom rade by som rád vzdal vďaku Bohu, ktorý zanechal temno a melanchóliu minulého storočia, aby požehnal nové tisícročie ušľachtilou nádejou a mierovými snami. Pozval som Vás, aby ste sa zúčastnili tejto konferencie v Kórejskej republike, ktorá je jedinou krajinou na svete, v ktorej naďalej existuje výrazný konflikt medzi demokraciou a komunizmom. Nehovorím to iba preto, že z hľadiska jednotlivca je mojou domovinou, ale preto, že z hľadiska Božej prozreteľnosti je kórejský polostrov, aj keď veľkosťou malý, centrálnou krajinou dvadsiateho prvého storočia, z ktorej musí vzísť mier pre všetkých ľudí. Dnes budem hovoriť na tému „Držitelia znovustvorenia“, aby ste mohli porozumieť Božej prozreteľnosti a ujasniť si naše poslanie a zodpovednosť pri vytváraní sveta mieru.

Vážení hostia, žijeme v dobe veľkej prozreteľnostnej revolúcie. Všetky krajiny a náboženstvá musia zanechať súčasný spôsob života a uvedomiť si, že z praktických dôvodov je nevyhnutne nutné žiť v absolútnom súlade s novým chápaním Božej prozreteľnosti. Toto sa netýka iba pozemského sveta, ale taktiež duchovného sveta, kam všetci musíme ísť a žiť tam, keď opustíme naše fyzické telá.

Počet nových vyslancov mieru, ktorých som vymenoval po celom svete, dosahuje v súčasnosti desiatky tisícov. Novovymenovaní vyslanci mieru sa niekedy pýtajú, „Ako máme viesť naše životy?“ Podľa vytvoreného vzoru musia prejsť procesom, ktorým kráčalo hnutie zjednotenia počas svojej histórie. Mali by jasne pochopiť realitu duchovného sveta a jeho priame prepojenie s pozemským svetom. Uvedomenie si tejto duchovnej reality prirodzene vytvára jadro a vedúci princíp pre ich životy. Mali by mať presvedčenie žiť v súlade s týmto uvedomením a zjednotiť sa s duchovným svetom. Musia si rozvinúť istotu v tom zmysle, že toto je súčasť prostredia, v ktorom teraz žijú. Počas desaťročí sa obsah mojich kázní nezmenil. Keď niekto žije pre naplnenie Božej vôle týkajúcej sa vytvorenia nového sveta, tieto učenia tvoria základný štandard pre to, aby sa zistilo, či sa niekto stane hlavným článkom v snahe zrealizovania ideálu Božieho kráľovstva. Preto musíme odteraz žiť podľa tohto základného pravidla. Ak naše životy boli založené na neurčitých konceptoch, potom musíme odteraz viesť životy založené na uvedomení si tejto reality, ktorá nás privádza do jednoty s nebom zahrňujúcej ako duchovný, tak i fyzický svet. Mali by sme zjednotiť duchovnú a fyzickú oblasť v našich životoch a rozšíriť to na národnú úroveň. Toto je jediný spôsob, ako vytvoriť Božie kráľovstvo na zemi a v nebi.

Musíme si uvedomiť, že pozícia držiteľa Čonilguku, teda nebeského kráľovstva, je založená na tom, že tým držiteľom musí byť niekto, kto vytvorí nový štandard, ktorý umožní ľuďom všetkých krajín na svete prekonať ich súčasný spôsob myslenia, ktorý bol založený na tradičných filozofiách a konceptoch. Držiteľ Čonilguku sa dostáva na novú, vyššiu úroveň.

Mal som dvadsaťpäť rokov, keď som založil hnutie zjednotenia a dúfam, že chápete, že som založil túto organizáciu na hlavných bodoch Božieho princípu. Ľudia, ktorí sa pripojili k tomuto hnutiu v tej dobe, žili spoločne s Pravými rodičmi a pomáhali pri vytváraní nového sveta. Následkom Pádu ľudstvo úplne stratilo svet, ktorý Boh vytvoril a dokonca stratilo i Boha samotného. Preto počas uskutočňovania prozreteľnosti znovustvorenia som bol zodpovedný za vytvorenie sveta, ktorý Boh stvoril, ale ktorý stratil v dobe Pádu. To znamená, že som bol zodpovedný za opätovné vytvorenie pozície, v ktorej by sa Adam nachádzal, keby nepadol. Prosím pochopte, že Boh žiaľu musí byť zbavený žiaľu, aby sa stal Bohom šťastia.

Na základe Cirkvi zjednotenia som založil Federáciu rodín za svetový mier a zjednotenia a neskoršie som uskutočnil pre Boha „korunovačný obrad Božieho kraľovania“ a „korunováciu kráľa požehnaných rodín pre pravú lásku, mier a jednotu Pravých rodičov neba a zeme“. Od Pádu Boh nemohol prebývať v stvorenom svete a teraz môže prostredníctvom odškodnenia obnoviť všetky veci a prostredníctvom Pravých rodičov doviesť k dokonalosti tento svet.

Musíme si uvedomiť, že Boh nie je ani držiteľom znovustvorenia, ani držiteľom, ktorý platí odškodnenie za Adamovo zlyhanie. Toto sú všetko Adamove zodpovednosti. Takže všetko musí byť dané do poriadku počas trvania Adamovej generácie. V opačnom prípade je vylúčené, aby sa Boh mohol nachádzať vo svojej pôvodnej pozícii. Z tohto dôvodu, aj keď je Boh vševediaci a všemohúci, musel tvrdo pracovať počas celej histórie z pozície bez pravej vlády nad stvorením. Musíme vedieť o tejto ponižujúcej skutočnosti. Dúfam, že každý z Vás si uvedomí, že Váš duchovný rozvoj sa udeje jedine vtedy, keď sa Božie kráľovstvo a oblasť každodenného života rozšíri po úrovni jednotlivca, rodiny, rodu, spoločnosti, krajiny, sveta a kozmu. Týmto spôsobom sa stanete ľuďmi schopnými slobodne sa pohybovať medzi nebeským a pozemským svetom. Budete môcť byť so samotným Bohom. Poslanie dokonalého Adama nebude zavŕšené dovtedy, pokiaľ nebude Božie kráľovstvo, počínajúc Jeho palácom, vytvorené a zasvätené nebu.

Svätci a mudrci nachádzajúci sa v súčasnosti v nebeskom svete, nežijú v sláve. Avšak majúc na pamäti ten cieľ, neprestajne pracovali na tom, aby dosiahli dokonalosť. Musíme si uvedomiť, že oni budú pokračovať vo svojom úsilí dovtedy, pokiaľ nedosiahnu naplnenie ideálu pravej lásky, ktorým je zjednotená oblasť oslobodeného pozemského a nebeského sveta.

Musíte vedieť, že ak nenaplníte svoje poslanie vtedy, keď ste na zemi, po príchode do duchovného sveta zistíte, že budete musieť prejsť dlhým prípravným procesom, aby ste prekonali prekážky a obnovili tú malú oblasť, ktorú ste nechali tak. Musíme si uvedomiť, že čas, ktorý máme za zemi, nám poskytuje oveľa cennejšiu príležitosť, než je akákoľvek iná v nebi, pretože počas pozemského života máme možnosť doviesť k dokonalosti našu lásku. Je nutné, aby sme pochopili, že práca, ktorú v súčasnosti konáme, je za účelom zdedenia cesty, ktorá je cennejšia, než naša krajina, svet, v ktorom žijeme, a cennejšia, než naša láska alebo život. Život, ktorý budeme odteraz viesť, má neopísateľnú hodnotu.

Je dôležité pochopiť, že to nie je zodpovednosťou Boha uskutočniť svoje vlastné oslobodenie. Je to našou zodpovednosťou. Keby to bolo Jeho zodpovednosťou, nedovolil by, aby Adam a Eva padli. Prekvapivým faktom je to, že zodpovednosť za Pád nesie Adamova rodina. Počas celej histórie ani jeden človek úplne nepochopil túto skutočnosť. Označenie držiteľ znovustvorenia sa netýka Boha, ale Vašich rodín. Toto je dôvod, prečo sú naše rodiny tak dôležité. Základom Čonilguku, ktorý je svetom Božieho pôvodného ideálu, je rodina.

Prosím pochopte, že keď som založil toto hnutie vo veku dvadsaťpäť rokov, urobil som tak s poznaním všetkých týchto faktov. Ako vtedy, tak i teraz musíme začať od tejto pôvodnej pozície Adama.

Vážení hostia, sú Vám známe hlavné body prejavu, ktorý som predniesol počas obradu založenia „Strany rodiny“ ako vzdelávacieho hnutia za účelom presadzovania správneho spôsobu vládnutia? Týkal sa registrácie manželstva a narodenia. Nemyslím tým registráciu môjho manželstva, ale registráciu Božieho manželstva a Božieho narodenia. Boh nikdy nemal sobášny obrad. Boh, ako vlastník stvorenia a kozmu, nikdy nemal možnosť oznámiť svoje narodenie alebo manželstvo. Prečo? Bolo to z dôvodu Pádu. Keby nebolo Pádu, Božia láska by prekvitala počas požehnaného manželstva Adama a Evy. Avšak následkom Pádu bol tento rozmer Božej lásky nenaplnený.

Z tohto dôvodu musia Praví rodičia na základe venovania Bohu „korunovačného obradu Božieho kraľovania“ oslobodiť Boha. Boh sa pôvodne nachádzal v nezávislej pozícii a mohol konať s každým objektom v stvorení neba a zeme, od toho najmenšieho po najväčšie, ako si želal. Avšak následkom Pádu nemohol začať konať ako držiteľ Čonilguku. Nemohol sa prehlásiť za slobodného. Musíme pochopiť túto ponižujúcu skutočnosť. Pretože to bola rodina Adama a Evy, ktorá zničila oblasť stvorenia a slobody, ktorá bola pôvodne Božou, dokonalá rodina Adama a Evy musí toto univerzum vytvoriť nanovo. Preto, ak sa od tohto okamžiku s hlbokým presvedčením rozhodnete obnoviť Vašu rodinu v súlade s Božou vôľou, potom sa Vám bude vo všetkom dariť.

Prečo potrebujeme náboženstvo? Prosím uvedomte si, že náboženstvo potrebujeme z dôvodu Pádu. Avšak náboženstvo sa v súčasnosti dostáva do úzadia. Spoločne s manželkou, ako Praví rodičia, svojimi rukami tvoríme všetko nanovo. Vybudovali sme dokonca i Boží pôvodný palác, v ktorom sa Boh môže cítiť úplne slobodný, môže vstúpiť do oblasti kraľovania a môže zaujať Jemu patriacu pozíciu držiteľa nebeského kráľovstva.

Ak chápete tieto skutočnosti, mali by ste si označiť tento deň za nový začiatok a stať sa Božími synmi a dcérami majúci pevné presvedčenie, aby ste s istotou naplnili svoju zodpovednosť.

Jediné, čo bude potom dôležité, je mať rodinu upriamenú na Boha. Mali by ste sa taktiež rozhodnúť byť na strane tej politickej strany, ktorá je na nebeskej strane a zmeniť tie krajiny, ktoré boli doteraz spojené s politickými stranami nachádzajúcimi sa na strane satana, ktoré prenasledovaním náboženstva spôsobili nebu utrpenie.

Musíte sa stať vlastníkmi, ktorí vybudujú pôvodnú domovinu, v ktorej sa Vám bude páčiť žiť. Musíte sa stať takými ľuďmi, ktorí budú dávať pravú lásku celej prírode. Všetky veci, dokonca i rastliny a zvieratá musia byť znovustvorené. Následkom Pádu stratili možnosť byť v oblasti pravej lásky. Oblasť pravej lásky existovala iba dovtedy, pokiaľ Adam a Eva nedosiahli vek šestnástich rokov, čo bol vek, kedy padli. Po Páde sa táto oblasť rozdelila. Musíme zobrať zodpovednosť, akoby to bola naša chyba spáchaná našimi rukami, ktorá zničila celý svet. Požehnaná rodina, ktorá sa rozhodne zobrať zodpovednosť za zavŕšenie procesu obnovenia, sa stane držiteľom Čonilguku. Prosím uvedomte si, že celé ľudstvo sa v súčasnosti nachádza v pozícii byť narodený zároveň do oblasti pekla a neba. Avšak tieto dve oblasti dobra a zla sú v súčasnosti akoby bratmi v tej istej rodine. Preto si musíte rozvinúť srdce do tej miery, aby bolo schopné objať rodinu, v ktorej sú starší a mladší brat rovnako milovaní svojimi rodičmi, a cítiť lásku, ktorá založená na Vašej vlastnej skúsenosti hlboko chápe a sympatizuje so situáciou tejto rodiny. V opačnom prípade, keď pôjdete do duchovného sveta, nebudete môcť žiť v rodine oprávnenej byť v kráľovskom paláci. Namiesto toho sa budete neprestajne túlať v jeho blízkosti po tisícky, dokonca po desiatky tisícov rokov.

Tým, že ste predkami pre nadchádzajúce generácie, musíte venovať všetku svoju úprimnosť a odovzdanie sa úlohe zanechať rodovú líniu cudnosti a vernosti, čistú krv a čistú lásku. Voči svojej rodine máte zodpovednosť, ktorú musíte naplniť pred smrťou i keď by to malo znamenať, že obetujete svoj život sto alebo tisíckrát, než budete schopní prejsť ponad tú horu. Musíte kráčať touto cestou so stálym postojom jedného srdca, jedného tela a jednej mysle.

Boh mal takúto úroveň vážnosti a keď som založil Federáciu rodín, bol som tak isto vážnym za účelom vytvorenia jasnej rodinnej tradície čistoty a vernosti. Takže, či sa Vám to páči alebo nie, musíte taktiež vydať zo seba to najlepšie a utekať po tejto ceste so všetkých síl, aby ste dosiahli cieľ. Prichádza nová doba nebeského porozumenia. Prišiel čas, keď krajiny budú vytvorené na základe požehnaných rodín, teda rodín, ktoré prijali Božie priame požehnanie. Takže všetko musíte dať do poriadku a byť pripravení. Musíte sa stať rodinami, ktoré dajú zrod nebeským princom a princeznám, ktoré budú plne kvalifikované zrealizovať nebeský ideál účelu stvorenia.

Prosím, pochopte veľmi jasne, že celkovým účelom je zdediť tento základ víťazstva, žiť nasledovaním Boha a navrátiť sa k jednej krajine, jednej kultúre, jednému svetu, jednej vzájomnosti a jednej oblasti, ktorá je rozšírením jednej rodiny, ktorá žije v mieri na zemi a v nebi naveky vekov. Aké je to neuveriteľné, že mohlo vzniknúť niečo také, ako Strana rodiny. Keby mohol Ježiš zavŕšiť prozreteľnosť obnovenia prostredníctvom odškodnenia, potom sa oženiť a vytvoriť rodinu, zároveň mohol vytvoriť základ pre požehnanie manželstva, ktoré by priviedlo izraelský ľud do nebeskej oblasti. Potom by mohol uskutočňovať požehnania v Ríme. Potom by Božie kráľovstvo na zemi a v nebi bolo vytvorené do jeho štyridsiatych rokov. Izrael a Palestína sú v súčasnosti konflikte z toho dôvodu, pretože misia Ježiša ako Pravého rodiča, nebola naplnená. Bratia navzájom bojujú a nie sú schopní sa zjednotiť, pretože nie sú tu Praví rodičia. V Ježišovej dobe mal svet dospieť iba k jednému náboženstvu, jednej kultúre, jednej krajine a jednej oblasti srdca. Keď sa to však nestalo, islam, židovstvo a kresťanstvo sa oddelili. Musíte si uvedomiť, že tento proces spôsobil Bohu obrovskú bolesť.

V súčasnosti v USA prebieha snímanie krížov z chrámov a toto sa začalo iba nedávno. Ježiš prišiel ako Pravý rodič ľudstva za účelom ustanoviť Božiu pokrvnú líniu za zemi. Avšak bol zabitý ešte predtým, než to mohol zrealizovať. Hodnota Pravého rodiča je väčšia ako hodnota celého ľudstva. Preto tento hriech nemôže byť odpustený, aj keby bolo zničené celé ľudstvo. Utrpenie Izraela počas minulých dvetisíc rokov, akokoľvek bolo hrozné a otrasné, nemohlo zaplatiť cenu odpustenia za Ježišovu smrť. Toto nemohlo byť odpustené, aj keby utrpenie bolo desaťkrát väčšie. Pre Izrael alebo ktorúkoľvek inú krajinu v skutočnosti neexistuje žiaden spôsob, ako zaplatiť za hriech zabitia Pravého rodiča. Pretože ľudstvo bolo stále zaťažené hriechom zabitia Pravého rodiča, Boh nemohol zasiahnuť dokonca ani vtedy, keď Hitler uskutočňoval genocídu židov. Všetci sa musíme z toho poučiť a uvedomiť si hodnotu Pravých rodičov, pretože sa v súčasnosti nachádzame v podobnom období histórie.

Ocitli sme sa v dobe, keď židovstvo, islam a kresťanstvo musia prekonať svoje historické rozdiely a zjednotiť sa na celom svete prostredníctvom princípov zjednotenia. Obnovenie prostredníctvom odškodnenia bolo zavŕšené prostredníctvom paralelných historických období. Toto obdobie je paralelné s Ježišovým obdobím, avšak s tým rozdielom, že sa teraz nejedná o svetovú úroveň, ale o kozmickú.

Z tohto dôvodu vracajúci sa Pán musí byť mesiášom. Mesiáš musí zmeniť tento svet na nebeské kráľovstvo mieru a v takomto svete nesmú existovať roztržky medzi náboženstvami. Taktiež význam výrazu „vracajúci sa Pán “ je v tom, že je to Pán, ktorý prišiel znovu. To preto, lebo pozícia Pána, ako Pravého rodiča, nebola vytvorená vtedy, keď prišiel po prvýkrát. Pán, ktorý prišiel znovu, sa musí stať Pravým rodičom a vytvoriť oslobodenú oblasť na zemi i v nebi. Ľudstvo nepochopilo tento historický fakt, ktorý sa prelína históriou prozreteľnosti.

Teraz, keď to viete, mali by ste byť taktiež schopní preliezť cez túto horu a dostať sa do Božej svätej prítomnosti a vstúpiť do oslobodenej ideálnej oblasti. Musíte vedieť to, že je stále Vaším údelom získať rešpekt a ocenenie od najvyšších bytostí v nebeskom kráľovstve, aby ste sa mohli registrovať do Čonilguku, ktorý je novou globálnou krajinou a vstúpiť do tejto krajiny ako noví občania. Ak umriete a pôjdete do duchovného sveta bez naplnenia si tejto úlohy, bude Vám zabránený vstup do neba.

Z tohto dôvodu sa musíte úprimne odovzdať pre naplnenie všetkých svojich povinností, pokiaľ ste ešte na zemi. Nikto iný nemôže zobrať zodpovednosť za Váš život alebo za prozreteľnostnú históriu, ak spravíte nejakú chybu. Je to veľmi ťažké. Nestačí, ani keby ste si zničili svojich päť zmyslov alebo desať, vrátane duchovných zmyslov, sto alebo tisíckrát. Môže byť za to zodpovedný Boh? Nie, nemôže. Ako už bolo spomínané, ak by mohol za to zobrať zodpovednosť, nikdy by nepripustil, aby Adam a Eva padli. Kto je držiteľom znovustvorenia? Nie je to Boh. Ste to Vy a Vaše rodiny. Z tohto dôvodu hovoríme každé ráno v Sľube rodiny „Ako držiteľ Čonilguku, naša rodina ...“ Od tých najnepatrnejších zvieratiek stvorených Bohom až po nebeský svet a celé univerzum, ktoré je viac než sto miliárd ráz väčšie ako slnečná sústava, všetko je vytvorené v pároch. Toto je usporiadaná existencia všetkých vecí v rámci Božej oblasti lásky.

Satan všetko toto rozdelil znesvätením pokrvnej línie. Takže Praví rodičia musia pristupovať ku všetkým veciam ešte raz a obnoviť ich. Vy ste taktiež zodpovední za odstránenie Božieho žiaľu milovaním rastlín, zvierat a krajiny Božou pravou láskou a za odstránenie žiaľu zo zlyhania ľudstva stať sa pravými vlastníkmi. Z tohto dôvodu sa vytvára nové vnímanie života, univerza a kozmu.

Pôvodne by vôbec nebola potrebná existencia Strany rodiny. Čo bolo potrebné, bola rodina, ktorá by žila životom nasledovania Boha ako rodiča. Pretože takáto rodina nebola vytvorená, musí byť vytvorená teraz bez ohľadu nato, čo sa môže stať počas procesu odškodňovania. Strana rodiny bola vytvorená za účelom vzdelávania všetkých ľudí o účele uskutočňovania tejto úlohy.

Musíte kráčať dopredu s tým, že Vaša rodina má byť rodinou princov všetkých princov, princezien všetkých princezien a oddaných detí, vlastencov, svätcov a Božích synov a dcér. My sme priekopníkmi cesty, ktorou by chcel kráčať Boh. Avšak my kráčame namiesto Neho ako obeta.

Dokonca aj keď ste schopní prijať Božiu lásku a zostať v oblasti Jeho srdca po tisícky alebo dokonca desiatky tisícov rokov, budete prelievať slzy hanby vtedy, keď sa ocitnete pred Bohom, ktorý po celé veky trpel nepredstaviteľným žiaľom. Dokonca aj keď budete prelievať krv a pot pre Boha tak, že celé Vaše bytie bude horieť, budete stále cítiť, že to nie je dostatočné. Toto je cesta, ktorou musia kráčať naše rodiny preto, aby sa oslobodili od toho, že zlyhali naplniť si svoju zodpovednosť ako princovia a princezné túžiace po nebi. Padlí ľudia zničili nebeské kráľovstvo, dokonca i nebeský palác. Takže by sme sa mali odhodlať všetko pre Boha obnoviť. Na tomto základe naše rodiny dajú zrod oddaným deťom, vlastencom, svätcom a Božím synom a dcéram v tisíc alebo dokonca desiatky tisíckrát väčšej miere, než by sa stalo vtedy, keby sa Pád nikdy neudial. Ak všetko obnovíme, môže potom ešte existovať peklo? Obnovený svet bude jadrom kráľovského paláca nebeského kráľovstva a Boh bude môcť prebývať kdekoľvek na zemi tak isto, akoby sa nachádzal vo svojom paláci.

Prechádzal som cestou utrpenia počas zakladania a vedenia Hnutia zjednotenia, no žiaden z týchto zážitkov mi nepripadá ako utrpenie. Môžem to vnímať takýmto spôsobom preto, lebo som svojím srdcom dosiahol takú úroveň, ktorá mi prostredníctvom svojich zážitkov umožňuje úplne pochopiť Božie hlboké, rozsiahle a vznešené požehnanie a byť zaň vďačný. Tí, ktorí niečo také nezažili, to nepochopia.

Aj keď je Boh stvoriteľom a je všemohúcim, cíti, že nemá byť na čo hrdý, keď vidí, čo všetko som dosiahol. Sám by sa nedokázal zbaviť svojho nezmieriteľného žiaľu a ani by nemohol začať naozaj milovať ľudstvo ako svoje deti. Božia pozícia musí byť obnovená. To znamená, že opäť musí získať pozíciu Pravého rodiča, aby mohol dávať a prijímať lásku od svojich detí. Pretože keď deti spáchali Pád a tieto veci sa neudiali, ľudstvo bolo nútené prežívať históriu žiaľu. Bez registrácie Božieho manželstva a Božieho narodenia nemôže existovať krajina.

Život Pravých rodičov bol taktiež cestou žiaľu. Historická povaha práce Pravých rodičov má božskú hodnotu. Keď svet úplne pochopí život Pravých rodičov, každý deň bude počuť plač a nariekanie. Ľudia budú nariekať podobným spôsobom, ako nariekajú Izraelčania pri Múre nárekov. Musíme kráčať touto cestou preto, aby sme vytvorili oblasť zbavenú žiaľu. Napokon sa ocitneme v dobe, kedy Boh môže oslobodiť celé nebo a zem prostredníctvom svojho manželstva. Pretože Boh zaregistroval svoje manželstvo, my, ako Jeho synovia a dcéry, môžeme zaregistrovať naše narodenie. Pretože Boh môže ísť za oblasť troch generácií Božej zmluvy, môže sa vrátiť do svojej pôvodnej pozície.

Na základe oblasti víťazstva Pravých rodičov, ktorí sú rodičmi neba a zeme, môžete teraz úplne zdediť autoritu pre registrovanie manželstiev a narodení. Dúfam, že budete mať vieru, že keď sa rozhodnete žiť týmto spôsobom a stať sa občanmi Čonilguku, žijúc jedným srdcom, jedným telom, jednou mysľou a jednou harmóniou, tak sa určite stanete členmi kráľovskej rodiny.

Tu sú teraz s nami predstavitelia, ktorí podpísali Jeruzalemskú deklaráciu, Washingtonskú deklaráciu a v týchto dňoch i Soulskú deklaráciu, a ktorí predstavujú jednotu oblasti prvého, druhého a tretieho Izraela. Účastníkmi Soulskej mierovej deklarácie boli mládežnícki predstavitelia druhej generácie, ktorí sa zúčastnili Medzinárodnej konferencie mládežníckych predstaviteľov prebiehajúcej na Son Mun univerzite a taktiež svetoví predstavitelia, ktorí sa zúčastnili IIFWP Samitu svetových predstaviteľov. Rád by som Vám všetkým vyjadril svoju úprimnú vďaku.

Vy ste predstaviteľmi prvej a druhej generácie, ktorá môže zdediť oblasť nebom vyvolených ľudí. Vážne Vás žiadam, aby ste si zapamätali, že sa dnes nachádzate na mieste Soulskej deklarácie, aby ste sa navzájom zjednotili mysľou a skutkami a reagovali na historickú výzvu obnoviť OSN a tak vytvoriť novú OSN, ktorá bude vyjadrovať Boží pôvodný ideál.

Vyjadrujem Bohu vďaku za všetky tieto veci a modlím sa, aby Božie hojné požehnania boli s každým z Vás, s Vašimi rodinami a s Vašimi krajinami.

Ďakujem Vám.

____________________
Zmenené ( 20.07.2008 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
marec 2023
P U S Š P S N
27281 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
apríl 2023
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer