spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 5 - 01/2006 arrow Štyri veľké oblasti srdca

Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
22.09.2006
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Manželská oblasť srdca
Rodina je školou lásky, a treťou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť manželskej lásky. Po dosiahnutí duchovnej a citovej zrelosti v oblasti súrodeneckej lásky je človek pripravený na vstup do manželskej oblasti srdca. Tá sa vytvorí vtedy, keď sú muž a žena rozhodnutí žiť jeden pre druhého vo večnom zväzku lásky a toto ich rozhodnutie je požehnané Bohom. Takýto manželský pár sa potom stáva jedným, duchovne nerozlučným celkom.

Manželstvo otvára nekonečný priestor pre objavovanie novej dimenzie lásky, radosti a šťastia pochádzajúce z Božej prítomnosti v manželstve, ktorá je centrom manželského zväzku. Láska manželov je ukotvená v Bohu a takáto láska je pravá, absolútna a večná. Je založená na absolútnej dôvere a vedie manželov k tomu, aby patrili jeden druhému dušou i telom. Takáto láska vylučuje žiarlivosť alebo neveru. Manžel miluje manželku, akoby bola jedinou ženou na svete, a manželka miluje manžela, akoby bol jediným mužom na svete. V manželstve je láska dovedená k dokonalosti, lebo v ňom môžu manželia naplno vyjadriť svoju lásku a stať sa pravými rodičmi odzrkadľujúci Boha, ktorý je rodičom ľudstva.

Manželstvo je jediná oblasť, v ktorej môže byť naplno vyjadrená sexuálna láska a naplnený jej zmysel. Sexuálna láska je nesmierna sila, ktorá použitá mimo manželstva je deštruktívna a spôsobuje obrovské utrpenie ako jednotlivcovi, tak i spoločnosti (neschopnosť milovať, tehotenstvá mladistvých, rozpad rodín, atď). Pravá manželská láska je schopná usmerňovať silu sexuálnej lásky tak, aby naplnila svoj účel. V sexuálnej láske manželov manžel a manželka vyjadrujú Boží tvorivý charakter, keď podobne ako Boh, sú tvorcami nového života. Preto je sexuálna láska v rámci manželstva posvätná a má božskú hodnotu. Avšak sexuálna láska nie je iba pre účel rozmnožovania. Je to vzácny dar od Boha určený iba pre manželov prinášajúci neopísateľne naplňujúci zážitok substanciálneho vyjadrenia lásky medzi nimi. Čím je láska medzi manželmi hlbšia, tým je aj jej sexuálne vyjadrenie kvalitnejšie bez ohľadu na techniku vzťahu, a prípadné problémy v sexuálnej oblasti môžu manželia ľahko zvládnuť a naďalej sa tešiť z Božieho daru lásky.

Aj keď tým najerotickejším orgánom človeka a kľúčom ku kvalitnému sexu je myseľ, sexuálna láska sa vyjadruje prostredníctvom sexuálnych orgánov. Prostredníctvom nich sa substanciálne prejavuje manželská láska, ktorá je ukotvená v Božej láske. Takto je Božia láska priamo prítomná v sexuálnom vzťahu a preto sú sexuálne orgány tou najposvätnejšou časťou nášho tela, prostredníctvom ktorých sa rodí nový život majúci svoj pôvod v Bohu. Sexualita v manželstve je posvätná a sexuálna láska v ňom je v skutočnosti najvzácnejšou príležitosťou stretnúť Boha a zažiť Jeho lásku.

Preto je veľmi dôležité, aby sexuálne orgány boli používané iba v rámci svätého aktu manželstva, čím sa uchová ich posvätnosť. Tvrdenie „moje telo patrí iba mne a môžem si s ním robiť, čo chcem“, je prejavom vrcholnej neúcty voči životu daného nám Bohom. V manželstve je manželova láska určená výlučne manželke a manželkina láska manželovi. Podobne i sexuálne orgány manžela patria iba manželke a manželkine iba manželovi.

Manželstvo je posvätným a vzácnym zväzkom. Umožňuje manželom odzrkadľovať Boha a dávajúc vznik novému životu byť ako Boh. Účel života nemôže byť naplnený mimo manželstva, pretože je základom rodičovskej lásky a rodiny. Preto akýkoľvek iný vzťah než manželský (homosexuálny, celibátny, promiskuitný) je vzťahom zabraňujúci človeku naplniť účel svojho života.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 22.09.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 2
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer