spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 5 - 01/2006 arrow Nebeské kráľovstvo: Kto doň vstúpi a ako sa tam dostane

Nebeské kráľovstvo: Kto doň vstúpi a ako sa tam dostane PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
22.09.2006
____________________
Nebeské kráľovstvo: Kto doň vstúpi a ako sa tam dostane
(Prejav reverenda Son Mjong Muna počas Svetového festivalu kultúry a športu, 29. január 2001, New York, výňatky z prejavu)

Vážení bývalí a súčasní prezidenti krajín, významní náboženskí a spoločenskí predstavitelia. Dnes večer budem hovoriť o princípoch duchovného sveta, do ktorého vstúpime po smrti a ktorý nikto nemôže ignorovať.

Podľa princípov stvorenia človek vstúpi do nebeského kráľovstva v duchovnom svete až potom, čo žil v Božom kráľovstve na zemi. My môžeme žiť v Božom kráľovstve na zemi prostredníctvom vytvorenia jednoty mysle a tela, jednoty manžela a manželky, jednoty rodičov a detí, a jednoty súrodencov.

Ten moment, keď sa pravý ženích a pravá nevesta milujú po prvýkrát, je momentom, keď je dosiahnutá dokonalosť manžela a manželky. Život a pokrvná línia ľudstva začínajú z tohto bodu lásky. Substanciálne Božie kráľovstvo v nebi a na zemi taktiež začína otvorením týchto dverí prvej lásky.

Toto poznanie by nás malo naplniť na jednej strane úctou a na druhej strane úzkosťou nad svätosťou prvej lásky. Ak je prvá láska znehodnotená, ničíme tak palác lásky, života, línie a všetkého, čo malo prísť. Toto je hrozná realita Pádu. Následkom neho sme stratili Božie kráľovstvo v nebi a na zemi. Počas histórie ľudský orgán lásky symbolizoval najhoršie urážky a preklínania, pretože zničil nebo a zem.

Základ pre mier a Božie kráľovstvo v nebi a na zemi má začiatok v láske. Prostredníctvom jednoty orgánov lásky sa muž a žena dokonale zmiešajú. Tento vzťah lásky prináša ovocie dobra alebo zla. Musíme dokonale pochopiť nekonečnú hodnotu našich orgánov lásky. Cesta neba nás učí, že ani žena ani muž ich nesmie zneužiť.

Adam a Eva, ovplyvnení satanovou padlou láskou, spáchali smilstvo a stali sa nepravým párom. Ako nepraví rodičia vytvorili nepravú rodinu a preniesli hriech na svoje deti. Prozreteľnosť spasenia je prozreteľnosťou obnovenia. Musíme vykoreniť zločin zneužitia lásky a obnoviť pravú lásku.

Počas života na zemi má človek vytvoriť ideálnu rodinu a zdokonaliť svojho ducha. Potom sa dostaneme do neba v duchovnom svete. Rodinný život nás vedie k sebaovládaniu pre účel zdieľania lásky s ostatnými. Preto je rodina základom, na ktorom môžeme vybudovať Božie kráľovstvo. Môžeme doň vstúpiť, ale len ako rodiny.

Konečným ideálom všetkých živých bytostí je stať sa objektovým partnerom Božej lásky a žiť s Bohom. Ten, kto obetuje seba samého pre účel svojej rodiny, svoju rodinu pre účel svojho rodu, svoj rod pre svoj národ, svoj národ pre svet, svet pre nebo a zem, a nebo a zem pre účel Boha, je najbližší Bohu. Takýto človek je objektovým partnerom Božej lásky.

Boh stratil svoje milujúce deti následkom Pádu prvých predkov. Ak sú Vaše deti uväznené, môžete žiť v sláve? Božie srdce sa nachádza v stave najhlbšej bolesti. Ľudstvo, žijúce všetkými formami nedôvery a neposlušnosti, dokonca ignoruje Boha a vysmieva sa mu ako neexistujúcemu a mŕtvemu. Boh musel znášať túto dlhú históriu so srdcom plným agónie. Jeho čakanie sa zdalo byť nekonečné.

Dnes je deň vhodný na oslavu. 13. januára 2001 sa v Kórei uskutočnil korunovačný obrad kraľovania Boha. Toto bol ten najväčší deň na oslavu v celej ľudskej histórii. Po prvýkrát sme oslobodili Božie srdce. Boh mohol začať svoju novú históriu založenú na moci a sile pravej lásky. Toto je úsvit nového veku, v ktorom ľudstvo v nebi a na zemi môže s vďačnosťou nasledovať oslobodeného Boha. Odteraz budeme svedkami žijúceho Boha a často budeme vnímať pomocné ruky z duchovného sveta.

Úplné znenie sa nachádza na stránke FFWP - http://www.federaciarodin.sk.

____________________
Zmenené ( 22.09.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer