spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Vydanie arrow 3 - 11/2005 arrow Historické rodiny

Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Adamova rodina
Ako bolo spomínané v úvode tejto témy, Adam a Eva mali dodržať Božie slovo (nemali mať sexuálny vzťah pred manželstvom) a vytvoriť tak rodinu v centre s Bohom. Namiesto toho však na navádzanie Lucifera smilnili a vytvorili rodinu v centre s ním ako satanom. Keďže účel stvorenia je absolútny a dôvod, prečo Boh stvoril kozmos a človeka bol, aby sa vytvorilo Božie kráľovstvo na zemi a v duchovnom svete, Boh už v rodine Adama a Evy pracoval na tom, aby sa odčinil skutok, ktorí spáchali a aby sa ľudia mohli „oddeliť“ od satana a vytvoriť rodinu v centre s Ním.

Spôsob odčinenia spočíva v priznaní si chyby, jej oľutovaní a odškodnení. Adam a Eva sa mali priznať, čo urobili, no oni sa skryli. Mali to oľutovať, no vyhovárali sa jeden na druhého. Mali to odškodniť, teda snažiť sa vrátiť späť k Bohu, no nič také sa nestalo. Preto nebolo inej možnosti, než aby žili v prostredí, ktoré si vytvorili, teda v hriešnom svete, a preto boli „vyhnaní“ z raja. Keďže Boh sa zo strany Adama a Evy nedočkal odčinenia ich chyby, musel sa obrátiť na ich deti, Kaina a Ábela, ktorí mali reagovať na Jeho slovo, nasledovať Ho a následne vytvoriť základ pre príchod mesiáša.

Kain a Ábel reagovali na Božie slovo a naplnili ho - priniesli Mu obetu. No na rozdiel od obety Ábela, Kainova obeta nebola prijatá. Nebolo to však z toho dôvodu, žeby Boh mal Kaina menej rád, ale z toho dôvodu, že Kain bol akýmsi „ovocím hriechu“ Adama a Evy. Kain odmietnutie svojej obety i napriek Božiemu varovaniu nedokázal zniesť a svojho brata Ábela zabil. Tým sa stala ďalšia tragédia, ktorá oddialila spasenie a vytvorenie Božieho kráľovstva. Namiesto Ábela Boh potom pracoval s potomkami Seta, tretieho syna Adama a Evy, ktorý bol akýmsi „náhradníkom“ za Ábela. Čo Boh očakával od Ábela a Kaina? Boli totiž v podobnej situácii, ako Adam, Eva a Lucifer. „Starší“ Lucifer závidel Adamovi a Eve ich postavenie ako Božích detí, ktorým mal „slúžiť“. Aby ich ovládol, „zničil“ ich tak, že ich naviedol na neuposlúchnutie Božieho slova. Teraz to bol Ábel v pozícii Adama a Evy, a Kain v pozícii Lucifera. Starší Kain závidel bratovi to, že Boh prijal jeho obetu, no keby dodržal Božie varovanie a nehneval sa na svojho brata, spoločne mohli vytvoriť základ pre príchod mesiáša. Ábel mal však pomôcť bratovi prekonať jeho hnev, ako mali Adam a Eva pomôcť Luciferovi prekonať jeho závisť. Adam a Eva ako rodičia mali svojim deťom pomôcť zvládnuť túto aj pre nich veľmi kľúčovú situáciu, no nestalo sa a následky ich hriechu sa začali rozširovať v ich rodine a následne v celej spoločnosti. Ťažko totiž môžu rodičia viesť svoje deti k Bohu, keď sa sami od neho odvrátili.

Tento príbeh Kaina a Ábela je akousi prapríčinou toho, čo rodičia často vidia medzi súrodencami, no nechápu to. Iba rodičia môžu vyriešiť tento problém, aby tieto súrodenecké konflikty neprerástli do tragédie. V ľudskej histórii môžeme vidieť mnoho takýchto prípadov Kaina a Ábela nielen na rodinnej, ale aj na spoločenskej úrovni, keď proti sebe stáli rody, národy, cirkvi, náboženstvá, svetové bloky. Súčasné problémy, ktoré existujú vo svete, môžu byť odstránené prostredníctvom „spoločných rodičov“, ktorí pomôžu ľuďom prísť späť k Bohu.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962