spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Vydanie arrow 3 - 11/2005 arrow Štyri veľké oblasti srdca

Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Detská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a prvou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť detskej lásky. Každé dieťa má právo vyrastať v láskyplnom prostredí. Takéto prostredie je najideálnejšie vytvárané láskou rodičov. V tomto prostredí sa v dieťati rozvíja nielen jeho srdce, ale aj jeho duchovná povaha, aby odzrkadľovala Božiu povahu. Pre dieťa najlepšie zabezpečuje podmienky na uvedomenie si svojej identity a na jeho harmonický vývoj.

Detská oblasť srdca je najviac pasívna a zároveň prijímajúca zo všetkých oblastí srdca. Detská láska sa rozvíja následkom prijímania a reagovania na rodičovskú lásku. Podobne ako slnečné svetlo spôsobuje rast rastlín smerom nahor a vyháňanie lístkov do strán, rodičovská láska „prichádzajúca zhora“ stimuluje detskú lásku, aby smerovala k rodičom, a zároveň vedie k rozvoju horizontálnej lásky voči súrodencom. Bezpodmienečná láska rodičov rozvíja v dieťati pocit istoty, sebaúctu, dôveru a otvorenosť.

Rodičia sú kanálom Božej lásky. Sú pre dieťa prvým vyjadrením Boha a prostredníctvom ich lásky si môže uvedomiť Božiu existenciu. Dieťa takto spoznáva Boha a vytvára si predstavu o svete a živote. Všetko, čo povedia rodičia, vníma ako pravdu, pokiaľ ho niečo neprinúti o tom pochybovať. Do tej miery, v akej dostáva rodičovskú lásku, bude vnímavé na Božiu lásku a pravdu. U mnohých ľudí, ktorí majú zdeformované vnímanie Boha, chýbal práve tento aspekt rodičovskej lásky.

Detská láska sa rozvíja od vnímavosti na lásku po túžbu potešiť rodičov. Toto je začiatok detskej oddanosti voči rodičom. Deti prirodzene prejavujú lásku a rešpekt svojim rodičom formou poslušnosti, vďačnosti a dôvery. Detská úcta ako forma poslušnosti voči rodičom sa rozvíja v láskyplnej atmosfére domova. Deti ju cítia a sú za to vďačné. Vytvára v nich pocit istoty a preto rodičom dôverujú.

Detská láska taktiež zahŕňa napodobňovanie. Dieťa vidí vo svojich rodičoch prvý obraz toho, čím sa môže stať a snaží sa dosiahnuť ich štandard. Správanie rodičov , ich „áno“ a „nie“ sa preň stávajú jeho vlastnými hodnotami. Stačí niekoľkokrát zdôrazniť, že je vhodné niečo najprv vypýtať a až potom zobrať, než si začne veci pýtať. To poteší rodičov, pretože nie je nič radostnejšie, ako vidieť svoje deti stávať sa zodpovednými ľuďmi zdieľajúcimi ich hodnoty. Deti sú akýmsi obrazom rodičov a milujúci rodičia si želajú, aby ich dieťa bolo ešte lepšie, ako sú oni sami.

Oblasť detskej lásky je kľúčovou oblasťou pre kultiváciu svedomia. Svedomie je akýmsi „vnútorným hlasom“, ktorý radí nasledovať správnu cestu. Prekračuje osobné záujmy a vidí hodnotu v pomáhaní iným. Deti majú prirodzenú túžbu zistiť, čo je správne a čo nie. Sú plné zvedavosti a spoznávania chtivé, čo môže viesť k experimentovaniu bez uvedomovania si následkov. Tiež skúšajú, „pokiaľ sa dá ísť“, pretože chcú vedieť, čo môžu a čo nie. Preto sa deťom uľaví, keď rodičia povedia „nie“, pretože potom vedia, kde je hranica. Kultivovanie svedomia dieťaťa však okrem uplatňovania disciplíny zahrňuje aj vyzdvihovanie jeho dobrých skutkov. Dieťa si takto jasne vštepuje do svojho srdca rozlíšenie správneho od nesprávneho.

Detská oblasť srdca je základom rozvoja osobnosti človeka. Čím viac bude mať dieťa možnosť zažívať lásku svojich rodičov, tým pevnejší bude tento základ.


Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 22.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer