spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 1 - 09/2005 arrow Vznik Federácie rodín

Vznik Federácie rodín PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
09.02.2006
____________________
Vznik Federácie rodín vo svete a na Slovensku

Federácia rodín za svetový mier (FFWP) bola založená na prelome júla a augusta 1996 vo Washingtone D.C. Pôsobí takmer v každej krajine. Na Slovensku bola založená 13. decembra 1996 v Bratislave.

Federácia rodín verí, že základom pre blaho spoločnosti je postaviť do jej čela morálne hodnoty prameniace z rodiny.

Zdravé rodiny sú základom pre zdravú spoločnosť, pretože hodnoty a princípy, ktoré zabezpečujú mier vo svetovom spoločenstve, sú priamym rozšírením hodnôt a princípov, ktoré vytvárajú mier a pokoj v jednotlivých rodinách.

Rodina je školou lásky. V nej sa učíme rozdielnym druhom lásky ako deti, súrodenci, manželia, a ako rodičia. To, ako zvládneme tieto druhy vzťahov vo svojej rodine rozhodne o tom, ako budeme schopní pristupovať k ľuďom v globálnej rodine a ako si naplníme svoje úlohy ako občania svojich krajín a sveta.

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa stretávajú v rodine s tým, ako sa tradície a ideály, na ktorých je rodina postavená, prenášajú z generácie na generáciu. Ideálna rodina založí tradíciu pravej lásky, to jest lásky, ktorá je nesebecká a nemenná. Cez takúto lásku môžu ľudia spoznať podstatu Boha.

Podporovanie rozvoja takýchto rodín je centrálnou úlohou Federácie rodín, ktorá zdôrazňuje zodpovednosť rodičov starať sa a milovať svoje deti, a viesť ich k najvyšším morálnym, fyzickým a intelektuálnym štandardom, zatiaľ čo zodpovednosťou detí je milovať a vážiť si svojich rodičov. Zodpovednosťou manžela a manželky je uchovať čistotu v manželskej láske povýšením ideálu manželskej vernosti. Spoločnosť vytvorená z rodín, ktoré nasledujú takýto štandard, má schopnosť prekonať rôzne spoločenské problémy.

Federácia rodín je globálna organizácia, ktorá je politicky nestranná. Z náboženskej perspektívy je ekumenickou a potvrdzuje, že duchovná stránka ľudskej bytosti hrá základnú úlohu v tých hodnotách, ktoré vytvárajú a udržiavajú pevné rodiny.

Federácia rodín spolupracuje s inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti rodiny a spoločnosti. Poriada aktivity, ktoré zahŕňajú všetkých ľudí dobrej vôle bez ohľadu na národnosť, rasu, vierovyznanie a politické presvedčenie.

Tieto aktivity zahŕňajú:
- Stretnutia vedcov, aktivistov a odborníkov, ktorých snahou je pozdvihnúť a prehĺbiť pochopenie rodiny, manželstva a ich vzťahu s rozvojom jednotlivca a spoločnosti.

- Podporovanie výchovných programov a poradenstva manželstvám a mladým ľuďom s kladením dôrazu na rodinu a rodičovskú zodpovednosť a jej vplyv na spoločnosť.

- Podporovanie výchovných seminárov o prevencii proti sexuálne prenosným chorobám prostredníctvom zamerania sa na hodnoty, ktoré zabezpečujú morálne životné návyky, ako je sexuálna abstinencia pred manželstvom a vernosť v manželstve.

- Sponzorovanie kultúrnych programov, projektov rodinnej pomoci a iných aktivít zameraných na prekonanie bariér medzi rôznymi národnosťami, rasami, náboženstvami a kultúrami.

- Vydávanie literatúry, vrátane novín a časopisov, a rozširovanie informácií prostredníctvom televízie a iných dostupných médií.

____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer