spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Vydanie arrow 6 - 02/2006

Rodina a spoločnosť 6, Ročník 2 - Číslo 2 - 2006
Editoriál PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Editoriál

Ach, tá mládež?

Aká je tá mládež skazená, zvyknú niekedy konštatovať príslušníci staršej generácie. Ako to potvrdzujú štatistiky, zrejme nie sú ďaleko od pravdy. Rozmáha sa konzumovanie alkoholu, fajčenie, užívanie drog, praktizovanie predmanželských sexuálnych vzťahov. Dokonca medzi dievčatami je miera užívania návykových látok, hlavne alkoholu a fajčenia alarmujúca. Ak si mladé dievčatá zničia svoje zdravie alkoholom, cigaretami, drogami, predmanželskými sexuálnymi vzťahmi, ako chcú potom priviesť na svet zdravé deti? Možno to niekto považuje za módne, ale ak nejaká „móda“ ohrozuje zdravie a život, tak konanie podľa takejto módy je prejavom primitivizmu.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Význam manželstva PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Význam manželstva

Pre niektorých ľudí je rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy (ďalej ako manželstvo) zmyslom existencie a najvhodnejším prostredím harmonického rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Pre iných je nemanželské spolužitie alebo slobodné rodičovstvo rovnocennou, ak nie preferovanejšou alternatívou spôsobu života. Avšak nielen životná skúsenosť, ale aj odborné výskumy potvrdzujú nenahraditeľný význam manželstva pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť. Prinášame Vám ďalšie výsledky rozsiahlej štúdie týkajúcej sa manželstva.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Mojžišova rodina
Po tom, ako sa prostredníctvom Abraháma, Izáka a Jákoba po prvýkrát vytvoril základ pre mesiáša na rodinnej úrovni, Boh prostredníctvom Jákobovej rodiny rozvíjal tento základ na národnú úroveň. V období hladu sa Jákobova rodina presídlila z Kanaánu do Egypta, kde jeho syn Jozef zastával významné postavenie. Časom sa z nich stala početná komunita, ktorú 400 rokov využívali ako otrokov, čím odškodňovala zlyhanie Abraháma pri obetovaní zvierat.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Rodičovská oblasť srdca
Rodina je školou lásky a štvrtou, poslednou oblasťou srdca, kde sa stretávame s láskou, je oblasť rodičovskej lásky. V nej môže Bohom požehnaný manželský pár naplno odzrkadľovať Boha. Boh z pohnútky lásky stvoril ľudí ako svoje deti, aby žili v láske, manželia z pohnútky lásky dávajú život deťom, aby žili v láske. V rodičovstve sa takto uzatvára cyklus života a lásky - žiť životom lásky, aby z lásky vznikol nový život, ktorý bude žitý v láske.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 2Zakladatelia Federácie rodín PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Zakladatelia Federácie rodín
Prinášame životopis zakladateľov Federácie rodín. Kórejské mená sú uvádzané v pôvodnom poradí, to znamená, že prvé slovo je priezvisko a druhé dve slová tvoria meno, napríklad v mene Kim Min Su, „Kim“ je priezvisko a „Min Su“ je meno. Žena si aj po vydaji ponecháva svoje rodné priezvisko, deti dostávajú priezvisko po otcovi.

Mun Son Mjong - obdobie 1960-1967

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Boží model ideálnej rodiny a národa a kráľovstvo mieru PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Boží model ideálnej rodiny a národa a kráľovstvo mieru
(Prejav Dr. Hak Ča Han Munovej počas svetového turné po 180 krajinách v období 28. apríla - 30. augusta 2006, výňatky z prejavu)

Vážení vedúci predstavitelia, vyslanci mieru a členovia požehnaných rodín, ktorí prichádzate z celého sveta a dúfate v uskutočnenie svetového mieru a založenie ideálnej domoviny v nebi i na zemi.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Vy sa pýtate, my odpovedáme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Vy sa pýtate, my odpovedáme

Aký je obsah manželských sľubov daných Bohu počas obradu požehnania manželstva?

Prostredníctvom požehnania manželstva zúčastnené snúbenecké a manželské páry vyjadrujú odhodlanie naplniť ideál manželstva a vytvoriť rodinu, ktorá bude prispievať k vytváraniu sveta pravej lásky. Toto odhodlanie je vyjadrené prostredníctvom štyroch sľubov daných Bohu, na základe čoho Boh môže požehnať manželský zväzok, ktorý sa tým stáva večným manželským zväzkom. Obsah sľubov:

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Udalosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Udalosti

Svetové turné Dr. Hak Ča Han Munovej

Po svetovom turné reverenda Son Mjong Muna v minulom roku, počas ktorého zavítal aj na Slovensko (Rodina a spoločnosť 3), v odovzdávaní posolstva mieru pokračovala jeho manželka Hak Ča Han Munová, ktorá v rámci Peace Tour vystúpila v 180 mestách celého sveta.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 0Predstavujeme PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
26.12.2006
____________________
Predstavujeme

Federácia žien za svetový mier
Federácia žien za svetový mier (WFWP) bola založená v roku 1992 v Južnej Kórei a pôsobí takmer v každej krajine. Prezidentkou a spoluzakladateľkou WFWP je pani Hak Ča Han Munová. Na Slovensku inaugurácia WFWP prebehla 12. decembra 1992. Jej poslaním je spájať ženy v aktivitách pre ozdravenie spoločnosti. Čas, v ktorom žijeme, je ,,dobou žien“. Bez ich aktívneho prístupu k spoločenským problémom a k zabezpečeniu trvalého mieru vo svete sa tieto zložité veci nepohnú dopredu.

____________________
Zmenené ( 26.12.2006 )
Čítať celý článok ...
Hodnotenie čitateľov: / 1spacer


spacer