spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
DUCHOVNÝ SVET
spacer
Portál
O posolstvách
Posolstvá

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Posolstvá arrow Hinduizmus

Hinduizmus PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________
Hinduizmus Odkazy predstaviteľov hinduizmu
   
   
Šankara Šankara (788 - 822)

Zakladateľ Advaita Vedanty.

Je mi veľmi ľúto, že mám tak málo času na vyjadrenie svojich dojmov z prednášok Princípu zjednotenia. Pokúsim sa teda usporiadať svoje myšlienky a urobiť dôstojné vyhlásenie v čase, ktorý mi bol daný. Počas seminára som si uvedomil toto: Boh je Rodičom ľudstva. Počas dejín, ktoré sa začali uberať nesprávnym smerom, povolával prozreteľnostné cetrálne postavy, aby tieto dejiny zmenili a napravili. Nakoniec Boh poslal veľkého učiteľa reverenda Son Mjong Muna ako Spasiteľa ľudstva. Princíp zjednotenia bol zjavený ako nové vyjadrenie Pravdy, ktoré má ukázať ľuďom správnu cestu života. Ó Bože, som Ti nesmierne vďačný a rovnako sa v úcte skláňam pred vami, reverend Son Mjong Mun, Praví rodičia!

Pretože hinduizmus nevedel o existencii jedného Boha, naše náboženské obrady boli veľmi zložité. Podľa toho, ako sa menilo obdobie a prostredie, prijímalo naše náboženstvo rôzne lokálne a etnické náboženské formy. Hinduistická duša však vždy túžila nájsť absolútnu Bytosť. Či nie je túžba nájsť Boha vštepená do pôvodného charakteru všetkých ľudí, bez ohľadu na rôznorodosť jej vyjadrenia?

Pri počúvaní Princípu zjednotenia som si ja, Šankara, jasne uvedomil, že Boh riadi vnútorný svet ľudí. Pretože teraz už poznám Boží zámer, chcem sa zbaviť všetkých svojich doterajších predstáv a usporiadať svoje myšlienky podľa filozofie bohizmu (Godism). Budem seriózne zvažovať teóriu reverenda Son Mjong Muna, túto cestu vedúcu ku záchrane ľudstva. Budem premýšľať o Božej láske a o prozreteľnostných dejinách obnovenia. Do tejto cesty čistej pravdy vložím celé svoje srdce a budem starostlivo zvažovať každý svoj krok.

Reverend Son Mjong Mun, ďakujem! Je to veľká česť pre hinduistov, že ste mysleli aj na ich náboženstvo. Ako jeho predstaviteľ sľubujem, že sa stanem priekopníkom tohto hnutia za zjednotenie náboženstiev.

   
Madva Madva

Priekopník dualistickej filozofie, postavil chrám pre Krišnu.

Keď som si vypočul Princíp zjednotenia, uvedomil som si, že sme strávili veľa času nad bezvýznamnými vecami. Existuje Stvoriteľ - príčinné bytie. Pretože však ľudstvo nepoznalo príčinu, nemohlo spoznať ani následok - tento svet. Ja, Madva, sa cítim zahanbený, že som venoval toľko času neúčelnému meditovaniu a premýšľaniu. Aký význam mali spory medzi monizmom a dualizmom, keď sme nepoznali pôvodný Boží zámer?

Ó Bože, ja, Madva, som Ťa predsa našiel! Ani som nesníval o tom, že si Rodičom ľudstva. Hoci sme na zemi nežili správne, teraz, keď sme vo večnom svete, našli sme čistú pravdu. Sme Bohu vďační, že môžeme začať svoje životy odznovu. Budeme absolútne poslúchať vedenie a učenie reverenda Son Mjong Muna, veľkého učiteľa a Pravého rodiča.

Ja, Madva, okrem toho vynaložím všetku svoju energiu, aby som úplne pochopil Princíp zjednotenia. Ďakujem.

   
Mahariši Gautama Mahariši Gautama

Zakladateľ Nyajskej filozofie, ako aj filozofie a praktizovania jogy.

Poznanie, že Boh je Rodičom ľudstva, mnou hlboko otriaslo. Napriek tomu, že jestvuje ideálne miesto, kde majú žiť spolu Boh a Jeho deti, od nášho stvorenia až doteraz sme sa od Boha odvracali a vytvorili sme neprincípové dejiny. Keď si uvedomím, že musíme úplne zavrhnúť ateistickú filozofiu, moja myseľ prežíva nepredstaviteľné muky. Čo sa dá robiť? Nie je iná cesta. Nedokážem opísať, čo cítim. V srdci mám veľkú tieseň, som naplnený ľútosťou a smútkom.

Princíp zjednotenia nám dáva novú nádej. Je to také neodvolateľné. Boh nestvoril muža a ženu, aby mali problémy. Dal ľudstvu jednu správnu cestu. Cítim, že po nekonečných potulkách nebom som bol znovustvorený ako nová ľudská bytosť. Toto nie je čas na náreky a ľútosť, ale na novú nádej a silu, pretože nasledujem reverenda Muna, ktorého poslal Boh ako Mesiáša. Som pevne odhodlaný v tom vytrvať.

Reverend Mun, ďakujem, že ste oslovili aj hinduistov. Nemáme pokoja od chvíle, ako sme sa stretli s touto novou pravdou. Sľubujem, že budem verne a oddane slúžiť Bohu.____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 6
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer