spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Dohodnuté manželstvá

Filozofi PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________
Filozofi Odkazy predstaviteľov filozofie
   
   
Sokrates Sokrates (asi 470 p.n.l. - 399 p.n.l.)

Odkaz Sokrata pre intelektuálov

Keď ma senátori v Aténach zradili, často som myslel na to, aké krásne by bolo, keby ľudský život bol viac ocenený a uctený než moje teórie, ktoré tak rozrušili občanov mesta. Ľudský život by nemal byť súdený tým, čo je viditeľné. Dokonca aj to najmenšie stvorenie bolo s láskou stvorené starostlivými Božími rukami. Ak je to tak, akí vzácni a hodnotní musia byť ľudia, ktorých Boh vytvoril ako svoje deti z celého svojho srdca a duše! Sú majstrovským dielom celého stvorenia.

Hoci boli ľudia stvorení ako Božie deti, žili tak, že to nevedeli. Premýšľajte o vzťahu medzi rodičmi a deťmi na zemi. Keď sú od seba navzájom odlúčení, ako veľmi, s pocitom bolesti v srdci sa chcú opäť vidieť? Rodičia a deti by mali žiť v šťastí, zdieľať lásku v spoločnej rodine a dobre navzájom komunikovať. Dokonca i Boh túži takto žiť. Boh, Stvoriteľ ľudí, je pôvodným zdrojom lásky a samotného srdca. Napriek tomu bol hneď po stvorení kvôli nesprávnemu smeru, ktorý si zvolili prví ľudskí predkovia, vzťah medzi Bohom a ľuďmi zaťažený. Čo prežíval Boh v srdci za týchto okolností?

Viete, že Sokrates je človek, ktorého zradili predstavení mesta Atén. Bolesť a smútok, ktoré som zažil kvôli nespravodlivosti, boli nepopísateľné. Po príchode k Bohu som však objavil Niekoho, s kým zaobchádzali ešte horšie ako so mnou a kto v sebe niesol ešte viac sklamania a zármutku. Boh sa tak cítil, pretože ľudia nepoznali svoj pôvodný vzťah k Bohu. Čo mohlo spôsobovať viac zármutku? Čo by bolo žalostnejšie a nespravodlivejšie? Ľudia nepoznali svojho vlastného Rodiča, ani lásku, s akou sa o nich staral, ani bolesť, akú musel podstúpiť počas veľmi dlhej doby, keď čakal na návrat svojich detí. Keď som si to uvedomil, cítil som smútok, aký nedokážem popísať slovami.

Milí intelektuáli! Existuje vo vzťahu rodičov a detí vychvaľovanie sa svojimi vedomosťami, vzdelaním a titulmi? Najdôležitejšia vec je obnoviť a uchovať vzťah rodič - dieťa. Jeho hodnota je väčšia než objavenie akýchkoľvek akademických teórií. Či Sokrates nevie, aká je pre ľudí, hlavne intelektuálov, dôležitá pozícia v svetskej spoločnosti? Bez ohľadu na to, pamätajte si, že dôležité je, aby ste dobre nasledovali svojho Rodiča. V skutočnosti sa to nedá s ničím porovnať. Čo iné je potrebné, ak nie Boh? Keď hovoríme: "Boh je môj Rodič a ja som Jeho dieťa," vyjadruje to, že vzťah spojený pokrvnou líniou má najvýznamnejšie postavenie.

Milí intelektuáli! Fyzické telá sú potrebné iba počas pozemského života. A takisto je to aj s vašimi vedomosťami, akademickým vzdelaním a titulmi. Preto počas prípravy na registráciu svojho budúceho života tu, potrebujete získať vnútorné poznanie. Ak ho nemáte a ste naplnení len svojimi akademickými znalosťami, potom keď sa náhle oddelíte od svojho fyzického tela, kam pôjde váš duch? Je to vec, o ktorej musíte vážne premýšľať. Myslite na to a pripomínajte si, že existencia ďalšieho sveta je definitívna a váš duch tam bude žiť naveky.

Nepripravení duchovia tu nemôžu zostať. Videli ste niekedy žobrákov na ulici? Nemajú svoj vlastný domov a zostávajú len na uliciach. Mali by ste si pripraviť miesto, kde budete v duchovnom svete bývať. Počas môjho pozemského života som považoval za dôležité vonkajšie poznanie a akademický stav. No ešte viac ako toto, som považoval za dôležité a venoval som sa vnútornému duchovnému životu človeka a filozofickej pravde.

Nedokážete si predstaviť, ako veľa času som na to investoval. Pretože som bez prestania hľadal vnútornú pravdu o ľuďoch a nebol som sústredený len na dočasný život na zemi, dostal som v duchovnom svete pozíciu reprezentanta všetkých intelektuálov a ľudí, ktorí si nadovšetko cenia rozum. Ako by nemohlo byť ocenené vedomé úsilie, ktoré človek vynakladá, aby prišiel pripravený do večného sveta? Ovocie vašej tvrdej práce, úsilia a investície sa napokon zozbiera tu, na mieste večného šťastia.

Pred tým, ako som mohol poslať tento odkaz, musel som úspešne zvládnuť mnohé skúšky. Aké to boli skúšky? Tu v duchovnom svete tak, ako na zemi, žijú ľudia rôznymi spôsobmi života. Tak ako na zemi, aj tu je mnoho rôznych náboženských skupín. Raz som sa zúčastnil seminára pre intelektuálov, počas ktorého som počul prednášku o Božo Princípe na tému: "Cesta, akou pôjdu intelektuáli." Stretol som sa s novou pravdou. Pravdou, ktorá mi otvorila oči k základným princípom života. Ale pretože moja zmena na nového človeka mala byť taká výrazná a rýchla, moja hrdosť bola ranená. Mnohokrát som pokyvoval hlavou a snažil som sa poprieť novú pravdu, ktorú som počúval. Dúfal som, že to nie je pravda. Keď som zistil, odkiaľ pochádza táto neuveriteľná pravda, v mojom srdci vznikli konflikt a napätie. Hanbil som sa za seba. Cítil som, že moja dôstojnosť a autorita intelektuála boli úplne otrasené a zdegradované. Ale, čo môžem robiť, keď je to pravda? Pravda je pravda. Keď som si to uvedomil, vzdal som sa svojej hrdosti a intelektuálneho poznania. Rozhodol som sa všetko investovať do tejto pravdy. Takouto skúškou som musel prejsť skôr, ako som poslal tento odkaz intelektuálom na zemi.

Vážení intelektuáli! Aj keby som mal zmobilizovať všetku svoju inteligenciu a rozum, ako by som to mohol porovnať s inteligenciou a rozumom Boha? Stvoril by Boh všetky veci iba naslepo bez akéhokoľvek plánu? Aj keby som predal všetku svoju inteligenciu a schopnosti, nedokázal by som si kúpiť inteligenciu, ktorá patrí Bohu. Bez ohľadu na to, aká veľká je moc vedy, či dokáže zmeniť nejaký prírodný zákon? Boh sám je Pánom vedy. Ja, Sokrates, ani nemôžem slovami popísať božskosť a schopnosti Boha, ktoré som objavil.

A to nie je všetko. Pani, ktorá prijíma môj odkaz, žije na zemi, ale ja som už človek v duchovnom svete. Dokážete to vy, intelektuáli, pochopiť? Takáto komunikácia je tiež možná iba kvôli Božím schopnostiam a moci. Teraz dozrel čas a Boh mi dovolil odhaliť ľuďom na zemi nebeské tajomstvá, aby mohli byť v budúcnosti vedení na správne miesto. Tu v duchovnom svete si už ľudia overili a pochopili situáciu Boha, a preto sa riešenie aj zložitých vecí nájde jednoducho. Smer ľudí je rovnaký a je zhodný so smerom Boha. Avšak na zemi sú veci veľmi komplikované, pretože neexistuje spoločný názor na to, čo je správny smer.

Milí intelektuáli! Boh tvrdo pracoval, aby viedol svoje deti správnym smerom. Využíval rôzne metódy. Dámy a páni, videli ste niekedy Boha? Je neviditeľný, nemá hmatateľnú formu. Ale Jeho cieľavedomá túžba obnoviť svoje stratené deti je nemenná dokonca i po mnohých tisícročiach. Preto poslal reverenda Son Mjong Muna na zem v svojom mene a obdaroval nás Božím Princípom. Chce, aby sme sa rozhodli ísť správnym smerom ešte v čase pozemského života. Kniha: Výklad Božieho Princípu nebola napísaná na základe ľudského mozgu ani odvodená ľudským rozumom. Je to kniha spasenia, ktorá sa objavila po krvavom zápase reverenda Muna so Satanom. On overil každú jednu vec v knihe ako Božiu pravdu. Obsahuje všetko. Čítajte ju starostlivo. Váš intelekt je schopný analyzovať, nakoľko je váš duch prebudený. Budete schopní uvedomiť si smer, akým ste mali ísť vo svojom živote.

Milí intelektuáli! Koho spomedzi ľudí by ste mali najviac rešpektovať? Ktorých ľudí si máme ctiť ako významné osobnosti? Spýtajte sa a odpovedajte si na túto otázku sami. Pravdepodobne to budú ľudia, ktorí zanechali za sebou na zemi niečo hodnotné. Zatiaľ sme tu ale nemali žiadne významné osobnosti, ktoré by ochotne zobrali zodpovednosť aj za ďalší život v duchovnom svete. Reverend Son Mjong Mun ako Boží reprezentant nás vedie smerom k večnej ceste k mieru. Cez svoju misiu prebúdza nášho ducha. Cíti zodpovednosť za náš život v nasledujúcom svete.

Študujte jeho učenie a snažte sa nájsť učiteľov väčších, ako je on. Potom ich porovnajte. Ak nedokážete nájsť žiadnych ľudí na zemi, ktorí sú väčší ako on, čo urobíte? Nachádzate sa vo vážnej situácii vo vážnom čase a v tomto živote sa od vás očakáva vážne rozhodnutie. Život nie je dlhý a ten iný svet celkom iste existuje. Nemyslíte, že je múdre, keď stretnete pravého učiteľa, aby ste sa pripravili na budúci život štúdiom jeho učenia?

Boh nepotrebuje vaše vedomosti alebo inteligenciu. Iba pokorní ľudia môžu byť spolu s Bohom. Keď sa naučíte Jeho veľkolepú a hlbokú pravdu, pochopíte ju a prijmete za svoju, získate schopnosť byť naozaj viac ako žobrák, keď raz v budúcnosti prídete do tohto sveta. Najväčší intelektuáli by mali patriť k ľuďom, ktorí dokážu nasledovať Boha ako svojho Rodiča. V skutočnosti len takíto ľudia môžu byť považovaní za najväčších intelektuálov.

10. apríla 2001

   


____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 5
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
jún 2024
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer