spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Štyri veľké oblasti srdca

Komunizmus PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________
Komunizmus Odkazy predstaviteľov komunizmu
   
   
Karol Marx Karl Marx (1818-1883)

Zakladateľ marxizmu, narodený v židovskej rodine v nemeckom Trieri.

"Boh existuje ako Rodič ľudstva."

Ja, Marx, potvrdzujem existenciu Boha a skutočnosť, že je Rodičom ľudstva. Zaprel som Boha a vystupoval som tak sebavedome, že mi ľudia verili viac ako Bohu. Svoje zážitky s Bohom by som teraz chcel sprostredkovať celému svetu.

Keď som sa stretol s Dr. Lim v duchovnom svete, bol som veľmi priťahovaný niekoľkými rozhovormi, ktoré sme spolu mali. Keď som počúval prednášky o filozofii bohizmu (Godism), cítil som, že sa rúca celá moja teória. Zároveň tým bola hlboko zranená moja pýcha. Zdalo sa mi to celé ako sen, ale sen to nebol. Potom zasiahol moje srdce lúč svetla, akoby mi doň strelili rozžeravenú guľku. Keď preletela vzduchom, uvidel som hroznú scénu. Myslel som na to, že som v pekle. Počul som hlas: "Pozri sa, ako sa tu trápia a vzdychajú biedne Božie deti. Zachráň ich. Vezmi si za ne zodpovednosť. Boh je Rodičom všetkých ľudí."

Celý som sa potil, bol som mokrý, akoby pršalo. Videl som hroznú scénu. Dusil som sa v hrudi a cítil som neznesiteľnú bolesť. Povedal som Dr. Limu, čo som zažil. On mi odvetil: "Premýšľaj nad tým. Je to tvoja zodpovednosť." Po zážitku Božieho svetla, som vždy Boha cítil v blízkosti a Dr. Li predo mnou otvoril novú teoretickú perspektívu.

Všetci filozofi v kozme! Ja, Marx, som stretol živého Boha. Spoznal som, že je Rodičom ľudstva. Cítil som veľkoleposť Božej lásky. Teraz vám môžem jasne vysvetliť, kto je Boh. Je to Rodič ľudstva. Reverend Son Mjong Mun, ktorý žije na zemi, odhalil túto nespochybniteľnú skutočnosť. Boží Princíp a Filozofia zjednotenia vyjadrujú pôvodný štandard srdca, preto vás vážne žiadam, aby ste si ich starostlivo preštudovali. Chcem verejne prehlásiť, že sa ospravedlňujem Bohu a Pravým rodičom za svoju minulosť a že cítim voči nim hlbokú vďačnosť a lásku a som na nich hrdý.

18. apríla 2002

   
Friedrich Engels Friedrich Engels (1820 - 1895)

Marxov spoločník pri vytvorení marxistickej filozofie.

"Boží Princíp ma zachránil."

Keď sa pozerám na harmóniu v kozme a na organizovanosť človeka, nenachádzam žiadne ospravedlnenie za svoju minulosť, keď som popieral Boha. Dúfam, že môj príklad sa stane poučením pre ľudí na zemi i v duchovnom svete. Chcem vám povedať o svojich dojmoch z učenia Božieho Princípu. Rád by som jasne a čestne poukázal na cestu, akou musia ľudia ísť. Neverte iným bohom, ale vložte svoju nádej do jedného Boha.

Keď som žil na zemi, popieral som kvôli svojej silnej pýche Boha. Nedokázal som vidieť nič iné okrem hmotných bytostí a myslel som si, že tí, ktorí veria v Boha, sú slabí ľudia. Strávil som svoj život na zemi bez poznania, že je len veľmi krátky. Keď som prišiel do duchovného sveta ja, ktorý som popieral Boha a život tu, bol som vo veľmi biednom stave. Pochyboval som o tom, že tento život je spojený so životom na zemi. Ako by som mohol popísať čo i len časť zo svojho zatrpknutého srdca? Niet žiadnej cesty, ako by som mohol poprieť, že ja, ktorý som na zemi odmietol Boha a tento svet, teraz žijem v duchovnom svete.

Ľudia na zemi, prosím, vypočujte si moje vyznanie. Mal som veľa otázok o živote v duchovnom svete, ktoré som si nedokázal zodpovedať. Ale po štúdiu Božieho Princípu a Filozofie zjednotenia spolu s Marxom som začal nachádzať odpovede na moje otázky. Od chvíle, keď som našiel odpovede, ma hlboko zasiahla skutočnosť, že som bol hriešnik. Dr. Li ma zachránil. Dostal som príležitosť vidieť Boha. Bolo to také bolestné, že som chcel spáchať samovraždu. Filozofia zjednotenia mi objasnila existenciu Boha do detailov. Potom som pocítil zvláštny strach a hrozbu a nevedel som, čo mám robiť.

Náhle sa objavil nejaký obor. Nedokázal som na neho pozerať, lebo som mal nevysvetliteľný strach. Povedal mi tichým hlasom: "Pozri sa na mňa," a potom odchádzal preč bez toho, aby mi ukázal svoju tvár. Nasledoval som ho, ale zrazu sa stratil. Bolo to veľmi zvláštne. Ďalej som ho hľadal a našiel som ho, ako stojí pred veľkým obrazom. Pokojne mi povedal: "Nasleduj ma. Je jasné, že musíš ísť, nájsť svoju cestu a riešenie." Nemohol som však ovládnuť strach. Spýtal som sa Dr. Liho, kto to bol. Dr. Li mi povedal, že to bol reverend Mun, ktorý odhalil Boží Prinícp. Povedal, že reverend Mun je Rodičom ľudí a vysvetlil mi všetky okolnosti, ktoré sa ho týkali. Nedokázal som vydržať bolesť. Čo mám urobiť? Cítil som veľkú úzkosť, ale Dr. Li mi dodal odvahu: "Boh je Rodič a Láska, On Ti odpustí. Teraz musíš nasledovať svoju myseľ. Boh a Praví rodičia vedú svoje deti s odpustením a láskou." Toto upokojilo moju myseľ a dodalo mi odvahu.

Vy, ľudia na zemi! Filozofi, ktorí si myslia, že Boh neexistuje, sa musia vzchopiť a všetko dobre pozorovať. Zažil som, že Boh existuje ako Rodič ľudstva. V budúcnosti vás čaká svet po smrti. Prosím, nájdite a zachyťte sa Boha ešte v čase svojho života. Ak nechcete zažiť takú úzkosť v biednej pozícii ako ja, študujte Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia a počúvajte rady a vedenie reverenda Muna. Prosím vás o to. Zažil som odkaz: "Nasleduj ma," od reverenda Muna. Ľudia na zemi! Prosím, nasledujte Boha a prijmite vedenie od reverenda Muna. Cítim, že odovzdanie tohto odkazu je mojím poslaním. Prosím, nasledujte tento môj odkaz. Hľadajte Boha. On je Rodičom ľudstva.

18. apríla 2002

   
Vladimír Iľjič Lenin Vladimír Iľjič Lenin (1870-1924)

Vodca Veľkej októbrovej revolúcie (1917), predseda Ústredného výboru, prvý vedúci predstaviteľ Sovietskeho zväzu.

"Preorganizujte všetko tak rýchlo, ako je to len možné."

Máte právo označiť ma za slepého, pretože som naliehal na tom, že existujú iba materiálne veci. Mojou jedinou nádejou je, že všetci komunisti na zemi spoznajú Filozofiu bohizmu tak skoro, ako je to len možné. Až po dlhom čase som rozpoznal, že som mŕtvy a existujem už vo svete po smrti. Najskôr som nedokázal rozlišovať medzi životom na zemi a životom v duchovnom svete. Aké miesto je duchovný svet? V určitom zmysle sa život tu nedá rozlíšiť od života na zemi. Ja, ktorý som neveril, že existuje niečo po smrti, som tu bol veľmi zmätený.

Nič som nevedel o večnom duchu. Čím viac skúseností som v duchovnom svete získaval, tým viac som bol naplnený ľútosťou. Žijem tu s mysľou žobráka, ktorý je vtiahnutý do nespočetných konfliktov. Je prirodzené, že komunistické krajiny postupne zaniknú. Už som prišiel k záveru, že niekto musí zrušiť komunizmus na zemi. Spoznal som úžasnú pravdu.

Dr. Li, ktorého na zemi učil reverend Mun, mi tu vysvetľoval pohľad Filozofie zjednotenia a Božieho Princípu na kozmos, svet a budúcnosť. Pretože som dlho žil v stave zmätku, cítil som bolesť dokonca už keď som sa tieto veci učil. Nikto nemôže prijať a tolerovať moju rebéliu voči Bohu. Spôsobili to moje sebectvo a nevedomosť na zemi. Ale spoznať pravdu je v konečnom dôsledku lepšie, než navždy zotrvať v bolesti, ktorú prináša nevedomosť.

Boh istotne existuje. Existuje ako Rodič ľudstva. Navzdory tomu som sa postavil do čela komunistickej revolúcie so zbraňou v ruke a vykrikoval som, že žiadny Rodič neexistuje. Spôsobil som tým veľkú bolesť. Dúfam, že všetci komunisti na zemi zoberú túto moju skúsenosť vážne a jasne si ju zapamätajú.

Dr. Li mi povedal, že keď sa dozvedel Boží Princíp, ktorý odhalil reverend Mun, nemohol inak, než zanechať pozíciu lekára. Oslobodil sa od všetkých životných problémov. Dr. Li veľakrát prednášal Boží Princíp iba pre mňa osobne a priamo mi dával rady. Jedného dňa som cítil neznesiteľné utrpenie vo svojom srdci z toho, čo som sa dozvedel v Božom Princípe. Prechádzal som sa, aby som sa zbavil bolesti. Potom som uvidel starú ženu, ktorá náhle predo mnou spadla. Krvácala a v rukách zvierala nôž, ktorý bol zabodnutý v jej hrudi. Cítil som, že chcem urobiť niečo dobré, tak som vystrel ruky a snažil som sa vytiahnuť nôž von. Náhle som počul hlas, ktorý vzbudzoval obavu: "Ja, Boh, som stále živý. Ty si moje dieťa." Znel už iba ten hlas, stará žena zmizla. Bol som ohlušený.

Oznamujem komunistom: Boh, Jehova, istotne existuje a je Rodičom ľudstva. Komunistické krajiny určite zaniknú. Ideál komunizmu sa uskutoční, keď sa naštepí na Filozofiu zjednotenia. Dôležitou vecou je, aby ste neboli neposlušnými a zlými deťmi. Keď poslúchame svojich fyzických rodičov, tak získame požehnanie. Čo možno očakávať od ľudí, ktorí nepoznajú cestu, ako nasledovať Boha a Kozmických rodičov? Ich osudom je nevyhnutne úbohá smrť. Ak nemôžete uveriť mojim slovám, pozrite sa na harmóniu prírody. Hoci je Boh Stvoriteľom celej prírody, koľko zo svojej oddanosti sme mu my ľudia ponúkli? Musíme s istotou vedieť, že ľudstvo bolo stvorené ako Božie deti. Urobil som pevné rozhodnutie, že si udržím svoju pozíciu ako Božie dieťa, aj keď mám také nedostatky a "manko". Mám voči vám veľmi vážnu požiadavku. Pre komunistické krajiny je iba jedna cesta - nasledovať vedenie reverenda Muna. Prosím, študujte pozorne Boží Princíp. Prijmite, prosím, filozofiu, ktorú prináša reverend Mun, a dôkladne si ju preštudujte. Ak to urobíte, budete nasledovať Boha oveľa úprimnejšie ako myslitelia a politici v tzv. slobodnom svete. Toto je jediná cesta ako opravdivo žiť. Ak dáte na moje slová, zbavíte ma nepredstaviteľného utrpenia a zúfalstva. Úpenlivo vás o to prosím. Komunistické krajiny musia čím skôr všetko napraviť. Stretol som Boha. Duch nikdy nezomiera, ale žije večne. Toto vám odkazujem z nebeského sveta: "Boh žije. Boh je Rodičom ľudstva."

19. apríla 2002

   
Josif Visarionovič Stalin Josif Visarionovič Stalin (1879-1953)

Leninov nástupca, vedúci predstaviteľ Sovietskeho zväzu, násilne rozšíril komunizmus do celého Ruska.

"Musíte poznať, veriť a nasledovať Boha."

Na zemi žijeme iba raz a v jedinom špeciálnom historickom období. Bol som diktátorom a bláznom. Bolo by lepšie, keby som ani nebol žil na zemi. Toto je v skratke môj príbeh. Dokonca i po štúdiu Filozofie zjednotenia a Božieho Princípu som nenašiel spôsob, ako odškodniť svoj hriech. Boží Princíp ma privádza do hroznej agónie. Mojím zámerom nie je poprieť Boží Princíp, ale kvôli tomu, že pre mňa niet spôsobu záchrany, cítim smútok a bolesť.

Som rád, že som dostal túto príležitosť dať ľuďom na zemi vedieť o realite duchovného sveta. Rád by som o tom povedal všetkým komunistom na zemi a vyzval ich. Priatelia v komunistických krajinách, ja som Stalin. Mali ste nesprávne myslenie. Cesta, ktorou sa uberáte, nie je správna, preto by ste mali čo najskôr zmeniť smer. My komunisti sme odvážne žili podľa nášho presvedčenia, ale prečo sme nemohli ovládnuť čas svojej smrti? Človek pozostáva z dvoch častí - z fyzickej a duchovnej. Neexistuje žiadna výnimka v pravidle, že všetky fyzické telá raz zomrú a všetky duše odídu do večného sveta.

Život človeka na zemi rozhoduje o tom, na akom mieste bude žiť v nebeskom svete. Naše presvedčenie je nesprávne. Najhoršie na tom je, že popierame a ignorujeme Boha, ktorý je pôvodcom kozmu. Hoci sme nedokonalými bytosťami, ktoré nepoznajú ani svoj pôvod ani osud našich životov, nahlas vykrikujeme, že Boh, pôvod všetkých vecí, neexistuje. Prechádzam tu utrpením a bolesťou, pretože môj život je rovnaký ako na zemi. Nedokážem vydržať túto bolesť.

Boh, ktorého sme zapreli, je Rodičom ľudstva. Boh nie je teologickým pojmom, ale naším Rodičom. Akí blázniví sme boli! Ja som Stalin. Vo svojich krajinách vidíme, ako ľudia oslavujú Vianoce a nasledujú Boha. Vysmievame sa im a myslíme si, že sú slabí.

Ľudia, z ktorých sme sa vysmievali, žijú v duchovnom svete na dobrom mieste. Je isté, že nešli do pekla. Keď sme si z nich robili posmech, oni a Boh nás milovali. My tu teraz žijeme na dne pekla. Viete, čo to znamená? Ľudia sa tu nesprávajú k sebe ako k ľudským bytostiam, ale ako k hmote. Ako rád by som sa zbavil tejto bolesti! Pri určovaní vášho miesta v duchovnom svete vám nepomôže vaša moc, sláva ani zlato. Toto miesto je vám pridelené podľa úprimnosti vášho života na zemi. Najprv však musíte spoznať Boha, veriť Mu a nasledovať Ho. Potom musíte úplne očistiť svoju životnú cestu.

Dr. Li mi povedal, že Boh všetko odpúšťa a je Rodičom ľudstva, ale ja stále cítim bolesť a viem, že som ešte nebol oslobodený. Prosím, prijmite vedenie reverenda Muna! Otvorte svoje mysle, vybudujte kostoly, v ktorých budete uctievať Boha a pravidelne sa zúčastňujte na bohoslužbách. Reverend Mun, hoci je človek, odráža Boží obraz a intenzívne sa usiluje zachrániť komunistické krajiny. Jeho filozofia je záchranou hlavne pre komunistické krajiny. Musíte rýchlo prijať jeho ideológiu mieru. Pretože Boh je živý, iba nasledovanie Boha zachráni komunistické krajiny.

Priatelia, prosím, zachráňte ma. Prosím, osloboďte ma. Keď sa váš spôsob života zmení podľa učenia bohizmu, budem v duchovnom svete oslobodený. Boh istotne existuje. A život v duchovnom svete je večný. Moje srdce túži po oslobodení z pekla. Ja, diktátor, ktorý som popieral Boha, sa obraciam na všetky komunistické krajiny na zemi. Prosím, verte v Boha a hľadajte Ho! Prosím vás o to z duchovného sveta.

19. apríla 2002

   
Lev Trockij Lev Trockij (1879 -1940)

Bojoval so Stalinom o nástupníctvo po Leninovi. Keď bol v exile v Mexiku, Stalin poslal vraha, ktorý ho zabil.

"Chcem úplne spáliť ateistický materializmus."

Viem, že Boží Princíp je Božou pravdou, ktorú na základe zjavenia priniesol reverend Mun. Dokonca už skôr, ako som spoznal Filozofiu zjednotenia a Boží Princíp, som si uvedomil, že som nežil správne. Od tých čias, čo som spoznal, že som v duchovnom svete, som oľutoval svoj spôsob života na zemi. Ak by po smrti nič neexistovalo, potom by sa človek nelíšil od zvierat.

Môj život na zemi nebol životom človeka, ale životom kravy alebo svine. Prosím, uvedomte si, že sa porovnávam so zvieratami. Ako pohodlne si žijú zvieratá, keď si neuvedomujú svoje vlastné ja! Nepoznal som Boha. Nepopieral som Boha, ale nerozmýšľal som o tom, ani som sa netrápil kvôli Bohu a duchovným otázkam. Môj duch tu však celkom určite žije, preto musím na to myslieť.

Ako sa môžem očistiť od svojho hriechu? Žil som ako vedúci predstaviteľ komunistov a zastával som ateizmus. Nájsť cestu je veľmi ťažké. Keď rozmýšľam o svojom duchovnom živote, chcel by som úplne spáliť ateistický materializmus. Tu v biede a mimoriadnom smútku ľutujem svoj spôsob života na zemi. Dokonca závidím i zvieratám, ktoré neuvažujú.

Prosím, Bože, odpusť mi. Žil som nespravodlivým životom na zemi. Boh je Rodičom ľudstva. Môže mi odpustiť moje neúctivé správanie? Reverend Mun, Pravý rodič a Otec! Prosím, zachráňte komunistické krajiny, učte ich dôsledne bohizmus. Položím podmienky odškodnenia za svoj hriešny život. Absolútne verím, že Boh existuje a je Rodičom ľudstva.

19. apríla 2002

   
Nikita Chruščov Nikita Chruščov (1894-1971)

Generálny tajomník Komunistickej strany bývalého Zväzu Sovietskych socialistických republík; kritizoval Stalina.

"Komunistické krajiny určite zaniknú."

Ľudia v komunistických krajinách si mysleli a žili tak, akoby po smrti už nič neexistovalo. Takto som žil aj ja. Keď na seba pozerám tu, v duchovnom svete, cítim sa vyčerpaný. Nemá význam, aby som ľutoval svoj život na zemi, ale silne cítim, že to nebol skutočne ľudský život. Cítim, že by som mal zmiznúť na miesto, kam dlhý čas nikto nemôže prísť.

Boh skutočne existuje. Nemôžem pochopiť, prečo sa ľudia navzájom nesprávajú k sebe ľudsky, alebo prečo napriek tomu, že sú Božím stvorením, nekontrolujú svoj charakter ako v zrkadle. Dokonca i Boh ako Stvoriteľ túži, aby ľudia uskutočnili Jeho ideál existencie. Keď som prišiel sem, spoznal som, že komunizmus je ideológia, ktorej sa ozaj musíme obávať. Mnohí intelektuáli ovplyvnení komunizmom museli hneď po príchode sem zmeniť svoj ateistický spôsob myslenia, pretože videli, že je tu "záznam" o ich živote.

Ak tomu nemôžete uveriť, zamyslite sa nad štruktúrou človeka. Ľudia majú duálne vlastnosti. Majú myseľ a telo. Povaha mysle sa líši od povahy tela. Faktom je, že myseľ môže žiť v duchovnom svete. Boh je pánom mysle, je od začiatku Rodičom ľudstva a my sme Jeho deti. Ak to ignorujete a myslíte si, že je to nerozumné, potom sa nevyhnutne stanete smutnými, biednymi a trpiacimi duchmi, ako sme sa stali my. Záleží to iba na vás. Komunistické krajiny určite zaniknú. Nielen že zaniknú, ale ich zánik bude biedny. Je to preto, že Boh existuje a je Rodičom ľudstva. Preto je iba prirodzené, že komunizmus, ktorý popiera existenciu Boha a zaobchádza s ľuďmi ako s materiálom, zanikne.

Komunisti na zemi, prosím, pozrite sa na život kresťanov. Boh je tam a cíti bolesť vo svojom srdci, keď sa pozerá na svoje deti, ktoré nasledujú komunistický vzor a žijú bez toho aby poznali svojich rodičov. Musíte sa pripraviť a žiť tak, aby ste čo najskôr nasledovali Boha. Komunistické krajiny na zemi zaniknú. Tento fakt je tu v duchovnom svete absolútne potvrdený. Reverend Mun je ten, ktorého Boh poslal na zem, aby zachránil komunistov. On je Mesiášom a Pravým rodičom.

Komunistické krajiny sa uzdravia cez pochopenie jeho filozofie a na základe jeho vedenia. Prosím, zmeňte svoj spôsob života v súlade s bohizmom. Zanechajte komunistický spôsob myslenia. Ak budete pokračovať, neskončia iba vaše životy na zemi, ale i váš duchovný život sa úplne zrúti. Niet cesty, ktorá by umožnila žiť a pretrvať v komunizme. Boh a duchovný svet určite existujú. Z duchovného sveta úprimne žiadam, aby komunistické krajiny zmenili smer.

19. apríla 2002

   
Leonid Brežnev Leonid Brežnev (1906-1982)

Generálny tajomník Komunistickej strany bývalého Zväzu Sovietskych socialistických republík; komunista stalinského typu.

"Keď komunistické krajiny príjmu bohizmus, ožijú."

Som vďačný, že ja, ktorý som nedokázal zaobchádzať s ľuďmi podľa našej skutočnej hodnoty, som získal odpustenie a môžem byť spolu s inými ľuďmi. Tiež ďakujem, že som dostal túto príležitosť. Členovia a nasledovníci komunistickej strany, politici a myslitelia v komunistických krajinách! Rád by som vás tu z duchovného sveta informoval o nemorálnosti môjho života na zemi. Prosím, prijmite to vážne a čo najskôr si objasnite priority svojich životov.

Nevedel som o existencii Boha, ani som Ho neuznával. Zachádzal som s Jeho deťmi tak ako so zvieratami. Nemôžem uniknúť pred svojim hriechom, ba ani pred trestom, ktorý mi to prináša. Pretože som zaobchádzal so vzácnymi ľudskými bytosťami ako so zvieratami, žijem tu v ZOO. Chápete, čo to znamená? V zoo žijú iba zvieratá. Žijem tu s nimi. Hoci vyzerám ako ľudská bytosť, ktorá má päť zmyslov, žijem ako zviera a jedávam so zvieratami. Dokážete si predstaviť, ako sa cítim?

Priatelia, Boh existuje. Všetci ľudia sú Jeho vzácnymi deťmi. Fyzické telo je potrebné iba na zemi. Smrťou sa život nekončí, ale duchovia ľudí žijú v duchovnom svete. Tu v duchovnom svete nikto nezasahuje. Pozícia každého je určená kvalitou jeho života na zemi.

Priatelia! Chcem žiť spolu s ľuďmi. V snahe žiť spolu so zvieratami som chodil po štyroch tak ako ony. Bol som taký opustený, že som chcel byť ich priateľom. Preto som sa snažil jesť nie pomocou rúk, ale tak, ako to robia zvieratá. Keď som bol na zemi, trval som na tom, že Boh neexistuje a nemohol som prejavovať svoju pravú ľudskú povahu. Ale ak napravím svoj život tým, že vás budem informovať o skutočnosti, potom budem môcť žiť spolu s ľuďmi.

Priatelia! Komunisti sa sami vložili pod Božiu kliatbu. Odíďte odtiaľ čo najskôr. Zahyniete, ak neodídete. Dôsledne som si overil tieto fakty. Môžem byť oslobodený vtedy, keď sa zmeníte a upriamite svoje životy na Boha. Priatelia! Nebuďte takými biednymi ako som ja. Prosím, zbavte sa teraz svojich starých spôsobov života. Musíte žiť tam, kde žijú ľudia, dokonca i vtedy, keby vám to spôsobovalo veľa ťažkostí. To si najviac prajem.

Priatelia! Toto je posledná láskavosť, o ktorú vás prosím. Musíte jasne pochopiť, že Boh je Rodičom ľudstva. Reverend Mun sa objavil na zemi, aby misiou Pravých rodičov zachránil komunistické krajiny. Boh ho poslal a on je Mesiášom pre ľudí trpiacich pod jarmom komunizmu. Môžete žiť, ak sa dokážete od neho učiť a budete to učenie nasledovať. Komunistické krajiny musia aplikovať Filozofiu zjednotenia a Boží Princíp vo svojich organizáciách. To je jediný spôsob pre oživenie vašich vlád. Ak to tak nebude, zaniknú. A nielen zaniknú, ale ich koniec bude mizerný. To je moje vážne volanie z duchovného sveta. Prosím, zmeňte čo najskôr svoj spôsob myslenia podľa filozofie bohizmu.

20. apríla 2002

   
Jurij Andropov Jurij Andropov (1914 - 1984)

Generálny tajomník Komunistickej strany bývalého Zväzu Sovietskych socialistických republík, bol v konflikte s Ronaldom Reaganom.

"Komunizmus je vážnou rebéliou proti Bohu."

Je jasné, že Boh stvoril človeka ako svoje dieťa, takže človek je ovocím úprimnosti a najvyššieho intelektu Boha. Na zemi som nedokázal žiť ako ľudská bytosť. Spáchal som hrozný hriech pred Bohom, Rodičom. Tesne pred svojím odchodom do duchovného sveta som sa dopustil krutého zločinu, aby som sa vyhol smrti. Bol som taký krutý, že som jedol pečeň živého človeka, aby som si zachránil vlastný život. Ale predsa som prišiel do duchovného sveta tak ako iní ľudia. Zistil som, že život nekončí smrťou a že duchovný svet existuje. Dokážete si predstaviť, aký trest tu musím podstúpiť? Žijem v maštali a nejem nič iné, iba psie vnútornosti. Taký je môj život. Boh mi nedal tento trest. Sám som si určil toto miesto.

Priatelia! Viem, že nemôžete pochopiť život v duchovnom svete. Nesporne existuje Boh a duchovný svet, kde žijú naše duše. Odhaľujem pred verejnosťou svoj krutý spôsob života, aby som sa vymanil z tohto miesta. Svetový mier sa nikdy neuskutoční, kým na zemi existuje komunizmus. Komunizmus a jeho ideológia sú vážnou rebéliou proti Bohu. Ak nezmeníte svoj smer na základe filozofie bohizmu, zahyniete. Zomriete biednou smrťou.

Neexistuje spôsob, ako by som unikol z tohto miesta i napriek veľkému úsiliu, ktoré som vynaložil. Komunizmus musí padnúť. Zapamätajte si to. Musíte študovať Filozofiu zjednotenia a Boží Princíp a učiť sa na zemi od reverenda Muna. Je to jediný spôsob, ako možno zachrániť komunistické krajiny. Zmeňte svoje spôsoby skôr, ako biedne zahyniete. Obnovte svoje organizácie cez bohizmus. Zmeňte sa čo najskôr, ak nechcete byť na rovnakom mieste, ako je môj duch.

Niet ničoho, čo by sa vyhlo nebeskému zákonu. Nešťastie, ktoré sa rozšírilo cez komunizmus, sa ukáže v plnosti takým, aké je. Myslíte si, že Boh chce, aby ľudstvo zahynulo? Boh je láska a je aj Rodičom ľudstva. Pripomínajte si to intenzívne a zmeňte všetko tak rýchlo, ako je to možné.

20. apríla 2002

   
Konštantín Černenko Konštantín Černenko (1911-1985)

13 mesiacov bol generálnym tajomníkom Komunistickej strany bývalého Zväzu Sovietskych socialistických republík.

"Postavte sa na stranu Hnutia zjednotenia a sústreďte sa na bohizmus."

Som veľmi vďačný za to, že hoci som si zaslúžil, aby zaobchádzali so mnou ako s hriešnikom, zaobchádzajú so mnou ako s človekom. Určite žijem a pohybujem sa tu, v duchovnom svete. Na zemi som sa dopustil veľkého hriechu. Myslel som si, že po smrti už nič nebude. Veľmi som znevažoval Boha, nášho Stvoriteľa.

Uvedomujem si, že už predtým, než som začal študovať Filozofiu zjednotenia a Boží Princíp, som žil nečestne, pretože som na základe skúsenosti poznal, že neviditeľný svet existuje. Hoci som na zemi popieral existenciu Boha, nemôžem si pomôcť, ale mám intenzívne skúsenosti s Jeho existenciou. Hoci Ho nemôžem vnímať svojimi piatimi zmyslami, každý deň som cítil, že môj stav je stavom biedneho hriešnika a zločinca. Žil som v strachu a v úzkosti, ako by ma v temnote mohla zasiahnuť Božia kliatba. Po štúdiu Filozofie zjednotenia a Božieho Princípu som cítil ešte viac utrpenia ako predtým. Bolo to rana Božej kliatby. Komunisti privádzajú na seba kliatbu. Trpím, pretože som počul bolestný hlas, že komunistická strana zanikne. Ten hlas je taký silný, že by mohol roztrhnúť moje ušné bubienky.

Priatelia v komunistickej strane! Teraz v duchovnom svete zápasím a trpím pod kliatbou, ktorú som na seba priviedol. Priatelia, prosím, choďte správnou cestou, poopravte svoju myseľ. Boh je Rodičom ľudstva. Pretože reverend Mun vyvíja obrovské úsilie, aby láskou a úprimnosťou zachránil komunistické krajiny a preto, že objasnil Boží Princíp a od Boha dostal meno Pravý rodič, prosím, učte sa od neho a nasledujte ho. On učí, že komunistická strana nakoniec zanikne.

Komunisti privádzajú na seba kliatbu. Choďte čo najskôr správnou cestou. Učte sa od reverenda Muna. Ruskí komunistickí vodcovia sa tu v duchovnom svete potulujú pod bremenom svojej vlastnej kliatby. Zapojte sa do Hnutia zjednotenia sústredeného okolo bohizmu. To vám umožní uniknúť spod kliatby. Zapamätajte si to.

20. apríla 2002

   
Mao Tse Tung Mao Tse Tung (1893 -1976)

Budoval socialistickú spoločnosť v Číne.

"Budem dôkladne vo svojom živote uplatňovať bohizmus."

Keby som sa len mohol vrátiť na zem, žil by som ako pravý muž. Keby existovalo nejaké neviditeľné miesto, skryl by som sa tam. Prial som si, aby moji nasledovníci uctievali mňa, a nie Boha. Túžil som, aby uctievali skôr mňa ako Boha, i keď existuje. Ako sa môže človek s ústami ako ja postaviť ako boh?

Štyria veľkí svätci sa snažili utešiť ma. Hovorili mi, že Boh ako Rodič ľudstva všetko odpúšťa. Predstavili mi Filozofiu zjednotenia a Boží Princíp. Potom mi s láskavým prístupom vysvetlili, akým vnútorným zápasom a utrpením museli prejsť, kým sa po všetkých stránkach nezjednotili. Bol to iba krátky čas, ale zaobchádzali so mnou skutočne ako s človekom. Všetkým kresťanom a komunistom na zemi by som chcel jasne povedať, ako tu žijem. Žil som pod starým stromom, pretože všetci ma nenávideli. Bolo to jediné miesto, kde som sa mohol skryť. Žil som pod starým stromom, aby som sa vyhýbal horúcemu i chladnému počasiu. Isto si dokážete predstaviť, v akej podobe som bol. Teraz sa cítim oslobodený, pretože som vám to čestne vyrozprával.

Priatelia moji a všetci ľudia! Ak nebudete žiť v súlade s bohizmom, zahyniete. Boh existuje a duchovný svet evidentne existuje. Reverend Mun, Praví Rodičia, vy ste objasnili pravdu, že Boh je Rodičom ľudstva. Prosím, zachráňte náš komunistický národ. Ďakujem za vašu usilovnú prácu a lásku, ktorú ste investovali, aby ste na základe Božieho zvláštneho nariadenia zachránili ľudstvo. Pretože som zachránený, budem žiť absolútne podľa bohizmu. Ďakujem vám.

20. apríla 2002

(Pozn. od Dr. Li: Štyria veľkí svätí a predstavitelia piatich hlavných náboženstiev, ktorí študovali Boží Princíp, priamo navštívili komunistických vodcov a žiadali ich, aby sa aktívne zúčastnili na seminári. Mohamed prejavil skutočné nadšenie, prednáša Boží Princíp a často mi pomáha.)

   


____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 16
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
4.8.2024, 0:00:00- 23:59:00
Deň vyhlásenia Božieho večného požehnania
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
august 2024
P U S Š P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer