spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Ciele

Prezidenti USA PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________

Pečať prezidenta USA Odkazy prezidentov USA
   
   
George Washington George Washington (1789 - 1797)

Prvý prezident Spojených štátov.

Ja, George Washington, som hlboko dojatý, keď sa od pána Sang Hun Liho dozvedám o identite reverenda. Son Mjong Muna. Dozvedel som sa o jeho úspechoch a filozofii a uvedomil som si, že prišiel ako Mesiáš.

Pán Li mi predstavil a vysvetlil veľkolepý obsah, vrátane búrlivej životnej cesty a utrpenia rev. Muna, ktoré ho viedli do pozície Pravého rodiča ľudstva. Dozvedel som sa o zápase so Satanom o objavenie Božieho Princípu, pri ktorom prelial krv, a učil som sa o jeho prozreteľnostných víťazstvách. Spoznal som okolnosti Boha, keď hľadel na periodické historické časové obdobia od dávnych čias.

Predovšetkým som si uvedomil, že Mesiáš dáva neobmedzenú lásku ľudu Spojených štátov a ponúka svoju najhlbšiu úprimnosť a odovzdanie sa pre to, aby ľudstvo viedol k filozofii mieru. A predsa je ľud Ameriky ďaleko pozadu v úprimnosti a odovzdaní sa nasledovať Mesiáša. Uvedomujem si, že ľud Ameriky je požehnaný už samotným faktom, že Mesiáš je prítomný aj na americkej pôde. No zdá sa, že oni nie sú schopní uvedomiť si tento fakt do hĺbky. Hlboko ma to rozrušuje a spôsobuje mi bolesť. Vláda a ľud Spojených štátov by mali prijať filozofiu a učenie Mesiáša. Musia si uvedomiť, že je to požehnanie, ktoré Boh dáva Amerike.

Prečo sa Amerika stala najsilnejšou krajinou na svete? Mali by ste si pripomenúť, že keď vaši predkovia zakladali Ameriku, začali tým, že nasledovali Boha. Uznávali Boha ako najväčšiu autoritu, najvyšší vrchol. Aká je vaša situácia teraz? Amerika musí oľutovať. Preskúmajte smer, ktorým by ste mali ísť a realitu toho, kam kráčate. Bude vás Boh viesť cestou večného požehnania? Iba keď ľud Ameriky oľutuje a prijme vedenie cez učenie Mesiáša, stane sa Amerika Božím večným Edenom.

George Washington, 9. júna 2002

   
John Adams John Adams (1797 - 1801)

Druhý prezident Spojených štátov.

Tu vo svete po smrti som stretol toho najvzácnejšieho človeka. Je ním pán Sang Hun Li, nedoceniteľný človek vznešeného charakteru, ktorý je hodný veľkej dôvery. Keď som sa po prvýkrát stretol s týmto človekom, nebolo to motivované vierou. Boli sme na mieste preplnenom knihami a každý z nás hľadal akési knihy, keď sme do seba narazili. Takto sa začal náš vzťah. Pozdravil ma, keď sme usporadúvali veľké množstvo kníh. Povedal: "Neponáhľam sa, takže môžeš ísť prvý. Nájdem si čas, aby som usporiadal tie knihy." Cítil som príťažlivosť k tomuto miernemu a pokornému mužovi.

Keď sme diskutovali o množstve rôznych tém, dopočul som sa o Božom Princípe a Filozofii zjednotenia. Pán Li mi povedal, že jeho život sa v mnohých dimenziách zmenil, keď žil podľa učenia Rev. Son Mjong Muna. Pred tým, ako prišiel sem, zanechal pozíciu lekára a žil celkom pohltený slovami Rev. Muna a Božieho Princípu.

Keď bola založená Amerika, Boh bol skutočne s nami. Je to dostatočne zrejmé zo zakladajúceho ducha národa. Teraz si však začínam myslieť, že Boh sa môže odvrátiť od Ameriky preč. Dúfam, že ľud Ameriky si rýchlo uvedomí, že sa dopúšťa veľkej chyby. Keď sa tu učím Boží Princíp, Filozofiu zjednotenia a filozofiu mieru reverenda Son Mjong Muna, mojou najúprimnejšou nádejou je, aby sa Amerika vrátila do stavu Edenu, Nebeského kráľovstva na zemi, ktoré Boh tak túži vidieť. Preto je nevyhnutné, aby ľud Ameriky nasledoval učenie Rev. Muna. Úprimne dúfam, že vedúci predstavitelia všetkých oblastí amerického života nepremrhajú ani jeden jediný deň na prijatie globálnej filozofie Rev. Son Mjong Muna a že Boh neopustí Ameriku.

John Adams, 9. júna 2002

   
Thomas Jefferson Thomas Jefferson (1801 - 1809)

Tretí prezident Spojených štátov, autor Deklarácie nezávislosti.

Veľký svätec, Mesiáš, sa narodil v pokojnej krajine - v Kórei, takže budem hovoriť zo srdca a s túžbou, aby žiarivé svetlo z Východu osvetlilo všetkých ľudí. Zakladajúci duch Ameriky nemá svoju obdobu v žiadnej inej krajine sveta. Som na to hrdý, ale na tomto mieste, vo svete po smrti, dosť závidím ľudu Kórey, pokojnej a tichej krajiny. Či vôbec ľud Ameriky zmietaný filozofickými a rasovými zápasmi a početnými teroristickými udalosťami nájde niekde pokoj a šťastie?

Mesiáš, Pravý rodič ľudstva, prináša filozofiu mieru pre svet. Pozrite sa, čo sa stane, keď americkí vedúci predstavitelia budú rešpektovať toto učenie. Uvidíte, čo sa stane, keď sa Amerika nebude už ďalej usilovať len o svoju vlastnú hrdosť ako najsilnejšia krajina, ale keď urobíte neskreslený prieskum o tom, čo Amerika urobila pre mier vo svete. Ľud Ameriky, vstaň znovu! Navráťte sa k zakladajúcemu duchu krajiny! Nasledujte učenie Rev. Son Mjong Muna, Mesiáša všetkých ľudí, ktorý prišiel z Kórey! Neexistuje žiaden rozpor medzi našim zakladajúcim duchom a jeho učením. Dobre známi prezidenti a králi histórie sú nadšení silou jeho filozofie mieru.

Amerika, vstaň znovu! Urobte Ameriku zemou Božej novej pravdy a novej nádeje! Toto je misia, ku ktorej je Amerika povolaná v tomto čase.

Thomas Jefferson, 10. júna 2002

   
James Madison James Madison (1809 - 1817)

Štvrtý prezident Spojených štátov, otec Ústavy USA.

"Veľmi úprimne dúfam, že Amerika nestratí svoj štatút ako večne mocná krajina."

Dlho som čakal na príležitosť, keď bude Madison-ovo posolstvo oznámené na zem. Verím, že odkedy bola založená Amerika, mnoho krajín uznalo, že je to bohatá a mocná krajina. Dnes však ľud Ameriky takmer úplne zabudol na zakladajúceho ducha Ameriky. Bola ústava vytvorená iba na udržanie jednej krajiny? Ústavu musíme rešpektovať, pokiaľ žije ľud tejto krajiny. Keď ľudia skončia svoje životy na zemi, všetci bez výnimky musia prísť sem, do duchovného sveta, v súlade s cestou Neba. Takže dokonca aj ľudia na zemi musia poslúchať cestu Neba. Je niečo, čo ľudia musia urobiť v prospech svojich večných životov v duchovnom svete.

Všetci ľudia Ameriky musia nasledovať učenie Filozofie zjednotenia a Božieho Princípu Rev. Son Mjong Muna, ktorý je navráteným Pánom tohto veku a Mesiášom. Úprimne dúfam, že americký ľud bude aktívnym účastníkom a spolupracovníkom Hnutia zjednotenia, ktoré sa zaoberá aj nebom, aj zemou, a že bude pozorne študovať Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia. Potom Amerika nestratí svoj štatút ako večne mocná krajina. Toto je môj konečný uzáver ako človeka, ktorý študoval Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia niekoľkokrát.

James Madison, 8. júna 2002

   
James Monroe James Monroe (1817 - 1825)

Piaty prezident Spojených štátov.

"Usilovne študujte Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia."

Kým ľudia žijú na zemi, sláva, moc a bohatstvo sa zdajú byť veľmi dôležitými. Väčšina ľudí žije tak, akoby pozemský život mal trvať navždy. Ja, James Monroe, som tu v duchovnom svete zažil čas neopísateľnej inšpirácie. Prostredníctvom nového vyjadrenia pravdy, ktoré sa volá Boží Princíp, som sa dozvedel, že Boh je rodič pre všetkých z nás a že Rev. Son Mjong Mun prišiel na zem ako Mesiáš po dlhej histórii obnovenia odškodnením, ktorá zahŕňala mnoho komplikovaných situácií. Teraz zväčšuje oblasť spasenia ľudstva.

Keď si uvedomím, že Mesiáš poskytuje obrovskú milosť ľuďom na zemi, cítim voči nim žiarlivosť. Na druhej strane si nemôžem pomôcť, ale cítim sa z nich sklamaný. Zdá sa, že ľudia na zemi nevedia takmer nič o živote v duchovnom svete. Nezáleží na tom, či je človek prezidentom krajiny, alebo je nízkeho pôvodu, alebo je žobrákom. My všetci sme Božie deti. Načo je sláva a moc vo vzťahu medzi rodičom a jeho dieťaťom a ako môžu medzi bratmi a sestrami byť bohatí a chudobní ľudia? Väčšina ľudí v Amerike žije v pohodlí a nemôže zažiť chudobu a hlad iných. S najväčšou pravdepodobnosťou ani nepremýšľajú o živote v duchovnom svete.

Musíte študovať o svojom živote po smrti a zaujímať sa oň. Pozorne študujte Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia reverenda Son Mjong Muna. Žiadam vás o to úprimne ako človek, ktorý bol kedysi zodpovedný za ľud Ameriky, a ako človek, ktorý sem prišiel pred vami.

James Monroe, 12. júna 2002

   
John Quincy Adams John Quincy Adams (1825 - 1829)

Šiesty prezident Spojených štátov, syn prezidenta Johna Adamsa, druhého prezidenta.

"Ľud Ameriky sa musí prinavrátiť k zakladajúcemu duchu Ameriky."

Ako jeden z tých, ktorí boli zodpovední za ľud Ameriky, by som vám chcel zdôrazniť, že život na zemi je veľmi krátky. Je všade známym bežným fenoménom, že ľudia sa počas svojho života na zemi nezaujímajú o svoj život na druhom svete. Zdá sa, že nie je veľa ľudí, ktorí by skutočne rozumeli, že ľudia boli stvorení tak, aby žili na zemi iba na prchavý moment a potom prichádzajú sem, do duchovného sveta, aby tu žili večne.

V porovnaní s večným duchovným svetom je život na zemi extrémne krátky. Počas svojho života na zemi sa musíte dôkladne pripraviť na večný život tu, v duchovnom svete. Sláva, moc a majetok nemôžu byť meradlom hodnôt počas vášho života na zemi. Pozemská sláva v živote vám tu nezaručí špeciálne dobré zaobchádzanie. Váš život tu v duchovnom svete bude určený štandardom hodnôt počas vášho života na zemi.

Chcel by som, aby ste študovali o Rev. Son Mjong Munovi, ktorý na zemi vedie Hnutie zjednotenia, a aby ste nasledovali jeho učenie. Ak budete pozorne študovať Boží Princíp, prídete k uzáveru o tom, ako musíte žiť svoj život. Žiadam vás o to, lebo bol čas keď som miloval Ameriku ako človek, ktorý bol za túto krajinu zodpovedný. Ľud tejto krajiny sa musí prinavrátiť k zakladajúcemu duchu Ameriky.

John Quincy Adams, 13. júna 2002

   
Andrew Jackson Andrew Jackson (1829-1837)

Siedmy prezident Spojených štátov.

Som presvedčený, že Rev. Son Mjong Mun je prorok, Mesiáš, navrátený Pán a Pravý rodič ľudstva poslaný Bohom. Jeho učenie, Boží Princíp a Filozofia zjednotenia, a jeho úspechy sú dostatočným dôkazom. Jeho učenie je tou jedinou cestou, ktorú má ľudstvo nasledovať v tomto veku. Navyše, keď vidím, ako Boh viedol históriu prozreteľnosti obnovenia, tak pevne verím, že rev. Mun je Spasiteľ celého ľudstva, ktorý vedie vek Splneného zákona.

Úprimne žiadam, aby ľud Ameriky prijal dôkladné ideologické vedenie pravdy Rev. Muna a nasledoval ho. Je pravým vedúcim predstaviteľom celého ľudstva. Boh je Pravý rodičom ľudstva, takže všetci ľudia sú bratmi a sestrami. Je to univerzálna pravda tohto veku, ktorý sa začne na základe pravých rodín. Ľud Ameriky bude schopný mať víziu pre budúcnosť svojej krajiny iba, keď bude nasledovať jeho učenie.

Silne som si uvedomil, že život bohatstva a slávy na zemi nemá úžitok na žiadnom mieste a v žiadnej situácii tu. Musíte zvážiť, čo by ste robili, keby ste sem mali prísť teraz a nie v ďalekej budúcnosti. Keby som ľudí učil o svete, kde žije duša, kým som bol prezidentom, potom by pravdepodobne bolo som mnou zaobchádzané ako s prezidentom takisto aj tu.

Prostredníctvom Božieho Princípu som si uvedomil veľkosť Rev. Son Mjong Muna. Som hlboko dojatý. Ľutoval som a plakal, ako keby padal vodopád. Tiež som si uvedomil, že som bol neznalým vodcom. Veľmi som oľutoval, že som zlyhal v tom, aby som prebudil americký ľud do reality večného života. Hoci už oneskorene, rád by som im teraz odovzdal túto informáciu. Pri niekoľkých príležitostiach sa tu Boh zjavil ako jasavé lúče svetla alebo ako oslnivá dúha. V týchto mysterióznych a emotívnych zážitkoch sme boli všetci hlboko dojatí Bohom a privítali sme Ho s potleskom. V slzách sme ľutovali našu minulosť a zúčastnili sa na seminári Božieho Princípu.

Ľud Ameriky! Život na zemi je prchavý moment. Dúfam, že sa teraz začnete pripravovať na život vo večnom svete. Nezabudnite ani na sekundu na fakt, že Rev. Son Mjong Mun je Mesiáš, Pravý rodič a pravý učiteľ ľudstva a verne nasledujte jeho vedenie.

Andrew Jackson, 16. júna 2002

   
Martin Van Buren Martin Van Buren (1837-1841)

Ôsmy prezident Spojených Štátov.

Úprimne uznávam, že keď som bol na zemi, zlyhal som v naplnení svojej zodpovednosti ako otec národa. A tiež priznávam, že som dokonca ani nepochopil svoju vlastnú existenciu na zemi. Dosiaľ som žil tu v duchovnom svete tak, že som prežíval početné mentálne boje a veľa trápenia kvôli týmto zodpovednostiam. Ako som mohol žiť v takej nevedomosti, že som si neuvedomil, že Boží večný aspekt prebýva v každej ľudskej povahe a že existuje ešte aj iný svet, ktorý je nedohľadne obrovský a večný?

Boh, ktorý je naším rodičom a ktorý chce žiť spolu s nami na večnosť, vždy existoval a neustále nám dával svoje tiché inštrukcie a vedenie. Slová nedokážu popísať, ako veľmi sa hanbím, alebo ako veľmi si vytýkam, že som úplne prehliadol tento fakt. Tieto veci som si s určitosťou uvedomil prostredníctvom Božieho Princípu.

S istotou chcem využiť túto príležitosť a povedať ľuďom na zemi jednu vec. A to, že duchovný svet, v ktorom každý človek musí žiť na večnosť, určite existuje. Tí, ktorí sa na zemi nepripravujú na život v tomto svete, sa tu iste stretnú s utrpením a bolesťou. Dúfam, že vy sem prídete po tom, čo ste kráčali správnou cestou na zemi. Najrýchlejšia cesta, ako to urobiť, je prijať inštrukcie od Mesiáša, ktorý je na zemi. Mesiáš tohto veku je Rev. Son Mjong Mun. Bol poslaný Bohom. Nikdy, prosím, nezabudnite na tento bod.

Martin Van Buren, 17. júna 2002

   
William Henry Harrison William Henry Harrison (1841)

Deviaty prezident Spojených štátov, zomrel po jednom mesiaci v úrade prezidenta.

"Boží Princíp ma naučil skutočnému zmyslu a hodnote života a jeho smeru."

Každý človek, ktorý je počas svojho života na zemi schopný spoznať Boha a jeho ideál, je ten najšťastnejší človek zo všetkých. Ľudia by mali žiť svoj život v stave pochopenia skutočného významu života, ale väčšina ľudí ho nepozná. Ja, Harrison, som hlboko pochopil pravý štandard hodnoty života po tom, čo som na tomto mieste študoval Boží Princíp.

Boží Princíp je vzácne posolstvo ľuďom tohto veku, ktoré bolo zjavené prostredníctvom Rev. Son Mjong Muna. On je Mesiáš poslaný Bohom, Spasiteľ, Pravý rodič a veľký prorok ľudstva.

Je pravým synom Boha, ktorého musí nasledovať celé ľudstvo, nielen Američania. Nedokážem vysvetliť všetky tieto veci a aj keby som tak urobil, nerozumeli by ste. Mali by ste študovať Boží Princíp. Ak to urobíte, jasne si uvedomíte základy života a akým smerom sa má uberať. Pokiaľ ste na zemi, pripravte sa na svet, v ktorom musíte žiť naveky. Aby ste to urobili musíte študovať učenie Rev. Son Mjong Muna, prijať jeho inštrukcie a zdediť líniu Boha.

William Harrison, 18. júna 2002

   
John Tyler John Tyler (1841-1845)

Desiaty prezident Spojených štátov, do prezidentského úradu nastúpil po smrti prezidenta Harrisona.

"Ďakujem za zjavenie nebeských tajomstiev."

Pôvodným zámerom bolo, aby mal každý aspekt ľudského života na zemi priamy vzťah k Bohu, ale ľudia žili v nevedomosti o tejto základnej pravde. Nikdy som nepopieral Božiu existenciu, ale posolstvo, že "Boh je rodičom ľudstva" je niečo, čo som si v skutočnosti dokonca nikdy ani nepredstavoval. V okamihu, keď prednášateľ Božieho Princípu vyslovil slová: "Boh je rodičom ľudstva", zasvietil do prednáškovej miestnosti odniekadiaľ zhora oslňujúci lúč svetla. Upokojil srdcia nás všetkých a fascinoval nás. Privítali sme to s potleskom a pritom sme veľa plakali. Boh nás zahalil týmto žiarivým svetlom a hlasne povedal: "Som všemocný Jehova, Boh a váš rodič." Potom povedal mäkkým, jasným, ale hlboko žalostným hlasom: "Som váš rodič." Potom, čo vyslovil tieto slová, sa opäť pohyboval po prednáškovej miestnosti v lúči svetla a potom odišiel. Každý v prednáškovej miestnosti cítil obradnú úctu voči tomu, čo sa stalo, a nejaký čas sme strávili v tichej meditácii. Som naozaj vďačný reverendovi Son Mjong Munovi na zemi, Mesiášovi, Spasiteľovi a Pravému rodičovi ľudstva. Ako tvrdo ste museli pracovať, aby ste zjavili také úžasné pravdy! Praví rodičia, odhalili ste tajomstvá Neba a hlbokú a ťažkú prozreteľnosť utrpenia, ktorá bola skrytá a zahalená. Prosím, neveďte iba Američanov, ale celé ľudstvo k pravde Božieho Princípu.

John Tyler, 20. júna 2002

   
James Polk James Polk (1845 - 1849)

Jedenásty prezident Spojených štátov.

"Praví rodičia ľudstva sa objavili a vedú nás.

V kurze života človeka je čas strávený na zemi iba krátkym okamihom. Napriek tomu, keď ľudia žijú na zemi, myslia si, že ich momentálny pozemský život bude trvať navždy. Zúčastnil som sa seminára Božieho Princípu tu v duchovnom svete vo veľmi dobrom prostredí, v atmosfére detskej úcty, kde sa o mňa dobre starali. Je to miesto, kde sú prítomní iba vzdelanci a prezidenti, králi a iní, ktorí mali významné postavenie. Tu som sa učil Boží Princíp, Filozofiu zjednotenia, životný kurz reverenda Son Mjong Muna, učil som sa o Božej situácii a tiež o stvorení ľudí, páde a prozreteľnosti obnovenia.

Američania, myslíte si, že viete, aký typ miesta je nebo a peklo? Pokiaľ ste vo svojich fyzických telách, vy si to s najväčšou pravdepodobnosťou ani len neviete predstaviť. Ak je nejaké vážne a úprimne posolstvo, ktoré by som chcel odovzdať ľuďom na zemi, je to posolstvo, že reverend Mun, ktorý žije na zemi, pracuje na základe motta: "Boh je rodič ľudstva". On je Mesiášom a Pravým rodičom všetkých ľudí, ktorý prišiel, aby nás viedol. Nikdy nesmiete na tento fakt zabudnúť. Musíte starostlivo študovať filozofiu a pravdu Pravých rodičov. Toto sú závery, ku ktorým som dospel v duchovnom svete.

James Polk, 25. júna 2002

   
Zachary Taylor Zachary Taylor (1849-1850)

Dvanásty prezident Spojených štátov.

"Sme pevne rozhodnutí absolútne poslúchať učenie pravého učiteľa."

Všetky naše túžby, nádeje a radosti sú takmer zbytočné po tom, čo opustíme naše fyzické telá. Zjavenie, že Boh, náš stvoriteľ, je rodičom ľudstva, je neuveriteľná udalosť, ktorá má väčšiu hodnotu než duchovný aj fyzický svet spolu. Myslím si, že v celej ľudskej histórii nebolo vzácnejšej, veľkolepejšej a šokujúcejšej udalosti. Raz som bol prezidentom a vodcom veľkého národa. Ale tu to nemá žiadny význam. Po tom, čo som stratil svoje fyzické telo, som hlboko rozmýšľal a prelial veľa sĺz reflektujúc nad hodnotou môjho krátkeho pozemského života. Rev. Son Mjong Mun ako Spasiteľ ľudstva, Mesiáš a Pravý rodič priniesol nové svetlo nádeje nielen Američanom, ale všetkým ľuďom. Urobme preto silné odhodlanie žiť v absolútnej poslušnosti učeniu pravého učiteľa. S vážnosťou chcem požiadať ľud Ameriky, aby absolútne nasledoval vedenie Pravých rodičov.

Zachary Taylor, 31. júla 2002

   
Millard Fillmore Millard Fillmore (1850-1853)

Trinásty prezident Spojených štátov, bol zvolený za prezidenta po smrti prezidenta Taylora.

"Iba Boží Princíp môže udržať nepretržitý rozvoj Ameriky."

Hoci mám krátky čas, som nesmierne vďačný. Dlho som čakal na takúto príležitosť. Ja, Millard Fillmore, ako prezident krajiny a ako človek s veľkou láskou k Američanom, vyjadrujem nasledujúce s úprimným srdcom.

Dokonca aj tu v duchovnom svete ma rešpektujú a správajú sa ku mne ako k prezidentovi Spojených štátov, ale musím vás na zemi oboznámiť so svojou veľkou bolesťou. Z pohľadu dokonalosti charakteru nie je pozícia prezidenta postačujúca na to, aby tu s vami bolo naozaj dobre zaobchádzané. Predtým, než som spoznal Boží Princíp, nikto ma neoslovoval titulom "prezident" a nikto ten titul neuznával. Od kontaktu s Božím Princípom so mnou zaobchádzali ako s úradníkom strednej úrovne. Bol som zasiahnutý bázňou. Doteraz som žil bez uvedomenia si, že človek má v sebe takú vznešenosť. Žil som na vzdialenej úrovni a nevnímal som základné hodnoty ľudského života. Avšak teraz, keď už rozumiem základnej pravde, mám túžbu ospravedlniť sa Američanom. Uvedomujem si, že som v podstate zlyhal v tom, aby som ich správne viedol. Je jasné, že nikto sa nestane pravým človekom bez toho, aby sa prebudil k pravde.

Najprv sa chcem s vážnosťou odvolať na Američanov. Ako môžem opísať všetky inšpirácie, vzrušenie a ľútosť, ktoré som tu zažil? Môžem ich iba nasledovne zhrnúť. Občania Ameriky musia jasne porozumieť identite Rev. Son Mjong Muna, ktorý je na zemi, navyše žije aj v Amerike. Ďalej ich naliehavo žiadam, aby študovali jeho filozofiu a pravdu detailne a aby ju sami stelesnili. Presvedčil som sa tu, že Božia základná filozofia, všetky jeho tajomstvá a pôvod jeho stvorenia univerza sú zjavené cez Boží Princíp. Zistil som, že vďaka Božiemu Princípu bola uznaná aj moja pozícia prezidenta. Ako jeden z tých, ktorí boli raz najvyššími vedúcimi predstaviteľmi Ameriky, vám chcem vyjadriť, že budúci rozvoj Ameriky závisí od toho, ako prijmete Boží Princíp. Jasne vám hovorím odtiaľto, z duchovného sveta, že sa musíte spoliehať na Boží Princíp. Hlboko cítim, že toto je ten najmúdrejší postup, a vyjadrujem vám to s naliehavosťou.

4. decembra 2002

   
Franklin Pierce Franklin Pierce (1853 -1857)

Štrnásty prezident Spojených štátov.

"S Božím Princípom zachovajte pozíciu Ameriky ako veľkej krajiny v centre sveta."

Ja, Franklin Pierce, ktorý kedysi viedol Ameriku ako prezident, aj v duchovnom svete cítim úprimný záujem a lásku voči tejto krajine. Dúfam, že Amerika bude pamätať na svoju minulosť, keď bola na vrchole, a bude si pevne udržiavať svoju pozíciu a hrdosť ako centrálna krajina sveta. Všetci ľudia, nezávisle na tom, kým sú, prídu jedného dňa bývať do večného duchovného sveta. Preto by ste mali stráviť svoj prechodný pozemský život premýšľaním o tom, aký asi je duchovný svet. Dôkladne som tu preštudoval Boží Princíp a "Filozofiu stredu". Boží Princíp je učenie Rev. Son Mjong Muna, ktorý je na zemi. Američania sa musia prebudiť k pravde tohto učiteľa - "Filozofii stredu". Amerika teraz čelí neslýchanému zmätku a ťažkostiam. Dúfam, že úspešne prekonáte krízu tejto doby. Musíte ju prekonať prostredníctvom filozofie zmierenia a harmónie, ak chcete dosiahnuť mier. Celé ľudstvo si musí uvedomiť pravdu Božieho Princípu, ktorú priniesol reverend Mun. Celý svet musí žiť filozofiou mieru, nie násilia. Amerika sa musí dôkladne naučiť a riadiť sa učením reverenda Muna. Vojna a konflikty musia byť vyriešené pomocou filozofie mieru. Len takto môžeme udržať pozíciu Ameriky, ako veľkej krajiny. Musíte jasne pochopiť význam Božieho Princípu, ktorý priniesol Rev. Son Mjong Mun pre Ameriku. Toto je špeciálne posolstvo, ktoré by som vám chcel odovzdať.

6. decembra 2002

   
James Buchanan James Buchanan (1857-1861)

Pätnásty prezident Spojených štátov.

"Bez učenia Rev. Son Mjong Muna by ľudstvo nemalo žiadnu víziu do budúcnosti."

Po tom, čo som sa zúčastnil výchovného tréningu Božieho Princípu, je moje srdce naplnené takými emóciami, že sa to veľmi ťažko vyjadruje slovami. Cítim nespútanú radosť a vďaku za to, že som sa narodil ako človek. Osamelosť a smútok, ktoré Boh zažil počas histórie, ma tak bolia v srdci, že musím stískať svoju hruď. Boh prežíval hlboký smútok počas celej histórie, ale Boží Princíp teraz prináša ľuďom svetlú budúcnosť. Som preplnený radosťou z toho, že som tu mohol prežiť tento hodnotný tréning.

Čo je Boží Princíp? Rozumiem, čo znamená a hoci som mal pozíciu prezidenta, cítim takú radosť, že chcem tancovať. Detaily Božieho Princípu nemôžu byť zachytené v tomto krátkom zázname. Jedným slovom, je to "evanjelium pre spasenie ľudstva. Každý musí postaviť Boží Princíp do stredu svojho života. Nielen Američania, ale všetci ľudia sveta sa musia spojiť cez Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia. Rev. Son Mjong Mun je ten človek, ktorý objavil Boží Princíp. Je Mesiášom a Spasiteľom ľudstva. Keby nebolo jeho učenia a vízie, budúcnosť ľudstva by vôbec nebola zaručená. Ak ho ľudstvo nebude nasledovať, upadne do veľkého zmätku. Musíte študovať a nasledovať učenie Mesiáša, pokiaľ je na zemi.

Američania! Pretože je to naliehavá žiadosť niekoho, kto bol raz prezidentom Spojených štátov, nezabudnite. Boh nechce, aby sa Amerika uchyľovala k vojenskej sile a rozpútavala vojny. Boh túži po tom, aby sa celé ľudstvo zjednotilo ako bratia a sestry prostredníctvom filozofie mieru. Rev. Son Mjong Mun má v ruke úžasný kľúč, ktorý povedie ľudstvo k mierovému svetu. Prosím, pamätajte si to.

9. decembra 2002

   
Abraham Lincoln Abraham Lincoln (1861 - 1865)

Šestnásty prezident Spojených štátov, priviedol Úniu k víťazstvu v Občianskej vojne a vydal Prehlásenie o zrovnoprávnení otrokov.

"Americký ľud, želám vám, aby ste stále kráčali cestou poslušnosti v súlade s učením Pravých rodičov."

Ja, Abraham Lincoln, som zažil neuveriteľne nádherné a vzrušujúce chvíle, ale som zarmútený, že neexistuje komunikácia alebo prechod tam a späť medzi pozemským a duchovným svetom. Bezpochyby, reverend Son Mjong Mun je Pravý rodič ľudstva. Ukazuje nám, ako sa navzájom milovať a spája nás do jednoty bez akejkoľvek diskriminácie medzi náboženstvami alebo rasami. Dosiahol veľké veci na mnohých úrovniach, ktoré by neboli vôbec možné, ak by neexistovalo učenie Pravých rodičov. Američania, myslíte si, že môžete priniesť mier cez vojnu a vojenskú silu? Boh sa zjavil pred ľudstvom ako náš Rodič. Keď som počúval prednášky Božieho Princípu, mal som víziu. V tejto vízii všetky duše na tomto mieste, vrátane čiernych, žltých a bielych ľudí, vrátane kresťanov, budhistov, konfucianistov a moslimov, všetci sa zišli spolu a od radosti tancovali. Potom som videl žiarivé svetlo, bolo to veľmi jasné svetlo Boha a v tom okamihu som ja, Abraham Lincoln, chcel tiež skočiť medzi nich a začať tancovať.

Američania a ľudia celého sveta! Čierni ľudia rovnako ako bieli sú Božími deťmi. Raz sa vy všetci budete musieť zhromaždiť tu v duchovnom svete, kráčať bok po boku a spolu žiť. Ja som sem jednoducho prišiel a zažil tento fakt pred vami.

Obraciam sa s prosbou na Američanov, pretože ich mám z úprimného srdca rád. Reverend Son Mjong Mun prišiel ako Mesiáš a Pravý rodič ľudstva. Dúfam, že budete nasledovať Mesiáša a neustále kráčať cestou poslušnosti založenej na učení Pravých rodičov. Vojna a vojenská sila budú slúžiť len na vytvorenie ďalšieho ľudského pekla. Či nie je čas, aby pozemský svet vyhlásil koniec pekla? Filozofia mieru pre ľudstvo prichádza od Mesiáša. Život, ktorý teraz žijete v pozemskom svete, je iba dočasný a neúplný život. Ak máte žiť vo večnom svete s večným šťastím, predovšetkým sa musíte prebudiť do novej pravdy Božieho Princípu a Filozofie zjednotenia. Toto je moja vážna prosba.

Reverend Son Mjong Mun, vážim si vás. Veľmi vám ďakujem za všetko, čo ste urobili. Budem vás s rozhodným postojom nasledovať ako Mesiáša a vracajúceho sa Pána, budem prelamovať steny medzi rasami a náboženskými skupinami a aktívne sa zúčastním na hnutí Pravých rodičov, Hnutí zjednotenia.

9. decembra 2002

   
Andrew Johnson Andrew Johnson (1865 - 1869)

Sedemnásty prezident Spojených štátov, nastúpil do prezidentského úradu po prezidentovi Lincolnovi, ktorý bol úkladne zavraždený.

"Nech sa navždy pripomína veľkosť Ameriky."

Ja, Andrew Johnson, som sa rozhodol, že ponúknem celý svoj život novej pravde Božieho Princípu. Ako bývalý vedúci predstaviteľ Ameriky teraz z tohto miesta naliehavo vyzývam jej ľudí. Americká mládež dnes stratila zmysel pre smer vo svojich životoch. Toto neplatí na všetkých mladých ľudí, ale veľká väčšina z nich upadá do životného štýlu vyhľadávajúceho pôžitky a robí čokoľvek, čo chce. Za chybné myslenie nemožno však obviňovať len samotných mladých ľudí. Sú stratení, pretože dnes neexistuje žiadna základná alternatíva, ktorá by ich mohla viesť.

Chcem ich vážne o niečo požiadať. Reverend Son Mjong Mun, ktorý odhalil novú pravdu, pracuje deň i noc ako Spasiteľ ľudstva, aby dokončil úlohu zachrániť ľudí. Cez Boží Princíp reverend Mun jasne a konkrétne objasňuje také záležitosti, ako je účel stvorenia ľudstva a univerza alebo vzťah medzi Bohom a ľudstvom. Jediným základným riešením, ktoré je schopné priniesť ľudstvu záchranu, je Boží Princíp a filozofia mieru reverenda Muna.

Úprimne vás žiadam, aby všetci mladí ľudia v Amerike prijali, študovali a nasledovali Boží Princíp a filozofiu reverenda Muna. Mladí ľudia v Amerike sa dnes dostali do veľmi nebezpečného filozofického prúdu. Iba učenie reverenda Muna nás všetkých môže viesť k Božím základným princípom a napraviť cestu našich životov. Toto učenie nás takisto pripravuje na večný život, t.j. na našu pôvodnú domovinu v Kráľovstve neba.

Nemám povolený dostačujúci čas a priestor, aby som zaznamenal všetko, čo som zažil a naučil sa tu. Mojím úprimným prianím je, aby si ľudia navždy pripomínali veľkosť Ameriky.

12. a 26. decembra 2002

   
Ulysses Simpson Grant Ulysses Simpson Grant (1869 - 1877)

Osemnásty prezident Spojených štátov, veliteľ ozbrojených síl Únie počas posledného obdobia Občianskej vojny.

"Ak chce ľudstvo ukončiť vojnu, musí akceptovať pravdu reverenda Son Mjong Muna."

Od času, keď Boh stvoril ľudstvo, prešli desiatky tisícok rokov, ale doteraz sme žili bez poznania faktu, že Boh a ľudia sú vo vzťahu rodiča a dieťaťa. Toto je určite najväčšia tragédia v histórii ľudstva.

Prostredníctvom výchovy Božieho Princípu som tu po prvýkrát prišiel k pevnému uvedomeniu, že nesprávny začiatok ľudskej histórie priniesol nekonečný konflikt a vojnu medzi ľuďmi a národmi a znemožňoval nastoliť mier.

Boží Princíp vysvetľuje konkrétnym spôsobom detaily stvorenia, pádu, obnovenia a ďalšie veci. Myslím si, že Boží Princíp reverenda Son Mjong Muna je schopný priniesť revolučnú zmenu ľudstva, revolúciu charakteru a revolúciu svedomia.

Ľudská história bola naplnená nekončiacim rozdeľovaním, bojmi a vojnami. Vo vojnách stále trpeli a boli zabíjaní nevinní ľudia. Peklo v duchovnom svete bolo preplnené. Vojny sú najväčšia príčina ľudského nešťastia.

Ako možno vyriešiť tento problém? Iba Filozofia zjednotenia, filozofia mieru reverenda Son Mjong Muna môže priniesť podstatné a základné riešenie tohto problému. Reverend Mun má kľúč. Kto je reverend Son Mjong Mun? Je to Mesiáš a Pravý rodič ľudstva. V náboženstve, špeciálne v kresťanstve, sa nazýva Pán Druhého príchodu. Ja, Ulysses Grant som presvedčený, že je to pravda.

Ak si všetci ľudia želajú koniec vojny, tak ich potom žiadam, aby akceptovali pravdu odhalenú reverendom Son Mjong Munom. Veľmi ľutujem, že som v duchovnom svete, a preto nie som schopný fyzicky vám potvrdiť, že to potrebujete prijať. Ale žiadam vás, aby ste verili týmto veciam a dobre ich počúvali. Ak Američania chcú, aby ich krajina zostala večne veľkou, musia starostlivejšie počúvať Boží Princíp.

14. decembra 2002

   
Rutherford Birchard Hayes Rutherford Birchard Hayes (1877 - 1881)

Devätnásty prezident Spojených štátov.

"Želám Američanom, aby sa stali ľuďmi s charakterom schopným objať svet."

Ja, Rutherford Hayes, som sa tešil obrovskej moci a cti, keď som bol v úrade prezidenta počas svojho života na zemi. Žil som, akoby tá moc a česť boli večné. Avšak tu v duchovnom svete ma nikto neuznáva kvôli faktu, že som kedysi bol prezidentom. Najskôr som cítil obrovský pocit skľúčenosti a neférovosti, ktorý som dokázal len ťažko zniesť. Počas mnohých rokov som kričal v úsilí ustanoviť svoju pozíciu a privolať k sebe pozornosť, ale bezvýsledne.

Napokon som dostal veľmi inšpirujúcu príležitosť a cez to som bol schopný uvedomiť si o sebe veľa vecí. Chcem sa o ne podeliť s ľuďmi na zemi.

Prišiel som k pochopeniu, že ľudia žijú v dvoch svetoch - vo viditeľnom fyzickom svete a v neviditeľnom duchovnom svete. Uvedomil som si najmä veci týkajúce sa života v duchovnom svete. Vysokokvalifikovaný obsah Princípu stvorenia, existencia Boha, prozreteľnosť obnovenia a spasenie prostredníctvom Mesiáša boli tak mystické.

Čo je to? Je to pravda odhalená reverendom Son Mjong Munom. Táto pravda môže byť výstižne charakterizovaná ako pravá učebnica života. Prostredníctvom nej som začal hlboko cítiť dôležitosť pozemského života a taktiež som zachytil veľa vecí o živote v duchovnom svete. Uvedomil som si, že keď ľudia žijú na zemi nesprávne, potom sa nemôžu vyhnúť ceste utrpenia v duchovnom svete. Uvedomil som si, že ak sa ľudia na zemi previnia, potom v duchovnom svete trpia v pekle, ktoré je miestom, kde niet žiadneho vzťahu s Bohom.

Ľudia na zemi! Ľud Ameriky! Nemôžem tu zaznamenať všetko, čo som zažil. Môžem iba povedať, že Boží Princíp je veľká pravda a je nepochybné, že Rev. Son Mjong Mun má kľúč k záchrane ľudstva a k ustanoveniu mieru. Chcem vám jasne vyjadriť, že potrebujete hlboko študovať Boží Princíp a prísť k rovnakému presvedčeniu. Pokiaľ ste na zemi, musíte sa dobre pripraviť na svoj večný život v duchovnom svete. A musíte zanechať samoľúbosť v tom, že Amerika je jediná veľká krajina na svete. Želám si, aby sa Američania stali ľuďmi s charakterom schopným objať svet.

15. decembra 2002

   
James Abram Garfield James Abram Garfield (4. marec - 19. september 1881)

Dvadsiaty prezident Spojených štátov.

"Boží Princíp je základná pravda, ktorá objasňuje tajomstvá prírody a života."

Veril som, že Boh je stvoriteľ a pán všetkého, čo je v nebi a na zemi, a je schopný ovládať všetky záležitosti národov, ľudí a sveta svojou božskou autoritou. Avšak po tom, čo som zistil, že je tiež náš Rodič, bol som taký prekvapený a užasnutý, že som nevedel, čo mám robiť. Cítim sa veľmi zahanbený a rozhorčený, že keď som bol zodpovedný za celú krajinu, nedokázal som správne učiť jej mnohých ľudí o Bohu. Spôsobuje mi to veľkú bolesť.

Zdá sa, že Rev. Son Mjong Mun mal hlboké zážitky pri objavovaní neuveriteľného tajomstva neba, že Boh je Rodičom ľudstva. Po tom, čo som si uvedomil, že Boh je Rodič ľudstva, som sedel a cítil vzrušenie z Božieho Princípu. Zrazu sa ku mne priblížili mihotajúce sa svetlá a pokryli mi celé telo. V tej chvíli som cítil obrovskú radosť, ktorú nemôžem vyjadriť slovami. Nepočul som žiaden zvuk, ale cítil som v sebe inšpiráciu. V mojom vnútri sa neustále opakovali slová: "Otče môj, Otče môj, ďakujem ti." V tej chvíli som mal takú radosť, že som sa cítil, akoby som lietal. Cítil som sa ako malý chlapec. Mal som ešte veľa ďalších podobných zážitkov.

Posielam vám tieto slová v úprimnej nádeji, že sa budete pevne pridŕžať Boha, ktorý skutočne existuje. Každá časť z Božieho Princípu je základná pravda, ktorá objasňuje tajomstvá života a prírody. Ako ten, ktorý bol raz prezidentom USA, chcem americkému ľudu odovzdať úprimné posolstvo. Musíte nasledovať Rev. Son Mjong Muna, ktorý odhalil Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia. Dúfam, že to všetci budete považovať za najvážnejšiu vec.

18. decembra 2002

   
Chester Alan Arthur Chester Alan Arthur (1881 - 1885)

Dvadsiaty prvý prezident Spojených štátov.

"Zriadenie Božieho kráľovstva je konečným cieľom ľudstva."

Je skutočne bolestné spoznať, že ľudia, hoci sú pánmi celého stvorenia, žili počas celých dejín bez jasného pochopenia života a neboli schopní dosiahnuť ani úroveň ostatných vecí stvorenia. A trápi ma ešte viac poznanie, že prezidenti skoro ničím neprispeli k Božiemu plánu obnovy, keď sa snažil obnoviť ľudstvo prostredníctvom odškodnenia a posielal centrálne postavy prozreteľnosti.

Axióma "Boh je Rodičom ľudstva" spôsobila, že som sa skutočne za seba hanbil. Teraz som si naozaj uvedomil, čo je Božia vôľa, aká je jeho súčasná situácia a čo je účel a smer dejín. Pre ľudí neexistuje iný cieľ vo vzťahu k ďalším ľuďom, národu alebo k veciam okrem zriadenia Božieho kráľovstva. Vytvorenie Božieho národa je konečný cieľ ľudstva.

Aby sme vytvorili Boží národ, musíme sa tu v duchovnom svete sústrediť na výchovu mnohých ľudí. Ľudia na zemi by sa mali pripojiť k Rev. Son Mjong Munovi, predstaviteľovi Boha a Pravému rodičovi, a aktívne by sa mali zúčastniť na hnutí za uskutočnenie globálneho mieru. Dúfam, že predovšetkým Američania prevezmú vedúcu úlohu učiť na zemi tých, ktorí ešte nepoznajú Boží Princíp a Božiu vôľu.

Na základe Božieho Princípu a učenia Rev. Muna si musíme hlboko vo svojom srdci uvedomiť a intenzívne cítiť, že život, aký sme viedli, je celkom nesprávny. Bola v priebehu dejín vyjadrená väčšia pravda, ktorá by zlepšila naše svedomie, ako Boží Princíp? Ak bola, môžete ju pomenovať? Američania, bude veľmi ťažké zachrániť Ameriku s vaším súčasným spôsobom myslenia.

Pravý učiteľ a vedúci predstaviteľ ľudstva je Rev. Son Mjong Mun. Pevne sa ho pridŕžajte a zahĺbte sa do jeho učenia. Boh pomohol Amerike mnohými spôsobmi, aby si získala a udržala reputáciu najväčšej a najrozvinutejšej krajiny sveta. Dúfam a modlím sa, aby ste nikdy neopustili Božiu náruč večnej lásky.

30. decembra 2002

   
Stephen Grover Cleveland Stephen Grover Cleveland (1885 - 1889 a 1893 - 1897)

Dvadsiaty druhý a dvadsiaty štvrtý prezident Spojených štátov.

"Malo by sa vytvoriť široké hnutie sústredené na Boží Princíp, ktoré podnieti nové duchovné cítenie po celej krajine."

Nedokážem vyjadriť, ako veľmi som čakal na túto chvíľu. Amerika v súčasnej dobe čelí celému komplexu problémov. Skutočne verím, že jediným riešením, ktoré ju môže zachrániť, je filozofia a pravda odhalená Rev. Son Mjong Munom, pánom Druhého príchodu, Pravým rodičom. Inak povedané, Ameriku môžu zachrániť Boží Princíp a filozofia mieru. V súčasnosti je Amerika v mnohých oblastiach v štádiu totálneho chaosu, ale nemá ideológiu, ktorá môže tento chaos vyriešiť. Nie je schopná stanoviť si jasné ciele. Ak sa Američania zjednotia, pripoja sa k učeniu a pravde Pravých rodičov, Amerika bude schopná zachovať si v budúcnosti svoju reputáciu ako najväčšia ekonomická mocnosť a krajina morálnej sily.

Ľud Ameriky, naliehavo vás týmto žiadam ako dvadsiaty druhý a dvadsiaty štvrtý prezident krajiny. Prosím, spomeňte si na moju žiadosť a udržte si ju vo svojom srdci. V spojení s filozofiou Pravých rodičov a s Božím Princípom začnite nové hnutie etickej reformy po celej krajine. Žiadam z celého svojho srdca, aby ste verili Rev. Son Mjong Munovi a nasledovali ho ako Mesiáša celého ľudstva. Duchovný svet skutočne existuje. Nasledujte učenie Rev. Muna. O to vás ešte raz žiadam z hĺbky srdca.

7. júla 2003

   
Benjamin Harrison Benjamin Harrison (1889 - 1893)

Dvadsiaty tretí prezident Spojených štátov.

"Boží Princíp a Filozofia zjednotenia by mali byť vedením pre váš každodenný život."

Keby som bol viedol svoj milovaný americký ľud pomocou veľkej Mesiášovej pravdy v čase, keď som bol prezidentom, boli by si ma v histórii navždy pripomínali. Cítim smútok, že to nebolo možné, pretože som žil v inej dobe.

Teraz by som rád odporučil ľudu Ameriky učenie Rev. Son Mjong Muna odtiaľto z duchovného sveta. Je mi veľmi ľúto, že som sa nenarodil v správnom čase a v správnom prostredí, aby som využil privilégiá tejto doby. Duchovný svet je miesto, kam musia napokon prísť všetci ľudia, ale väčšina z nich si to, zdá sa, neuvedomuje. Hovorím to všetkým vám, žijúcim na zemi, ale zvlášť by som rád odovzdal tú novú správu americkému ľudu. Byť občanom najväčšej ekonomickej mocnosti na zemi nie je nič, s čím sa môžete vychvaľovať v duchovnom svete. Prípravy na život v duchovnom svete, kde bude vnútorný človek prebývať navždy, musia byť dokončené na zemi. Preto musíte každý deň rozmýšľať o svojich životoch na zemi a dávať ich do poriadku.

Nemôžem si pomôcť, aby som si nevyčítal, že som nebol schopný jasne vám odovzdať, ako sa cítim. Musíte používať Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia, ktoré prišli skrze Pravého rodiča, reverenda Muna, ako vedenie pre svoj každodenný život. Musíte si hlboko uvedomiť, že je to jediná cesta pre život ľudí. Ako prezident krajiny, ako vedúci predstaviteľ, ako človek, ktorý prišiel do duchovného sveta pred vami, a ako priekopník v živote úprimne žiadam ľudí na zemi a zvlášť americký ľud, aby ste nasledovali túto cestu.

9. júla 2003

   
William McKinley William McKinley (1897 - 1901)

Dvadsiaty piaty prezident Spojených štátov.

"Mali by sme pristupovať k reverendovi Son Mjong Munovi ako k reprezentantovi Boha na zemi."

Žil som na zemi premýšľajúc, že keď raz ukončím svoj život a opustím svoje fyzické telo po smrti, nič nezostane, ani už nebude existovať. Teraz, keď som tu v duchovnom svete, sa veľmi hanbím za ten staromódny spôsob rozmýšľania, aký som mal v minulosti. Zvlášť mi je to ľúto a hanbím sa za seba, lebo som bol prezidentom krajiny, ktorý by mal učiť a viesť svoj ľud.

Ako môžem niekoľkými slovami úplne vyjadriť novú pravdu o Bohu a ľudstve? Ako mám opísať vzťah medzi Bohom a človekom, hodnotu života alebo prozreteľnosť obnovenia ľudí a históriu, ktorá sa už od začiatku uberala nesprávnym smerom? Veľmi vás prosím, ľud Ameriky, aby ste počúvali Pravého rodiča, Pána Druhého príchodu, reverenda Muna. Podrobne študujte Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia, ktoré vyjadrujú základné princípy života. Učenie Pravých rodičov je najvzácnejšou a najväčšou pravdou v celých dejinách. Američania žijúci v tejto dobe musia vo svojom živote na zemi uplatňovať učenie Pravých rodičov o pravej láske skôr, než prídu do duchovného sveta. Musíte sa učiť od pravého učiteľa, ako keby vám išlo o život. Len ak to urobíte, nebudete ľutovať, keď raz prídete sem, do duchovného sveta. Na zemi by ste mali pristupovať k Rev. Son Mjong Munovi ako k reprezentantovi Boha. O to vás žiadam z hĺbky svojho srdca ako človek, ktorý sem prišiel pred vami a ako prezident krajiny.

12. júla 2003

   
Theodore Roosevelt Theodore Roosevelt (1901-1909)

Dvadsiaty šiesty prezident Spojených štátov.

"Iba keď si uvedomíte pravdu o Božej práci, môžete spoznať, aký význam má mier pre celé ľudstvo."

Cítil som závisť voči iným bývalým americkým prezidentom, ktorí hovorili predo mnou, a som veľmi vďačný a šťastný, že tiež mám príležitosť poslať na zem svoje posolstvo. Na zemi som sa stal najmladším prezidentom v americkej histórii, takže som mal progresívnejšie tendencie ako ostatní. Keď som tu v duchovnom svete počúval prednášky Božieho Princípu a Filozofie zjednotenia reverenda Muna, bol som taký dojatý, že cítim stále viac narastajúcu túžbu každý deň vstať z mŕtvych na zem.

Je to preto, že dnešní americkí vedúci predstavitelia sa dívajú zvrchu na morálne hodnoty, mrhajú rôznymi materiálnymi zdrojmi na nerozumné projekty, spôsobujú úpadok v úrovni vzdelania, v záležitostiach morálky a charakteru a nie sú schopní prísť s jasnými riešeniami chaosu týchto čias. Boží Princíp a Filozofia zjednotenia reverenda Muna stoja vysoko nad doktrínou, na ktorej bola založená Amerika. Zvážte súčasnú situáciu Izraela. Slúži Izrael Ježišovi Kristovi a nasleduje jeho učenie?

V súčasnosti sú v Božom Princípe a vo Filozofii zjednotenia zjavené veľké tajomstvá neba. Viete o tom, že večný svet, v ktorom žijú ľudia, skutočne existuje? Je škoda, že slová, ktoré vám hovorím, nemôžu v úplnosti vyjadriť silné emócie a obdiv, ktorý cítim voči učeniu Rev. Son Mjong Muna. Som naozaj veľmi vďačný Rev. Munovi. Aj keby nebol Mesiášom či Spasiteľom v náboženskom slova zmysle, keď zoberieme do úvahy jeho učenie, je to už viac ako dosť na to, aby sme ho uznali ako vedúceho predstaviteľa sveta.

Ľud Spojených štátov! Prosím vás, aby ste podporovali pravého učiteľa ľudstva a prijali jeho teológiu, aby ste mohli navždy ostať ľudom najvýznamnejšieho národa sveta. Rev. Mun má odpovede mnohých odlišných rozmerov týkajúce sa toho, ako založiť večný svet mieru. Keď vidím jeho projekt na uskutočnenie sveta mieru, nedokážem stáť so vztýčenou hlavou, pretože ako človek, ktorý prijal Nobelovu cenu za mier, sa cítim priveľmi zahanbený. Iba keď bude americký ľud nasledovať jeho učenie, tak Amerika môže ostať veľkou krajinou prosperity a mieru pred tvárou sveta. A iba keď si v tomto čase správne uvedomíte pravdu o tom, kto je Boh, tak môžete spoznať, aký je význam mieru pre ľudstvo. Toto je hlavný bod môjho posolstva, ktoré vám chcem z celého srdca odovzdať.

14. júla 2003

 
   
William Howard Taft William Howard Taft (1909-1913)

Dvadsiaty siedmy prezident Spojených štátov.

"Princíp zjednotenia je nová pravda, ktorá môže priniesť revolúciu do svedomia dnešných mladých ľudí."

Ľudia na zemi, bez ohľadu na to, kým sú, by radi zanechali svoj svetonázor a pohľad na život pre ďalšie generácie. Pokiaľ som žil na zemi, neoslobodil som sa od tejto túžby. Keď som opustil svoje telo, vstúpil do večného duchovného sveta a priamo ho zažil, pochopil som, aké absurdné boli texty, ktoré som napísal. Neexistujú slová, ktoré by popísali, aké rozpaky a ťažkosti som cítil v srdci. Ľudia na zemi si nikdy nedokážu predstaviť, ako to funguje v duchovnom svete.

Najdôležitejšia vec, ktorú by ľudia mali vedieť je, že duchovný svet existuje práve tak živo a intenzívne ako fyzický svet. Moja autorita a česť prezidenta krajiny tu nemali žiaden dôležitý význam. Ako by mohli ľudia na zemi so svojim obmedzeným spôsobom myslenia chápať, že môžeme poslať posolstvá z duchovného do fyzického sveta?

Bol som dosť šokovaný, keď som pochopil fakt, že Boh je Rodičom ľudstva. Verím, že je to naozaj šokujúca vec pre ľudstvo tohto veku. Rev. Son Mjong Mun je človekom, ktorý túto pravdu rozhlásil do celého sveta. Ale úžasné a šokujúce fakty sa nekončia na tomto mieste.

Existujú knihy Božieho Princípu a Filozofie zjednotenia. Hoci na zemi existujú miliardy rôznych kníh, je niekto schopný nájsť v nich konkrétne riešenie ako oslobodiť ľudstvo od utrpenia a biedy? Tí z vás, ktorí žijete na zemi, musíte študovať Boží Princíp. Je to kniha, ktorá predstavuje novú pravdu objavenú Rev. Son Mjong Munom, človekom, ktorý prešiel všetkými možnými ťažkosťami a strádaním. Táto kniha podáva výklad o stvorení, ideálnom svete, o účele života, páde človeka, o začiatku a vývoji ľudskej histórie a o Božom smútku. Je mi ľúto, že som nebol schopný zaznamenať si všetky veci, ktoré by som si želal vám na tomto mieste povedať.

Verím, že Boží Princíp prinesie úplnú revolúciu v padlom svedomí dnešných mladých ľudí. Keď si prezerám svoje úspechy ako 27. prezidenta USA, tak necítim nič iné ako výčitky svedomia a hanbu. Dúfam, že ľudia na zemi budú hlboko študovať dôvod, prečo bolo v tomto veku o Bohu zjavené, že je Rodičom ľudstva.

16. júla 2003

 
   
Thomas Woodrow Wilson Thomas Woodrow Wilson (1913-1921)

Dvadsiaty ôsmy prezident Spojených štátov, zasadzoval sa o založenie Ligy národov.

"Rev. Son Mjong Mun je svetlom ľudstva a jeho učenie je pre nás všetkých dobrou správou."

Väčšina ľudí chce žiť na zemi zdravšie a dlhšie. A predsa, keď som prišiel sem, do duchovného sveta, mal som pocit, akoby môj pozemský život bol iba krátkou spŕškou v strede letného dňa. Hoci na mňa čakal tento brilantný a žiariaci život v duchovnom svete, počas svojho pozemského života som si myslel, že život na zemi je všetko, čo má byť. Úprimne ľutujem, že môj život na zemi bol jalový a márny. No predsa som si uvedomil, že fyzický svet prináša svoje ovocie v tomto večnom duchovnom svete. A tiež som si uvedomil, že moja pozícia vo fyzickom svete, ako prezidenta Spojených štátov, nemala nič spoločné s tým druhom ovocia, ktoré som si mal priniesť do tohto sveta.

Hlboko si vážim Rev. Son Mjong Muna. Ako si môžem vážiť niekoho, koho som nikdy počas svojho života na zemi nestretol? Tu, na tomto mieste, som objavil jeho úžasnú pravdu. Musel prejsť obrovským utrpením, aby túto pravdu našiel. Dokonca aj teraz, vo svojom vysokom veku, pracuje veľmi usilovne na uskutočnení sveta mieru. Nemyslím si, že je možné v celej ľudskej histórii nájsť väčšieho človeka. Je absolútne jedinečnou osobnosťou v tom, ako privádza ľudstvo k mieru.

Boží Princíp ukazuje, že Rev. Mun je Pán Druhého príchodu, Mesiáš, Spasiteľ a Pravý rodič. Je mi ľúto, že nemôžem nájsť ešte vznešenejšie mená, ktorými by som ho nazval. Je svetlom pre celé ľudstvo a jeho učenie je pre nás všetkých skutočne dobrou správou. Ľudia na zemi možno necítia, že Boh je naozaj Rodičom celého ľudstva, ale čoskoro príde čas, keď ľudia túto pravdu zažijú konkrétnymi spôsobmi. Boží Princíp je niečo, čo musí každý človek prečítať. Veľmi silno doporučujem, aby si ho prečítali nielen Američania, ale všetci ľudia na svete.

19. júla 2003

 
   
Warren Gamaliel Harding Warren Gamaliel Harding (1921 - 1923)

Dvadsiaty deviaty prezident Spojených štátov.

"Keď budeme žiť podľa učenia Božieho Princípu, celé ľudstvo sa zjednotí."

Božím smútkom a tragédiou ľudstva bolo, že začiatok histórie bol zlý a že Boh si nemohol uchovať svoju pozíciu Rodiča ľudstva. Keď premýšľame o histórii, nikto nemôže poprieť, že bola naplnená biedou kvôli vojnám, chorobám, hladu a pod. Na seminári Božieho Princípu som pochopil filozofiu mieru Rev. Son Mjong Muna. Keď som spoznal skutočnú identitu Satana, upadol som do hlbokého hnevu. Ako mohol tento fakt ostať skrytým a utajeným počas celej histórie? Uvedomil som si, že hriech, zločin, vojna, hlad a všetko ľudské utrpenie boli zapríčinené tým, že naši prví predkovia sa odklonili od cesty pravej lásky. Nenachádzam slová, ktoré by popísali, aký šok a prekvapenie som cítil. Celé ľudstvo musí porozumieť učeniu Božieho Princípu skôr, ako nastane zajtrajší deň. Musíme odhaliť skutočnú identitu Satana pred celým nebom a zemou a nadobudnúť múdrosť nevyhnutnú na odstránenie všetkej biedy a pohrôm zapríčinených Satanom počas histórie.

V krátkosti: Boh stratil svoju pozíciu ako náš Rodič kvôli naším predkom. Toto všetko sa nedá vysvetliť na tomto mieste. Bez Božieho Princípu neexistuje pravý život. Boží Princíp je návod o základných bodoch života. Mnohí iní prezidenti už vyjadrili svoje pocity. Úplne s nimi súhlasím. Preto, aby mohol byť odstránený koreň základného ľudského zla, musíme zjaviť pravú identitu Satana a povahu jeho falošnej lásky. A súčasne musíme v živote uplatňovať pravú lásku, aby sme zmenili spôsob, akým ľudia premýšľajú.

Musíme pochopiť, akým utrpením a ťažkosťami musel prejsť Rev. Son Mjong Mun, aby objavil Boží Princíp. Ak budeme všetci žiť podľa učenia Božieho Princípu, ľudstvo môže byť zjednotené ako jeden prekračujúc rasové, náboženské a národné odlišnosti. V histórii existovalo množstvo učení, ale iba prostredníctvom Božieho Princípu môže ľudstvo dosiahnuť večný svet mieru. Úprimne sa modlím, aby sme my - celé ľudstvo, pristupovali k Rev. Son Mjong Munovi ako k nášmu Pravému rodičovi a uplatňovali v praxi Boží Princíp a Filozofiu zjednotenia tak, aby sme mohli žiť ako jedna rodina bratov a sestier.

23. júla 2003

 
   
John Calvin Coolidge John Calvin Coolidge (1923 - 1929)

Tridsiaty prezident Spojených štátov.

"Boh vedie našu pôvodnú myseľ a je stelesnením pravdy, krásy a dobra."

Mnohí bývalí prezidenti USA sa zúčastnili na seminári Božieho Princípu a vyjadrili svoje dojmy. Aj ja som sa naučil rozličné nové veci. Rád by som spomenul jednu z nich. Amerika si musí uvedomiť, že celé ľudstvo sa nachádza na križovatke, kde sa musí rozhodnúť a vybrať si ďalší smer. Amerika je vo svete uznávaná ako najmocnejšia krajina, ale ja vidím, že jej chýba štedrosť a súcit k tomu, aby duchovne a materiálne pomáhala iným krajinám. Mocní majú skutočnú moc a silu iba vtedy, keď sa starajú o slabších. Pretože všetci ľudia sú bratmi a sestrami s jedným spoločným Rodičom - Bohom, musíme si navzájom pomáhať, chápať sa a podporovať. Toto je Božie dlhodobé želanie. Aj keby sme vynechali Boha z našej diskusie, je isté, že pôvodná myseľ človeka chce žiť pre druhých. Iba potom môžu ľudia zažiť pravú radosť a mier. Kde má svoj pôvod činnosť pôvodnej mysle, ktorú má v sebe každý človek?

V duchovnom svete som sa na seminári Božieho Princípu dozvedel mnoho vecí. Najviac na mňa zapôsobilo učenie o vzťahu medzi Bohom a ľudstvom. Keby ľudia nemali pôvodnú myseľ, tento svet by upadol do absolútneho zmätku. Pôvodným bytím a silou, ktorá vedie pôvodnú myseľ, je Boh. Boh vedie pôvodnú myseľ a je stelesnením pravdy, krásy a dobra. Je tiež Rodičom ľudstva, takže vedie ľudí, aby žili život dobra. To je naozaj úžasný fakt.

Rev. Son Mjong Mun je človek, ktorý zjavil túto novú pravdu. Ak si Amerika chce zachovať svoju pozíciu ako najmocnejšia krajina zeme, musí prijať túto novú pravdu a byť ochotná nechať sa viesť Rev. Munom.

24. júla 2003

 
   
Herbert Clark Hoover Herbert Clark Hoover (1929-1933)

Tridsiaty prvý prezident Spojených štátov.

"Tam, kde existujú harmonické vzájomné vzťahy vo všetkých aspektoch ľudskej spoločnosti, zmizne všetko utrpenie a bieda."

Som osobne hlboko vďačný tým, ktorí ma presvedčili, aby som sa zúčastnil na seminári Božieho Princípu. Boží Princíp platí univerzálne vo fyzickom aj v duchovnom svete bez akýchkoľvek výnimiek. Hoci je to tak, počas svojho života na zemi sme si to takmer nikdy neuvedomili. Môžem povedať, že toto je názor, ktorý zdieľali mnohí prezidenti, ktorí sa zúčastnili na seminári. Z Božieho Princípu na mňa urobila hlboký dojem téma duálnych vlastností a vzťahov. Komplexné problémy rôznych aspektov ľudského života, ktoré sa týkajú jednotlivcov, rodín, národov i sveta, sa objavujú, lebo neexistujú harmonické vzájomné vzťahy medzi jednotlivými stranami. Keby existovalo plynulé a harmonické "dávanie a prijímanie" na rôznych úrovniach života, nedochádzalo by k žiadnemu boju, konfliktom alebo problémom v živote jednotlivcov, rodiny či spoločnosti. Neboli by konflikty ani vojny medzi krajinami. Takáto je pôvodná cesta života. Keď pochopíme Boží Princíp, všetko sa pre nás stáva jasným a jednoduchým. Ale my všetci ako jednotlivci zápasíme. Pôvodná, na Boha upriamená myseľ a sebecky nasmerovaná myseľ bojujú jedna proti druhej. Takisto proti sebe bojujú aj myseľ a telo. Preto keď sa myseľ a telo zjednotia v centre s mysľou, ktorá je upriamená na Boha, človek sa dokáže ovládať a má kontrolu nad sebou samým. V tom najzákladnejšom vzťahu v kozme - vo vzťahu medzi Bohom a človekom, však bola táto interakcia prerušená, zdeformovaná a zanedbaná. Na zemi sme v skutočnosti nikdy nepochopili tú najzákladnejšiu pravdu, že všetky veci vo fyzickom a duchovnom svete existujú v pároch (napr. samec a samica). V celom svete nie je nič, čo by nemalo partnera v niekom alebo niečom s opačnou povahou. Boh existuje ako zjednotená bytosť duálnych vlastností. Navyše Boží Princíp objasňuje s jasnou logikou účel života, pád človeka a kurz obnovenia ľudstva. Boží Princíp je nová úroveň vyjadrenia pravdy v tomto veku. Boží Princíp, ktorý bol objavený Rev. Son Mjong Munom, je jedinečným návodom na uskutočnenie svetového mieru. Boží Princíp ukazuje, že Rev. Mun je, podľa kresťanského výrazu, Spasiteľ, Mesiáš, Pán Druhého príchodu a Pravý rodič celého ľudstva. Nie som schopný opísať všetky úspechy Rev. Muna a jeho myšlienky týkajúce sa svetového mieru, ale celkom určite mu verím. Rád by som odtiaľto úprimne prehovoril ku všetkým ľuďom na zemi. Všetci z vás musíte byť aktívne spojení s Rev. Son Mjong Munom a jeho učením a zaujímať sa o ne. Ak je Boh Rodičom všetkých ľudí, tak my sme jeden pre druhého bratmi a sestrami. Ale ľudstvo stratilo svoj jeden stred (Pravých rodičov), je v stave konfliktu a bojov a ľudia vedú jeden proti druhému vojny. Absolútne si vážim Rev. Son Mjong Muna a verím mu. Ako Boží reprezentant sa usiluje priviesť ľudstvo do bodu, keď budeme bratmi a sestrami, ktorí majú jedného Rodiča, Boha. 26. júla 2003

 
   
Franklin Delano Roosevelt Franklin Delano Roosevelt (1933 - 1945)

Tridsiatydruhý prezident Spojených štátov, bol prezidentom počas 4 funkčných období, zaviedol politiku "Nový prístup", aby vyriešil Veľkú krízu v 30-ych rokoch.

Modlitba Franklina D. Roosevelta:

Nebeský Otče,
myslím, že som príliš trúfalý, keď Ťa volám Otec. Drahý Otče, si v tak biednej situácii! Si Bohom veľkého smútku a trpkej bolesti. Čo by som mohol povedať, aby som Ti priniesol slová útechy? Ja som Roosevelt. Kedysi, ako prezident USA, som investoval všetku svoju energiu pre blahobyt a prosperitu amerického ľudu. Ale vôbec som ich neviedol tak, aby som im pomohol pripraviť sa na život vo večnom duchovnom svete. To je bod, ktorý spôsobil môjmu srdcu nevýslovné utrpenie. Nebeský Otec, prosím, odpusť mi.

Drahý Bože, veď súčasný americký ľud na správnu cestu. Väčšina z nich je v pasci prehnanej samochvály a sebectva len preto, že sú občanmi najsilnejšej mocnosti na zemi. Nie sú schopní prejaviť tolerantnosť a skromnosť voči krajinám tretieho sveta, berú svoju budúcnosť na ľahkú váhu a ich vlastný pohľad na Teba sa odchyľuje od pravej cesty.

Nebeský Otec, prosím, otras Amerikou a prebuď ju! Úprimne sa modlím za americký ľud. Veľmi prosím o odpustenie, že som ich nebol schopný učiť, že si Rodičom celého ľudstva. Nebeský Otec, budem investovať celú svoju energiu a modlitby tu v duchovnom svete až do dňa, keď sa všetci Američania stanú Božími pravými deťmi.

Nová pravda Božieho Princípu sa hlboko dotýka môjho srdca a vedie ma k ľútosti nad všetkým v mojom minulom živote. Je to po prvýkrát v živote, čo mám také hlboké pocity. Cez Boží Princíp som si uvedomil tak veľa vecí a jediná vec, ktorú môžem v tomto čase urobiť, je nahlas nariekať v slzách ľútosti.

Nebeský Otec, prosím, ochraňuj a uchovaj trón Pravých rodičov, Rev. Son Mjong Muna, ktorý pracoval tak usilovne, aby našiel a odhalil túto novú pravdu. Otec, viem, že táto modlitba je trúfalá a nezdvorilá, ale keby som sa nemodlil a neoľutoval pred Tebou týmto spôsobom, nemohol by som to vydržať. Chcem Ti, drahý Bože, ponúknuť túto modlitbu. Prosím, prijmi ju.

Božie dieťa, Franklin Roosevelt, 26. júla 2003

 
   
Harry Truman Harry Truman (1945 - 1953)

Tridsiaty tretí prezident Spojených štátov.

""Boh je môj Rodič, ja som Božie dieťa." Toto je moje obľúbené motto."

Ako jeden z radu amerických prezidentov chcem z duchovného sveta vyhlásiť šokujúcu pravdu nielen pred Američanmi, ale pred celým ľudstvom zahrňujúc všetkých, ktorí sú spojení s OSN. Je úžasnou skutočnosťou, že "Boh je Rodičom ľudstva". Dodnes sa celé ľudstvo nebolo schopné zjednotiť a ľudia ešte stále trpia kvôli vojnám, chorobám a chudobe. Rozvinuté národy majú príliš veľa zdrojov, kým ľudia tretieho sveta zomierajú od hladu. V Božom Princípe som našiel základné riešenie problémov vojny, chorôb, chudoby, rozdielov medzi bohatými a chudobnými a problému ľudských práv.

Prečo sa začalo utrpenie a nešťastie ľudí? Bolo to preto, že začiatok ľudských dejín bol nesprávny, pretože Pán a centrum dejín sa zmenili. Skutočnosť, že ľudská história je falošná, môže znieť zvláštne pre tých, ktorí sa nezaujímajú o pohľad kresťanskej histórie spojenej s Božou prozreteľnosťou.

Akou existenciou je Boh vo vzťahu k ľudstvu? Boh bol Rodičom ľudstva od samého začiatku. Potom, čo Boh vytvoril Adama a Evu, sa o nich staral archanjel Lucifer. Archanjel Lucifer ich pokúšal, zviedol a ustanovil nemorálny vzťah lásky s Evou, kým ešte bola v období rastu. Správal sa, akoby bol ich pánom a rodičom a začal ovládať túto zem. Žiaľ, ľudská história začala z nemorálnej hriešnej pokrvnej línie. Tá hriešna pokrvná línia sa počas ľudskej histórie prenášala z generácie na generáciu. Výsledkom bolo, že ľudská spoločnosť sa stala neprincípovou spoločnosťou, ktorú Boh nikdy nechcel. Od samého začiatku ľudstvo stratilo ideálny svet Božieho stvorenia, ktorý mal mať v centre Božiu lásku. Ľudia stratili svoju vlastnú ľudskosť. Archanjel Lucifer predstieral, že je bohom a dodnes ovládal ľudské dejiny. Kvôli tomu je ľudská spoločnosť plná všetkých druhov hriechu a zla a veci dosiahli taký stav, že materialistický komunizmus dokonca vyhlásil, že Boh neexistuje. Pôvodný svet mieru a lásky, ktorý Boh zamýšľal, sa stal svetom, kde sa hriech a zlo nekontrolovane rozrastajú. Je to neprincípový svet s neprestávajúcou chudobou, chorobami, konfliktmi, bojom a vojnou. To je realita dnešného sveta.

Ľudia musia dnes očistiť túto nešťastnú históriu a žiť spoločne ako bratia a sestry nasledujúc Boha ako svojho Rodiča. Keď sa to stane, bude ľudstvo po prvýkrát schopné oslobodiť sa od chorôb, bojov, vojen atď. To je svet, aký Boh plánoval na začiatku stvorenia.

Trvalo mi dlho, kým som si uvedomil túto skutočnosť. Nemôžem dostatočne zdôrazniť pravdivosť a veľkosť Božieho Princípu reverenda Muna. Boží Princíp obsahuje Boží ideál stvorenia i náčrt pre svetový mier. V skratke, Boží Princíp je jedinečná pravda ľudstva. Je to učebnica pre pravý život. Čím viac skúmate Boží Princíp, tým viac cítite nový život a novú inšpiráciu. Dnes je posledným cieľom ľudstva odhaliť každým dňom viac o zle Satana a úplne vyčistiť dedičstvo hriechu a zla. Keď sa to uskutoční, bude po prvýkrát vytvorený svet mieru upriamený na Božiu pravú lásku. A bude možné uskutočniť ideálny svet záhrady Eden, kde všetci ľudia žijú ako bratia a sestry.

Ľudia z celého sveta! Bratia a sestry! Postavme Pravých rodičov do svojho stredu a zúčastnime sa Hnutia zjednotenia! Rozšírme ho do celého kozmu! Nech celé ľudstvo nasleduje Rev. Son Mjong Muna ako nášho Pravého rodiča a staňme sa centrálnymi ľuďmi, ktorí vytvoria svet bez chudoby, vojny a pod. Pracujme na vytvorení Nebeského kráľovstva, večného sveta mieru, slobody a lásky. Potom sa Božia sláva stane ešte viditeľnejšou. Hlavne Američania by sa mali snažiť viac ako ktorákoľvek iná krajina, aby utešili Božie srdce, keď sa pozerá na všetky svoje deti, ktoré trpia v hriechu a zle. "Boh je náš Rodič, my sme Božie deti." Chcem navrhnúť celému ľudstvu, aby to bolo naším mottom. To je aj Božia, aj naša nádej. Úprimne dúfam, že intelektuáli nebudú leniví v štúdiu Božieho Princípu.

28. júla 2003

 
   
Dwight David Eisenhower Dwight David Eisenhower (1953 - 1961)

Tridsiaty štvrtý prezident Spojených štátov.

List Pravým rodičom:

Najváženejší Praví rodičia, ja som Eisenhower.

Praví rodičia, vy tak veľmi milujete ľudstvo! Uvedomil som si veľa vecí, keď som sa dozvedel, že aj vo svojom vekom zoslabnutom tele vytrvalo znášate všetky druhy utrpenia a ťažkostí pre účel nastolenia mieru medzi ľuďmi. Na tomto mieste sa všetci americkí prezidenti spojení so Sang Hun Lim rozhodli vo svojej mysli ochraňovať dnešnú Ameriku a bdieť nad ňou.

Život na zemi akoby bol životom satanského mesta Sodomy. Hoci časom dochádza k zmenám, nikto si jasne neuvedomuje, čo je nesprávne. Viem, že nie je žiadny rozdiel medzi Božím srdcom a srdcom Pravých rodičov, keď hľadia na životy ľudí žijúcich na zemi. Keď vidím tváre Pravých rodičov, ktorí vždy podstupujú veľkú bolesť pre znovuustanovenie záhrady Eden, Božieho ideálu z času stvorenia, cítim sa taký zahanbený.

Praví rodičia ešte plánujú veľa vecí, ktoré je potrebné uskutočniť a my všetci robíme to najlepšie, aby sme vám vo fyzickom svete pomohli. Praví rodičia, prosím, urobte pre nás základ, aby sme sa mohli vzkriesiť na zemi a pomôcť vo vašej práci! My všetci si hlboko uvedomujeme, že bez Božieho Princípu a Filozofie zjednotenia Pravých rodičov by svet nemal budúcnosť. Prosím, dajte nám základ, na ktorom môžeme pracovať a prijať vaše vedenie.

Dnes OSN i USA čelia situácii, keď absolútne potrebujú ideológiu Pravých rodičov. Nech sa Američania zúčastnia hnutia pre uskutočnenie sveta mieru a vedú všetkých ľudí tak, aby sa zjednotili prostredníctvom ideológie Pravých rodičov. Vždy, keď Boh vidí svojho pravého syna bojovať osamote, jeho utrápená tvár je pokrytá tmavými mrakmi starostí. Naozaj cítim smútok. Hoci je to na tomto mieste, prezidenti USA sú odhodlaní aktívne sa zapojiť do hnutia pre ustanovenie svetového mieru sústredení na filozofiu Pravých rodičov. Ak sa pozriete do našich vážnych a odhodlaných tvárí, povzbudí vás to. Prosím, odpusťte mi, že som si dovolil napísať vám tento list.

29. júla 2003

 
   
John Fitzgerald Kennedy John Fitzgerald Kennedy (1961 - 1963)

Tridsiaty piaty prezident Spojených štátov.

Správa pre OSN:

Tí, ktorí pracujete v OSN, ja som John Kennedy!

Dnes vám chcem povedať výnimočne dôležitú vec. Skutočnosť, že Kennedy posiela správu z duchovného sveta pre OSN je niečo, čo si nedokážete predstaviť vo svojom svete, ale je to veľmi významná novina. Prostredníctvom počúvania prednášok o novej pravde Božieho Princípu a Filozofie zjednotenia som tu v duchovnom svete pochopil smer a cieľ, ktorým musí dnes svet ísť. Chcem dať OSN vedieť nasledujúce veci.

Ľudia z celého sveta dnes musia žiť ako bratia a sestry, pomáhať si a byť závislí jeden od druhého. Je to najurgentnejšia a najuniverzálnejšia hodnota. Chcem vám v OSN odovzdať toto silné posolstvo, ktoré vyjadruje naše odhodlanie a vôľu, a pevne dúfam, že uplatníte tieto veci v praktickom živote. Vyhlasujem nasledujúce:

1. Boh je Rodičom ľudstva a skutočne existuje.

2. Keď ľudia ukončia svoj život na zemi, ich duša pokračuje životom vo večnom duchovnom svete, ktorý je realitou.

3. Rev. Son Mjong Mun je Mesiáš, Spasiteľ a Pravý rodič ľudstva.

4. Celé ľudstvo a OSN musia pochopiť filozofiu a prácu Rev. Son Mjong Muna a musia akceptovať jeho vedúce postavenie a jeho rady.

5. Uskutočnenie večného sveta mieru je možné, len ak v živote uplatníme ideológiu Pravých rodičov a budeme praktizovať lásku na nadnáboženskej, nadnárodnej a nadrasovej úrovni. Svet mieru nemôže byť uskutočnený cez vojnu alebo silou.

6. Celé stvorenie vrátane ľudí existuje v dvojakých vzájomných vzťahoch: vnútorný charakter - vonkajšia forma a plus - mínus (mužskosť - ženskosť).

7. Začiatok ľudskej histórie bol nesprávny a to sa podľa prozreteľnosti obnovenia musí obnoviť.

8. Musíme jasne poznať pravú identitu Satana (Lucifera), ktorý zanechal obrovskú škvrnu na začiatku ľudskej histórie.

9. Priepasť medzi bohatými a chudobnými na zemi sa stáva vážnejšou. Príčiny nevedomosti, chorôb, chudoby a vojny musia byť úplne odstránené.

10. Boží Princíp a Filozofia zjednotenia sú jedinečné učebnice, ktoré môžu oslobodiť ľudstvo od utrpenia a nešťastia.

Úprimne dúfam, že tí z vás, ktorí pracujete v OSN, si v mysli uchováte týchto 10 bodov, naplníte v tomto čase vo svojich krajinách svoju zodpovednosť a budete viesť ľudstvo do novej budúcnosti. Členovia OSN, nepýtajte sa, čo OSN pre vás môže urobiť. Pýtajte sa, čo vy môžete urobiť pre uskutočnenie večného sveta mieru (pôvodný zakladajúci účel OSN). Je mi ľúto kvôli Bohu, že počas môjho krátkeho obdobia v úrade prezidenta OSN nenaplnilo svoju zodpovednosť a so srdcom, ktoré žiada o odpustenie, vám posielam túto správu.

30. júla 2003

 
   
Lyndon Baines Johnson Lyndon Baines Johnson (1963 - 1969)

Tridsiaty šiesty prezident Spojených štátov.

Kto je Boh?

Každý z nás má túžbu hľadať dobro. Keď ľudia čelia ťažkostiam, či veria, alebo neveria v Boha, hľadajú nejakú bytosť, ktorá im môže pomôcť. Aká je to bytosť? Myslím na bytosť, ktorá je pôvodom tejto túžby po hľadaní a nájdení, ktorá je hlboko usídlená v našej pôvodnej mysli. Touto bytosťou nie je nikto iný ako Boh.

Ľud Ameriky! Priamo som zažil Boha v duchovnom svete. Jedného dňa ma obklopilo veľmi jasné svetlo z neznámeho zdroja a bol som zahnaný na veľmi biedne miesto. Na tomto mieste som mohol počuť čudné stony a výkriky a sám som nechtiac kričal: "Pomôžte mi, zachráňte ma!"

V tomto čase sa svetlo začalo točiť okolo mojej hrude a hlas povedal: "Zachráň Ameriku! Zachráň ľudstvo! Vyhlás existenciu Boha! Ja som Hospodin, Boh zástupov. Ja som Hospodin, Boh zástupov. Ja som Hospodin, Boh zástupov! Žiadam vás, aby ste zachránili Ameriku a takto zachránili svet." V tejto chvíli som bol očarený aj vystrašený. Cítil som, že to miesto je peklo a že ľudia tam v biede prežívali prejav plodov svojich pozemských životov.

Moji priatelia Američania! Čo si myslíte, aká bytosť je Boh? Je stvoriteľom neba, zeme a ľudstva. Boží Princíp reverenda Muna vysvetľuje, že Boh je Rodičom ľudstva. Je to významné odhalenie. Boh určite existuje a viackrát sa objavuje ľuďom vo forme svetla. Ak prijmete Boží Princíp a vedenie reverenda Son Mjong Muna, zistíte to do podrobností. Prosím, dajte do poriadku svoje krátke pozemské životy. Dobre sa pripravte, aby ste sa mohli usídliť na mieste plnom svetla vo večnom duchovnom svete. To je moja zúfalá prosba.

31. júla 2003

 
   
Richard Nixon Richard Nixon (1969 - 1974)

Tridsiaty siedmy prezident Spojených štátov.

Vyhlásenie rezolúcie bývalých prezidentov USA:

Uvádzajúci: Dwight Eisenhower
Modlitba: Franklin Roosevelt
Vyhlásenie rezolúcie: Richard Nixon
3 zvolania na víťazstvo (mansei): Richard Nixon

Modlitba:

Bože, náš Otče, my, bývalí prezidenti USA nasledujúc a slúžiac Bohu a Pravým rodičom tu vyhlasujeme, že prijímame nasledujúcich 6 písomných bodov rezolúcie. Všetci sme odhodlaní aktívne ponúknuť naše úsilie a obeť pre účel mieru v USA a mieru pre celé ľudstvo. Preto Ťa prosíme, aby si nás všetkých viedol.

Vyhlásenie rezolúcie:

1. Vyhlasujeme, že Boh existuje ako Rodič ľudstva.

2. Uznášame sa a vyhlasujeme realitu nehmotného sveta (večného duchovného sveta).

3. Uznášame sa a vyhlasujeme, že Rev. Son Mjong Mun je Pán Druhého príchodu, Mesiáš, Spasiteľ a Pravý rodič.

4. Uznášame sa a vyhlasujeme, že oznámime celému svetu pravú povahu diabla Satana (Lucifera), ktorý zničil pôvodnú kultúru ľudstva a že odstránime koreň rôznych hriechov, ktoré sa prejavovali v histórii.

5. Potvrdzujeme, že svet mieru nemôže byť nikdy uskutočnený skrze vojnu. Uznášame sa a vyhlasujeme, že uskutočníme svet mieru na základe pravej lásky Pravých rodičov.

6. My, bývalí prezidenti USA, sa uznášame a vyhlasujeme, že budeme stáť na frontovej línii so srdcom ochotným obetovať sa pre svetový mier.

Tri zvolania na víťazstvo (mansei):
Nebeský Otec, mansei!
Praví rodičia, mansei!
Bývalí prezidenti USA, mansei!

Reprezentant bývalých prezidentov USA Richard Nixon, 31. júla 2003

 
   
Obrázky prezidentov USA pochádzajú zo stránky http://www.americanpresidents.org/.


____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 92
SlabéVynikajúce < Pred.
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
august 2024
P U S Š P S N
2930311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer