spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
DUCHOVNÝ SVET
spacer
Portál
O posolstvách
Posolstvá

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Posolstvá arrow Posolstvo Boha

Budhizmus PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________
Budhizmus Odkazy predstaviteľov budhizmu
   
   
Siddhartha Gautama Budha Siddhartha Gautama Budha (asi 563 - asi 483 p.n.l.)

Budhov odkaz budhistom a veriacim iných náboženstiev

Chcel by som veriacim ľuďom, najmä budhistom, poslať posledný odkaz. Ako spomenul Ježiš, my štyria zakladatelia náboženstiev ako reprezentanti hlavných svetových náboženstiev sa usilujeme o dosiahnutie mieru a spasenie ľudstva. Ľuďom na zemi je to možno nepochopiteľné. V duchovnom svete sa my štyria zakladatelia významných náboženstiev a ostatní svätí a učenci často spolu schádzame na seminároch, kde medzi sebou nemáme žiadne konfrontácie alebo konflikty.

Pred príchodom na semináre sme prešli osobnou výchovou a vzdelávaním sa v Božom Princípe a iných predmetoch. Zúčastnili sme sa niekoľkých menších výchovných stretnutí. Myslíte, že bolo ľahké usporiadať takého zhromaždenie zakladateľov náboženstiev? Bolo to možné iba po mnohých modlitbách a špeciálnych podmienkach, vďaka dôkladnému a opakovanému štúdiu a analýze. Teraz môžeme v rámci seminárov diskutovať o rôznych veciach ako členovia tej istej rodiny. Nemáme žiadne konflikty založené na náboženských predsudkoch. Kedykoľvek sa zídeme za týmto účelom, Boh nás obklopí nádherným svetlom, akoby nás objal. Potom pomaly odchádza, necháva nás v priateľskej atmosfére a s radosťou na nás pozerá.

Milí budhisti, dokonca aj Ježiš svedčil, že prišiel s misiou Mesiáša vo veku Nového zákona. Ja som robil podobné veci. Podľa Biblie má po veku Starého zákona a veku Nového zákona prísť vek Splneného zákona. Kedykoľvek nastala určitá prozreteľnostná doba, Boh viedol novú dispenzáciu - plán záchrany ľudstva prostredníctvom novej centrálnej postavy.

Hoci moja cesta ako Budhu nebola hlavným prúdom Božej prozreteľnosti, je nepopierateľné, že som sa usiloval viesť ľudí k dobru. Aj keď to nebola priama cesta k Bohu, verím, že podporovanie budhistov uchovať si svoj celibát a počkať na správny čas, bolo užitočné pre ich duchovný tréning a rast. Z pohľadu kresťanskej histórie bola Budhova doba vekom Starého zákona. Možno vám to nie je známe, ale v tom čase podmienky doby z pohľadu ľudského spasenia nedovoľovali ísť ďalej. Budha žil na zemi v tomto čase a jeho učenie malo veľký vplyv.

Ctení budhisti, netvrdím, že spôsob života, akým ste žili doteraz bol zlý. Tak ako Ježiš, aj ja som sa vo svojej dobe snažil čo najlepšie viesť ľudí správnym smerom. Postupom času sa však podmienky potrebné pre záchranu ľudstva zmenili. Teraz sa snažím pozbierať ovocie budhistov, ktorí boli vychovaní mojimi metódami duchovnej výchovy. Prosím študujte Princíp zjednotenia. Nájdete tam množstvo z právd, ktoré sú takisto obsiahnuté v budhistickom učení. Nebuďte ponorení do staromódnych predstáv a konceptov, ale prijmite novú pravdu a naštepte ju na budhizmus. Som si istý, že sa potom pred vami otvorí nádherná cesta viery.

V tejto dobe je reverend Son Mjong Mun Budhom, na ktorého ste čakali. Urobte špeciálnu podmienku, ako budhista vo svätyni. Je čas, aby ste zaujali správny postoj k najvyššiemu štandardu budhistického učenia. Neodmietajte nového Budhu, ktorý prišiel vo veku Splneného zákona. Neodmietajte jeho pravdu.

Preukážte cnosť súcitu, ako ju praktizovali mnohí budhisti, ktorí si trénovali svoju duchovnosť. Nehľadajte chyby v druhých, ale konajte s pokorou a rozvahou. Čo je pravda? V závislosti od historickej doby sa smer ľudstva môže meniť. Pozrite sa na svet prírody. Všetky veci, ktoré Boh vytvoril, môžu meniť farbu a veľkosť v závislosti od prostredia, ale biologické druhy zostávajú tie isté. Kto môže potlačiť hlas pôvodnej mysle, na základe ktorej sa ľudia usilujú viesť život viery? V závislosti od hlasu pôvodnej mysle, sa spôsob ľudského života môže meniť a prinášať Bohu radosť.

Nebuďte preto upnutí na staromódne predstavy. Rozšírte horizont svojich myšlienok a pohľadov. Keby som vám povedal, že Ježiš a Budha vychádzajú spolu ako bratia, vy budhisti by ste mi neverili. Nemôžem tomu pomôcť... Boh chce, aby sme spolu pracovali v jednote. Ako podľa vášho názoru Ježiš nazýva Budhu? Ježiš ho volá "Ctený Budha" s úsmevom a mäkkým hlasom a vždy s pokorou. Keď Budha hovorí, on vždy reaguje pozitívne, so žiarivým a povzbudivým výrazom. Hovorí: "Áno, správne.", "Tak to je." a "Urobme to."

Milí priatelia budhisti a kresťania! Nebo a zem sú zjednotené. Nemala by rovnako existovať aj jednota na zemi, ktorá prinesie svetový mier? Buďme v tejto novej dobe zjednotení prostredníctvom nového vyjadrenia pravdy. Reverend Son Mjong Mun vedie vek Splneného zákona. On je Budhom, ktorý má prísť. Toto je záver zo seminárov štyroch zakladateľov významných svetových náboženstiev. Vysloboďme teraz Boha cez to, že vytvoríme jednotu medzi budhizmom a kresťanstvom.

6. apríla 2001

   
  Ctihodný Sariputra

Jeden z desiatich najväčších Budhových učeníkov, obdarený neobyčajnou múdrosťou.

 
   
  Ctihodný Moggallana

Jeden z desiatich najväčších učeníkov Budhu s výnimočnou duchovnou silou.

 
   
  Ctihodný Mahakassapa

Jeden z desiatich najväčších učeníkov Budhu, ktorý systematizoval jeho učenie.

 
   
  Ctihodný Anuruddha

Jeden z desiatich najväčších Budhových učeníkov.

 
   
  Ctihodný Subhadda

Jeden z desiatich najväčších učeníkov Budhu.

 
   
  Ctihodný Purna

Jeden z desiatich najväčších Budhových učeníkov a najväčší budhistický kazateľ.

 
   
  Ctihodný Kaccayana

Jeden z desiatich najväčších Budhových učeníkov, najobratnejšie viedol diskusie.

 
   
  Ctihodný Upali

Jeden z desiatich najväčších učeníkov Budhu, najhorlivejšie dodržiaval budhistické prikázania.

 
   
  Ctihodný Rahula

Budhov syn, o ktorom sa nevedelo, že bol jeho učeníkom; počíta sa medzi desiatich najväčších učeníkov.

 
   
  Ctihodný Ananda

Budhov mladší bratanec, patrí medzi desiatich najväčších učeníkov, najväčší v poznaní.

 
   
  Vasubandhu

Študoval a rozvinul Mahayana budhizmus.

 
   
  Nagarjuna

Pomohol rozšíriť vplyv Mahayana budhizmu.

 


____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 10
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer