spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
DUCHOVNÝ SVET
spacer
Portál
O posolstvách
Posolstvá

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow O posolstvách arrow Príhovor FFWP

Úvod k posolstvám PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________
Posolstvá z duchovného sveta Úvod k posolstvám z duchovného sveta

Väčšina veľkých svetových náboženstiev uznáva život po smrti a to, že duša - vnútorná identita nášho bytia, existuje ďalej aj po tom, čo opustí fyzické telo. Miesto, kam odchádza po ukončení pozemského života, označujeme ako duchovný svet. Úroveň duchovného sveta, kde budeme po smrti prebývať, je určená kvalitou a charakterom nášho života na zemi, najmä hĺbkou a vyjadrením lásky a nesebeckého života pre prospech druhých.

V súčasnosti sú už dostupné mnohé diela opisujúce svet za hranicami fyzických zmyslov. Napriek tomu, že dlhé roky bola takáto literatúra v našej krajine zaznávaná a neprístupná, teraz máme možnosť spoznať diela približujúce duchovný svet, napr. diela gréckych mystikov (Pytagoras, Parmenides, Platón, Aristoteles,....), kresťanských mystikov (sv. Augustín, sv. Tomáš Aquinský, sv. Katarína Sienská, sv. Terézia Avilská, sv. Ján z Kríža, Jakob Böhme, George Fox, Emanuel Swedenborg,...), svedectvá ľudí, ktorí prežili klinickú smrť (knihy Raymonda Moodyho,...) alebo posolstvá zaznamenané cez médium - človeka schopného duchovne počuť a zapísať správu od ľudí z duchovného sveta (Anthony Borgia,...).

Posolstvá, ktoré zverejňujeme, boli zapísané pani Jong Sun Kimovou v rokoch 2001 - 2003 v Asane, neďaleko kórejského hlavného mesta Soulu. Správy, ktoré prijala, popisujú, ako sa predstavitelia rôznych náboženstiev a denominácií, dokonca aj ateisti, zhromažďujú na seminároch v duchovnom svete, aby tu "študovali" Božiu pravdu o stvorení sveta, ľudskej histórii a cieli dejín. Sú vyzvaní k tomu, aby podporili Božie pôsobenie a prozreteľnosť na zemi.

Duchovný svet až do súčasnosti pozostával z mnohých úrovní, ktoré boli navzájom oddelené takými bariérami, aké rozdeľujú aj ľudí na zemi - rasa, kultúra, náboženstvo, národnosť, charakter, povaha,... Bolo to preto, že ľudia sa pri odchode do duchovného sveta nezbavia aicky svojich konceptov, predsudkov a spôsobov správania, na aké sú zvyknutí na zemi. Teraz sa však história dostala do bodu, keď sú ľudia na zemi i v duchovnom svete pripravení srdcom aj intelektom porozumieť hlbokému vyjadreniu pravdy o Bohu, o svete, kde žijeme, a o ľudských dejinách. Táto pravda je základom pre odstránenie všetkých typov bariér a hraníc, pre mierové spolužitie, spojenie ľudí do celosvetovej rodiny - s Bohom ako naším Rodičom, a plnú realizáciu Božieho a ľudského potenciálu.

Predstavitelia piatich svetových náboženstiev, komunizmu a bývalí americkí prezidenti sa zúčastnili v duchovnom svete seminárov, kde mali príležitosť názorne na "nebeskej obrazovke" vidieť, čo sa v histórii skutočne stalo. Zároveň im bolo vysvetlené učenie reverenda Son Mjong Muna - Boží Princíp a Filozofia zjednotenia, jeho životné poslanie a význam súčasnej doby - ako času Druhého príchodu Krista alebo Posledných dní. Preto sa vo svojich svedectvách vyjadrujú o osobnosti reverenda Son Mjong Muna a dôležitosti študovať a porozumieť jeho životu a dielu.

Človek, ktorý sa podujal organizovať výchovné semináre pre ľudí v duchovnom svete, je Dr. Sang Hun Li. Počas života na zemi pôsobil najskôr ako lekár. Po prijatí učenia Rev. Muna sa stal uznávaným prednášateľom. Sám napísal veľa kníh objasňujúcich základné dielo "Boží Princíp" a systematizoval ho do podoby nazvanej "Filozofia zjednotenia". Taktiež bol zapojený do svetového protikomunistického hnutia a aktivít počas tzv. "Studenej vojny". Po príchode do duchovného sveta mu Boh na základe jeho úprimného postoja, neúnavného úsilia a oddanosti umožnil stretnúť sa a hovoriť s mnohými dôležitými historickými osobnosťami, svätcami i hriešnikmi, a dal mu misiu pokračovať vo výchovnej práci.____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 6
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer