spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
DUCHOVNÝ SVET
spacer
Portál
O posolstvách
Posolstvá

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow O posolstvách arrow Úvod k posolstvám

Príhovor FFWP PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
06.02.2006
____________________
Federácia rodín za svetový mier na slovensku Príhovor Federácie rodín za svetový mier

Milí priatelia,

radi by sme vám v tomto čase predstavili špeciálne zjavenia, ktoré môžu posilniť a pozdvihnúť vášho ducha a presvedčenie o moci Boha zmeniť tento svet. Počas histórie ľudstvo hľadalo pochopenie účelu života a proroctiev v Písmach. Keď Boh pracoval v histórii, aby viedol svoj ľud, posielal správy a dával zjavenia prostredníctvom svojich poslov. Keď chcel Abrahám obetovať Izáka, objavil sa anjel. Vyjadril mu, že Boh spoznal, že Abrahám sa Ho bojí, a preto nemusí obetovať svojho syna.

Z príkladov z minulosti môžeme získať dôležité poučenie. Keď nám Boh zjavuje svoje správy, vždy záleží na nás, ako na ne reagujeme. Je potrebné, aby si človek naplnil svoju zodpovednosť v tom, že verí Božej správe a poslovi, ktorý ju prináša. Abrahám je nazývaný Otcom viery, lebo naplnil túto kľúčovú zodpovednosť. Rovnako Noe, o ktorom sa píše, že bol "muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi". Keď mu Boh povedal, aby postavil loď na kopci, tak to napriek výsmechu a odsúdeniu zo strany ostatných ľudí urobil.

Ježišovej matke Márii oznámil anjel Gabriel, že porodí Božieho Syna. Prijala jeho posolstvo a s hlbokou vierou priviedla za veľmi náročných okolností na tento svet Ježiša Krista, Mesiáša a Spasiteľa. Aj Ježiš sám hovoril s Božími poslami, rozprával sa s Mojžišom a Eliášom, ktorí už dávno fyzicky na zemi nežili.

Aj Prorok Mohamed bol výnimočný vo svojej odpovedi na posolstvá z duchovného sveta. Tradícia učí, že keď sa mu archanjel Gabriel prvýkrát zjavil, zľakol sa ho. Ale o niekoľko rokov neskôr už Mohamed sám upokojoval Abu Bakra, keď boli v ohrození života: "Nie, nie sme iba dvaja. Je tu s nami Tretí, Allah." (9. kap., verš 40) Prorokova istota vzrástla počas rokov, keď s vierou reagoval na Allaha.

My vám teraz ponúkame posolstvá od Boha, od predstaviteľov piatich veľkých náboženstiev, tiež vyznania viery od bývalých komunistických vodcov a správy inšpirované Bohom od bývalých prezidentov USA.

Veriaci ľudia vedia, že v tomto čase, rovnako ako v čase Noeho, Abrahama, Ježiša alebo proroka Mohameda, môže Boh poslať svoju správu alebo dať zjavenie. Určite sú medzi nami ľudia, ktorí zachytia Božie posolstvo z týchto textov. Predkladáme vám ich s úprimnou nádejou, že vám osvetlia skutočnosť, ktorú popisujú slová zo Skutkov apoštolov 2:17-21, o zoslaní a vyliatí Ducha na všetkých ľudí v čase Posledných dní.

Duchovný svet je reálny a my vám chceme umožniť jeho lepšie pochopenie i pochopenie zmyslu našich životov na zemi. Veríme, že si nájdete čas, aby ste sa mohli nad týmito zjaveniami zamyslieť a pomodliť sa. Tieto správy nevedú iba k hlbšiemu pochopeniu pravdy, ale vyzývajú nás naplniť svoju zodpovednosť voči našej krajine a svetu. Úprimne dúfame, že vám prinesú inšpiráciu, nádej a povzbudenie na ceste do neba a k vytvoreniu lepšieho sveta.

Federácia rodín za svetový mier na Slovensku____________________
Zmenené ( 18.02.2006 )
Hodnotenie čitateľov: / 17
SlabéVynikajúce Ďalšia >
spacer


spacer