spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
Rodina národov žijúcich v mieri môže vzniknúť jedine z národov rodín žijúcich v mieri.
- Rev. Son Mjong Mun

spacer
spacer
FEDERÁCIA RODÍN ZA MIER A JEDNOTU VO SVETE JE MEDZINÁRODNÉ ZDRUŽENIE RODÍN USILUJÚCE SA O ZREALIZOVANIE IDEÁLU PRAVEJ LÁSKY A VYTVORENIE SVETA MIERU A JEDNOTY PRE VŠETKÝCH ĽUDÍ.
spacer
Hlavné menu
Federácia rodín (FFWPU)
Ochrana osobných údajov
Kontakt
O Federácii rodín
Vznik
Ciele
Stanovy
Osveta FFWPU
Požehnanie manželstva
Dohodnuté manželstvá
Boží Princíp
Mierové posolstvá
Štyri veľké oblasti srdca
Význam manželstva
Manželstvo, rodina a spoločnosť
Rodina, manželstvo a rodičovstvo
Zásady šťastného rodinného života
Pravá spoločnosť
Historické rodiny
Ježišovo počatie
Homosexualita
Homosexuální styl
Zakladatelia FFWPU
Zjavenia
Životopis
Úmrtie reverenda Muna
Hľadanie strateného mieru
Prejavy
Rodisko
Info projekty
Verní manželia
Rodina a spoločnosť
Mier sa začína mnou
Duchovný svet
Kórea

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Zjavenia

Arcibiskup vedený k Pravým rodičom katolíckou sväticou PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
29.05.2017
____________________
Arcibiskup vedený k Pravým rodičom katolíckou sväticou

Tento autentický príbeh pochádza od jednej sestry [členka Federácie rodín] v Taliansku, ktorú k jej veľkému prekvapeniu navštívila z duchovného sveta veľmi výnimočná osoba. Avšak dotyčná osoba neprišla z osobných dôvodov a jej návšteva pozoruhodným spôsobom ovplyvnila život prominentného katolíckeho arcibiskupa. Aj keď sa tieto udalosti odohrali koncom dvadsiateho storočia, z dôvodu ich citlivého charakteru sme sa rozhodli neuverejniť meno dotyčnej sestry a ani meno arcibiskupa.

Poznámka: Text v hranatých zátvorkách predstavuje doplňujúce informácie pre lepšiu zrozumiteľnosť prekladaného textu.

----------

Začiatkom júna 1998, niekoľko dní pred Požehnaním [požehnanie manželstva udeľované manželmi Munovcami], sme nemali takmer nič, čo by sme mohli ponúknuť Bohu. Okolo 10. júna som začala duchovne cítiť niečiu prítomnosť a niekedy som mohla taktiež vidieť postavu v bielom, ale iba od krku nadol. Nemala som strach a moje duchovné zmysly sa otvárali, stávala som sa citlivejšou. Niekedy som vytušila veci ešte pred tým, než sa udiali.

13. júna 1998 [dátum konania obradu Požehnania v New Yorku] som bola sama doma a bolo mi ľúto, že sme sa dostatočne nepripravili na Požehnanie. Satelitný prenos sa mal začať poobede, ale nepripravovali sme sa na oslavu udalosti. V tom čase som po prvýkrát uvidela celú postavu osoby v bielom. Požiadala ma, aby som išla k obrázku Pravých rodičov [manželia Munovci] a modlila sa tam. Povedala mi, že je Katarína [svätá Katarína Sienská] a aby sme sa modlili za dôležité udalosti toho dňa.

Modlila som sa s ňou približne štyridsať minút. Potom ma požiadala, aby som si zobrala niečo na písanie. Začala mi hovoriť svoj prvý odkaz. Bola som veľmi pokojná, akoby to bola úplná samozrejmosť. Keď som skončila s písaním, pýtala som sa sama seba, čo sa to stalo, pretože som o nej veľa nevedela a nepoznala som ju. Keď som neskôr pozrela do knihy, v ktorej bol jej portrét, uvedomila som si, že je to tá istá tvár, ktorú som videla.

Do decembra toho roka mi diktovala odkazy, ktoré som odovzdala národnému vedúcemu [predstaviteľ Federácie rodín v danej krajine]. Nedali sme ich nikomu inému, pretože som si nebola istá, či je to naozaj ona alebo je to len lesť zo strany duchovného sveta alebo Satana - aj keď odkazy boli veľmi jasné a v súlade s Božím Princípom [učenie sprostredkované reverendom Munom].

V apríli 1999 som dostala ďalší odkaz. Bol veľmi jasný a mal byť oznámený všetkým členom [Federácie rodín]. Bola som zmätená a nevedela som, čo robiť, pretože i pre mňa nebolo jednoduché zmieriť sa s tým, že som tou, ktorá dostáva tieto odkazy. Obávala som sa, čo na to ostatní povedia alebo ako sa zachovajú. Odkaz bol však veľmi jasný [o vytvorení jednoty], a aj keď to bolo pre mňa ťažké, odovzdala som ho národnému mesiášovi [špeciálny predstaviteľ Pravých rodičov v danej krajine] a národnému vedúcemu.

Odvtedy sa odkazy dostali ku každému a nasledovali ďalšie odkazy. Pre mnohých bratov a sestry boli veľkým prínosom. [Odkazy vyjadrovali túžbu dobrého duchovného sveta po obnovení viery požehnaných párov a po jednote na všetkých úrovniach.] Zistenie, že duchovný svet svedčí o Pravých rodičoch, nám mnohým umožnilo zamyslieť sa nad hodnotou nášho života na zemi.

V auguste sme šli do Vatikánu navštíviť hroby pápežov. Vtedy som celým svojím bytím cítila ich utrpenie byť uväznení v tomto vyumelkovanom svete, ktorý akoby stratil svoju pôvodnú duchovnosť. Cítila som, že duchovia zomrelých pápežov žiadajú o pomoc a modlitbu, aby mohli byť spasení. Taktiež chceli, aby sa kresťanstvo prepojilo so súčasnou Božou prozreteľnosťou.

Po tejto udalosti sme začali štyridsaťdňovú modlitebnú podmienku s naším kórejským národným mesiášom, Rev. Kun Šik Songom, a ďalšími štyrmi členmi. Každý deň sme vstali o 5:30, predniesli sme Sľub rodiny [sľub naplniť Boží ideál] a potom sme odišli do Vatikánu. O 7:00 sa otvárali brány Baziliky sv. Petra [hlavný chrám katolíckej viery] a chodili sme sa dnu modliť a čítať Boží Princíp. V nedeľu prichádzalo mnoho členov a mali sme nádherné duchovné zážitky.

Pred uplynutím štyridsiatich dní zatelefonoval prominentný katolícky arcibiskup manželke Rev. Songa a spýtal sa jej, či by mu mohla aplikovať moxu [rastlina, ktorá je zapálená, aby jej liečivý dym prenikol pokožkou], pretože mal bolesti v ramene.

Počas terapie si arcibiskup vypočul Boží Princíp. Boli mu vysvetlené záležitosti o Márii, o tom, či bolo Ježišovi umožnené naplniť svoju misiu Mesiáša alebo nie, a o prozreteľnosti Pravých rodičov.

Čo počul o úlohe Márie, nebolo pre neho jednoduché pochopiť. Potom mu manželka Rev. Songa povedala, že jedna sestra dostávala odkazy od sv. Kataríny. Rozhodol sa so mnou stretnúť a porozprávať sa, aby zistil, či tie odkazy a moje zážitky boli autentické.

Stretli sme sa sami vo veľkej hale. Jeho tvár bola veľmi vážna a sústredená. V tej chvíli som pocítila jeho duchovnú energiu a silu a uvedomila som si, že má osobné skúsenosti s duchovným svetom. Zároveň som mala obavy, pretože som nevedela, čo sa bude diať.

Povedal mi, že zapíše všetko, čo poviem. Tiež povedal, aby som sa ničoho neobávala: "Veľmi často k nám prídu svätci a hovoria s nami, ale po nich sa môžu objaviť iní duchovia a vyviesť nás z miery. Mám schopnosť pochopiť tieto veci a zistiť pravdu." Potom zavrel dvere a začal mi klásť otázky:

"Kedy začali prichádzať odkazy?"
Odpovedala som: "13. júna 1998."
"Boli zapísané?"
Povedala som, že áno.
"Povedzte, prosím, stručne obsah odkazov." Urobila som tak.

Keď skončil s otázkami, opýtal sa ma, či by sa mohol spojiť so sv. Katarínou, a následne povedal špeciálnu modlitbu. Vzýval Ducha Svätého, aby ma očistil a aby sv. Katarína vstúpila do môjho tela. Pocítila som ohromnú energiu, ktorá prichádzala z vrchu mojej hlavy a pomaly vstupovala do tela. Cítila som, že musím opustiť svoje telo, a to sa aj stalo. (Bola som si vedomá toho, čo sa deje v miestnosti, ale bola som mimo toho.)

Sv. Katarína hovorila o naliehavosti, ktorú v súčasnosti cíti Nebeský Otec. Povedala, že všetci tí, ktorí využívajú Boha pre svoj osobný účel, tak už nesmú ďalej robiť. Prišiel čas, aby sme začali milovať Nebeského Otca oddanou láskou. Potom začala vysvetľovať Boží Princíp, pričom sa sústredila na úlohy centrálnych postáv v Ježišovom čase, vrátane Márie. Arcibiskup akceptoval tieto vysvetlenia, pretože chápal účel, pre ktorý Boh poslal Mesiáša.

Na začiatku ich konverzácia nebola vôbec pokojná. Hádali sa. Trval na svojom, ale aj ona. Vo vedľajšej kuchyni museli ľudia počuť jeho konverzáciu. Potom sa rozhovor upokojil a obsahom bolo vysvetlenie Božieho Princípu a hodnoty Požehnania.

Sv. Katarína mu vysvetlila Boží Princíp: od účelu stvorenia po hodnotu Požehnania a príchod Pravých rodičov; ako sa naplní Božia vôľa prostredníctvom Pravých rodičov; že Ježišovou misiou nebolo umrieť na kríži, ale vytvoriť centrálnu rodinu; že ľudia v duchovnom svete veľmi trpia, pretože nie sú na zemi v tomto čase; že pred príchodom Pravých rodičov ľudia [v duchovnom svete] nechápali Božiu bolesť a Ježišovu misiu; a taktiež o dlhom čase, počas ktorého Boh pracoval na tom, aby mohol vzdelávať svoj ľud.

Katarína v slzách prosila arcibiskupa, aby nasledoval Pravých rodičov a študoval Boží Princíp. Povedala mu, že Ježiš je s Pravými rodičmi a že arcibiskupovi predkovia ho vedú k vytvoreniu jednoty medzi kresťanstvom a Pravými rodičmi. Spýtal sa jej, ako má naložiť so svojimi mnohými záväzkami, a ona mu odpovedala, že najvyššou prioritou sú Praví rodičia.

Keď som otvorila oči, jeho tvár bola neskutočne jasná, akoby z jeho pokožky vyžarovalo svetlo. Nebol unavený, skôr vyzeral uvoľnený a šťastný, že si mohol vypočuť jej slová. Potom sa začal zamýšľať nad hodnotou svojho postavenia vo Vatikáne, pretože každý človek sa má zjednotiť s Bohom prostredníctvom Mesiáša, a Praví rodičia privádzajú svet k Bohu prostredníctvom obnovovania ľudstva. Navrátený Mesiáš vytvára prvú pôvodnú rodinu a vytvára základ pre začiatok Nebeského kráľovstva na zemi a v nebi.

Bol veľmi šťastný a potvrdil, že to naozaj sv. Katarína hovorila odkazy. Povedal, že mu sľúbila, že vždy bude v jeho blízkosti, aby mu pomohla a podporila ho, avšak on musí zobrať zodpovednosť za obnovenie Vatikánu a za jednotu medzi kresťanstvom a Pravými rodičmi.

Pred odchodom som ho poprosila, aby mi podpísal knihu o sv. Kataríne, a on napísal "Pre Katarínu: nech Ťa Pán žehná a je s Tebou."

Jeden z odkazov, ktorý arcibiskup dostal od sv. Kataríny

1. december 1999

Tak veľa utrpenia je v tvojom srdci a tak veľa sĺz prelievaš, monsignor! Vždy som v tvojej blízkosti, keď to najviac potrebuješ. Sľúbila som ti pomoc a tak aj robím. V tvojej blízkosti je tvoj duchovný rod a tvoja rodina ťa podporuje. Oni stretli Pravých rodičov a pracujú na tom, aby boli [Praví rodičia] úspešní.

Tak veľa si toho dal. Ktokoľvek zaklopal na tvoje dvere, vždy dostal slová útechy a pomoci. Pomohol si mnohým ľuďom a mnohí ľudia pomohli tebe. Ak sa zamyslíš nad svojím životom, určite si toho veľa dal. Teraz je veľmi výnimočný čas, a je to čas, keď môžeš rásť vnútorne.

Ježiš nemal umrieť na kríži. Boží pôvodný plán bol, aby sa zosobášil a vytvoril prvú rodinu, v ktorej by sa Nebeský Otec mohol cítiť ako doma. Ale nenaplnilo sa to. Teraz sa s Pravými rodičmi Boží pôvodný plán napĺňa a ty musíš byť jeho súčasťou. V tomto výnimočnom čase musíš pomôcť Pravým rodičom. Bol si pripravovaný pre niečo významné. Úspech sa dostaví. Preto sa, prosím, prostredníctvom Pravých rodičov zjednoť vo svojom srdci s Nebeským Otcom. Tvoj základ Nového zákona musí nájsť naplnenie v Splnenom zákone.

Požehnanie bolo Božím pôvodným plánom. Obrad je vonkajší aspekt. Vieš, čo doteraz zostalo z Ježišovho odkazu. Základ lásky už neexistuje. Preto, prosím, pomôž tým, ktorí sú ti najbližšie, aby sa zmenili a svedčili o Pravých rodičoch. Budeš na večnosť požehnaný Bohom. Cítiš našu podporu a my počúvame tvoje modlitby. Vidíme, keď sa pýtaš Boha: "Čo mám robiť? Ukáž mi cestu." Praví rodičia sú jedinou cestou spasenia pre celé ľudstvo. Môžeme uvažovať o postavení alebo prestíži, ale ty vieš, že tieto veci sa rýchlo pominú. Nič z toho sa neprenáša do duchovného sveta. Iba tvoje srdce bude s tebou na večnosť a ty si dal tak veľa lásky. Doveď, prosím, svoj duchovný vývoj do konca podľa Božej vôle a nie podľa vonkajšieho postavenia. Použi svoj duchovný potenciál pre úspech Pravých rodičov v tejto krajine. My [dobrý duchovný svet] sme stále s tebou. Prijmi, prosím, tieto slová, ktoré vychádzajú z našich sŕdc.

Monsignor, si požehnaný Nebeským Otcom. Ježiš ťa zahŕňal láskou, no teraz nasleduje Pravých rodičov. Taktiež, prosím, nasleduj Božiu vôľu podľa novej dispenzácie, ktorej centrom sú Praví rodičia.

Nech ti dá Nebeský Otec svoje večné požehnanie prostredníctvom lásky Pravých rodičov. Ja som Katarína. Viem, že si čakal na tento odkaz. Prijmi, prosím, všetku moju podporu a podporu duchovného sveta, ktorý svedčí o Pravých rodičoch a o láske Nebeského Otca.

O osobnom zážitku so sv. Katarínou

Môj zážitok so sv. Katarínou sa začal v období, keď sa naša krajina nachádzala v ťažkej situácii. Duchovný svet zasiahol, aby nás vyviedol z toho najhoršieho. Nesústreďoval pozornosť na seba, ale viedol nás k životu podľa Božieho Princípu dovtedy, kým sa naša krajina nestabilizovala. Skúsenosť, ktorú som si z tohto odniesla, je, že Boh a Praví rodičia sú na prvom mieste. Duchovný svet je nástrojom pracujúcim pre naplnenie Božej vôle.

Niektorí to všetko spochybňovali, mysleli si, že moje zážitky neboli skutočné, ale skôr mojím výmyslom, pretože som nemala schopnosť vidieť budúcnosť a nikdy som nedala špeciálne pokyny. Avšak pochopila som, že význam odkazov, ktoré som dostala od sv. Kataríny, sa netýkal niečích osobných problémov. Keď som sa jej pýtala na niečie osobné problémy, vždy odpovedala, že dotyčný brat alebo sestra musí čítať slová Pravých rodičov a tam nájde odpoveď.

Vo februári 2000, v čase Požehnania, sv. Katarína jedno ráno veľmi plakala, pretože nemala nič, čo by mohla ponúknuť Bohu a Pravým rodičom. Vtedy som pochopila srdce sv. Kataríny, a to bolo pre mňa dôležitejšie, ako mať schopnosť vidieť budúcnosť.

Pochopila som, že pre dobrý duchovný svet je Boh a Božie dielo na prvom mieste.

----------
Zdroj:
The Archbishop Guided to True Parents by a Catholic Saint

____________________
Zmenené ( 29.05.2017 )
Hodnotenie čitateľov: / 7
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer
Neprehliadnite
Žiadne udalosti
Na zamyslenie
Odkaz lásky

Ježiš sa narodil, aby vytvoril svet lásky, nie aby bol ukrižovaný. Jeho túžba sa konečne napĺňa. Nech je tento odkaz lásky inšpiráciou pre každého z nás.

www.odkazlasky.sk
Udalosti
jún 2024
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Najnovšie
Najčítanejšie


spacer