spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Rodina bez cigariet

Rodina bez cigariet PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.06.2014
____________________
Rodina bez cigariet

Čo všetko sú ľudia ochotní urobiť, stratiť, kam až dokážu klesnúť, len aby uspokojili nutkanie vziať si ďalšiu dávku. Od rannej dospelosti a hlavne počas štúdia v Bratislave som sa o tieto témy zaujímal. Možno aj preto som odmietal ponuku od spolužiakov zapáliť si jointa alebo cigaretu. Neskôr som si potvrdil, že ľahké drogy sú bránou do sveta k tvrdším. Mám alergiu na fajčenie, vadí mi ten smrad, dopad na zdravie a peňaženku.

Som preto nesmierne rád, že sa mi podarilo poskladať tím ľudí, s ktorými sme založili v roku 2012 občianske združenie Rodina a spoločnosť s účelom pomáhať deťom už v skorom veku, ukázať im aj inú cestu ako zapadnúť do kolektívu než je predvádzanie sa s cigaretou. V súčasnosti prevencia na základných školách nie je na dostatočnej úrovni a závisí od aktivity každej školy. Naším cieľom bolo a je vyjsť v ústrety školským zariadeniam a pomocou našich aktivít zvýšiť informovanosť cieľovej skupiny ľudí.

V školskom roku 2012/13 sa nám podarilo získať dotáciu z dotačného programu Úradu vlády na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2012. Na základe skúseností spoluzakladateľa združenia Mgr. Černina, ktorý pôsobil dlhé roky v našom okrese v oblasti sociálnej kurately, sme navrhli projekt pre žiakov základných škôl, s ktorým by sme zvýšili povedomie o škodlivosti návykových látok a ponúkli alternatívu v podobe zdravého životného štýlu.

Naším cieľom je vyzdvihnúť zdravý životný štýl a tým sa pokúsiť o zníženie užívania tabaku a drog v spoločnosti so zameraním sa na žiakov základných škôl a sekundárne aj na ich rodičov a pedagógov. Úsilie je zamerané na účinnú prevenciu s cieľom zvýšenia informovanosti o škodlivosti fajčenia ako i zvýšenia veku prvého experimentovania s tabakom a drogami, zníženia spotreby všetkých typov drog a tým aj redukcie rizík a škôd s tým spojených.

Ďalším cieľom je dosiahnutie pokroku v oblasti sociálnej súdržnosti spoločnosti a jej základnej stavebnej jednotky rodiny, zvýšenie dostupnosti a kvality informácií a zvýšenie povedomia verejnosti o drogovej problematike so zapojením občianskej spoločnosti do riešenia úloh zameraných na zlepšenie situácie v oblasti zneužívania tabaku a drog. Pre nás je dôležité motivovať čo najviac detí k zamysleniu sa nad touto témou.

Náš projekt sa skladá z dvoch častí - prednášky na základných školách a výtvarná súťaž s námetom „Rodina bez cigariet“ - www.rodinabezcigariet.sk.

Prednášky sú koncipované podľa veku detí, využívame nevtieranú zábavnú formu, odlišnú od klasického výkladu na školách. V roku 2013 sa nám s pomocou Ministerstva zdravotníctva podarilo usporiadať II. ročník projektu „Rodina bez cigariet“. Počas týchto prednášok sme si overili získané vedomosti detí z prvého ročníka projektu. Boli sme potešení úrovňou vedomostí získaných od nás, ale aj z informácií, ktoré deti získali od rodičov tým, že sa zaujímali o danú tému. Pozitívne reakcie získavame nielen zo spätných väzieb zainteresovaných pedagógov, ale aj rodičov. Toto všetko nás utvrdzuje o správnom smere našej činnosti a dáva nám to podnet na neustále zlepšovanie.

Druhá časť projektu je výtvarná súťaž, v ktorej deti umelecky stvárňujú negatívny postoj k fajčeniu, respektíve vyzdvihujú zdravý životný štýl. Deti sú motivované vecnými cenami pre víťazov, ktorých vyberá umelecká komisia, respektíve sú určení verejným hlasovaním na internete. Veľkým lákadlom je aj to, že víťazné práce sú použité na reklamné účely - podklad pre tričká, kalendár, samolepky. Snažíme sa odmeniť čo najväčší počet detí, aby sa o projekte, ale hlavne aj o tejto závažnej spoločenskej téme medzi deťmi čo najviac rozprávalo.

Veríme, že aktívnym dvojfázovým prístupom získavajú žiaci zúčastnení na prednáškach a súťažiach aspoň základné vedomosti o škodlivosti užívania návykových látok a tým sa prinajmenšom znižuje veková hranica prvého vyskúšania drog.

Aktuálne sa pokúšame získať financie na uskutočnenie III. ročníka projektu „Rodina bez cigariet“, v ktorom chceme opäť posunúť latku prospešnosti pre spoločnosť nahor na základe užitočných podnetov od pedagógov, žiakov a rodičov.

Ing. Radovan Blaha
predseda o.z. Rodina a spoločnosť


____________________
Zmenené ( 30.06.2014 )
Hodnotenie čitateľov: / 2
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer