spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Príčiny vzniku závislosti

Príčiny vzniku závislosti PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.06.2014
____________________
Príčiny vzniku závislosti

Presné príčiny a mechanizmy vzniku závislosti dodnes nie sú dostatočne známe. Avšak z výskumov vyplýva, že sa na jej vzniku podieľa dedičnosť, vplyv prostredia a náhodné faktory. Vplyv prostredia sa na vzniku závislosti podieľa podstatne menšou mierou ako sa pôvodne predpokladalo, oveľa väčší podiel majú náhodné vplyvy a dedičnosť. Najčastejším dôvodom kontaktu s drogami, ktorý uvádzajú mladí ľudia v prieskumoch, je zvedavosť.

Mechanizmus vzniku závislosti:
- ak je v organizme prítomná silná dedičná predispozícia, dochádza veľmi rýchlo k vzniku závislosti, niekedy okamžite po kontakte s touto látkou
- ak organizmus nemá dedičné predpoklady, môže sa závislosť vytvoriť pravidelným užívaním návykovej látky
Stanovenie jednoznačnej príčiny je teda veľmi ťažké, pretože každý človek má určité danosti a vplýva naň veľké množstvo pozitívnych aj negatívnych faktorov. Dajú sa však označiť rizikové faktory, ktoré pravdepodobnosť vzniku závislosti zvyšujú.

Spoločenské rizikové faktory:
- hospodárska deprivácia - hospodárska situácia krajiny ma významný dopad na úroveň vzdelania, výchovy, zdravotníctva, osvety a stratégie boja proti drogám, čo má výrazný vplyv na celkovú drogovú scénu v danej krajine
- bývanie v lokalite s vysokou kriminalitou - mládež vyrastajúca v týchto lokalitách silne podlieha vplyvu rovesníckych skupín, preberá modely správania a má ľahšiu dostupnosť k návykovým látkam
- dostupnosť alkoholu a drog - čím má mládež ľahšiu dostupnosť k návykovým látkam, tým je väčšie riziko ich zneužívania
- spoločenské normy tolerantné k užívaniu návykových látok - čím je väčšia tolerancia spoločnosti k užívaniu týchto látok, tým je väčšia pravdepodobnosť ich zneužívania mládežou

Individuálne rizikové faktory:
- alkoholizmus v rodine - narušuje emocionálne väzby, poskytuje nesprávne vzorce správania a často bývajú zanedbávané potreby dieťaťa
- genetická predispozícia - jedná sa o neovplyvniteľný faktor, ktorý vedie k rýchlemu rozvoju závislosti. Nie je však podmienkou, že človek závislosti prepadne. Sú potrebné aj ďalšie faktory.
- zlé a nedôsledné metódy výchovy v rodine, nedostatok lásky, vzájomná neúcta - strata prirodzenej autority a nedostatok citovej výchovy môžu spôsobiť, že dieťa ľahšie podľahne negatívnemu vplyvu prostredia
- asociálne správanie rodičov - priamo poskytuje dieťaťu model asociálneho správania a zvyšuje pravdepodobnosť rizikového správania dieťaťa
- zlyhávanie v škole - neriešenie školských problémov dieťaťa môže spôsobiť, že dieťa si hľadá inú rovesnícku skupinu pre svoju sebarealizáciu
- vyhľadávanie asociálnych rovesníckych skupín - ak chce byť dieťa súčasťou tejto skupiny, musí prijať jej normy a postoje

Faktory, ktoré môžu dieťa ochrániť pred vznikom závislosti:
- zdravá sebadôvera a cieľavedomosť
- zmysel pre humor
- vynikajúci vzťah aspoň s jednou osobou, ktorá má naň pozitívny vplyv
- väzby na skupinu uznávajúcu etické hodnoty
- prostredie umožňujúce sebarealizáciu a rozvoj svojich schopností
- zmysluplné využívanie voľného času
- rodičia, ktorí sú prirodzenou autoritou a pozitívnym vzorom

Rodičia pozor - deti majú trikrát väčšiu pravdepodobnosť, že budú fajčiť, ak fajčia obaja rodičia. Významným faktorom je miera tolerancie rodičov k fajčeniu svojich detí. Veľký vplyv majú kamaráti či starší súrodenci, ktorí môžu byť v tomto smere negatívnym, no veľmi silným vzorom. Veľkým rizikom je aj reklama na tabakové výrobky, pretože sa zistilo, že deti fajčia najviac propagované značky cigariet. Reklama navodzuje pocit, že fajčenie je spoločensky tolerované a teda "nemôže byť" až také škodlivé. Nebezpečné je tiež sponzorovanie športu tabakovými firmami, pretože tým vystavuje deti zaujímajúce sa o šport tvrdej reklame. Napríklad u chlapcov, ktorí obľubovali automobilový šport, sa zistilo dvakrát väčšie riziko stať sa fajčiarom.

http://www.navrchol.sk/priciny-vzniku-zavislosti.html
____________________
Zmenené ( 30.06.2014 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer