spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Empatia vo vývine a osobných vzťahoch človeka

Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Empatia vo vývine a osobných vzťahoch človeka PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2011
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Empatia vo vývine a osobných vzťahoch človeka
Slovko empatia sa stalo bežne používaným slovom v slovníku ľudí, no jeho význam pre náš reálny život často nie je stelesnený v každodennom spolunažívaní a existencii s druhými ľuďmi, ktorí sú nám blízki alebo ktorí sú súčasťou našej rodiny.

Viacerí odborníci, ktorí sa vo svojich teóriách či výskumoch venovali empatii, dospeli k tomu, že empatia je samotným základom ľudských interakcií, je kvalitou vcítenia sa a porozumenia situácii druhého človeka v konkrétnom momente a zároveň komunikáciou k druhému človeku. Empatia v sebe skrýva dva aspekty. Jedným je schopnosť pochopiť vnútorný poznávací obsah prežívania druhej osoby v smere porozumenia jej myšlienkam, názorom, predstavám, vnemom, motívom s možnosťou predpovede či predvídania jej reakcií a skutkov (kognitívna empatia). Druhým aspektom je schopnosť vcítiť sa do emócií a citov druhej osoby a zdieľať jej emócie a city aspoň v takej miere, aby sme vycítili, či určitá situácia je pre ňu príjemná alebo nepríjemná (emocionálna empatia).

Tieto dva aspekty sú zdanlivo oddelené, no aby bola empatia účinná, je potrebné ich zlúčiť. K porozumeniu a sprevádzaniu zmenou či rastom u toho druhého nemôže dôjsť bez toho, aby sa oba tieto aspekty vzájomne vyvážene spojili. Vo vývine človeka sa najprv vyvíja práve emocionálny aspekt. Jeho vývin sa začína už v novorodeneckom období a jeho efekt sa prejaví už v treťom roku života, kedy deti majú základnú schopnosť vcítiť sa do prežívania druhých a zároveň súcitiť s druhými. Navyše trojročné dieťa je schopné rozpoznať pozitívne emócie a má poznávacie schopnosti rozvinuté do takej miery, že je schopné vcítiť sa do situácie a prežívania druhej osoby. Emocionálna empatia poskytuje viac základ pre sociálne vzťahy a väzby, umožňuje morálny vývin, zatiaľ čo kognitívna empatia je vyšším regulátorom emocionálnej empatie a priestorom pre spracovanie informácií, ktoré človek dostáva vďaka emocionálnej empatii. Kognitívna empatia je spojená tiež so schopnosťou človeka „čítať z mysle“ toho druhého a vyvíja sa postupne od druhého roku života človeka. Oba aspekty empatie sa naďalej plynule s vývinom reči zdokonaľujú a stávajú sa základom prosociálneho správania.

Vo všeobecnosti je známe, že empatia podporuje prosociálne a altruistické správanie spojené s rozhodnutím konať skutky zamerané na prospech druhej osoby bez nárokovania si na vlastný zisk. Empatia je nevyhnutná pre pochopenie správania iných ľudí, pre reguláciu nášho vlastného správania a pre osvojenie si morálky, ktoré musia fungovať v jednote, aby bola empatia účinná. Je tiež dokázané, že nedostatok empatie podnecuje antisociálne alebo agresívne správanie a môže viesť k znižovaniu schopnosti jednotlivca vnímať vplyv svojho vlastného správania na iných ľudí.

Platí však, že misky váh, na ktorých na strane jednej je emocionálna empatia a na strane druhej je kognitívna empatia, musia byť vyvážené. Niektorí odborníci však upozorňujú, že schopnosť odvodzovať poznávacie stavy a emócie druhých ľudí môže byť využitá aj iným, než prosociálnym smerom - napríklad sebeckým, čo môže vyústiť do súťaživosti človeka alebo vyhýbavému správaniu. Zdá sa, že dôležitým moderátorom empatie v správaní človeka budú práve morálne zásady, ku ktorým bolo dieťa vedené v rámci jeho vývinu s dôrazom na vzor rodiča (pri rozvoji emocionálnej empatie primárne matky, pri rozvoji kognitívnej empatie oboch rodičov).

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.


Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 28.12.2011 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer

Parse error: syntax error, unexpected $end, expecting ')' in /www/f/e/u3758/public_html/administrator/components/com_bbclone/var/access.php on line 962