spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Komunikácia srdca z aspektu cyklu úrovní lásky

Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Komunikácia srdca z aspektu cyklu úrovní lásky PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Komunikácia srdca z aspektu cyklu úrovní lásky
Človek počas svojho života postupne prežíva a prechádza rôznymi úrovňami lásky. Na vstupnej úrovni prežíva lásku detskú, v centre ktorej je jeho vzťah k rodičovi, je to forma lásky, v ktorej dieťa očakáva a prijíma. Na druhom stupni pomyselnej pyramídy vstupuje do úrovne súrodeneckej lásky, ktorá sa v školskom veku rozširuje o priateľskú lásku. Pre túto úroveň lásky je typická istá forma rivality, výmeny na úrovni dávania a prijímania. Neskôr, v období vstupu do dospelosti, sa otvára priestor pre manželskú lásku, ktorá je obohatená o intimitu, vášeň a záväzok. Po narodení detí sa obohacuje spektrum lásky človeka o lásku rodičovskú, ktorej pravou podstatou je dávanie, altruizmus, služba a obetovanie vlastného bytia životu dieťaťa, čo prináša spätne radosť a uspokojenie rodičovi. Každý stupeň lásky, cez ktorý človek prechádza, je vyjadrením inej úrovne srdca a v každom stupni lásky prebieha iná komunikácia srdca.

Komunikácia srdca vychádza z najhlbšej psychickej potreby človeka - potreby lásky. V prvom stupni komunikácie srdca potrebuje dieťa prijať čo najviac lásky, čo sa prirodzene prepája s prežívaním istoty a uspokojením potreby bezpečia u dieťaťa. Dieťa má vrodenú celú plejádu prejavov, ako si lásku rodiča vyžiadať. Ak ju nedostane, nastáva veľa komplikácií pre ďalší citový vývin dieťaťa a stráca tak spôsobilosť pre plnosť rozvoja vyšších úrovní srdca. Tak ako láska detská je bazálnou základňou komunikácie srdca, tak jej kvalita je predpokladom pre úspech v ostatných úrovniach komunikácie srdca - na úrovni súrodeneckej, manželskej a rodičovskej lásky. Človek v priebehu celého života čerpá z tejto najhlbšej studne lásky - lásky, ktorá mu bola dávaná v čase, keď bol dieťaťom.

Láska súrodenecká či priateľská umožňuje človeku uspokojiť základnú sociálnu potrebu, ktorú nazývame potrebou afiliácie. Podstatou tejto ľudskej potreby je byť v interakcii s druhými ľuďmi, komunikovať s nimi, dávať a dostávať na úrovni uznania, prijatia, ocenenia, výmeny a až zdravej rivality, ktorá učí človeka milovať druhých takých akí sú, prijať ich aj napriek nedostatkom, pomôcť im, ak sú v ťažkostiach. Táto úroveň komunikácie srdca je veľmi dôležitá pre rozvoj empatie, nepodmieneného pozitívneho prijatia a mnohých ďalších sociálnych spôsobilostí.

Láska manželská je úrovňou, kde sa komunikácia srdca obohacuje aj o sexuálnu lásku, ktorá je vyjadrením trojuholníka najvyššej intimity, vášne a záväzku vo vzťahu k partnerovi. Táto forma lásky má čo do intenzity a „farebnosti“ citového prežívania človeka veľmi zásadný význam. Je nábojom, ktorý rastie do tej miery, ako ho dobíja človek vo vzájomnom vzťahu dôverou, vyjadrením citov a všetkými obsahmi prežívania. Je nepretržitým cyklom komunikácie srdca založenom na dávaní a prijímaní dôvery.

Na vrchole pyramídy lásky stojí rodičovská láska. Jej podstatou je dávanie. Napĺňa sa bez očakávania toho, že sa náklady, ktoré rodič do lásky k dieťaťu vložil, vrátia. Komunikácia srdca rodiča je založená na dávaní v prospech dieťaťa s vierou, že vklad, ktorý mu dáva, dieťa využije na rast a rozvoj v smere dobra. Rodičovská láska je kolískou pre plnosť rozvoja detskej lásky na strane dieťaťa. Takto sa rodičovská láska stáva zrodom a zároveň priestorom pre rozvoj vlastnej pyramídy lásky u dieťaťa.

Individuálny cyklus lásky, vyjadrený vyššie popísanými úrovňami lásky, sa tak stáva cyklom lásky pre celý rod. Tento cyklus lásky je nikdy nekončiacim procesom komunikácie lásky a platí, čím viac investujeme na úrovni rodičovskej lásky, tým pevnejší základ lásky pre náš rod vytvárame a umožňujeme tak lásku rozmnožiť.

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Hodnotenie čitateľov: / 2
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer