spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Kvalita vzťahu matka - dieťa a zdravý vývin osobnosti dieťaťa

Rodina, manželstvo a rodičovstvo - Kvalita vzťahu matka - dieťa a zdravý vývin osobnosti dieťaťa PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
28.12.2010
____________________
Rodina, manželstvo a rodičovstvo

Kvalita vzťahu matka - dieťa a zdravý vývin osobnosti dieťaťa
Splodenie dieťaťa je v kontexte reprodukčného procesu momentom splynutia mužskej pohlavnej bunky s pohlavnou bunkou ženy. „Mať“ dieťa a „byť“ s dieťaťom je v kontexte psychologickom momentom rozhodnutia ženy prijať a milovať nevinné stvorenie, ktoré je už v prenatálnom vývine odkázané na starostlivosť a opateru zo strany matky. Moment jeho splodenia spojený so slobodným rozhodnutím a prijatím alternatívy „mať“ dieťa je zo strany matky spojený bezprostredne so zodpovednosťou vyplývajúcou z tohto rozhodnutia. Perspektívny vývin dieťaťa tak významne ovplyvňujú už všetky rozhodnutia matky pri jeho splodení: rozhodnutie prijať dieťa, rozhodnutie milovať dieťa, rozhodnutie postarať sa o dieťa, ako aj rozhodnutie sprevádzať dieťa vývinom bez kladenia podmienok. Nepodmienené pozitívne prijatie je predpokladom naplnenia rozhodnutia „byť“ s dieťaťom bez kladenia podmienok ocenenia. „Mať“ dieťa je potom predovšetkým odrazom biologického aktu, zatiaľ čo prijatie dieťaťa bez kladenia podmienok ocenenia a dávanie lásky, opatery a starostlivosti, teda rozhodnutie „byť“ s dieťaťom, vyjadruje živý, skutočný, pravdivý vzťah k dieťaťu.

Plnohodnotný vzťah matky k dieťaťu sa po narodení bábätka stáva jadrom jeho zdravého vývinu. Už prvý moment priloženia dieťaťa na hruď matky pár sekúnd po prestrihnutí pupočnej šnúry je zdrojom silného emocionálneho spojenia týchto dvoch bytostí. Pre matku nastáva od tohto momentu obdobie nadväzovania mnohopočetných kontaktov s dieťaťom, ktoré nesú v sebe odhodlanie sprevádzať dieťa jeho rastom, ktorý je hlavne v rannom detstve veľmi intenzívny. Rozhodnutie sprevádzať dieťa životom a jeho dynamickým vývinom je viazané na empatiu. Empatia matky je pre dieťa dimenziou vytvárajúcou priestor pre jeho rast. Matka je najbližším sprievodcom dieťaťa v jeho osobnostnom raste naplnenom sebaobjavovaním, sebarozvojom a neskôr aj sebauvedomovaním skrytých možností, kedy nie je z pohľadu uvedomovania potrieb a možností podstatné bytie matky (z jej pohľadu), ale bytie a potreby jej dieťaťa.

Matka ako nositeľka prvopríčinných aktov vôle spojených s rozhodnutiami „mať“ dieťa (základ zrodu života dieťaťa) a „byť“ s dieťaťom (základ zdravého prežívania dieťaťa) vyjadruje jeden z aspektov bytia človeka, ktorý predpokladá sebauvedomovanie a rozhodovanie v slobode a zodpovednosti. Akt vôle je spojený s rozhodnutím žiť život zmysluplne, pričom motivujúce je napätie medzi tým, čo je teraz a čo má byť (kam bytie smeruje). Teda vzorec „túžba, chcenie či želanie - vôľa - rozhodnutie a zodpovednosť“ realizované matkou pri stvorení bytia (dieťaťa) je rovnakým vzorcom, ktorý ponúka dieťaťu pri jeho sprevádzaní vývinom a ktorý si dieťa prirodzene osvojuje na úrovni sociálneho učenia.

Dieťa je dôsledkom rozhodnutia primárne matky „mať“ dieťa a oboch rodičov „byť“ s dieťaťom a v týchto rozhodnutiach je ukotvený aj ďalší rast a vývin bytosti, ktorej počiatok je v živote, prežívaní a akte vôle matky. Matkou a otcom stvorená bytosť rastie a vyvíja sa tak, ako ju sprevádzame my, rodičia, jej životom. Máme veľkú šancu poskytnúť jej všetky podmienky pre zdravý vývin: nepodmienečne pozitívne ju prijať ako plne suverénnu bytosť, poskytnúť jej empatiu, empaticky jej porozumieť a sami kongruentne vyjadrovať svoje prežívanie („nehrať sa na nič a nikoho“ - byť samým sebou vo vzťahu k dieťaťu i partnerovi). Uplatňovanie takýchto zručností matkou (ale aj otcom) stimuluje u dieťaťa zdravý emocionálny vývin (uvedomovanie si a vyjadrovanie emócií a citov), kognitívny vývin (rozvoj myslenia a intelektových schopností) a vôľový vývin (uvedomovanie si toho čo chcem v prepojení na vôľové rozhodnutie, slobodu a zodpovednosť). Kompetentné využívanie týchto zručností matkou a otcom je potom prirodzene základom pre budovanie silného vzťahu založeného na prežívaní lásky, dôvery, blízkosti, vnútorného naplnenia a rovnováhy ako v živote matky a otca, tak aj dieťaťa.

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 28.12.2010 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer