spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Historické rodiny - Udalostné paralely

Historické rodiny - Udalostné paralely PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.06.2008
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Na záver toho cyklu uvedieme porovnanie židovskej a kresťanskej histórie. Ak ľudia opakujú chyby svojich predkov, opakujú sa aj udalosti.

Udalostné paralely
Po tom, ako Ján Krstiteľ a židovskí predstavitelia zlyhali v prijatí a nasledovaní Ježiša, čo viedlo k jeho ukrižovaniu, bol stratený národný základ pre mesiáša a možnosť vybudovať Božie kráľovstvo, Boh už nepracoval z Izraelom, ale na svetovej úrovni pracoval s kresťanmi, druhým Izraelom, aby sa vytvoril svetový základ pre druhý príchod mesiáša a pre vytvorenie Božieho kráľovstva. V nasledujúcich udalostných paralelách uvedieme vývoj národného a svetového základu pre mesiáša.

1. Otroctvo v Egypte - Prenasledovanie v Rímskej ríši
Obdobie otroctva židov v Egypte nastalo v dôsledku zlyhania Abraháma pri obetovaní zvierat. Dvanásť Jákobových synov a sedemdesiat príslušníkov rodu prišlo do Egypta a ich potomkovia neskôr trpeli ako otroci. Počas tohto obdobia židia dodržiavali sabat (sobotu) ako deň pokoja, prinášali obete a vykonávali obriezku. Nakoniec židia pod vedením Mojžiša odišli z Egypta, aby sa dostali do zasľúbenej zeme Kanaán. Počas putovania dostali od Boha Desať prikázaní, ktoré sa stali jadrom Starého zákona. Uctievaním kamenných tabúľ s prikázaniami, archy zmluvy a svätostánku si upevňovali vieru a vytvárali tak základ pre prijatie mesiáša. Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.

Obdobie prenasledovania kresťanov v Rímskej ríši nastalo v dôsledku toho, že židia neprijali Ježiša za mesiáša. Dvanásti apoštoli a sedemdesiati učeníci, a neskôr ranní kresťania trpeli za svoju vieru. Počas tohto obdobia kresťania slávili sabat (nedeľu) ako pripomienku Ježišovho zmŕtvychvstania, obetovali sa pre svoju vieru a prijímali krst. Nakoniec bolo kresťanstvo v roku 392 vyhlásené za štátne náboženstvo. Ku koncu tohto obdobia sa formuje Nový zákon, na ktorý sa sústreďuje život viery kresťanov. Takto sa vytváral základ pre druhý príhod mesiáša. Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.

2. Sudcovia - Patriarchovia
Po tom, ako židia došli do Kánaánu, nastalo obdobie sudcov, ktorí viedli a spravovali izraelský národ. Títo sudcovia vykonávali funkciu prorokov, veľkňazov a kráľov. Počas tohto obdobia vznikol feudálny systém, v ktorom každému kmeňu patrilo určité územie. Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.

Po ukončení prenasledovania kresťanov nastalo obdobie patriarchov, ktorí plnili podobnú funkciu ako sudcovia. Kresťanstvo sa rozširovalo po Európe, v ktorej vznikal feudálny systém. Toto obdobie trvalo približne 400 rokov.

3. Zjednotené kráľovstvo - Kresťanské kráľovstvo
Obdobie zjednoteného kráľovstva Izraela začalo po tom, ako prorok Samuel pomazal Saula za prvého kráľa. V tomto období sa funkcia sudcov rozdelila medzi prorokov, veľkňaza a kráľa. Proroci dostávali vedenie od Boha, kňazi mali na starosti svätostánok a neskôr chrám, a kráľ spravoval krajinu. Postavením chrámu a slúžením Bohu mali vytvoriť základ pre mesiáša. Toto obdobie trvalo približne 120 rokov.

Po tom, ako pápež Lev III. v roku 800 korunoval Karola Veľkého za cisára Svätej rímskej ríše, začalo obdobie kresťanského kráľovstva. Funkcia patriarchov sa rozdelila medzi mníchov, pápeža a kráľa. Spoločne mali naplniť myšlienku kresťanského štátu vytvorením spoločnosti založenej na Ježišovom učení, v ktorej by náboženstvo, politika a ekonomika boli zharmonizované. Vytvoril by sa tak základ pre druhý príchod mesiáša. Toto obdobie trvalo približne 120 rokov.

Pokračovanie v budúcom čísle.

____________________
Zmenené ( 20.07.2008 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer