spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Život Ježiša z pohľadu Božej vôle

Život Ježiša z pohľadu Božej vôle PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
30.12.2007
____________________
Život Ježiša z pohľadu Božej vôle
(Prejav reverenda Son Mjong Muna pri príležitosti 20. výročia založenia novín Washington Times, 21. máj 2002, Washington, DC, výňatky z prejavu)

Až doteraz kresťanstvo nebolo schopné vytvoriť nebeské kráľovstvo na zemi a v duchovnom svete. Pretože kresťanstvo nebolo schopné uskutočniť pôvodnú vôľu Boha, ktorý chce vytvoriť kráľovstvo na zemi ako duchovné, tak i fyzické, niet inej možnosti ako to, aby Pán prišiel ešte raz.

Kedy začalo kresťanstvo? Ježiš „vstal z mŕtvych“ po troch dňoch a strávil štyridsať dní stretnutiami s učeníkmi. Potom na učeníkov zostúpil Duch Svätý a musíte vedieť, že to bolo práve vtedy, kedy začalo kresťanstvo. Pretože kresťanstvo začalo na základe Ježišovho vzkriesenia, kresťanstvo malo iba duchovný rozmer.

Na tomto mieste Vám chcem dnes predniesť jedno vyhlásenie. Ukrižovanie nebolo Božím víťazstvom. Namiesto toho to bolo satanovým víťazstvom. Spomeňte si, čo povedal Ježiš tým, ktorí ho zatkli v Getsemanskej záhrade, "... toto je tá vaša hodina a moc temnosti". Ježiš vedel, že ak zomrie na kríži, mnohí kresťania budú musieť trpieť a dokonca keď Pán opäť príde, bude musieť ísť cestou utrpenia. Toto je dôvod, prečo sa Ježiš musel modliť tak, ako sa modlil Getsemanskej záhrade.

Čo potom Ježiš mienil tým, keď povedal, "Dokonané je," keď poručil svojho ducha na kríži? Ježiš prišiel s úlohou spasiť ako ducha, tak i telo, no uvedomil si, že mu nebolo umožnené úplne naplniť Božiu vôľu. Preto úplne ponúkol seba samého za účelom vytvorenia podmienky pre duchovné spasenie a umožnil tak začatie tejto prozreteľnosti. Toto naplniac nakoniec povedal, "Dokonané je".

Čo to znamená, že Ježiš trpel počas troch dní po svojej smrti? Nebo, zem a peklo zostali v oblasti smrti. Aby Ježiš získal autoritu nad nebom a zemou, musel obsiahnuť hĺbku a výšku tejto oblasti smrti. Pretože Ježiš prešiel peklom, pripravil cestu, ktorou bolo možné vytvoriť nový začiatok smerom k nebu.

Vôľa neba by mala byť manifestovaná na zemi a všetko na zemi by malo byť napokon prepojené s vôľou neba. Týmto spôsobom nebo a zem budú smerovať k jedinému cieľu. Ježiš predtým, než odišiel, nám dal nový sľub, takže po jeho smrti nevyhnutnosť prepojenia ľudí s duchovným a fyzickým svetom zostala podmienkou, ktorú treba naplniť. Keby Ježiš nezomrel, nebo a zem by boli prepojené prostredníctvom neho. Pretože on zomrel, Ježiš predstavuje cestu naplnenia tejto podmienky v nebi a Duch Svätý prišiel predstavovať cestu naplnenia tejto podmienky na zemi.

Kresťanstvo a judaizmus by si mali hlavne teraz uvedomiť, že Pán, ktorý sa snažil zničiť satanov svet, skoncovať so satanovým vládnutím, uskutočniť Božiu vôľu a obnoviť ľudstvo, zomrel tragickou smrťou. Keď si to uvedomia, mali by ľutovať a zjednotiť sa. Mali by sa zjednotiť a pripravovať sa na prijatie Pána v čase jeho návratu.

Pravda musí zodpovedať rozumu. Nastal čas pre všetkých kresťanov, aby zabudli na dobu slepej viery a kráčali dopredu do novej doby zjednotenia, usporiadali tento svet a priviedli ho k spaseniu. Musíte vedieť, že nastala doba, v ktorej je pojem "zjednotenie" nevyhnutný.

Úplné znenie sa nachádza na stránke FFWP - http://www.federaciarodin.sk.

____________________
Zmenené ( 30.12.2007 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer