spacer
Federácia rodín za svetový mier

Federácia rodín za svetový mier
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWP) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Význam manželstva

Význam manželstva PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Význam manželstva

Pre niektorých ľudí je rodina založená na manželstve jedného muža a jednej ženy (ďalej ako manželstvo) zmyslom existencie a najvhodnejším prostredím harmonického rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Pre iných je nemanželské spolužitie alebo slobodné rodičovstvo rovnocennou, ak nie preferovanejšou alternatívou spôsobu života. Avšak nielen životná skúsenosť, ale aj odborné výskumy potvrdzujú nenahraditeľný význam manželstva pre jednotlivca, rodinu a spoločnosť. Prinášame Vám záverečné výsledky rozsiahlej štúdie týkajúcej sa manželstva.

Manželstvo a zločinnosť a domáce násilie
1. Deti slobodných matiek majú vyššiu pravdepodobnosť spáchania zločinu
Chlapci žijúci so slobodnými matkami majú dvakrát vyššiu pravdepodobnosť spáchania zločinu než chlapci žijúci so zosobášenými rodičmi. V prípade chlapcov žijúcich s nevlastnými rodičmi je to až trikrát vyššia pravdepodobnosť. Tínedžeri žijúci či už s jedným rodičom alebo s opäť zosobášeným rodičom vykazujú viac problémové až zločinecké správanie než tínedžeri zosobášených rodičov. Tínedžeri žijúci s jedným rodičom vo všeobecnosti prikladajú názoru rodiča menšiu váhu než názorom svojich rovesníkov. V spojitosti s nižšou mierou rodičovského dohľadu má tento postoj tínedžerov vplyv na zapletenie sa do zločineckej činnosti.

2. Manželstvo vo všeobecnosti znižuje riziko toho, že dospelí jedinci sa buď stanú páchateľmi alebo obeťou zločinu
Vo všeobecnosti nezosobášené a rozvedené ženy majú štyri až päťkrát vyššiu pravdepodobnosť stať sa obeťou násilného zločinu než vydaté ženy. Nezosobášené a rozvedené ženy majú takmer desaťkrát vyššiu pravdepodobnosť byť znásilnené a trikrát vyššiu byť obeťou násilného prepadu než vydaté ženy. V prípade mužov nezosobášení muži majú štyrikrát vyššiu pravdepodobnosť stať sa obeťou násilného zločinu než ženatí muži.

Ženatí muži trávia viac času so svojimi manželkami a rodinou a menej času so svojimi rovesníkmi, čo vplýva na nižšiu mieru páchania zločinov ženatými mužmi. V prípade mladistvých zločincov sa zistilo, že u tých, ktorí sa oženili a žili v manželstve, sa sklon k páchaniu zločinov znížil o dve tretiny v porovnaní s tými, ktorí sa neoženili alebo nevytvorili stabilné manželstvo.

3. Vydaté ženy majú vo všeobecnosti nižšie riziko toho, že sa stanú obeťou domáceho násilia, než ženy v nemanželskom spolužití
Aj keď manželstvo nie je riešením, ako zmeniť násilné správanie muža, vo všeobecnosti je život v nemanželskom spolužití spojený s vyšším rizikom domáceho násilia. Zistilo sa, že trikrát viac párov žijúcich v nemanželskom spolužití uviedlo násilný priebeh hádok než manželské páry. Môže to byť spôsobené tým, že ženy nepreferujú sobáš s násilným mužom, ale taktiež aj tým, že ženatí muži sa viac zapájajú do diania v komunite a manželia sa viac venujú jeden druhému.

4. Dieťa, ktoré nežije so svojimi vlastnými zosobášenými rodičmi, má vyššie riziko byť zneužívané
Deti žijúce so slobodnou matkou, nevlastným otcom alebo matkiným priateľom majú vyššie riziko stať sa obeťou zneužitia. Deti žijúce so slobodnou matkou majú vyššiu mieru smrti následkom úmyselného ublíženia. Deti predškolského veku žijúce s vlastnou matkou a nevlastným otcom majú štyridsaťkrát vyššiu pravdepodobnosť byť sexuálne zneužité než deti žijúce s obomi biologickými rodičmi. V prípade detí žijúcich s matkou a jej priateľom, aj keď priatelia matiek predstavujú iba 2 percentná nerodičovskej starostlivosti o deti, polovica prípadov zneužívania detí nerodičmi je spôsobená priateľmi matiek.

Týmto ukončujeme tento seriál o manželstve, ktorého odkaz môžeme zhrnúť v tom zmysle, že manželstvo je nielen osobná záležitosť samotných manželov, ale je to aj niečo, čo má obrovský dopad na rodinu a spoločnosť.

Spracované na základe materiálov na http://www.marriagemovement.org.

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer