spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Štyri veľké oblasti srdca

Štyri veľké oblasti srdca PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Štyri veľké oblasti srdca

Problémy v rodine a v spoločnosti
Doteraz sme si priblížili štyri oblasti srdca v rodine (detská, súrodenecká, manželská a rodičovská), ktoré, keď sú správne rozvinuté, vytvárajú z rodiny prostredie lásky. Ak však niektorá oblasť srdca nie je dostatočne rozvinutá, vzniknuté problémy sa neohraničujú iba na samotnú rodinu, ale aj na spoločnosť, ktorá je rozšírením rodiny. Spoločnosť je zdravá a prosperujúca iba v takej miere, v akej sú zdravé a prosperujúce rodiny, ktoré ju tvoria. Smilstvo, promiskuita, homosexualita, nevera, rozvod, narkománia, pornografia, zločinnosť a iné deštruktívne prvky sú prejavmi neriešených problémov v rodinách. Je to začarovaný kruh začínajúci problémami v rodinách, ktoré sa prenášajú do spoločnosti. Vzniknutá situácia v spoločnosti ovplyvňuje iné rodiny a problémy sa znásobujú. Pokiaľ sa neodstráni príčina problémov v rodinách, problémy spoločnosti nezmiznú. Napríklad v USA náklady spojené s tehotenstvom tínedžeriek dosahujú ročne desiatky miliárd dolárov vo forme dodatočných sociálnych dávok, nehovoriac o škodách pre spoločnosť, ktoré ich deti spôsobia, keď sa dostanú do gangov. Keď sú rodičia nezrelí, nemôžu dať svojim deťom náležitú lásku a ani nie sú schopní odzrkadľovať Boha. Toto ochromuje schopnosť detí rozvíjať si svoju lásku a uvedomovať si existenciu Boha a jeho lásku, čo v nich môže vytvoriť sklon k ateizmu a materializmu. Bez pocitu byť milovaní rodičmi môže spôsobiť depresie a nízky pocit sebaúcty. Hľadanie chýbajúcej rodičovskej lásky môže viesť k užívaniu alkoholu, drog, promiskuite, homosexualite a dokonca až k násilnostiam. Nezrelá rodičovská láska nemusí vytvoriť bezprostredný vzťah srdca medzi nimi a ich deťmi, ktoré cítiac nezrelosť rodičov sa s nimi nemusia stotožniť. Donucovacie prostriedky ešte viac zhoršujú vzájomný vzťah a deti rebelujú nielen voči nim, ale autoritám vo všeobecnosti. Výsledkom je generačný problém. Iným, no veľmi drastickým prejavom nezrelej rodičovskej lásky, je incest. Zneužitím dôvery svojho dieťaťa rodič ničí v dieťati schopnosť dôverovať a milovať. Bez pravej rodičovskej lásky si deti nebudú môcť naplno rozvinúť súrodeneckú oblasť srdca. Keď sú súrodenci voči sebe ľahostajní alebo neznášanliví, vytvára to pocit ľahostajnosti a neznášanlivosti voči ľuďom vo všeobecnosti. Bez pocitu spolupatričnosti nie je ťažké rozdeľovať ľudí podľa národnosti, rasy, vierovyznania a následne z tohto dôvodu prepuká národnostná, rasová a náboženská neznášanlivosť. Zlyhanie v oblasti manželskej lásky je hlavnou príčinou rozpadu rodín. Trvalé manželstvo si vyžaduje duchovnú zrelosť a dobrý charakter, ktoré sa budujú prostredníctvom žitia pre iných. V opačnom prípade osobné záujmy každého z partnerov prevážia nad romantickými ideálmi, z ktorých začal vzťah. Keď následne manželstvo zlyhá, deti sú tým poznačené, pretože namiesto očakávanej rodičovskej lásky boli zradené. Jedine keď Božia láska prebýva uprostred manželstva a vernosť je samozrejmosťou, manželia môžu vytvoriť trvalé a neotrasiteľné manželstvo. Cudzoložstvo ničí manželstvo a predmanželský sex ničí základ pre trvalé manželstvo. Preto náboženstvá považujú smilstvo za horšie od vraždy. Vraždou sa zabije telo, no nie duch, zatiaľ čo smilstvo poškodzuje aj ducha a schopnosť milovať. Ak je zavraždený príkladný rodič, deti môžu byť na neho naďalej hrdé. Avšak rodič spáchajúci cudzoložstvo zničí predstavu svojich detí nielen o ňom, ale taktiež o pravej láske a trvalom manželstve. Predstavitelia spoločnosti sú akoby v pozícii rodičov. Keď nie sú dostatočne zrelí, nie sú schopní naplniť si svoje spoločenské zodpovednosti s pravou láskou. Namiesto toho zneužívajú svoje postavenie na presadzovanie svojich záujmov na úkor občianskych a spoločenských. Výsledkom je naša nespokojnosť s nimi a rozhorčujeme sa nad ich mocou a privilégiami. Preto svet túži po predstaviteľoch, ktorí by spravovali spoločnosť s pravou láskou. Pokračovanie v budúcom čísle.

Pokračovanie sa pripravuje.

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer