spacer
Federácia rodín za mier a jednotu vo svete

Federácia rodín za mier a jednotu vo svete
predstavuje projekt

spacer
spacer
RODINA A SPOLOČNOSŤ
spacer
ISSN 1336-7765 (online)
ISSN 1336-7412 (tlač)
_________________________
Portál
Vydanie
Stiahnuť (pdf)

 
Federácia rodín (FFWPU) arrow Stiahnuť (pdf) arrow Historické rodiny

Historické rodiny PDF Tlač E-mail
Vložil Administrator   
01.11.2007
____________________
Historické rodiny

Nech sú ich chyby pre nás poučením a ich správne rozhodnutia inšpiráciou pri napĺňaní ideálu rodiny.

Zachariášova rodina
Po tom, ako izraeliti na čele s Józuom vstúpili do zasľúbenej zeme Kanaán, začal sa rozvíjať základ pre príchod mesiáša na národnej úrovni. Boh prostredníctvom prorokov neustále viedol izraelitov k tomu, aby neupadli do neviery a aby boli pripravení nasledovať mesiáša po jeho príchode. Jedným z významných prorokov bol Eliáš, ktorého misiou bolo priviesť ľud späť k Bohu, no tá sa nepodarila. Preto bol touto misiou Eliáša neskôr poverený Ján Krstiteľ, ktorý mal taktiež vytvoriť základ na to, aby izraeliti s jeho pomocou prijali mesiáša a nasledovali ho.

Ján sa narodil Zachariášovi a jeho manželke Alžbete. Zachariáš ako kňaz slúžieval v chráme v Jeruzaleme a jeho rodina bola veľmi vážená. Počatie a narodenie Jána sprevádzali rôzne výnimočné udalosti - Zachariáš v chráme onemel, lebo pochyboval, keď mu archanjel Gabriel zvestoval o počatí a narodení syna (Zachariáš a Alžbeta totiž boli už v pokročilom veku), ako sa vrátila reč Zachariášovi, keď napísal, že sa jeho syn bude volať Ján, a iné udalosti, ktoré znásobovali výnimočnosť Zachariášovej rodiny a samotnej Jánovej osoby. V rodine Zachariáša nebolo pochýb, že nastal čas príchodu mesiáša a že Ján dostal misiu, aby ho spoznal, svedčil o ňom celému židovskému národu a nasledoval ho. Ján mal takto vytvorené vynikajúce podmienky na to, aby si v budúcnosti svoju misiu Eliáša mohol úspešne naplniť.

Ján svojím asketickým spôsobom života vyjadroval svoju jednotu s Bohom a preto bol izraelitami rešpektovaný až do takej miery, že si mysleli, že on by mohol byť mesiášom. Takto sa vytvorila jednota medzi Jánom a izraelitami, čím bol vytvorený základ pre prijatie mesiáša. Úlohou Jána bolo nielen pripraviť ľud na príchod mesiáša, ale ho aj nasledovať. Na základe osobného Jánovho príkladu by ostatní izraeliti podobne ako Ján nasledovali mesiáša, čím by sa vytvorila jednota medzi mesiášom a izraelitami. Na základe tejto jednoty by mesiáš ako druhý Adam mohol naplniť svoju misiu obnovenia padlého človeka do bezhriešneho stavu prostredníctvom vytvorenia bezhriešnej rodiny, ktorú mali pôvodne vytvoriť prvý Adam a Eva. Nasledovaním mesiáša by ľudia vytvorili bezhriešne rodiny a následne bezhriešnu spoločnosť, inými slovami Božie kráľovstvo ako na zemi, tak i v nebi.

Avšak Ján, aj keď vytvoril základ pre mesiáša a pri rieke Jordán svedčil o Ježišovi ako mesiášovi, nenasledoval ho. Neskôr začal Ján dokonca pochybovať o tom, či Ježiš je mesiáš a aj keď vedel, že sám je druhým príchodom Eliáša, poprel Ježišove slová hovoriace o tom, že je navrátený Eliáš. Keďže však izraeliti verili Malachiášovmu proroctvu, že Eliáš má prísť pred mesiášom, a verili Jánovi, všetok základ, ktorý vytvoril Ján a naviazanosť izraelitov na Jána spôsobili, že neverili Ježišovi, ktorý tvrdil, že Ján je navráteným Eliášom, čím bola jeho misia spasenia ohrozená a Ježiš bol vystavený prenasledovaniu.

Je smutné, že Ján, aj keď musel vedieť, že je navráteným Eliášom, a že jeho misiou je pripraviť národ na to, aby nasledoval mesiáša a predovšetkým, aby on sám nasledoval mesiáša a ukázal tak príklad ostatným ľuďom, ktorí ho rešpektovali, v takejto dôležitej misii zlyhal a navyše poprel Ježišove slová o sebe. Toto osobné zlyhanie, ako sa neskôr ukázalo, malo tragické následky pre Ježiša a následne pre celý izraelský ľud a svet.

Pokračovanie v budúcom čísle.

Pokračovanie sa pripravuje.

____________________
Zmenené ( 01.11.2007 )
Hodnotenie čitateľov: / 0
SlabéVynikajúce < Pred.   Ďalšia >
spacer


spacer